[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#رنجیدن

279 posts

TOP POSTS

موفق ترین انسانها
آنهایی نیستند که
به ثروت یا قدرت رسیده اند؛
بلکه کسانی هستند که هیچگاه
دیگران را نرنجانده اند،
دل کسی را نشکسته اند،
و باعث غم واندوه هیچکس نشده اند.
#غم #میکاپ_آرتیست #مهراد #زیبایی #جذاب #تیپ #استایل #ثروت #موفق #رنجیدن #قدرت #ادمها #مهربانی #خدا #گریم

#😍😍😍 Seyed MajiD H_kh:
#وفا کنیم و
#ملامت کشیم و
#خوش باشیم

#که در طریقتِ ما #کافرى ست ، #رنجیدن...

مطمئن باشید گه این ویدیو می‌تواند سرنوشت شما را تغییر دهد
موضوع : هرگزها

#موفقیت
#آموزشات
#رنجیدن
#اذیت
#

.
گاهي سكوت ميكني ...
چون آنقدر رنجيدي كه دیگر
نمي خواهي حرف بزني
#سکوت
#حرف
#دل
#رنجیدن
#غمگین

@text_love.s.h
@text_love.s.h

سفارشی که شیخ حسنعلی نخودکی به من کرد: (( مرنج و مرنجان )) نه کسی را برنجان و نه از بدی دیگران رنجیده خاطر شو زیرا خــ❤️ــداوند شاهد است.

#آیت_الله_مجتهدی_تهرانی#رنجیدن#رنجاندن

MOST RECENT

#😍😍😍 Seyed MajiD H_kh:
#وفا کنیم و
#ملامت کشیم و
#خوش باشیم

#که در طریقتِ ما #کافرى ست ، #رنجیدن...

موفق ترین انسانها
آنهایی نیستند که
به ثروت یا قدرت رسیده اند؛
بلکه کسانی هستند که هیچگاه
دیگران را نرنجانده اند،
دل کسی را نشکسته اند،
و باعث غم واندوه هیچکس نشده اند.
#غم #میکاپ_آرتیست #مهراد #زیبایی #جذاب #تیپ #استایل #ثروت #موفق #رنجیدن #قدرت #ادمها #مهربانی #خدا #گریم

..
برای شناختن ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ،
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ، #ﺫﺍﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻧﺠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ
ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﯼ #ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﯼ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻣﺖ 
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ #ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﯽ
#ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺖ ﺍﺯ #ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺯﻣﯿﻨﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺤﮑﻢ
ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯼ 
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ
#ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ است ... 📝:: ?;
.
.

#روزگار#شناخت#قاضی#آدم#فکر#قضاوت#استخوان#محکم#صدا#زمین#دوست_داشتن#بد#بهترین#عجله#زود#دیدن#شنیدن#رنجیدن#خورد_شدن

برای شناختن ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ،
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ، ﺫﺍﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻧﺠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ
ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﯼ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﯼ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻣﺖ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﯽ
ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺯﻣﯿﻨﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺤﮑﻢ
ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯼ
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ است
#روزگار#شناخت#قاضی#آدم#فکر#قضاوت#استخوان#محکم#صدا#زمین#دوست_داشتن#بد#بهترین#عجله#زود#دیدن#شنیدن#رنجیدن#خورد_شدن

#رنجیدن از #حقیقت #بهتر از تسکین با #دروغ است👌

آدم از یه جایی به بعد
دیگه خودش رو به در و دیوار نمی کوبه،
از هر چی هست و نیست شاکی نمی شه،
از آدم ها فاصله می گیره
از هیچ کس، دیگه متنفر نمی شه
دیگه گریه نمی کنه
غصه نمی خوره
از حرف کسی نمی رنجه
دیگه شعر نمی خونه، موسیقی گوش نمی ده،
به کسی زنگ نمی زنه، کسی هم به او زنگ نمی زنه
دیگه صدایی، اتفاقی، بوی عطری، اسمی، زنگ تلفنی، نامه ای، خاطره ای، حرفی، رنگ پیراهنی
حواسش رو پرت نمی کنه
آدم از یه جایی به بعد، دیگه منتظر نمی مونه،
دیگه عجله نمی کنه، دیگه حوصله ش سر نمی ره، دیگه بی قرار نمی شه... می دونی؟
آدم از یه جایی به بعد
فقط و فقط می شینه تماشا می کنه !!! #شعر# انتظار# منتظر#تنفر#تماشا#گریه#موسیقی#خاطره# نامه#دیوار #رنجیدن#حواس_حوصله#حوصله #شعر#Its 95# entezar#tanaffir# شعر#انتظار#تنفر#تماشا#گریه#موسیقی#خاطره# نامه#رنجیدن#دیوار#حواس#

#حافظ#شیرازی#عشق#ورزیدن#وفاداری#رنجیدن#مهر#خوبان#فال_حافظ_شیرازی

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات
بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن

مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه
کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن

عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس
که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن

ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب
که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن

مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ
که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن

شب زیبا یاران جان

.
.
.

دل مرنجان،که زِ هر «دل» به
خدا راهی هست!
هر کــه را هیچ به‌کف نیست،
به‌دل آهی هست!
.
#مولانا
.
#رنجیدن
#دل
#خدا
#راه
#آه
#عشق
#دلتنگی

خدا بود و دیگر هیچ نبود
فرصت زندگی کم است
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و نجیب تر
از آن باش که برنجانی .....
#طبیعت #طراوت #تازگی #زیبایی #زندگی #نشاط #شادی #شادابی #گیاه #گل#فرصت #بزرگوار#نجیب#رنجیدن#آرامش

مطمئن باشید گه این ویدیو می‌تواند سرنوشت شما را تغییر دهد
موضوع : هرگزها

#موفقیت
#آموزشات
#رنجیدن
#اذیت
#

چارلی چاپلین ♥♥♥ اشتباهم این بود.!!!هر جا رنجیدم خندیدم! فکر کردند درد ندارد ضربه ها را محکم تر زدند...
#چارلی_چاپلین
#خندیدن ؟!
#رنجیدن ؟!
#اشتباه
#تفکر
#ضربه
#زندگی_موفق
https://telegram.me/joinchat/D0XUDT_0tTHXkoNJbzA11g⚜کانال زندگی موفق⚜

?

#وفا کنیم و#
ملامت# کشیم و
خوش# باشیم
که در# طریقت ما #کافرى #ست ، #رنجیدن...#

.
گاهي سكوت ميكني ...
چون آنقدر رنجيدي كه دیگر
نمي خواهي حرف بزني
#سکوت
#حرف
#دل
#رنجیدن
#غمگین

@text_love.s.h
@text_love.s.h

.
#وفا کنیم و
#ملامت کشیم و
#خوش باشیم

که در طریقتِ ما #کافرى ست ، #رنجیدن ... .

#حافظ

به تنهايی گرفتارند مشتی بی‌پناه اينجا
مسافرخانه رنج است يا تبعيدگاه اينجا؟

غرض رنجيدن ما بود از دنيا كه حاصل شد
 مكن ای زندگی عمر مرا ديگر تباه اينجا

#فاضل_نظری
#رنجیدن
#مسافر_خانه
#دنیا
#عمر
#تباهی

غرض رنجیدن ما بود از دنیا که
حاصل شد.... #دوستی#دشمنی#عشق#منوتو#مشهد#مشهدیا#ایران#رنجیدن#موفقیت#دنیا#دوستان#فاضل نظری#شعر#شعرنو#پرچم مشهدیا بالاست

✒آخرین قرار✒

اولین صبح قرار عاشقیمون
آخرین روز قرار زندگی شد
خاطراتی که گذاشتیم زیر بارون
همشون به زیر بارون خط خطی شد
کوچه هایی که قدم میزدیم گاهی،
مسیرش سمت بن بست منتهی شد
گمونم که خدا رنجید اون روز
چنان بارید که شهر از سیل پُر شد .

#آخرین_قرار
#قرار
#خاطره
#باران
#قدم
#کوچه
#خدا
#رنجیدن
#ترانه
#مرتضی_طاهرنیا

آزارم میــــــــدهی...
به عمــــد...یا غیر عمــــد...خدا میــــــدانـــد
اما من آنقدر خسته ام...
آنقدر شکستـــه ام که هیچ نمیگویم...
حتی دیگر رنجیدن هم از یادم رفته است...
سکوتــــــ میکنم و تــــــــــــو
همچنان ادامه میــــدهی...
نفرینت هم نمیکنم...
خیــــالت راحــــتـــــــــــ
شکسته ها نفرین هم بکنند،گیـــــــرا نیست!
نفریـــن،ته دل میخواهد
دل شکسته هم ک دیگر سر و ته ندارد...! #عمد#غیرعمد#آزار#دلشکسته#نفرین#لیلی#مجنون#ته_دل#خسته#سکوت#رنجیدن

.
اگر قصد رفتن دارید
به بدترین شکل ممکن دلش رابشکنید و بروید...
شاید برنجد
درد بکشد
گریه کند
اما دیگر دلتنگتان نمیشود...
باور کنید دلتنگی
ازهر درد بی درمانِ دیگری بدتر است!

#گذر_عمر #درد #رنجیدن #دلتنگی #دل_شکستن

بسم الله الرحمن الرحیم
.
در یکی از روستاها، پسر بچه شروری بود که دیگران را با سخنان زشتش خیلی ناراحت می کرد.
روزی پدرش جعبه ‏ای پر از میخ به پسر داد و به او گفت: هر بار که کسی را با حرف هایت ناراحت کردی، یکی از این میخ ‏ها را به دیوار طویله بکوب.
روز اول، پسرک بیست میخ را به دیوار کوبید. پدر از او خواست تا سعی کند تعداد دفعاتی که دیگران را می ‏آزارد، کم کند.
پسرک تلاشش را کرد و تعداد میخ های کوبیده شده به دیوار کمتر و کمتر شد.
یک روز پدرش به او پیشنهاد کرد تا هربار که توانست از کسی بابت حرفهایش معذرت خواهی کند، یکی از میخ ها را از دیوار بیرون بیاورد.
روزها گذشت تا اینکه یک روز پسرک پیش پدرش آمد و با شادی گفت: بابا، امروز تمام میخ ‏ها را از دیوار بیرون آوردم!
پدر دست پسرش را گرفت و با هم به طویله رفتند، پدر نگاهی به دیوار انداخت و گفت: آفرین پسرم! کار خوبی انجام دادی.
اما به سوراخ‏های دیوار نگاه کن.
دیوار دیگر مثل گذشته صاف و تمیز نیست.
وقتی تو عصبانی می شوی و با حرف‏ هایت دیگران را می ‏رنجانی، آن حرف ها هم چنین آثاری بر انسان‏ ها می ‏گذارند.
تو می ‏توانی چاقویی در دل انسانی فرو کنی و آن را بیرون آوری، اما هزاران بار عذرخواهی هم نمی تواند زخم ایجاد شده را خوب کند
.
لطفا این صلوات رو توی دلتون بفرستین، هدیه کنین به امام زمان علیه السلام:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیائک و عجل لولیک الفرج
و لَعنَةُ اللهِ عَلیٰ اَعداءِ محمد و آل محمد مِنَ الأوَّلینَ وَالأخرینَ مِنَ الجِن وَالإنس اَلفِ مَرَّة
.
#پسر #داستان #دیوار #انسان #چاقو #عذرخواهی #عصبانی #حرف #دل #رنجیدن #شادی

یکی زود به ستوه می آید ، زود می رنجد ، زود می رود ، زود بر می گردد . . .
یکی به ستوه نمی آید ، نمی رنجد ، دیر می رود ، برنمی گردد . . . !

خوشنویسی : لطفعلی خانی
#خودکار_خوشنویسی
#خوشنویسی
#خط_خودکاری
#لطفعلی_خانی
#خود_نویس
#رنجیدن
#صبر
#صبوری

#غم حاصل لحظه های شاد است رفیق # #رنجیدن گل به دست باد است رفیق #

#از شایعه های شهر دلگیر نباش #

#پشت سر ما حرف زیاد است رفیق#

ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ.
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ، ﺫﺍﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻧﺠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ
ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﯼ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﯼ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻣﺖ ... ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻭ می بینی ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ،

ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﯽ
ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺯﻣﯿﻨﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺤﮑﻢ
ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯼ ...
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺍست❤
اندکی_تفکر#روزگار_بهترین_قاضی_است#خدا_بزرگ_است#قضاوت#ادمها#زمین#دوست_داشتن#شناختن#ذات_خراب#قضاوت_عجولانه#رنجیدن#شناختن_ادمها_عجله_نکنید#قاضی_خداست#قضاوت_نکنیم#

‏گاهی شنیدنِ بعضی حرف‌ها از کسی که انتظارش را نداری، نه آدم را می‌رنجاند، نه سبب عصبانیت می‌شود، صرفاً آدم را «غمگین» می‌کند. غمگین و ساکت.

#حرف#رنجیدن#عصبانی#غمگین#ساکت

#فرصت #زندگی #اندک است.. #بزرگوارتر از آن باش که #برنجی
و#نجیب _تر از آن باش که #برنجانی..
#زندگی _زیباست!☘ #زندگی
#فرصت
#بزرگواری
#رنج
#رنجیدن
#نجابت
#نجیب
#زیبا
# زیبایی
#انسانیت و دیگر هیچ .......

.
به حرفهایی که میخواهی بزنی
دقت کن.. فکر کن.. شاید همین حرفها..
دلی را ناخواسته برنجاند..
و..
#دل
#رنج
#دل_شکسته
#غم
#حرف
#رنجیدن
#تیتر_یک

Most Popular Instagram Hashtags