#زبان_آبى

521 posts

TOP POSTS

#za_wotd .
پر از تپه
.
/ˈhɪli/
.
This is a very hilly and mountainous region where it snows in the winter.
.
این یه ناحیه ی تپه ای و کوهستانیه که در زمستونا برف میاد.
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

#za_quotes
.
رویا های بزرگ داشته باش، فقط رویا های بزرگ اند که قدرت این رو دارند که روح انسان ها رو وادار به حرکت کنند. 😇👊🏻🙏🏻
.
.
Tell us one of your BIG dreams!
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

#za_wotd .
تمرکز کردن
.
/ˈkɒns(ə)ntreɪt/
.
It was hard to concentrate because they both wanted my attention.
.
سخت بود که تمرکز کنم چون هردوشون توجه من رو میخواستن.
.
برای شنیدن تلفظ صحیح کلمات میتونید عضو کانال تلگرام زبان آبی ( لینک در بایو ی صفحه ) بشید. 
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل

#za_points
.
این دو کلمه معنای نزدیکی به هم دارند و خیلی ها نمیدونن که تفاوت اصلی معناییشون چیه. اینو بدونیم که:
.
advice
.
اسم هست و به معنای نصیحت هست.
.
Let me give you some advice
.
.
advise
.
فعل هست و به معنای نصیحت کردن.
.
They finally did what we advised.
.
.
. #زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

#za_quotes
.
تو نمیدونی که گوش دادن به تو برای ساعت ها چقدر روز من رو میسازه. 👂🏼😍
.
.
There may be somebody in your life that his/her words make you feel really better, mention them and appreciate their kindness🙏🏻😇
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

#za_motivation
.
برای کسانی که الان در شرایط سختی هستند🙁🙁
.
🙂 🙂 یادتون باشه که این شرایط هم تموم میشه
.
.
.
#موفقيت #انگيزش #جملات #جملات_مثبت #جملات_زیبا #زبان #انگليسى #ترجمه #مهاجرت #آيلتس #انگيزه #زبان_آبى #زندگى #حس_خوب #zabaneabi #motivation #success #quotes

MOST RECENT

@Regrann from @zabaneabi: #za_quotes
.
اگه کاری که دیروز انجام دادی بزرگ به نظر میاد، یعنی امروز کاری نکردی. 🙄🤔
.
.
today must always be better than yesterday. 😜👊🏼
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

اگه يه كسى بهت گفت كه اين كار نميتونه انجام بشه، اول يه لبخند بزن و خيلى آروم موافقت كن اما بعدش برو دو برابر بيشتر كار كن تا بهشون ثابت كنى كه اشتباه ميگن 😌✌️🏼👊🏼
.
.
What a wonderful feeling , yeah? 😉
.
.
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

هيچ وقت فصل اول زندگيتو با فصل بيستم زندگى يكى ديگه مقايسه نكن 🙂👦🏻👴🏻🙅🏻
.
.
You just need time to achieve what you want 
.
.
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

بعضى وقتا بايد كلشو ريسك كنى بخاطر يه رويايى كه غير خودت هيچكس نميتونه ببينه 👀🙈💭
.
.
Have you ever risked to make your dreams real? Tell us your bravery in comments 
.
.
.
.
.
#زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

#za_points
.
بعضیا این دو عبارت رو اکثر اوقات اشتباه میگیرن، یکبار برای همیشه یادمون بمونه که: 😉
.
Effect .
اسم است و به معنی نتیجه و تاثیره
.
.
Affect
.
فعل است و به معنای تاثیر گذاشتن
.
.
. #زبان #زبان_انگليسى #زبان_انگليسي #مكالمه #جملات #انگليسى #حس_خوب #ايلتس #آيلتس #آموزش_زبان #جملات_زيبا #انگليسي #زبان_آبي #آموزش_زبان_انگليسي #زبان_آبى #zabaneabi #تافل #مهاجرت

#za_motivation
.
لازمه که زمانی رو توی سایه بگذرونی تا واقعا قدردان پرواز نزدیک خورشید باشی. 🌞⛅️☁️✈️
.
.
.
.
#موفقيت #انگيزش #جملات #جملات_مثبت #جملات_زیبا #زبان #انگليسى #ترجمه #مهاجرت #آيلتس #انگيزه #زبان_آبى #زندگى #حس_خوب #zabaneabi #motivation #success #quotes

#za_motivation
.
من به شدت به شانس اعتقاد دارم، هر چی سخت تر کار میکنم خوش شانس تر میشم. 😇🤗😛
.
.
.
.
#موفقيت #انگيزش #جملات #جملات_مثبت #جملات_زیبا #زبان #انگليسى #ترجمه #مهاجرت #آيلتس #انگيزه #زبان_آبى #زندگى #حس_خوب #zabaneabi #motivation #success #quotes

Most Popular Instagram Hashtags