#سخنان_پند_آموز

314 posts

TOP POSTS

زندگی این نیستش که خودتون رو پیدا کنید! زندگی اینه که خودتونو بسازید
#جرج_برنارد_شاو
#فلسفه #تفکر #سخنان_پند_آموز

#پند_کوچک
اگه خواستی تکیه بدی
نه به "چهره ها "اعتماد کن ؛
نه به "زبون ها"

به دوتا چیز؛ اما میشه تکیه کرد... "یکی"مرام و مردونگی
"دومی "ایمان و خداباوری"

بامرام؛ نمک میشناسه
و باایمان ظلم نمیکنه.
#خاکستری#سخنان_پند_آموز

وضع و حال مردمان تنگ‌فکر، به وضع و حال بطری‌های تنگ‌دهان می‌ماند. هرچه کمتر در خود دارند، با سروصدای بیشتری آن‌را به خارج پرتاب می‌کنند. (آلکساندر پوپ)
#سارتر #ژان_پل_سارتر #پوپ #الکساندر_پوپ #جهنم #احمق #سخنان_بزرگان #جملات_زیبا #سخنان_پند_آموز #سخنان_ناب #جملات_ماندگار

بزرگ‌ترین خطر در زندگی خطر نکردن است‌. فردی که خطر نمی‌کند، چیزی انجام نمی‌دهد، چیزی ندارد، چیزی نیست و چیزی هم نمی‌شود‌. #آلن #وودی_آلن #زندگی #قمار #ِلذت #سخنان_پند_آموز #سخنان_پرمعنی #دیالوگ #دیالوگ_ناب #دیالوگ_ماندگار

MOST RECENT

ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺷﮑﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﻮﺕ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ مشت ﻏﻀﺐ ﻭ ﯾﮏ مشت ﺑﺎﯾﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺭﮐﻮﺭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺧواﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺪﺍﯾﺖ | ﮔﺠﺴﺘﻪ ﺩﮊ
#صادق_هدایت #صادقهدایت #صادق_خان_هدایت #جملات_مثبت #جملات_مفهومی #جملات_ماندگار #جملات_ارزشمند #سخنان_حکیمانه #سخنان_زیبا #سخنان_بزرگان #سخنان_پند_آموز #سخنان_ماندگار #فلسفه #روشنگری #انگیزشی #فیلم #موزیک #تهران #داستان #حکایت #قدیمی #جدید #مد #زیبایی #دوستان

کسی که بسیار می خواند و بسیار می داند، اما به هر دلیل وارد کارزار مبارزه برای آزادی نمی شود، مانند فروشگاهی بسیار بزرگ و پر از کالاست که روی در ورودی اش نوشته باشندتعطیل است

#آبراهام_لینکلن

#فلسفه #اختصاصی #تخصصی #روشنگری #روشنفکران #فیلم #موسیقی #ویدئو #بزرگان #ادب #آموزشی #تاریخی #خبری #سیاسی #اندیشه_مثبت

اگر کوسه ها آدم بودند
در قلمروشان بی تردید مذهبی وجود داشت که به ماهیان می آموخت :
زندگی واقعی در شکم کوسه ها آغاز
می شود ..! #برتولت_برشت

Most Popular Instagram Hashtags