#زيبايي_هاي_شهر_من

MOST RECENT

.
چشم هارا بايد شست
جور ديگر بايد ديد
چترهارا بايد بست
زير باران بايد رفت
فكر را خاطره را زير باران بايد برد
باهمه مردم شهر زير باران بايد رفت
دوست را زير باران بايد ديد
عشق را زير باران بايد جست
هر كجا هستم،باشم
آسمان مال من است
پنجره,فكر ,هوا,عشق
زمين مال من است
چشم هارا بايد شست
جور ديگر بايد ديد
چتر هارا بايد بست
زير باران بايد رفت.🌧🌧🌧 #زيرباران_بايدرفت #زيبايي_هاي_شهر_من #بوي_نم_بارون

هر چند که رنگ و روی زيباست مرا
چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا
مرسي از عكس عاليت
#خيام#زيبايي_هاي_شهر_من#زاويه_نور_خوب

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
قدرتنمايي شورولت نوا
خودرو سالم و راننده خوب
نتيجه كار بسيار عالي
Chevrolet Nova sedan
Owner @mahdiyar.77 🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
#americanmuscle_car #americanmuscle #americancar #musclecar #ponycar #classic #chevy #chevrolet #nova #chevroletnova #sedan #fullsize #شورولت_ايران #GMiran #زيبايي_هاي_شهر_من #burnout

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
Chevrolet Bel Air
Paykan
دوستان اين پيج رو فالو كنين
@iran_cars_classic
@iran_cars_classic
@iran_cars_classic .
🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
#americanmuscle_car #americanmuscle #americancar #musclecar #ponycar #musclecar #classic #chevrolet #chevy #belair #chevybelair #paykan #fullsize #sedan #iran #زيبايي_هاي_شهر_من

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
دور همي ديروز در پاكنژاد شهرك غرب ممنون از دوستاني كه تشريف اوردن 🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
#americanmuscle_car #americanmuscle #americancar #musclecar #ponycar #musclecar #sportcar #coupe #chevy #chevrolet #camaro #camaross #camarors #iran #زيبايي_هاي_شهر_من #buick #buickiran #regal #caprice

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
قدرت نمايي شورولت كامارو در بام تهران
Chevrolet Camaro (1970-73) 🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
#americanmuscle_car #americanmuscle #americancar #musclecar #ponycar #musclecar #sportcar #coupe #chevy #chevrolet #burnout #camaro #camaross #camarors #iran #زيبايي_هاي_شهر_من

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
68 Dodge Coronet Sedan 440 magnum
Owner @kamyr79
از صداي موتور چهارصد و چهل مگنوم لذت ببرين 😍🔥
🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
#americanmuscle_car #americanmuscle #americancar #musclecar #ponycar #fullsize #sedan #sportcar #moparornocar #mopar #dodge #dodgecoronet #Rt #coronet #1968 #68coronet #440magnum #magnumsixpack #sixpack #exhaust #iran #زيبايي_هاي_شهر_من

Most Popular Instagram Hashtags