#زهرا_دژوان

MOST RECENT

خوشتیپ من😎
عاشق این لباسشم😍
دور سرت بگردم من اقا شنتیا😘
❤💚💜💛❤💚💜💛
#شنتیا_علیپور #علی_علیپور #زهرا_دژوان #پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی #فوتبال

مثلا سر سره بازی کردناش😍😄
اقا شنتیا😚
فدای تیپت بشم مننننن😨👑
❤💚💜💛❤💚💜💛
#شنتیا_علیپور #علی_علیپور #زهرا_دژوان #پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی #فوتبال

عشق جان منید...😄
دل و جان منید...😚
ضربان منید...💗
عشق جان منید...💖
❤💚💜💛❤💚💜💛
#نی_نی_پرسپولیسی #پرسپولیس #محسن_ربیع_خواه#یلدا_ربیع_خواه #ایدا_جون#چشم_هاش_فوتوشاپ_نیست🚫#شنتیا_علیپور #علی_علیپور #زهرا_دژوان

زهرا جان همسر اقاي عليپور💍♥️
#زهرا_دژوان
@shantia.alipoor70 @shantia.alipoor70

عشق جان در حال دیدن بازی😍
فدات بشم😚
نفس منی تو اقا شنتیا💗
❤💚💜💛❤💚💜💛
#شنتیا_علیپور #علی_علیپور #زهرا_دژوان #پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی #فوتبال

عشق جان کنار مامان و بابا 😍
چقدر توپولی شدی تو😝
فدات بشم من اقا شنتیای من😚
❤💚💜💛❤💚💜💛
#شنتیا_علیپور
#علی_علیپور #زهرا_دژوان #قهرمانیم🏆 #پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی

الاهی من خودم شخصا فدای شما ۲ تا جوجه بشم😍
دلم رفت اصلا😄
مردم برای عکساشون😘
❤💚💜💙💛❤💚💜💙💛
#حسین_ماهینی #علی_علیپور
#زهرا_دژوان #انیس_مهمدی
#مایسا_ماهینی #شنتیا_علیپور
#پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی

الاهی من دورت بگردم😍
چقدر اقا شدی فدات بشم😚
خوشتیپ کی بودی اقا شنتیا؟!😉
❤💚💜💛❤💚💜💛
#شنتیا_علیپور #علی_علیپور #زهرا_دژوان #پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی
@alialipoor124 @zahradezhvan.alialipour @shantia.alipoor70

اینم ۲ تا عکس که قولش رو داده بودم😎✌
ویدیو ها رو هم اخر هفته براتون می زام😉
فدای هر ۲ تاشون بشم😘
مرسی به خاطر عکس ها:@nini_potti @kamand_kamyabinya11
❤❤❤❤❤❤❤❤
#عکس_اختصاصی #پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی #پرینس #منشا #شنتیا_علیپور #علی_علیپور #زهرا_دژوان

شیطونی میباره ازش😂
قربونت برم من اقا شنتیا😍
❤💚💜💛❤💚💜💛
#شنتیا_علیپور #علی_علیپور #اقای_گل #پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی #شیطونی #عشق #زهرا_دژوان

بعله این جوری هاست،اقا کوچولو هستن ایشون😎😚
❤💚💜💛❤💚💜💛
#شنتیا_علیپور #علی_علیپور #زهرا_دژوان #پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی #فوتبال #فوتبالیست

اخمشو نگا😍
جذاب کی بودی نفسم؟!😜😘
❤💚💜💛❤💚💜💛
#شنتیا_علیپور #علی_علیپور #زهرا_دژوان #پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی #فوتبال #فوتبالیست

عشق جان در حال تمرین😍
قربونت بشم که انقدر خوبی🙈
❤💚💜💛
#شنتیا_علیپور #علی_علیپور #زهرا_دژوان #تمرین_طوری🚩💪 #تمرین #فوتبال #پرسپولیس #نی_نی_پرسپولیسی

Most Popular Instagram Hashtags