#رقص_كودك

MOST RECENT

مهم نيست چى اون بيرون ، چشم هاتو باز كن…
تو سزاوار روشنايى هستى.

كلاس لاتين مبتدى 💃🏻 🔺شنبه ساعت ١١ تا ١٢ ظهر🕰 🔺سه شنبه ساعت ١ تا ٢ بعد از ظهر🕰 🔺پنج شنبه ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر 🕰 ساعت ٧ تا ٨ شب🕰
تلفن :
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@chaam.studio
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

💕 پیرشدن به سن نیست!!! به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی...
عاشق نشوی،هدیه ندهی...محبت نکنی..
محبت نگیری،مهمانی نروی
پیری به سن نیست.

به کیفیت دل است!!! آموزش رقص دونفره در سبكها : والس ، تانگو و اسپانيايي و باله مدرن
طراحي تك آهنگ ها ايراني و خارجي ، آهنگ ها آروم يا ريتم دار !
آموزشي متفاوت و خاص !!!
آموزش رقص عروس وداماد و طراحي تك آهنگ ها متفاوت !
آموزش و طراحي رقص عروس 👰🏼👰🏻
آموزش و طراحي رقص ساقدوش👯

استوديو چام✨
تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@chaam.studio
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

💕 پیرشدن به سن نیست!!! به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی...
عاشق نشوی،هدیه ندهی...محبت نکنی..
محبت نگیری،مهمانی نروی
پیری به سن نیست.

به کیفیت دل است!!! آموزش رقص دونفره در سبكها : والس ، تانگو و اسپانيايي و باله مدرن
طراحي تك آهنگ ها ايراني و خارجي ، آهنگ ها آروم يا ريتم دار !
آموزشي متفاوت و خاص !!!
آموزش رقص عروس وداماد و طراحي تك آهنگ ها متفاوت !
آموزش و طراحي رقص عروس 👰🏼👰🏻
آموزش و طراحي رقص ساقدوش👯

استوديو چام✨
تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@ilovechaam
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس عربى مبتدى 🔥 🔺 شنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰
🔺 يك شنبه ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر🕰
🔺 دوشنبه ٥ تا ٦ عصر🕰
🔺 چهار شنبه ٩ تا ١٠ صبح 🕰 ساعت ٧ تا ٨ شب🕰
🔺 پنج شنبه ساعت ٦ تا ٧ عصر🕰
🔺 جمعه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰

تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@ilovechaam
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس عربى مبتدى 🔥 🔺 شنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰
🔺 يك شنبه ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر🕰
🔺 دوشنبه ٥ تا ٦ عصر🕰
🔺 چهار شنبه ٩ تا ١٠ صبح 🕰 ساعت ٧ تا ٨ شب🕰
🔺 پنج شنبه ساعت ٦ تا ٧ عصر🕰
🔺 جمعه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰

تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@chaam.studio
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

وقتی اونجوری که باید نمیشه و تلاش بیشتری لازم داری 🤪

كلاس باله مبتدى 👯‍♀️ 🔺 شنبه ساعت ١٠ تا ١١ صبح 🕰 🔺 سه شنبه ساعت ٨ تا ٩ شب 🕰 🔺 چهارشنبه ساعت ٦ تا ٧ عصر 🕰 🔺 پنج شنبه ساعت ١١ تا ١٢ ظهر ساعت ٤ تا ٥ عصر 🕰 🔺جمعه ساعت ١ تا ٢ ظهر و ساعت ٥ تا ٦ عصر 🕰

تلفن رزرو :
📲 ٠٩١۹١٦٨٧٩٣٩
@chaam.studio 🌸
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

وقتی اونجوری که باید نمیشه و تلاش بیشتری لازم داری 🤪

كلاس باله مبتدى 👯‍♀️ 🔺 شنبه ساعت ١٠ تا ١١ صبح 🕰 🔺 سه شنبه ساعت ٨ تا ٩ شب 🕰 🔺 چهارشنبه ساعت ٦ تا ٧ عصر 🕰 🔺 پنج شنبه ساعت ١١ تا ١٢ ظهر ساعت ٤ تا ٥ عصر 🕰 🔺جمعه ساعت ١ تا ٢ ظهر و ساعت ٥ تا ٦ عصر 🕰

تلفن رزرو :
📲 ٠٩١۹١٦٨٧٩٣٩
@ilovechaam 🌸
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس آذرى مبتدى 💂🏻‍♀️ 🔺 شنبه ساعت ١ تا ٢ بعد از ظهر🕰
🔺 دوشنبه ساعت ٧ تا ٨ شب🕰
🔺 سه شنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰
🔺 چهارشنبه ساعت ٨ تا ٩ شب🕰
🔺 پنج شنبه ساعت ١٢ تا ١ ظهر🕰
🔺 جمعه ساعت ٣ تا ٤ بعد از ظهر🕰

تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@chaam.studio
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس آذرى مبتدى 💂🏻‍♀️ 🔺 شنبه ساعت ١ تا ٢ بعد از ظهر🕰
🔺 دوشنبه ساعت ٧ تا ٨ شب🕰
🔺 سه شنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰
🔺 چهارشنبه ساعت ٨ تا ٩ شب🕰
🔺 پنج شنبه ساعت ١٢ تا ١ ظهر🕰
🔺 جمعه ساعت ٣ تا ٤ بعد از ظهر🕰

تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@ilovechaam
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس عربى مبتدى 🔥 🔺 شنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰
🔺 يك شنبه ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر🕰
🔺 دوشنبه ٥ تا ٦ عصر🕰
🔺 چهار شنبه ٩ تا ١٠ صبح 🕰 ساعت ٧ تا ٨ شب🕰
🔺 پنج شنبه ساعت ٦ تا ٧ عصر🕰
🔺 جمعه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰

تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@chaam.studio
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس عربى مبتدى 🔥 🔺 شنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰
🔺 يك شنبه ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر🕰
🔺 دوشنبه ٥ تا ٦ عصر🕰
🔺 چهار شنبه ٩ تا ١٠ صبح 🕰 ساعت ٧ تا ٨ شب🕰
🔺 پنج شنبه ساعت ٦ تا ٧ عصر🕰
🔺 جمعه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰

تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@ilovechaam
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس باله مبتدى 👯‍♀️ 🔺 شنبه ساعت ١٠ تا ١١ صبح 🕰 🔺 سه شنبه ساعت ٨ تا ٩ شب 🕰 🔺 چهارشنبه ساعت ٦ تا ٧ عصر 🕰 🔺 پنج شنبه ساعت ١١ تا ١٢ ظهر 🕰 🔺جمعه ساعت ١ تا ٢ ظهر و ساعت ٥ تا ٦ عصر 🕰

تلفن رزرو :
📲 ٠٩١۹١٦٨٧٩٣٩
@ilovechaam 🌸
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس باله مبتدى 👯‍♀️ 🔺 شنبه ساعت ١٠ تا ١١ صبح 🕰 🔺 سه شنبه ساعت ٨ تا ٩ شب 🕰 🔺 چهارشنبه ساعت ٦ تا ٧ عصر 🕰 🔺 پنج شنبه ساعت ١١ تا ١٢ ظهر 🕰 🔺جمعه ساعت ١ تا ٢ ظهر و ساعت ٥ تا ٦ عصر 🕰

تلفن رزرو :
📲 ٠٩١۹١٦٨٧٩٣٩
@chaam.studio 🌸
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس آذرى مبتدى 💂🏻‍♀️ 🔺 شنبه ساعت ١ تا ٢ بعد از ظهر🕰
🔺 دوشنبه ساعت ٧ تا ٨ شب🕰
🔺 سه شنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰
🔺 چهارشنبه ساعت ٨ تا ٩ شب🕰
🔺 پنج شنبه ساعت ١٢ تا ١ ظهر🕰
🔺 جمعه ساعت ٣ تا ٤ بعد از ظهر🕰

تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@chaam.studio
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس آذرى مبتدى 💂🏻‍♀️ 🔺 شنبه ساعت ١ تا ٢ بعد از ظهر🕰
🔺 دوشنبه ساعت ٧ تا ٨ شب🕰
🔺 سه شنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰
🔺 چهارشنبه ساعت ٨ تا ٩ شب🕰
🔺 پنج شنبه ساعت ١٢ تا ١ ظهر🕰
🔺 جمعه ساعت ٣ تا ٤ بعد از ظهر🕰

تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@ilovechaam
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس باله كودك 🧚🏻‍♀️ 🔺يك شنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰 🔺دوشنبه ساعت ٣ تا ٤ عصر🕰 🔺چهارشنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰 🔺پنج شنبه ساعت ١٠ تا ١١ صبح🕰 🔺جمعه ساعت ١٢ تا ١ ظهر🕰
تلفن: 📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@ilovechaam
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس باله كودك 🧚🏻‍♀️ 🔺يك شنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰 🔺دوشنبه ساعت ٣ تا ٤ عصر🕰 🔺چهارشنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر🕰 🔺پنج شنبه ساعت ١٠ تا ١١ صبح🕰 🔺جمعه ساعت ١٢ تا ١ ظهر🕰
تلفن: 📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@chaam.studio
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

كلاس ايرانى مبتدى👗 🔺 شنبه ساعت ٩ تا ١٠ صبح 🕰 ساعت ٢ تا ٣ بعدازظهر🕰 🔺 يك شنبه ساعت ١ تا ٢ ظهر 🕰 ساعت ٥ تا ٦ عصر🕰 🔺 دوشنبه ساعت ٤ تا ٥ عصر 🕰 ساعت ٨ تا ٩ شب 🕰 🔺چهارشنبه ساعت ١٠ تا ١١ صبح 🕰
ساعت ٥ تا ٦ بعد از ظهر🕰 🔺پنج شنبه ساعت ٩ تا ١٠ صبح 🕰 ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر 🕰 ساعت ٥ تا ٦ عصر🕰 🔺جمعه ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر🕰

تلفن:
📲 ٠٩١٩١٦٨٧٩٣٩
@ilovechaam
استوديو چام 💫
#رقص#باله#كلاس_رقص#عربى#رقص_عربى#رقص_باله#تناسب_اندام#لاغرى#لاغرى_شكم#هنر#طراحى#كروگرافى#رقص_محلى#پرفرمنس#پوينت#كفش_پوينت#ارت#رقص_آذرى#رقص_ايرانى#رقص_سماع #رقص_كودك#رقص_تانگو#رقص_مدرن #رقص_كلاسيك_ايرانى#رقص_عروس#رقص_چاقو #رقص_اسپانيايى#رقص_لاتين#زندگى#رقص_سالسا

Most Popular Instagram Hashtags