#سخنان_پند_آموز

MOST RECENT

چه غریب ماندی ای دل، نه غمی، نه غمگساری
نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری
غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد
که دگر بدین گرانی نتوان کشید یاری
چه چراغ چشم دارد دلم از شبان و روزان
که به هفت آسمانش نه ستاره ای ست باری
دل من! چه حیف بودی که چنین ز کار ماندی
چه هنر به کار بندم که نماند وقت کاری
نرسید آن که ماهی به تو پرتوی رساند
دل آبگینه بشکن که نماند جز غباری
همه عمر چشم بودم که مگر گلی بخندد
دگر ای امید خون شو که فرو خلید خاری
سحرم کشیده خنجر که چرا شبت نکشته ست
تو بکش که تا نیفتد دگرم به شب گذاری
به سرشک همچو باران زبرت چه برخورم من؟
که همچو سنگ تیره ماندی همه عمر بر مزاری
چو به زندگانی نبخشی تو گناه زندگانی
بگذار تا بمیرد به بر تو زنده واری
نه چنان شکست پشتم که دوباره سر بر آرم
منم آن درخت پیری که نداشت برگ و باری
سر بی پناه پیری به کنار گیر و بگذر
که به غیر مرگ دیگر نگشایدت کناری
به غروب این بیابان بنشین غریب و تنها
بنگر وفای یاران که رها کنند یاری

#هوشنگ_ابتهاج #جملات_مفهومی #جملات_برتر #سخنان_حکیمانه #سخنان_پند_آموز #برترینها #بهترینها #زیباترین #موسیقی #فیلم #دیالوگ_ماندگار #عشاق #عاشقانه_ها #هنری #عکسها #انرژی_مثبت #تفکر_برتر #اندیشیدن #اندیشمندان #روشنفکران #انگیزشی #متن #دلنوشته #اشعار #شعر

سگی از کنار شیری رد می شد چون او را خفته دید، طنابی آورد و شیر را محکم به درختی بست.
شیر بیدار که شد سعی کرد طناب را باز کند اما نتوانست.
در همان هنگام خری در حال گذر بود، شیر به خر گفت: اگر مرا از این بند برهانی نیمی از جنگل را به تو میدهم.
خر ابتدا تردید کرد و بعد طناب را از دور دستان شیر باز کرد.
شیر چون رها شد، خود را از خاک و غبار خوب تکاند، به خر گفت: من به تو نیمی از جنگل را نمیدهم.
خر با تعجب گفت: ولی تو قول دادی.
شیر گفت : من به تو تمام جنگل را می دهم زیرا در جنگلی که شیران را سگان به بند کشند و خران برهانند، دیگر ارزش زندگی کردن ندارد.

#جملات_مفهومی #جملات_برتر #سخنان_حکیمانه #سخنان_پند_آموز #برترینها #بهترینها #زیباترین #موسیقی #فیلم #دیالوگ_ماندگار #عشاق #عاشقانه_ها #هنری #عکسها #انرژی_مثبت #تفکر_برتر #اندیشیدن #اندیشمندان #روشنفکران #انگیزشی #متن #دلنوشته

#سخنان_پند_آموز
#حجاب_عبادت_است_نه_عادت 🔖 شیخ عبدالعزیز طریفی: 📌 الله متعال زنان را به حجاب امر نموده و سپس آنان را به نماز فرمان داده است، تا بدانند حجاب عبادت است نه عادت، همانند نماز: 🌻﴿...وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ...﴾ [احزاب: ۳۳] 🔹(و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت‌های خود را آشکار نکنید، و نماز را برپا دارید).

Most Popular Instagram Hashtags