#روبانهاي_رنگي

MOST RECENT

Rosa🌹
new collection 1397
new silk ribbon
جانماز و سجاده ٣تكه ، چادر و مقنعه با غنچه هاي صورتي
مدل:هلال
رنگ پارچه: كرم پودري
نوع تور: قلاببافي كرم
قرآن صورتي موجود است🌸ابعادقران: ٢٠*١٤
ابعادجانماز:
مربع كوچك ٢٥*٢٥
مربع بزرگ ٥٠*٥٠
سجاده مستطيل ١٠٠*٦٠
#قرآن#صورتي
سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانماز#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

Rosa🌹
new collection 1397
new silk ribbon
جانماز و سجاده ٣تكه غنچه صورتي
مدل:هلال
رنگ پارچه: كرم پودري
نوع تور: قلاببافي كرم
قرآن صورتي موجود است🌸ابعادقران: ٢٠*١٤
ابعادجانماز:
مربع كوچك ٢٥*٢٥
مربع بزرگ ٥٠*٥٠
سجاده مستطيل ١٠٠*٦٠
#قرآن#صورتي
سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانماز#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

Rosa🌹
new collection 1397
new silk ribbon
جانماز و سجاده ٣تكه غنچه آبي اسماني
مدل:هلال
رنگ پارچه: كرم پودري
نوع تور: قلاببافي كرم
قرآن آبي موجود است💙
سايز قران: ١٤*٢٠(رقعي)💙
ابعادجانماز و سجاده:
مربع كوچك ٢٥*٢٥
مربع بزرگ ٥٠*٥٠
سجاده مستطيل ١٠٠*٦٠
#قرآن#آبي
سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانماز#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

Rosa🌹
new collection 1397
new silk ribbon
جانماز و سجاده ٣تكه غنچه آبي اسماني
مدل:هلال
رنگ پارچه: كرم پودري
نوع تور: قلاببافي كرم
قرآن آبي موجود است💙
ابعادجانماز: مربع ٢٥*٢٥
#قرآن#آبي
سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانماز#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
Exclusive design👩🏻‍🎨
جانماز ٢تكه گل رز و پريوش🌹
رنگ: زرشكي-شكلاتي/ رُزگلد
تور دوزي كامل
نوع تور: دانتل فرانسوي كرم
رنگ پارچه: کرم پودري
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻دانتل اين كار سفارش خاص مشتري عزيزمون ميباشد و سفارش پذيرفته نميشود🙏🏻
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_انحصاري
#جانمازكيفي#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي#رُزگُلد
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
Exclusive design👩🏻‍🎨
جانماز ٢تكه گل رز و پريوش🌹
رنگ: زرشكي-شكلاتي/ رُزگلد
تور دوزي كامل
نوع تور: دانتل فرانسوي كرم
رنگ پارچه: کرم پودري
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻دانتل اين كار سفارش خاص مشتري عزيزمون ميباشد و سفارش پذيرفته نميشود🙏🏻
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_انحصاري
#جانمازكيفي#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي#رُزگُلد
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
Exclusive design👩🏻‍🎨
جانماز ٢تكه گل رز و پريوش🌹
رنگ:كرم-صورتي/ آبي اسماني
مدل: آسمان
تور دوزي كامل
نوع تور: دانتل فرانسوي كرم
رنگ پارچه: کرم پودري
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻دانتل اين كار سفارش خاص مشتري عزيزمون ميباشد و سفارش پذيرفته نميشود🙏🏻
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_انحصاري
#جانمازكيفي#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي#رُزگُلد
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
Exclusive design👩🏻‍🎨
جانماز ٢تكه گل رز و پريوش🌹
رنگ:كرم-صورتي/ آبي اسماني
مدل: آسمان
تور دوزي كامل
نوع تور: دانتل فرانسوي كرم
رنگ پارچه: کرم پودري
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻دانتل اين كار سفارش خاص مشتري عزيزمون ميباشد و سفارش پذيرفته نميشود🙏🏻
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_انحصاري
#جانمازكيفي#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي#رُزگُلد
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
Exclusive design👩🏻‍🎨
جانماز ٢تكه گل رز و پريوش🌹🌼
رنگ: گلبهي-اجري/زرد-نارنجي
مدل: آبشار
تور دوزي كامل
نوع تور: دانتل فرانسوي كرم
رنگ پارچه: کرم پودري
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻دانتل اين كار سفارش خاص مشتري عزيزمون ميباشد و سفارش پذيرفته نميشود🙏🏻
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_انحصاري
#جانمازكيفي#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي#رُزگُلد
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
جانماز ٢تكه گل رز و پريوش🌹🌼
رنگ: گلبهي-اجري/زرد-نارنجي
مدل: آبشار
تور دوزي كامل
نوع تور: دانتل فرانسوي كرم
رنگ پارچه: کرم پودري
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻دانتل اين كار سفارش خاص مشتري عزيزمون ميباشد و سفارش پذيرفته نميشود🙏🏻
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانمازكيفي#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي#رُزگُلد
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
جانماز كيفي 👜 غنچه رز
رنگ: صورتي
مدل: هلال
تور دوزي كامل
نوع تور: قلاب بافی
رنگ پارچه: کرم پودري
ابعاد : جانماز مربع ٢٥*٢٥ كيف مستطيل ٢٠*١٤
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانمازكيفي#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي#رُزگُلد
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
جانماز كيفي 👜 غنچه رز
رنگ: صورتي
مدل: هلال
تور دوزي كامل
نوع تور: قلاب بافی
رنگ پارچه: کرم پودري
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانمازكيفي#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي#رُزگُلد
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
جانماز كيفي 👜 غنچه رز
رنگ: رُزگُلد(موجود نيست)
مدل: هلال
تور دوزي كامل
نوع تور: قلاب بافی
رنگ پارچه: کرم پودري
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانمازكيفي#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي#رُزگُلد
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
جانماز كيفي 👜 غنچه رز
رنگ: رُزگُلد(متاسفانه موجود نميباشد)👉🏻
مدل: هلال
تور دوزي كامل
نوع تور: قلاب بافی
رنگ پارچه: کرم پودري
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانمازكيفي#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي#رُزگُلد
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
جانماز كيفي 👜 گل رز
رنگ: صورتي-سرخابي(سايه دار)
مدل: دلرُبا
تور دوزي كامل
نوع تور: قلاب بافی
رنگ پارچه: کرم پودري
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانماز#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
جانماز كيفي 👜 گل رز
رنگ: صورتي-سرخابي(سايه دار)
مدل: دلرُبا
تور دوزي كامل
نوع تور: قلاب بافی
رنگ پارچه: کرم پودري
ابعاد : جانماز مربع ٢٥*٢٥ كيف مستطيل ٢٠*١٤
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانماز#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

🌹
New collection 1397
New silk ribbons
جانماز كيفي 👜 گل رز
رنگ: صورتي-سرخابي(سايه دار)
مدل: دلرُبا
تور دوزي كامل
نوع تور: قلاب بافی
رنگ پارچه: کرم پودري
براي سفارش به كانال تلگرام بپيونديد🙏🏻🌹 سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانماز#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

Rosa🌹
new collection 1397
new silk ribbon
جانماز و سجاده ٣تكه و چادر
گل غنچه كرم صورتي
مدل:هلال
رنگ پارچه: كرم پودري
نوع تور: قلاببافي كرم
سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانماز#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

Rosa🌹
new collection 1397
new silk ribbon
جانماز و سجاده ٣تكه و چادر
گل غنچه كرم صورتي
مدل:هلال
رنگ پارچه: كرم پودري
نوع تور: قلاببافي كرم
سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانماز#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

Rosa🌹
new collection 1397
new silk ribbon
جانماز و سجاده ٣تكه و چادر
گل غنچه كرم صورتي
مدل:هلال
رنگ پارچه: كرم پودري
نوع تور: قلاببافي كرم
سفارش#عروس#جهيزيه_لوكس#جانماز_عروس#جانماز#چادر#چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻
به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻
#لايك و #تگ فراموش نشه❤️
#سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي
#طراحي_منحصربه_فرد_رُزا
#جانماز#سجاده#٣تكه#غنچه#سرخابي
#رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
#silkribbon#collection #rosahandmade

Most Popular Instagram Hashtags