#رفیق_لاشی

MOST RECENT

رو دست خوردم
تو گرمی رفاقت 😢

همیشه از بهترین رفیقت میخوری اینو یادت باشه. باکسی زیاد خوب نشو ب کسی زیادی محبت نکن ک فکر میکنن اسکولی
#رفاقتتموم
#رفیق_لاشی
#نارفیقان

@vahidmoradi.soltan داداش خدابیامرزتت دیگه فلک نمیزاد مث تو زود بود رفتنت #عقاب 💔💔
#رفاقت #اسطوره #لات_واقعی #با_معرفت #دلتنگی #مفت_بری #رفیق_لاشی #تشنه_انتقام #طوفان #

هه منو به ادم عالم فروخت
هه برای بار هزارمین بار دلمو شکست

این بار فقط خودکشی حاال منو خوب میکنه

ان شاء الله فردا اخرین روز زندگیه 🔴🔴🔴🔴خودکشی🔴🔴🔴🔴 #قلب_یخی💙 #خدایا
#مرده_متحرک #مرگ #مرگم #خود_زنی
#خون #خود_کشی #خرابه #لعنت_به_خودم
#رفیق_لاشی #بدرد_نخور #بیمعرفت #نامرد

یـــه جـــمـــلـــه هــــســــت کـــه مـــیـــگـــه...
<رفــیــقــت> رفـــیــق جــدیــد پــیــدا کـــرده...
پـــس خــودت بـــرو تا <حــرمــتــت> نــشــکــنــه...
😔😔😔 #حرمت #رفیق #رفاقت #لاشی #رفیق_لاشی #بی_معرفت #لوتی #شراب #سیگار #قلیون #دود #تبلیغ #تبلیغات

بوسیدن حرام نــیست...
بلـــکه از واجـــبات اســـت...
خیــلــی چیــزهــا رو بایـــد بـــوســـید و گذاشـــت کــنار...
مـــانــنـــد رفـــاقـــت بـــا بــعــضی از رفـــیــق نــماهــا...
#رفیق #رفاقت #رفیق_لاشی #نارفیق #اشتباه #دشمن #دشمنت #دوست #دوستت #زخم #آمار #عشق #حرام #تبلیغ #تبلیغات

روی زخم رفیق باید نمک پاشید....
اخه یادگاری رو باید نگه داشت....
مگنه؟؟
#رفیق #رفاقت #لاشی #رفیق_لاشی #زخم #نمک #روانی #دیوونه #خیانت #یادگاری #غمگین #غم #سیگار #فندک #اشک #گریه

Most Popular Instagram Hashtags