#زوون_لوری

MOST RECENT

شاپور خواست درمیدان جنگ غریب تنها ماند فرمانده بی لیاقت شهر فرارکرد وشاپورخواست درمیان گرگهای گرسنه تنهامانده هویتش را میخوان از میان بردارند برای حمایت از شاپورخواست تنها امروز همه مردم شهر به نشانه اعتراض به میدان شاپورخواست تمام مردم شهر جمع شوند ساعت17عصرامروز انتشاردهید
#زبان_لری #زبان_لوری #زوون_لوری #لرستان_پشتکوه #لور #لورستان_العراق #لورستان_الغربیه #لورستان #لک #کلهر #خرم_آباد #یاسوج #کرمانشاه #ایلام #مینجایی #بختیاری #ثلاثی #بویراحمدی #بهمیی #بدر #خانقین #لر #ثلاثی #فیلی #لیراوی #ملکی #ملکشاهی #ممسنی

زبان کهن لری را پاس بداریم تا زبانشناسان مجازی اظهار فضل نکنن در مورد زبان لری .

#زوون_لوری
#زبان_لری_هویت_ماست
#زبان_لری_را_پاس_بداریم
#زبان_مادری_هویت_من_است

#به_کجا_چنین_شتابان

این نوع پیجها دقیقا چه اهدافی رو دنبال میکنند

چرا یک پیج لر تبار تبلیغ فرهنگ کردی میکند

کدام کردی لباس لری میپوشد و ساز لرا را کوک میکند؟؟ دشمنان فرهنگ لری را به جشنهایتان دعوت نکنید اینا جایشان سنندج و عراقه نه لورستانات

@mostafaazadbakht_offical@

#زبان_لری #زبان_لوری #زوون_لوری #لرستان_پشتکوه #لور #لورستان_العراق #لورستان_الغربیه #لورستان #لک #کلهر #خرم_آباد #یاسوج #کرمانشاه #ایلام #مینجایی #بختیاری #ثلاثی #بویراحمدی #بهمیی #بدر #خانقین #لر #ثلاثی #فیلی #لیراوی #ملکی #ملکشاهی #lori #lorestan #

هر واژه سلولی است بنیادی که اگر فراموش شود ما یک سلول بنیادی زبان را از دست داده ایم

با ما در تلگرام همراه باشید. لینک در بیو
#زبان_لری_هویت_ماست
#زبان_لری_را_پاس_بداریم
#زبان_لری
#زوون_لوری
#لرستان_فیلی_لرستان_بختیاری_لرستان_جنوبی_لرستان_ثلاثی

جلوی کوچ کلمات لری را بگیریم.

حفظ زبان لری وظیفه ماست.

#زبان_لری
#زبان_لری_هویت_ماست
#زبان_لری_را_پاس_بداریم
##زوون_لوری

با توجه به منطقه و ایل خود کلمه اصیل لری رو کامنت بزارید.

زبان کهن لری را پاس بداریم و جلوی نابودی اون رو بگیریم.

#زبان_لری_هویت_ماست
#زبان_لری
#زبان_لری_را_پاس_بداریم
#زوون_لوری

برای جلوگیری از نابودی زبان لری به جای استفاده از کلمات غریبه کلمات اصیل لری را به کار ببریم.
.
.
زبان لری دچار کوچ کلمات شده برای جلوگیری از این واجعه با کودکان خود لری سخن بگوییم.
.
. #زبان_لری
#زبان_لری_هویت_ماست
#زبان_لری_را_پاس_بداریم
#زوون_لوری

Most Popular Instagram Hashtags