#زبان_آبى

MOST RECENT

. 😕🙊دهن لق
.
Mary has a big mouth. She told Bob what I was getting him for his birthday.
.
ماری خیلی دهن لقه. اون به باب گفته که برای تولدش چی داشتم میگرفتم!
.
Do you know other English or Persian idioms which mean someone who doesn't keep secrets? .
شما اصطلاح های دیگه ای به فارسی و انگلیسی سراغ دارید که همین معنی رو بده؟
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

عشق مثل باد میمونه، نمیتونی ببینیش اما میتونی حسش کنی. ❤️
.
.
Universe is full of good feelings, love is one of them  mention your beloved😉
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

اگه بخواهیم به کسی بگیم خسته نباشی به انگلیسی چی میشه؟
.
.
.
.

معادل این عبارت، Nice job و یا Good work است که این معانی رو داره:
خسته نباشی - دستت درد نکنه - کارت خوب بود.
بعضا دیده میشه که دقیقا کلمه خسته نباشید به انگلیسی ترجمه میشه که اشتباهه
مثال:
واقعا از کلاستان لذت بردم. خسته نباشید.
I really enjoyed your class. Nice job
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت"

اون لحظه ی وحشتناکی که ده دقیقه توی صف می ایستی و بعد میفهمی که اصلا پولی نداری 😂😂😂 .
Just pretend that everything is fine and smile?!😂😂😂
.
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

برای توضیح شرایطی به کار میره که توی اون شرایط از نقاط مثبت دو تا جیز مختلف در یک زمان داری استفاده میبری😉 یا به عبارتی دو تا شانس متفاوت رو با هم داری، دقیقش به قارسی چه اصطلاحیه؟
.
She works in the city and lives in the country, so she gets the best of both worlds.
.
او در شهر کار میکنه و در ییلاق زندگی میکنه.
.
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

Strange, isn’t it? Each man’s life touches so many other lives. When he isn’t around he leaves an awful hole, doesn’t he?
.
- Clarence the angel, from It’s a Wonderful Life.
.
عجیبه! نه؟ زندگی هر آدمی رو خیلی از زندگیای دیگه تاثیر میذاره، وقتی نیست جای خالی زیادی از خودش به جا میذاره، مگه نه؟
.
.
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

لقمه گنده تر از دهان برداشتن، سعی در انجام کاری که سخت و خارج از توانه
.
The key to success lies in not biting off more than you can chew.
.
کلید موفقیت اینه که لقمه ی بزرگ تر از دهنت بر نداری.
.
.
Give an example and comment it plz 😉😉
.
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

این دو کلمه معنای نزدیکی به هم دارند و خیلی ها نمیدونن که تفاوت اصلی معناییشون چیه. اینو بدونیم که:
.
advice
.
اسم هست و به معنای نصیحت هست.
.
Let me give you some advice
.
.
advise
.
فعل هست و به معنای نصیحت کردن.
.
They finally did what we advised.
.
.
. #زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

Sometimes when people get what they want, they realize how limited their goals were
.
― Mad men .
.
بعضی وقت ها وقتی مردم به چیزی که میخوان میرسن، میفهمن که چقدر هدفاشون محدود بوده. 😄
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

اون لحظه ی وحشتناکی که یکی میگه "سلام" و تو در جوابش میگی "خوبم مرسی" "تو چطوری؟"😂😂😂 .
WHY is this my everyday story?!😂😂😂
.
چرا داستان هرروزه؟؟! 😐
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

وقتی میخوای به کسی بگی که دقیقا حدسش درست بوده یا داره در مورد چیزی درست میگه، یا مثلا یه چیزی مثل زدی به هدف. 😉عبارت دیگه ای شبیه به این توی فارسی سراغ دارین؟؟
.
.
Mike hit the nail on the head when he said most people can use a computer without knowing how it works.
.
مایک خیلی درست گفت که اکثر مردم میتونن از کامپیوتر استفاده کنن بدون اینکه بدونن چطور کار میکنه. .
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل

اگه کاری که دیروز انجام دادی بزرگ به نظر میاد، یعنی امروز کاری نکردی. 🙄🤔
.
.
today must always be better than yesterday. 😜👊🏼
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

این کلمه به معنی " به طرف" یا " به سوی " هست. یک فرق کوچیکی بین این دو کلمه هست، فرقش رو ببینیم:
.
toward
.
اگربا لهجه ی آمریکایی انگلیسی صحبت میکنید این شکل از کلمه رو بکار ببرید. 
.
.
towards
.
در لهجه ی بریتیش یا رایج در انگلستان کاربرد دارد.
.
.
.
. #زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

اون لحظه ی وحشتناکی که استاتوس قدیمیت رو میخونی و باید قبول کنی که چقدر دیوونه بودی. 😂👀🙈 .
It makes me ashamed 😂🙈
.
comment one of your old statuses in English if you can✌🏼😉
.
.ه .
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

رویا های بزرگ داشته باش، فقط رویا های بزرگ اند که قدرت این رو دارند که روح انسان ها رو وادار به حرکت کنند. 😇👊🏻🙏🏻
.
.
Tell us one of your BIG dreams!
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

To the wrong person, you'll never have any worth but to the right person, you'll mean everything.
.
-God's not dead
.
.
برای آدم اشتباهی هیچ ارزشی نخواهی داشت اما برای آدم درست و مناسب خودت همه چیز خواهی بود. 😇
.
.
Just find your right one 😉
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرتي

Most Popular Instagram Hashtags