[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#زاهدانی_ها

MOST RECENT

اصن روایت داریم رفیقی ک قدش ازت بلندتر باشه ستونه... باید بهش تکیه کنی...😍❤
.
@_.atamhz._
#عیدتون_مبارک🌹
#رفیق #زاهدانی_ها #تبریز #بهترین #عطا #عیدنوروز #bestfriend #dadashi #😎😎#علیرضا

شال روسری ایراندخت
روسري نخي
گل دوزي شده
جنس عالي
قواره١٤٠
#شال_و_روسری_ایران_دخت
#irandokht_scarf_zahedan
#زاهدان #زاهدانی_ها

یوحنا5: 30-17عیسی در جواب ایشان گفت که پدر من تا کنون کار میکند و من نیز کار میکنم.پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل او کردند زیرا که نه تنها سبت را میشکست بلکه خدا را نیز پدر خود گفته خود را مساوئ خدا میساخت.آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت آمین آمین بشما میگویم که پسر از خود هیچ نمیتواند کرد مگر آنچه بیند که پدر بعمل آرد زیرا که آنچه او میکند همچنین پسر نیز میکند.زیراکه پدر پسر را دوست میدارد و هر آنچه خود میکند بدو مینماید و اعمال بزرگتر از این بدو نشان خواهد داد تا شما تعجّب نمائید.زیرا همچنانکه پدر مردگانرا بر میخیزاند و زنده میکند همچنین پسر نیز هرکِرا میخواهد زنده میکند.زیراکه پدر بر هیچکس داوری نمیکند بلکه تمام داوریرا به پسر سپرده است.تا آنکه همه پسر را حرمت بدارد همچنانکه پدر را حرمت میدارد و کسی که به پسر خرمت نکند به پدریکه او را فرستاد احترام نکرده است.آمین آمین بشما میگویم هرکه کلام مرا بشنود و بفرستندۀ من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمیآید بلکه از موت تا بحیات منتقل گشته است.آمین آمین بشما میگویم که ساعتی میآید بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هرکه بشنود زنده گردد.زیرا همچنانکه پدر در خود حیات دارد همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد.و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند زیراکه پسر انسان است. واز این تعجّب مکنید زیرا ساعتی میآید که در آن جمیع کسانیکه در قبور میباشند آواز او را خواهند شنید.و بیرون خواهند آمد هرکه اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هرکه اعمال بد کرد بجهة قیامت داوری.من از خود هیچ نمیتوانم کرد بلکه چنانکه شنیده ام داوری میکنم و داورئ من عادل است زیراکه ارادۀ خود را طالب نیستم بلکه ارادۀ پدریکه مرا فرستاده است اگر من بر خود شهادت دهم شهادت من راست نیست.

متی5: 19-17گمان مبرید که آمده ام تا توراة یا صحف انبیاء راباطل سازم نیآمده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم.زیرا هر آینه بشما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزۀ یا نقطۀ از توراة هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود..پس هرکه یکی ازین احکام کوچکترین را بشکند و بمردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود امّا هرکه بعمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.

#زاهدانی_ها این الِمان رو می‌پسندید؟
💫 @AMin_RiGi

فروش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کتاب در نوزدهمین نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان#سیستان_و_بلوچستان#زاهدانی_ها#زاهداني#نمایشگاه_بین_المللی

لوقا9: 25-22و گفت لازمست که پسر انسان زحمت بسیار بیند و از مشایخ و رؤسای کَهَنَه و کاتبان ردّ شده کشته شود و روز سیّم بر خیزد.پس بهمه گفت اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خود را انکار نموده صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند.زیرا هرکه بخواهد جان خود را خلاصی دهد آنرا هلاک سازد و هرکس جان خود را بجهة من تلف کرد آنرا نجات خواهد دادزیرا انسانرا چه فائده دارد که تمام جهانرا ببرد و نفس خود را بر باد دهد یا آنرا زیان رساند.

#اداره_پست_زاهدان که هم اکنون تبدیل به موزه شده بسختی پیدا کردم چون مردم کمی از وجود #موزه #پست اطلاع داشتند و خیلی به سختی پیداش کردم ولی ارزش ش رو داشت. حتما در پست های بعدی براتون عکس های بیشتری میزارم از این اداره پست قدیمی
#زاهدانی_ها #مردم_خونگرم
#post #zahedan_city #hitchhike
@astiyazhtajik

🌟مها بلوچ , خلبان خطوط هوایی عمان✈️ 🌟 @AMin_RiGi 💫 @pilotmaha🌟

سلام
درحال آماده سازی وپیاده کردن دکور هستیم باعرض معذرت ممکنه افتتاحیه چندروزی به تاخیر بیفته
#شال_وروسری_ایران_دخت
#زاهدانی_ها #زاهدان #irandokht_scarf_zahedan

شروع یک کار جدید
هر چند سخت بود ولی #توکلت_علی_الله
#توسلت_علی_الحیدر

منتظرتون هستیم دوستان
ان شاءالله تا آخر هفته افتتاحش میکنیم.
@irandokht_scarf_zahedan

#شال_و_روسری_ایران_دخت
#فروشگاه#شال#روسری
#دختر
#زاهدانی_ها
#زاهدانی_ها_بشتابید

Most Popular Instagram Hashtags