[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#روانشناسان

1074 posts

TOP POSTS

#روانشناسان میگویند: 🍂ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،
#ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ #ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ #ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ... 🍂ﺍﮔﺮ ﺑﺎ #ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ #ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ... 🍂ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﺷﺪﯼ ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ #ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ... 🍂ﺍﮔﺮ ﺑﺎ #ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ... 🔺ﺍﯾﻦ #ﺭﻣﺰ #ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ...

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ #ﺳﻬﺮﺍﺏ_ﺳﭙﻬﺮﯼ؛
#ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ
#ﻣﺤﻔﻞ #ﺳﺎﮐﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ #ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ #ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ #ﺟﻨﺒﺶ #ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ #ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻫﻪ ﺁﻏﺎﺯ #ﺣﯿﺎﺕ...
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎیی ﮐﻪ #ﺧﺪﺍ میخندد.... روزگـــــــــــارتان پُر خنـــــــــــــده" ♥️

با سلام خدمت دوستان همشهری
صفحه ما را دنبال کنید و بین دوستان و آشنایان خود معرفی کنید.. روزهای خوبی را باهم در این صفحه خواهیم داشت.

#قم
#روانشناس
#روانشناسان قمی
#قمیها
#قم روانشناس
#قمیهاروانشناسی

.ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﺍ منوط به،
ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑنیم!و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ،ﺑﺪﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾدﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑنیم!
ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ!
ﻣﺸﮏ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ:ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ.
ﮔﻔﺖ:ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺍﻡ،
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ!
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺎﺑﺖ عشقهاﯾﯽ ﮐﻪﻧﺜﺎﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ وﺑﻌﺪﻫﺎﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رسیدید،
کوچکترین ارزشی
ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ،
ذره ای ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ.ﺷﻤﺎ ﺁﻧﭽﯿﺰﯼ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ،ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﺪ.
ﻭ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺯﻋﺸﻖ!ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ " ﺍﻧﺮﮊﯾﺴﺖ وﺩﺭﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.
ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﻫﺮ ﺭﻧﺞِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ،ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺳﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﺡ!
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ،
ﺭﻭﺡ ﺯﻻﻝ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ،ﻭ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺳﻬﻞ ﺗﺮ،
ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ،
ﻭﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ می آﻣﻮﺯﯾﻢ ﮐﻪ
"ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ بی دﻟﯿﻞ"

ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ:

ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ارامش! ۞hasankhani۞
#روانشناسان اینده✌

.
هروقت ازتون پرسیدن: حالتون چطوره؟
فقط جواب بدین: عالی... این بزرگترین جنایتی است که از نظر روانشناسی شما می توانید در حق خودتان انجام دهید.
از دهه ۷۰ به بعد در کشور ایران عده ای از افراد سودجو بدون داشتن هرگونه تحصیلات روانشناسی اقدام به برگزاری سمینارها و کلاسهای روانشناسی با عناوین: موفقیت، تکنولوژی فکر، مهندسی ذهن و غیره پرداختند. مردم جامعه نیز به علت عدم #اطلاعات کافی گمان کردند که #روانشناسی همان سمینارهای هیجان محور #انگیزشی است بی خبر اینکه هرگونه سخنرانی در زمینه روانشناسی بدون داشتن مدرک دانشگاهی معتبر از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران #جرم محسوب می شود. همچنین در این سمینارها علاوه بر راهکارهای غیر علمی برای رسیدن به موفقیت واقعی، پیشنهادات اقتصادی و شغلی غیر تخصصی جهت ثروتمند شدن به افراد ارائه می شود.
نکته جالب اینجاست که اقدامات قانونی در زمینه پزشکی بسیار قدرتمند و سختگیرانه اجرا می شود و جهت هرگونه طبابت باید مجوز رسمی از وزارت بهداشت اخذ شود. اما متاسفانه هنوز که هنوزه هیچ تصمیم گیری جدی در زمینه جلوگیری از سمینارهای غیر علمی و شرایط اخذ مجوز جهت سخنرانی در ایران توسط مراجع قانونی شکل نگرفته است.
از شما مردم عزیزم می خواهم در راستای ترویج #کمپین #حمایت از #روانشناسان #علمی، این متن را منتشر کنید و عزیزانتان را از این کلاهبرداری ضدفرهنگی آگاه سازید.
ارادتمند شما
لوح موسوی
@lohemousavii
@lohemousavii

جلسه آخر آمار 95
بهترین درس و بهترین استاد
کلاسی پر از شادی
😊❤❤
#تهرانمرکز #روانشناسان آینده ماییم😛

#روانشناسان میگویند آدمهایی که تلاش میکنند همه را #خوشحال کنند در نهایت همیشه #تنها می مانند😊😊😊

😆سلام علکم
اجلاس #روانشناسان با شیر و ساقه طلایی صبح امروز😆
بعدش یونیورسیتی با کلی گشنگی و بعدشم حمله به ماکارونی🙈🙈🙈
عصر رفتم کلاس ترم جدید شاگردام دخترای زرنگ و خوبی بودن خدا رو شکر🙌
شام هم یک سیخ جیگر😆
نمیرسم جواب کامنتهامو بدم😢 ببشید💋❤

معرفي#كتاب

پشت هر رنج يك اشتباه وجود دارد _ مجموعه مصاحبه هاي گردآوري شده به همت سركارخانم فريبا شكيبا با #روانشناسان و #روانپزشكان برجسته كشورمان _
#روانشناس#روانپزشك#روانشناسان#مشاوره#

MOST RECENT

‍ ✨✨✨کرن بری:
کرن بری میوه ای استوایی است که شبیه زغال آخته است و درشت تر از آلبالوست وبیضی شکل است🍒🍒 ✨✨برخی ازخواص کرن بری: 💥باتنظیم phادرار باعث رفع سوزش ادرار می شود
💥رسوبات وشن ریزه های کلیه رابصورت کامل پاکسازی می کندودفع می کند ومانع ایجادسنگ کلیه می شود👦👦
💥سلولیت ها وچربیهای انباشته شده ی بدن را ازبین میبرد💃💃💃
💥باعث ازبین بردن رسوبات چربی در رگهامی شود💛💛💛
💥برطرف کننده ی عفونت های مثانه ومجاری ادراری است.وهمچنین عفونت معده رااز بین می برد😌😌
💥باعث کاهش کلسترول وتری گلیسیرید می شود😎
#کرنبری #چاقی #لاغری_تناسب_رژیم_ورزش_کاهش_وزن_ديسپلين #تناسب_اندام #کاهش_وزن #کلسترول_خون #چربی_سوزی #سلولیت #دیابت #زنان #مردان #دانشجویان #مهندسان #ورزشکار #پیاده_روی #پرستاران #روانشناسان#پزشکان#پوست #زیبایی#اصفهان #تهران #مشهد #رشت #مازندران #آبادان #یزد #شهرک_غرب#شیراز #اهواز

#روانشناسان میگویند: 🍂ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،
#ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ #ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ #ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ... 🍂ﺍﮔﺮ ﺑﺎ #ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ #ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ... 🍂ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﺷﺪﯼ ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ #ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ... 🍂ﺍﮔﺮ ﺑﺎ #ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ... 🔺ﺍﯾﻦ #ﺭﻣﺰ #ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ...

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ #ﺳﻬﺮﺍﺏ_ﺳﭙﻬﺮﯼ؛
#ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ
#ﻣﺤﻔﻞ #ﺳﺎﮐﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ #ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ #ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﯽ #ﺟﻨﺒﺶ #ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ #ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻫﻪ ﺁﻏﺎﺯ #ﺣﯿﺎﺕ...
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎیی ﮐﻪ #ﺧﺪﺍ میخندد.... روزگـــــــــــارتان پُر خنـــــــــــــده" ♥️

معرفي#كتاب

پشت هر رنج يك اشتباه وجود دارد _ مجموعه مصاحبه هاي گردآوري شده به همت سركارخانم فريبا شكيبا با #روانشناسان و #روانپزشكان برجسته كشورمان _
#روانشناس#روانپزشك#روانشناسان#مشاوره#

.
هرگز محبت دیگران در حق خودتان را کوچک نشمارید و اگر کسی کاری برایتان انجام داد حتی اگر وظیفه اش را انجام داده است، از او قدردانی کنید. اگر کسی که جان شما را نجات داده، انسان وظیفه شناسی نبود شما الان در حال خواندن این پیام نبودید و اگر ... .
سال گذشته هم دو امدادگر در حادثه ای مرا از مرگ حتمی نجات دادند و اگر آنها نبودند من الان در حال نوشتن این پیام نبودم!
#از #شما #فرشتگان #نجاتم #سپاسگزارم #قدردان #باشید #ماه_عسل #روانشناسان

آدرس تلگرام مرکز
@RaheSabzRasht
ترس از خواب یا "سامنیفوبیا" سندرمی است که در آن فرد از خوابیدن وحشت دارد و نمیتواند بخوابد.
این سندرم ممکن است تا جایی شدت یابد که فرد در اثر بیخوابی طولانی مدت، جان خود را از دست بدهد!

#اختلال #خواب #سامنیفوبیا #سندرم #بیخوابی #مرگ #مرکز_مشاوره_راه_سبز #رشت #روانشناسی #روانشناسان #مشاوره

آدرس تلگرام مرکز
@RaheSabzRasht 🔆قابل توجه همکاران روانشناس 🔆
بزودی در مركز مشاوره راه سبز کارگاه بسیار آموزنده و ضروری برای تمامی روانشناسان و مشاوران ،بخصوص همکاران مشغول به فعالیت درمانی و مشاوره ، برگزار خواهد شد .
منتظر باشید.

#مرکز_مشاوره_راه_سبز #مرکز_مشاوره #رشت #روانشناس #روانشناسی #مشاوره #مشاور #کارگاه #کارگاه_آموزشی #آموزش #روانشناسان

تفسیر کارت شماره پنج آزمون #رورشاخ برداشت #جنسی احتمالی: یک جفت اندام جنسی مردانه (در قسمت بالای تصویر)

پاسخ (های) رایج/بی‌خطر:خفاش، پروانه

پاسخ خطرناک: شاخک پروانه را به شکل قیچی یا وسایل این‌چنینی مشاهده کنید؛ مشاهده‌ی افرادی در حال حرکت؛ مشاهده‌ی سر کروکودیل (در انتهای بال‌های خفاش)

بنا به عقیده‌ی رورشاخ، این کارت، آسان‌ترین کارت از میان کارت‌های تست رورشاخ است. پاسخ یا باید خفاش و یا پروانه باشد.

#روانشناسان هم‌چنین از تعداد تصاویری که شخص از این کارت برداشت می‌کند احتمال ابتلا به شیزوفرنی را تشخصی می‌دهند. چنان‌چه تصاویر برداشتی از این کارت از کارت شماره‌چهار یا شش بیش‌تر باشد، احتمال ابتلای شخص به شیزوفرنی بیش‌تر است
#روانشناسی
#روانشناس http://alithearchitect.ir/همه-چیز-درباره‌ی-تست-رورشاخ/#more-356

.
#رواندرمانی
. وقتی از خود بیزاریم از همه بیزاریم و وقتی که به همین که هستیم عشق می ورزیم تمام جهان فوق العاده و دوست داشتنی بنظر می آید. تصویری که انسان از خویشتن در ذهن دارد دقیقا تعیین می کند که چه رفتارهایی از او سر خواهد زد، با چه کسانی دوستی خواهد کرد و برای چه چیزهایی دست به تلاش خواهد زد و از چه چیزهایی اجتناب خواهد کرد.

منشا تمام افکار و حرکات ما، چگونه دیدن خویشتن است. تجربیات، موفقیتها، شکستها و افکاری که درباره خود داریم و واکنش های دیگران نسبت به ما، همه و همه شکل دهنده تصویری هستند که از خویش در ذهن داریم و اعتقاد به حقیقی بودن این تصویر است که سبب می شود زندگی را دقیقا در چارچوب آن پیش ببربم.

ما همانی هستیم که معتقد به بودن آنیم.
بنابراین می توان گفت که هدف تمام روان درمانی ها، تغییر تصویریست که فرد از خویشتن دارد.
#۹۰۹۹۰۷۰۳۱۹
#روانشناسان

هروقت ازتون پرسیدن: حالتون چطوره؟
فقط جواب بدین: عالی... این بزرگترین جنایتی است که از نظر روانشناسی شما می توانید در حق خودتان انجام دهید.
از دهه ۷۰ به بعد در کشور ایران عده ای از افراد سودجو بدون داشتن هرگونه تحصیلات روانشناسی اقدام به برگزاری سمینارها و کلاسهای روانشناسی با عناوین: موفقیت، تکنولوژی فکر، مهندسی ذهن و غیره پرداختند. مردم جامعه نیز به علت عدم #اطلاعات کافی گمان کردند که #روانشناسی همان سمینارهای هیجان محور #انگیزشی است بی خبر اینکه هرگونه سخنرانی در زمینه روانشناسی بدون داشتن مدرک دانشگاهی معتبر از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران #جرم محسوب می شود. همچنین در این سمینارها علاوه بر راهکارهای غیر علمی برای رسیدن به موفقیت واقعی، پیشنهادات اقتصادی و شغلی غیر تخصصی جهت ثروتمند شدن به افراد ارائه می شود.
نکته جالب اینجاست که اقدامات قانونی در زمینه پزشکی بسیار قدرتمند و سختگیرانه اجرا می شود و جهت هرگونه طبابت باید مجوز رسمی از وزارت بهداشت اخذ شود. اما متاسفانه هنوز که هنوزه هیچ تصمیم گیری جدی در زمینه جلوگیری از سمینارهای غیر علمی و شرایط اخذ مجوز جهت سخنرانی در ایران توسط مراجع قانونی شکل نگرفته است.
از شما مردم عزیزم می خواهم در راستای ترویج #کمپین #حمایت از #روانشناسان #علمی، این متن را منتشر کنید و عزیزانتان را از این کلاهبرداری ضدفرهنگی آگاه سازید.
ارادتمند شما
لوح موسوی
@lohemousavii
@lohemousavii

.
هروقت ازتون پرسیدن: حالتون چطوره؟
فقط جواب بدین: عالی... این بزرگترین جنایتی است که از نظر روانشناسی شما می توانید در حق خودتان انجام دهید.
از دهه ۷۰ به بعد در کشور ایران عده ای از افراد سودجو بدون داشتن هرگونه تحصیلات روانشناسی اقدام به برگزاری سمینارها و کلاسهای روانشناسی با عناوین: موفقیت، تکنولوژی فکر، مهندسی ذهن و غیره پرداختند. مردم جامعه نیز به علت عدم #اطلاعات کافی گمان کردند که #روانشناسی همان سمینارهای هیجان محور #انگیزشی است بی خبر اینکه هرگونه سخنرانی در زمینه روانشناسی بدون داشتن مدرک دانشگاهی معتبر از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران #جرم محسوب می شود. همچنین در این سمینارها علاوه بر راهکارهای غیر علمی برای رسیدن به موفقیت واقعی، پیشنهادات اقتصادی و شغلی غیر تخصصی جهت ثروتمند شدن به افراد ارائه می شود.
نکته جالب اینجاست که اقدامات قانونی در زمینه پزشکی بسیار قدرتمند و سختگیرانه اجرا می شود و جهت هرگونه طبابت باید مجوز رسمی از وزارت بهداشت اخذ شود. اما متاسفانه هنوز که هنوزه هیچ تصمیم گیری جدی در زمینه جلوگیری از سمینارهای غیر علمی و شرایط اخذ مجوز جهت سخنرانی در ایران توسط مراجع قانونی شکل نگرفته است.
از شما مردم عزیزم می خواهم در راستای ترویج #کمپین #حمایت از #روانشناسان #علمی، این متن را منتشر کنید و عزیزانتان را از این کلاهبرداری ضدفرهنگی آگاه سازید.
ارادتمند شما
لوح موسوی
@lohemousavii
@lohemousavii

و بازم ارسالی امروز برای مشتریه همیشگیمون آقای زحمتکش ❌فقط یه دونه رنگ آبیش موجوده❌ ،مدل بسیار پر طرفدار ⛧ گوله رنگی⛧
،بنا به در خواست های فراوانتون آوردیم 😊👍
،باقیمت رقابتی: ۷۵ T ،چرخش روان و فوق العاده💢
،دارای قابلیت چرخش دکمه تا دو دقیقه به بالا😃
،نظر یادتون نره❤
،ثبت سفارش از طریق :
🔴دایرکت🔴یا🔴تلگرام🔴(آیدی تلگرام تو بیو هست)
،پ.ن: امروزه دیگه #اسپینر (بخصوص فلزی) نه فقط بعنوان یک وسیله برای #آرامش و #تمرکز بلکه بعنوان یک #وسیله‌ی #شیک دستی بکار میره که نشون دهنده ی #خاص بودن صاحب #اسپنر هست 🤑
،
#اسپینر ، پرفروش ترین و #پرکاربرد ترین #ابزار #سرگرمی (#فیجت) سال ۲۰۱۶ محسوب میشه ، این وسیله با #چرخش بسیار بالایی که داره و لذتی که هنگام #چرخشش به شما میده لحظات خوشی رو براتون به ارمغان میاره😉😊 ،کاربرد عمده ی این #فیجت #تعادل_اعصاب ، #تمرکز ، رفع #استرس و #دلشوره و رفع #تیک های شدید #عصبی است که توسط #روانشناسان مطرح #جهان اثبات و تایید شده👌
،
، #تیک #عصبی شدید داری؟ 😢 ناخوناتو سررررویس کردی؟😢😂 #تمرکز حواست خییییلی پایینه؟😢 #استرس برات تبدیل به #بیماری شده؟😢 #اعصاب مصاب نداری؟😢😅
،خب این وسیله دقیقا برای شما #طراحی و ساخته شده 😉😊

،مدل بسیار پر طرفدار ⛧ سه پر طرح هواشکن اسپایدر من و سوپر من⛧
،بنا به در خواست های فراوانتون آوردیم 😊👍
،باقیمت رقابتی: ۴۵ T ،چرخش روان و فوق العاده💢
،دارای قابلیت چرخش دکمه تا دو دقیقه به بالا😃
،نظر یادتون نره❤
،ثبت سفارش از طریق :
🔴دایرکت🔴یا🔴تلگرام🔴(آیدی تلگرام تو بیو هست)
،پ.ن: امروزه دیگه #اسپینر (بخصوص فلزی) نه فقط بعنوان یک وسیله برای #آرامش و #تمرکز بلکه بعنوان یک #وسیله‌ی #شیک دستی بکار میره که نشون دهنده ی #خاص بودن صاحب #اسپنر هست 🤑
،
#اسپینر ، پرفروش ترین و #پرکاربرد ترین #ابزار #سرگرمی (#فیجت) سال ۲۰۱۶ محسوب میشه ، این وسیله با #چرخش بسیار بالایی که داره و لذتی که هنگام #چرخشش به شما میده لحظات خوشی رو براتون به ارمغان میاره😉😊 ،کاربرد عمده ی این #فیجت #تعادل_اعصاب ، #تمرکز ، رفع #استرس و #دلشوره و رفع #تیک های شدید #عصبی است که توسط #روانشناسان مطرح #جهان اثبات و تایید شده👌
،
، #تیک #عصبی شدید داری؟ 😢 ناخوناتو سررررویس کردی؟😢😂 #تمرکز حواست خییییلی پایینه؟😢 #استرس برات تبدیل به #بیماری شده؟😢 #اعصاب مصاب نداری؟😢😅
،خب این وسیله دقیقا برای شما #طراحی و ساخته شده 😉😊

،مدل بسیار پر طرفدار ⛧ پلی استیشن فلزی⛧
،بنا به در خواست های فراوانتون آوردیم 😊👍
،باقیمت رقابتی: ۵۰ T ،چرخش روان و فوق العاده💢
،دارای قابلیت چرخش دکمه تا دو دقیقه به بالا😃
،نظر یادتون نره❤
،ثبت سفارش از طریق :
🔴دایرکت🔴یا🔴تلگرام🔴(آیدی تلگرام تو بیو هست)
،پ.ن: امروزه دیگه #اسپینر (بخصوص فلزی) نه فقط بعنوان یک وسیله برای #آرامش و #تمرکز بلکه بعنوان یک #وسیله‌ی #شیک دستی بکار میره که نشون دهنده ی #خاص بودن صاحب #اسپنر هست 🤑
،
#اسپینر ، پرفروش ترین و #پرکاربرد ترین #ابزار #سرگرمی (#فیجت) سال ۲۰۱۶ محسوب میشه ، این وسیله با #چرخش بسیار بالایی که داره و لذتی که هنگام #چرخشش به شما میده لحظات خوشی رو براتون به ارمغان میاره😉😊 ،کاربرد عمده ی این #فیجت #تعادل_اعصاب ، #تمرکز ، رفع #استرس و #دلشوره و رفع #تیک های شدید #عصبی است که توسط #روانشناسان مطرح #جهان اثبات و تایید شده👌
،
، #تیک #عصبی شدید داری؟ 😢 ناخوناتو سررررویس کردی؟😢😂 #تمرکز حواست خییییلی پایینه؟😢 #استرس برات تبدیل به #بیماری شده؟😢 #اعصاب مصاب نداری؟😢😅
،خب این وسیله دقیقا برای شما #طراحی و ساخته شده 😉😊

،مدل بسیار پر طرفدار ⛧ فیجت کیوب⛧
،بنا به در خواست های فراوانتون آوردیم 😊👍
،باقیمت رقابتی: ۲۵ T ،چرخش روان و فوق العاده💢
،دارای قابلیت چرخش دکمه تا دو دقیقه به بالا😃
،نظر یادتون نره❤
،ثبت سفارش از طریق :
🔴دایرکت🔴یا🔴تلگرام🔴(آیدی تلگرام تو بیو هست)
،پ.ن: امروزه دیگه #اسپینر (بخصوص فلزی) نه فقط بعنوان یک وسیله برای #آرامش و #تمرکز بلکه بعنوان یک #وسیله‌ی #شیک دستی بکار میره که نشون دهنده ی #خاص بودن صاحب #اسپنر هست 🤑
،
#اسپینر ، پرفروش ترین و #پرکاربرد ترین #ابزار #سرگرمی (#فیجت) سال ۲۰۱۶ محسوب میشه ، این وسیله با #چرخش بسیار بالایی که داره و لذتی که هنگام #چرخشش به شما میده لحظات خوشی رو براتون به ارمغان میاره😉😊 ،کاربرد عمده ی این #فیجت #تعادل_اعصاب ، #تمرکز ، رفع #استرس و #دلشوره و رفع #تیک های شدید #عصبی است که توسط #روانشناسان مطرح #جهان اثبات و تایید شده👌
،
، #تیک #عصبی شدید داری؟ 😢 ناخوناتو سررررویس کردی؟😢😂 #تمرکز حواست خییییلی پایینه؟😢 #استرس برات تبدیل به #بیماری شده؟😢 #اعصاب مصاب نداری؟😢😅
،خب این وسیله دقیقا برای شما #طراحی و ساخته شده 😉😊

،مدل بسیار پر طرفدار ⛧ آیرون من⛧
،بنا به در خواست های فراوانتون آوردیم 😊👍
،باقیمت رقابتی: ۵۵ T ،چرخش روان و فوق العاده💢
،دارای قابلیت چرخش دکمه تا دو دقیقه به بالا😃
،نظر یادتون نره❤
،ثبت سفارش از طریق :
🔴دایرکت🔴یا🔴تلگرام🔴(آیدی تلگرام تو بیو هست)
،پ.ن: امروزه دیگه #اسپینر (بخصوص فلزی) نه فقط بعنوان یک وسیله برای #آرامش و #تمرکز بلکه بعنوان یک #وسیله‌ی #شیک دستی بکار میره که نشون دهنده ی #خاص بودن صاحب #اسپنر هست 🤑
،
#اسپینر ، پرفروش ترین و #پرکاربرد ترین #ابزار #سرگرمی (#فیجت) سال ۲۰۱۶ محسوب میشه ، این وسیله با #چرخش بسیار بالایی که داره و لذتی که هنگام #چرخشش به شما میده لحظات خوشی رو براتون به ارمغان میاره😉😊 ،کاربرد عمده ی این #فیجت #تعادل_اعصاب ، #تمرکز ، رفع #استرس و #دلشوره و رفع #تیک های شدید #عصبی است که توسط #روانشناسان مطرح #جهان اثبات و تایید شده👌
،
، #تیک #عصبی شدید داری؟ 😢 ناخوناتو سررررویس کردی؟😢😂 #تمرکز حواست خییییلی پایینه؟😢 #استرس برات تبدیل به #بیماری شده؟😢 #اعصاب مصاب نداری؟😢😅
،خب این وسیله دقیقا برای شما #طراحی و ساخته شده 😉😊

در زمان های گذشته مردم #بازیگر می شدن، بعد تو خیابون عینک آفتابی می زدن که کسی اونا رو نشناسه، چون در وجود خودشون احساس آرامش نمی کردن.اما کار به اینجا ختم نمی شد، چرا که با اومدن اینترنت و بخصوص بعد ها با اومدن شبکه های اجتماعی، زندگی #هنرمندان بیشتر از گذشته، با وجود رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری تحت شعاع تنش های اجتماعی-روانی قرار گرفت، چون همیشه هنر مندا باید بی نقص باشن و برای مردم الگو رفتاری باشن.حتی در بعضی جاها به جای طنز به شخصیت وافکارشون بی احترامی می شه که به نظر من حساسیت زیادی روی بعضی مسائل جالب نیست و هیستری کاذب بوجود میاره.به نظر من #روانشناسان باید بیشتر به جزئیات فرهنگی بپردازن تا کلیات و چیز های تکراری

نظر یک شهروند معمولی#سینما

Most Popular Instagram Hashtags