#زهراجابروندی

MOST RECENT

سفارش از تهران 🌹🌹❤❤
✔نقاشی ها با اجازه خود دوستان توی پیجم قرار میگیرد...
🚫عکس بدون اجازه به هیچ عنوان منتشر نمیشود..
My Work
Size A3

تکنیک: سیاه قلم
سایز A3
زهرا جابروندی
۱۳۹۷/۰۲/۲۵
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #pencilsacademy #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #art_realism_ #سفارشى #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

سفارش از تهران 🌹🌹❤❤
✔نقاشی ها با اجازه خود دوستان توی پیجم قرار میگیرد...
🚫عکس بدون اجازه به هیچ عنوان منتشر نمیشود...
آیدی کانال تلکرام lezzat_naghashi
لینک آیدی تلگرام جهت سفارش در بیوگرافی پیج

My Work
Size 50*70

تکنیک: سیاه قلم
سایز 50*70
زهرا جابروندی
۱۳۹۷/۰۱/۰۱
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #pencilsacademy #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #art_realism_ #سفارشى #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

سفارش دوست گلم از آبادان ❤❤❤
🚫نقاشی ها با اجازه خود دوستان توی پیجم قرار میگیره...
✔عکس بدون اجازه به هیچ عنوان منتشر نمیشود...
آیدی کانال تلکرام lezzat_naghashi
لینک آیدی تلگرام جهت سفارش در بیوگرافی پیج

My Work
Size 50*70

تکنیک: سیاه قلم
سایز 50*70
زهرا جابروندی
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #pencilsacademy #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #art_realism_ #سفارشى #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

سفارش از تهران❤🌹
🚫نقاشی ها با اجازه خود دوستان توی پیجم قرار میگیره...
✔عکس بدون اجازه به هیچ عنوان منتشر نمیشود...
آیدی کانال تلکرام lezzat_naghashi
لینک آیدی تلگرام جهت سفارش در بیوگرافی پیج

My Work
Size 50*70

تکنیک: سیاه قلم
سایز 50*70
زهرا جابروندی
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #pencilsacademy #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #art_realism_ #سفارشى #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

سفارش آقای قربانی از اراک 🤗مبارک باشه دوست عزیز🌹🌹🌹
🚫نقاشی ها با اجازه خود دوستان توی پیجم قرار میگیره...
✔عکس بدون اجازه به هیچ عنوان منتشر نمیشود...
آیدی کانال تلکرام lezzat_naghashi
لینک آیدی تلگرام جهت سفارش در بیوگرافی پیج

My Work
Size 50*70

تکنیک: سیاه قلم
سایز 50*70
زهرا جابروندی
۱۳۹۶/۱۱/۲۹
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #pencilsacademy #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #art_realism_ #سفارشى #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

این هم اتمام‌کار جدیدم 😍💕💞💕💞دوستان نظر بدین لطفاااااا مرررسی❤
آیدی کانال تلکرام lezzat_naghashi
لینک آیدی تلگرام جهت سفارش در بیوگرافی پیج

My New Work
Size 50*70

تکنیک: سیاه قلم
سایز 50*70
زهرا جابروندی
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #pencilsacademy #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #art_realism_ #سفارشى #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

کار جدیدم🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
با تشکر از عکاس این عکس زیبا آقای صوفی عزیز🌹دوستان از پیجشون دیدن کنید ضرر نمیکنید🤗😊😊
@alisoufi61

دوستان نظر بدین لدفا🌹🌹❤❤ آیدی کانال تلکرام lezzat_naghashi
لینک آیدی تلگرام حهت سفارش در بیوگرافی پیج

My New Work
50%loading...
Size 50*70

تکنیک: سیاه قلم
سایز 50*70
زهرا جابروندی
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #art_realism_ #طراحی_چهره_مداد #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #کنته #سفارشى #طراحی_نقاشی #pencilsacademy

#زهراجابروندی

سفارش دوست گلم از اراک♥️♥️🌹🌹
تک تک نظراتتون برام با ارزش هست ❤

آیدی تلگرام در بیوگرافی پیج
آیدی کانال lezzat_naghashi

My work
Size A4
@michaeljackson
تکنیک: سیاه قلم
سایز A4
زهرا جابروندی
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
#zahrajabervandi
#michael #naghashi #micheljackson #michael_jackson
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #مایکل #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #مایکل_جکسون #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #مایکل #سفارشى #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

تکمیل سفارش و عذرخواهی از دوست عزیز ک اینقدر طول کشید سفارششون😁🌹🌹
تک تک نظراتتون برام با ارزش هست و خوشحال میشم نظرتونو راجع ب این نقاشی بدونم دوستان ❤

آیدی تلگرام zahrajabervandi
لینک کانال در بیوگرافی پیج

My work
Size 50*70

تکنیک: سیاه قلم
سایز 50*70
زهرا جابروندی
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #مداد #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #کنته #سفارشى #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

مرحله بعدی سفارش🤗🤗🤗
نظر بدین لدفا🌹🌹🌹❤❤❤❤❤
آیدی تلگرام zahrajabervandi
لینک کانال در بیوگرافی پیج

My work
Size 50*70

تکنیک: سیاه قلم
سایز 50*70
زهرا جابروندی
۱۳۹۶/۰۸/۲۱
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #مداد #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #کنته #سفارشى #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

😎😊❣
چطور شده؟لطفا نظر بدین...♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
آیدی تلگرام zahrajabervandi
لینک کانال در بیوگرافی پیج

My work
Size 50*70

تکنیک: سیاه قلم
سایز 50*70
زهرا جابروندی
1396/۰۸/۱۷
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #مداد #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #کنته #سفارشى #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

یوووهوووو بالاخره طراحی تمام شد 😍😍🌹🌹زنده یاد خسرو شکیبایی ❤
دوستان نظر یادتون نرهههه
ممنوووونم❤❤❤
آیدی تلگرام zahrajabervandi
لینک کانال در بیوگرافی پیج

My work
Size A2
100% compelete
تکنیک: سیاه قلم

1396/06/15
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #artdrawingspotlight #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #مداد #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #کنته #خسروشکیبایی #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

اینم تا اینجای کار ..... بافت پوستش خیلی زمان میبرهههه😰😞😣
Next level....
55% loading ....
. آیدی تلگرام zahrajabervandi
لینک کانال در بیوگرافی پیج

My work
Size A2

تکنیک: سیاه قلم

1396/06/07
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #مداد #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #کنته #خسروشکیبایی #طراحی_نقاشی
#زهراجابروندی

کی میتونه حدس بزنه که چ کسی رو دارم میکشم؟؟؟😊😊😊😊 #زهراجابروندی

آیدی تلگرام zahrajabervandi
لینک کانال در بیوگرافی پیج

My work

تکنیک: سیاه قلم

1396/05/30
#zahrajabervandi
#tarahi #naghashi #sefareshi #siahghalam
#art #artpainting #painting #paint #blackarts #blackart #arts #designing #designer #ghalam #medad #طراحی #نقاش #نقاشی #چهره #طراحی_چهره #طراحی_چهره_مداد #مداد #مدادوکاغذ #مدادوکنته #سیاه_قلم #کنته #سفارشى #طراحی_نقاشی

Most Popular Instagram Hashtags