#روستایی_تبریز

MOST RECENT

🚨 فوری
. ❌برای سومین روز متوالی؛ فردا مدارس تبریز #تعطیل است
.
📄 پیرو تصمیم و مصوبه کمیته مدریت کاهش آلودگی هوای کلانشهر #تبریز، بدلیل آلودگی شدید هوا و آلودگی بیش از حالت استاندارد: فردا دوشنبه 27 آذر ماه مدارس کلیه #مقاطع_تحصیلی در کلانشهر #تبریز تعطیل خواهد بود. ِ
✔️ این اطلاعیه شامل مدارس #روستایی_تبریز در هردو شیفت صبح و بعداز ظهر بوده و همچنین #بخش #خسروشاه نخواهد بود و مدارس در موارد ذکر شده دایر خواهد بود.
.
🔊 اخبار آلودگی هوا را در #تبریزبیدار بخوانید

#فوری ⚡️ برای سومین روز متوالی؛ فردا مدارس تبریز تعطیل است 🔻پیرو تصمیم و مصوبه کمیته مدریت کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز، بدلیل آلودگی شدید هوا وآلودگی بیش از حالت استاندارد:

فردا دوشنبه 27 آذر ماه مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در کلانشهر تبریز تعطیل خواهد بود. 🔻این اطلاعیه شامل مدارس #روستایی_تبریز و همچنین #بخش خسروشاه نخواهد بود و مدارس در موارد ذکر شده دایر خواهد بود.

@kafnews @kafnews
✔️فوری// برای سومین روز متوالی؛ فردا مدارس تبریز تعطیل است
.
🔹پیرو تصمیم و مصوبه کمیته مدریت کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز، بدلیل آلودگی شدید هوا وآلودگی بیش از حالت استاندارد:
.
فردا دوشنبه 27 آذر ماه مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در کلانشهر تبریز تعطیل خواهد بود. .
🔹این اطلاعیه شامل مدارس #روستایی_تبریز و همچنین #بخش خسروشاه نخواهد بود و مدارس در موارد ذکر شده دایر خواهد بود.
.

🔴🔴فوری// برای سومین روز متوالی؛ فردا مدارس تبریز تعطیل است 🔻پیرو تصمیم و مصوبه کمیته مدریت کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز، بدلیل آلودگی شدید هوا وآلودگی بیش از حالت استاندارد:

فردا دوشنبه 27 آذر ماه مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در کلانشهر تبریز تعطیل خواهد بود. 🔻این اطلاعیه شامل مدارس #روستایی_تبریز و همچنین #بخش خسروشاه نخواهد بود و مدارس در موارد ذکر شده دایر خواهد بود.
با نصر همراه باشيد👇
@nasrnews

Most Popular Instagram Hashtags