#سبک_زندگى_اسلامى

654 posts

TOP POSTS

✅ مومن باید عزیز باشد ... قرآن مي‌گويد: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنين‏» (منافقون/8) عزت يعني چه؟ عزيز يعني نفوذ ناپذير. ما هرچه جنس خارجي را بيشتر مصرف كنيم، نفوذ پذيري ما بيشتر مي‌شود. قرآن گفته: مؤمن بايد عزيز باشد. نفوذ ناپذير مي‌شود.

تفاخر به اجناس خارجي كردن، اين كالاي مصرفي يك بستري است براي تهاجم فرهنگي. يك دلار كه از ما بيرون مي‌رود، چند قطره خون به بيگانه اضافه مي‌شود و چند قطره خون از خودي كم مي‌شود. همينطور كه در جنگ هشت ساله ايران بيدار شد و مقاومت كرد در تحريم‌ها هم بايد بيدار شويم و كمك كنيم. نگويند ما اينها را از پا درآورديم. 🔶🔹 استاد قرائتی - درس هايی از قرآن /
#محسن_قرائتی
#تفسیر_قرآن
#تفسیر_نور
#محسن_قرائتی
#سبک_زندگى_اسلامى
#صدیقه_طاهره

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی:
✅ مشکل مملکت ما!  امام دهم مثل علی بن ابیطالب بیل دست می‌گرفت و كشاورزی می‌كرد.

یك روز یك نفر رسید گفت شما امام هادی هستید اهل بیت پیغمبرید !
فرمود :می‌خواهم نان حلال پیدا كنم و از من بهتر علی بود و او بیل دست می‌گرفت از من بهتر بود، پیغمبر هم از من بهتر بود بیل دست می‌گرفت، كار كردن عیب نیست ... همین مشكل تو مملكت ما هم هست كه خیال می‌كنیم اگر كسی مدرك دیپلم گرفت و لیسانس گرفت دیگر نباید كار بكند ! 🔶🔹 استاد قرائتی - درس هايی از قرآن - ۲۵ آذر ۱۳۷۲ 🌀 به کانال سخنان استاد قرائتی بپیوندید 🌀
#قرائتي
#تفسیر_قرآن
#محسن_قرائتی
#سبک_زندگى_اسلامى
#سیره
#صدیقه_طاهره
#زهراء
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسوه
#استادقرائتی
#qaraati
#qeraatii
#gharaati
#gharaatii
#mohsen_qaraati
#tafsire_ghoran

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

MOST RECENT

به نام خدا
.
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#قرآن
#مسخره_کردن
#تمسخر
#تحقیر
#لقب_بد
#اخلاق
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شیعه
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

.
به نام خدا
.
.
#حجت_الاسلام_قرائتى
#سبک_زندگى
#سبک_زندگى_اسلام
#سبک_زندگى_اسلامى
#اسلام
#قرآن
#درس_هايى_از_قرآن
#قرائتی
#شيعه
#اسلام
#انتخابات
#انتخاب_اصلح
#دموکراسی
#رای
#من_رای_میدهم
#کاندیدا
#کاندید
#شورای_نگهبان
#قانون
.
.
↙اين صفحه را به دوستان خود معرفى کنيد↘
.
.
⏪ اين صفحه توسط ادمين اداره می شود ⏩
.
.
⬅با نشر مطالب اين صفحه مبلغ دين زيباى اسلام باشيد➡
.
.

Most Popular Instagram Hashtags