#سحر_هژبری

MOST RECENT

شما بهترینید استاد!!
@sahar_hozhabri_
#سحر_هژبری

#gorilawear#gym#fiber_sahar_hozhabri #functionaltraining #instagood#gorilawear#fitnessaddict
#سحر_لئو#سحر_هژبری_زیبای_افکار_تا_زیبایی_اندام #سحر_هژبری_اولین_بانوی_اورال #سحر
#سحر_هژبری #سحر_هُژَبری#فایبر_فیتنس_سحر #فیتنسکار #معرفی# انعطاف

کلمه به هر زبانی که باشد حاوی قدرت اس

Proper warm ups are imperative to get out muscles tendons and cns fired up for the work we're about to put in .proper warm ups and activation will also increase performance during your workout and reduce the risk of injury.its easy to neglect warm-ups and just get into the workout .don't do that .!put sometime in on the warm up 👊
Sponsor 👇
@ara_food.ir
Sponsor 👇
@gorillaweariran
Gym👇
@leogym.ir

مبارز یا جنگجو، شکارچی منزهی است که به شکار اقتدار می رود.
او وقت و حوصله لاف زدن، به خود دروغ گفتن یا راه غلط رفتن را ندارد.
او باید کامل باشد تا بتواند با قدرتهایی که شکار می کند، معامله کند. آنچه در صحنه برد و باخت قرار دارد، زندگی اوست و زندگی او مهمتر از آنست که چنین کارهایی بکند.
"دون خوان"

#سحر_هژبری #سحر_هژبری_گوریلا_ایران #sahar_hozhabri_ #athlètes #athletes #fitness #fitnessmotivation #sportswear #gorilla #fiber #fibersport #photography #athletephotography #axasi #akkaskhune #akasanjavan #iranphotography

The greatest enemy of Knowledge is not Ignorance, It is the illusion of Knowledge!

بزرگترین دشمن دانایی جهل نیست، توهم ِ دانایی است!
Photographie & design: @sh.m_photographie
Athlete: @sahar_hozhabri_ @hozhabri_sahar_

#سحر_هژبری #سحر_هژبری_فایبر_ایران #sahar_hozhabri_ #athlètes #athletes #fitness #fitnessmotivation #sportswear #gorilla #fiber #fibersport #photography #athletephotography #axasi #akkaskhune #akasanjavan #iranphotography

صداقت
برایتان دوستان
زیادی پیدا نمی کند؛
ولی دوستان درستی پیدا می کند...
خانواده گوریلا تهران در افتتاحیه تبریز
Honesty
For you friends
Does not find much;
But the friends find it right ...
Gorilla family Tehran in the opening of Tabriz

#سحر_هژبری #سحر_هُژَبری #گوریلا_ایران #گوریلا_ویر #خانواده_گوریلا_ایران #خانواده_فایبر_در_ایران#اولین_دختر_اورال_آسیا #اولین_دختر_اورال #قهرمانان_وطن #پیشرفت #خوشحالی #همه_با_هم

#سحر_هژبری #سحر_هُژَبری #سحر_هُژَبری_گوریلا_ویر #سحر_هژبری_زیبای_افکار_تا_زیبایی_اندام #سحر_لئو #سحر_آرا_فود#اولین_دختر_اورال
#اولین_دختر_اورال_آسیا #لگ۶
#sahar_fitness#sahar_hozhabri_fiber #hozhabri#sahar_hozhabri_gorilla_group #

بهتر است برای آرمانی مبارزه کنی تا آنکه بی هدف زنده باشی. 😉👊👊👊👊 Better to fight for something than live for nothing 😉
ببخشید پست رو دوباره گذاشتم باز نمیشد دوستان گفتند دوباره پست کنم 😔

درست مانند ماه،
ما هم از مراحل مختلف عبور ميكنيم.
صبور باشيد تا مثل ماه شب چهاردهم بدرخشيد.

Just like the Moon, we go through phases.
ممنونم از مردم خونگرم و صمیمی شهر تبریز که واقعا سنگ تمام گذاشتند تشکر 👊😉 #گوریلا_ایران #گوریلا #سحر_هُژَبری #سحر_هژبری_فایبر_ایران #سحر_هژبری_اولین_بانوی_اورال #سحر_هژبری #گوریلا_ویر #فیتنسکار #فیتنس_زنان #ایران#بابک_اکبرنیا #محمد_کاشانکی #خانواده_گوریلا_ایران #گوریلا_تبریز

You did not miss this clip 👊🇮🇷G O R I L L A W E A R I R A N🇮🇷 Offesial opening time of gorillawear Tabriz with gorilla team -------------------------------------------------
افتتاحیه نمایندگی رسمی گوریلا در تبریز 👇
Baharam 18_20 1396
@gorillawear_tabriz
@gorillaweariran
@gorillaweariran
.
☎️ 021-44069336
📱 0920-GORILLA(4674552)
.
🆔️ @Gorillaweariran
🆔️ @Gorillaweariran
.
Instagram: GorillaWearIran
https://t.me/GorillaWearIran

#همه_با_هم #گوریلا_ایران #گوریلا_ویر #سحر_هُژَبری_گوریلا_ویر #سحر_هژبری_زیبای_افکار_تا_زیبایی_اندام #زندگی #تبریز #سحر_هژبری #سحر_هُژَبری #تلاش_سخت #نمایندگی_تبریز #سحر_هژبری_فایبر_ایران
مرسی از دایرکت های زیباتون 🤓🤓🙈🙈🙈🙈🙈
@gorillaweariran
@gorillawear_tabriz
@ara_food.ir

#fit#fitness #fitnessmotivation #fitness_sahar_hozhabri ✨ You only live once, but if you do it right, once
is enough.😉😉😚👊👊
شما تنها یک بار زندگی میکنید 😉اما اگر درست زندگی کنید یک بار کافیست 👊 ✨ Yalnızca bir kez yaşıyorsun, ama doğru yaparsan, bir kez yeter.

Awak hanya hidup sekali, tetapi jika anda melakukannya dengan betul, sekali sudah cukup
#سحر_هژبری #سحر_هُژَبری_گوریلا_ویر #سحر_هژبری_زیبای_افکار_تا_زیبایی_اندام #پرورش_افکار_تا_پرورش_اندام #اولین_دختر_اورال #اولین_دختر_اورال_آسیا #فیتنس_کار #فیتنس #لاغری_شکم #اعتماد_به_نفس #خوشحالی
#تگ_فالو_لایک_یادتون_نره❤ #تگ_فالو_لایک_کامنت_یادتون_نره #تگ_فالو_لایک_یادتون_نره

You did not miss this clip 👊🇮🇷G O R I L L A W E A R I R A N🇮🇷 Offesial opening time of gorillawear Tabriz with gorilla team -------------------------------------------------
افتتاحیه نمایندگی رسمی گوریلا در تبریز 👇
Baharam 18_20 1396
@gorillawear_tabriz
@gorillaweariran
@gorillaweariran
.
☎️ 021-44069336
📱 0920-GORILLA(4674552)
.
🆔️ @Gorillaweariran
🆔️ @Gorillaweariran
.
Instagram: GorillaWearIran
https://t.me/GorillaWearIran
این کلیپ را از دست ندید تا از برنامه های ما مطلع باشید 👊
#اولین_دختر_اورال #اولین_دختر_اورال_آسیا #پرورش_افکار_تا_پرورش_اندام #پرورش_افکار_مثبت_برای_زندگی_موفق #سحر_هژبری #سحر_هُژَبری #سحر_هُژَبری_گوریلا_ویر #سحر_هژبری_زیبای_افکار_تا_زیبایی_اندام #فایبر_فیتنس_سحر #فیتنسکار #فیتنس # تبریز
@gorillaweariran
@gorillawear_tabriz
@leogym.ir
@ara_food.ir
@hozhabri_sahar_
@babak_akbarniya
@mohammadkashanaki_ifbbpro

#سحر_هژبری #سحر_هُژَبری #سحر_هُژَبری_گوریلا_ویر
#سحر_هژبری_زیبای_افکار_تا_زیبایی_اندام #سحر_هژبری_فایبر_ایران#اولین_دختر_اورال_#اولین_دختر_اورال_آسیا #فیتنس
#فیتنسکار #لایک#لایک_بک

شکست را می توانم قبول کنم... اما تلاش نکردن را نمی توانم قبول کنم.
I can accept failure but I can't accept not trying 😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
به لطف خدا دوباره سلامتیم رو به دست آوردم و دوره استراحتم تمام شد و تمریناتم استارت زدم البته با حجاب اسلامی در کشور عزیزم ایران تا عید در خدمت شما دوستان هستم 😉😉😉😉😉👊👊👊👊👊👊
ممنون از لطف و حمایت شما دوستان عزیزم 😉😉😉😉
جای تک تک شما اینجاست ❤❤❤
#sahar_hozhabri_fiber #sahar_fitness #sahar_hozhabri #sahar_hozhabri_gorilla#fitnessmotivation#iranian_fitness_overall #gorilawear #

هر حرکت چهار تا دوازده تا و سی ثانیه استراحت بیت هر ست
اما باز بستگی به توان شما داره 😉
Each move is four to twelve and thirty seconds to rest each bit
But it depends on the power you have
#سحر_هُژَبری #ورزشی_در_منزل_با_سحر_هُژَبری#فیتنس_کار #فیتنس #اولین_دختر_اورال_آسیا #اولین_دختر_اورال_ #سحر_هژبری #گوریلا #لئو #فایبر #تلاش_سخت #لاغری_شکم #پرورش_افکار_مثبت_برای_زندگی_موفق
#fitness#fitnessmotivation#fitness_sahar_hozhabri_ #sahar_hozhabri
@leogym.ir
@fiberweariran
@gorillaweariran
@ara_food.ir
پیج غیر ورزشی من به آدرس 👇👇
@hozhabri_sahar_

#اولین_دختر_اورال_#اولین_دختر_اورال_آسیا #فیتنس#لاغری_شکم#تناسب_اندام #اعتماد_به_نفس#عید#سحر_هُژَبری #سحر#سحر_هژبری #تگ_فالو_لایک_یادتون_نره❤#تگ_فالو_لایک_کامنت_یادتون_نره

شروع پکیج لاغری و کلاسهای گروهی فانگشنال برای خانم هایی که دوست داشتند در باشگاه لئو کار کنند
من یه سورپرایز دارم
بنا به درخواست و دایرکت شما طرفدار های عزیزم
کلاس هام رو گروهی کردم تا حجم بیشتری از دوستان بتونند در این مجموع با گروه من کار کنند و هم اینکه شهریه ها برای شما خوشگلا بیاد پایین و اما
در گروه ده نفر اول اگر کسی در ۳ ماه اول بیشترین نتیجه رو داشته باش یع جایزه ویژه از من در مجموعه لئو خواهد گرفت 👊👊👊
جهت رزرو کلاس های گروهی ده نفری با شماره
۲۲۰۱۱ ۴۲۴
تماس بگیرید
@leogym.ir
@fiberweariran
@ara_food.ir

Most Popular Instagram Hashtags