#رومو

730 posts

TOP POSTS

زنان ریشه های انسانیت اند.

اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم
با محدود کردن ریشه ها
شاخه ها بهتر رشد خواهند کرد.

هر قدر ریشه ها محدود تر شوند
شاخه ها پژمرده تر
فاسد تر
و رشد نایافته تر خواهند شد.

#رومو

🍷 زنان ریشه های انسانیت اند
اشتباه خواهد بود اگر فڪر ڪنیم
با "محدود ڪردن" ریشه ها ،
شاخه ها بهتر رشد خواهند ڪرد !
هر قدر ریشه ها محدودتر شود ،
شاخه ها پژمرده تر ، فاسدتر
و رشد نایافته تر خواهند شد !

#رومو

زنان ریشه های انسانیت اند
اشتباه خواهد بود
اگرفکر کنیم
با محدود کردن ریشه ها
شاخه ها بهتر رشد خواهند کرد
هر قدر ریشه ها محدود تر شوند
شاخه ها پژمرده تر
فاسد تر
و رشد نایافته تر خواهند شد.
#رومو

زنان ریشه های انسانیت اند.
اشتباه خواهد بود اگر فکر کنیم،با محدود کردن ریشه ها شاخه ها بهتر رشد خواهند کرد.
هرچقدر ریشه ها محدود تر شوندشاخه ها پژمرده تر،فاسد تر،و ریشه نیافته تر خواهند شد
#رومو

زنان ریشه های انسانیت اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه ها، شاخه ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه ها محدود تر شوند
شاخه ها پژمرده تر
فاسد تر
و رشد نایافته تر خواهند شد.... #رومو 🌱

#سختى گير #مغناطيسى #رومو
فروش ويژه تعداد محدود

زنان ریشه های انسانیت اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه ها،
شاخه ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه ها محدود تر شوند
شاخه ها پژمرده تر
فاسد تر
و رشد نایافته تر خواهند شد.... #رومو

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد....
| #رومو |

MOST RECENT

❤تقدیم به همه خانم های عزیز:
🔶دنیا هم که از آن تو باشد،
تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی ...
تا درون آواز های عاشقانه ی زنی زندگی نکنی...
وسهمی از دلشوره های زنی نداشته باشی...
"فقیرترین" مردی...!
"شکسپیر"
🔶در این که زن یک اثر هنریست شکی نیست
"سیمین دانشور"
🔶در زیباترین عاشقانه های جهان همیشه "قلب" یک زن در میان است!
"مینا آقا زاده"
🔶زنان با یک دست گهواره را تکان می دهند و با دست دیگر دنیا را ..
"ناپلئون"
🔶منشاء هر کار بزرگی زن است،زن کتابی است که جزء به مهر و محبت خوانده نمی شود
"دولامارتین"
🔶زنان ریشه های انسانیت اند؛
اشتباه خواهد بود اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه ها، شاخه ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه ها محدود تر شوند ،
شاخه ها پژمرده تر ،فاسد تر ،
ورشد نایافته تر خواهند شد
"رومو" ❤مادر ها دروغ هایشان هم ثواب دارد...
گرسنه که باشند میگویند سیرند!
درد که داشته باشند میگویند خوبند!
وبا تمام غصه هایشان باز هم برایمان می خندند..
#زنان#عاشقانه های# زندگی
#شور#انسانیت#ریشه
#محبت#شاخه#گریه#خنده
#قلب#هنر#دلشوره
#فقیر#مرد#
#کتاب#گهواره#
#دولامارتین#شکسپیر
#ناپلئون#رومو#سیمین دانشور

شيلنگ استيل ارتجاعى روكشدار مخصوص گاز پكيج ٤٠ به ٨٠ #رومو

وقتي نگران بچه هايت هستي اين نيروي غريزي توست، وقتي نگران بچه هاي دنيا هستي اين رشد محبت و عواطف توست و وقتي نگران بچه هاي تمام موجودات هستي اين بيداري عشق و زيبايي در وجود توست. #رومو #عشق #محبت #عواطف #سارا_اردو

#💫👊👯💯
زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... | #رومو |

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد....
| #رومو |

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... | #رومو |

Most Popular Instagram Hashtags