#رضاپالان

374 posts

TOP POSTS

😅
شاهکار مهران مدیری
توصیف کامل صفات #رضاپالان

راه آهن انگلیسی
.‏‎
🔵راه آهن سراسری؛ خدمت به مستعمرین با پول مردم!
.
#رضاخان
#رضاپالان
#رضاماکسیم .
راه آهن سرتاسری ایران نام راه آهنی است که در زمان پادشاهی رضاخان پهلوی از جنوب تا شمال ایران کشیده شد. این راه آهن بندر شاهپور (بندر امام خمینی فعلی) در ساحل خلیج فارس را به بندر شاه (بندر ترکمن فعلی) در ساحل دریای مازندران وصل می‌کرد.
در ۲۳ مهرماه ۱۳۰۶ اولین کلنگ ساختمان راه آهن سراسری در تهران محل فعلی ایستگاه تهران برزمین زده شد و از همان وقت رسما ساختمان راه آهن از سه نقطه جنوب و مرکز و شمال آغاز گردید.
.
جان فوران استاد دانشگاه کالیفرنیا در کتاب خود می نویسد:
.
احداث این خط‌آهن 850 مایلی سراسری در واقع به هدر دادن منابع بود؛ طرحی پرهزینه که پیامدهای ناگوار چندی داشت. تورم زا بود، هدف های اقتصادی چندی نداشت و «از هیچ یک از شهرهای عمده کشور [ جز تهران ] عبور نمی کرد»، سطح زندگی عمومی را پایین می آورد چون هزینه آن از طریق مالیات قند و چای تأمین می شد. احداث هر مایل راه آهن 35 هزار پوند استرلینگ هزینه بر می داشت؛ در حالی که احداث جاده های ماشین رو با یک تا یک و نیم درصد این هزینه امکان پذیر بود. به نظر می رسد عمده ترین عملکرد آن، ایجاد امنیت داخلی، در جنوب بودچون امکان بسیج و اعزام نیرو (نیروهای انگلیسی) را آسان تر می کرد. در شمال نیز موجب بهبود وضع بازرگانی با شوروی شد و بنابراین تصادفی نبود که املاک رضاشاه در مازندران با احداث راه آهن ارزش بیشتری پیدا کرد. .
.
📚مقاومت شکننده / جان فوران/ ترجمه تدین/ ص 353
👉 @instegram_farsi 👀

1694 - تاراجِ وطن ...
.
تصویر بخش‌های از خاک ایران از جمله کوه «آرارات» (قرمز) که در دوران «رضا شاه» به حکومت ترکیه پیشکش شد.
«رضا میرپنج» در توجیه این خیانت گفت: “مهم نیست که این تپه، ازان که باشد، آنچه مهم است، این است که ما (رضاشاه و آتاتورک) با هم دوست باشیم !!”
.
➕ به #مزدور بپیوندید 👇👇👇
@mozdoor 👈

#مزدور #حسین_مکی #پهلوی #رژیم_پهلوی #رضاپالان #رضامیرپنج #رضاپهلوی #تحفه #آرارات #کوه_آرارات #ترکیه #آتاترک

اینم از خدمات خواهر شاه به اعراب
.
اشرف پهلوی،ورژن متفاوت
.
.
فرح و اشرف پهلوی فاسد ترین زنان تاریخ معاصر ایران هستند! واقعا اشرف پهلوی در فساد و بی بند وباری روی شاه رو هم سفید کرده بود !
.
.
منبع :
عکس در مجله تهران مصور ، ۷ اردیبهشت ۱۳۵۸ ، صفحه ۵۲ منتشر شده است
.
.
#اشرف #اشرف_پهلوی #پهلوی #فساد #فساد_اخلاقی #فساد_اقتصادی #کاخ #سعدآباد #سلطنت #حفاظت #حیوانات #روابط_نامشروع #شاه #شاهنشاه #ربع_پهلوی #رضاپالان #رضاپالانی #رضاخان

regram @pahlavi.iran
.‏‎
🔵 پدر مملکت را درآورد!

#رضاپالان
.
.
دکتر میلسپو، کارشناس امریکایی که پس از سقوط رضاشاه، در سال 1321 برای اداره امور مالی به ایران بازگشت، معتقد بود که میراث رضاشاه "حکومتی فاسد، محصول فساد و برای فساد" است:
.
"سیاست مالیات بندی شاه به شدت واپس گرایانه بود طوری که موجب افزایش هزینه زندگی و فشار آن بر طبقات فقیر شد... به طور کلی او کشور را دوشید، دهقانان، ایلات و عشایر و کارگران را از پای در آورد و از زمین داران مالیات و عوارض سنگینی دریافت کرد. در شرایطی که فعالیتهایش طبقه جدیدی از سرمایه داران (...) را به ثروت رسانده بود، تورم، مالیات و مسائلی از این دست، سطح زندگی توده ها را پایین آورد."
.
همچنین خانم آن لمپتون، ایرانشناس پرآوازه انگلیسی که در زمان جنگ وابسته مطبوعاتی کشورش در تهران بود، گزارش داد که " اکثریت قابل توجهی از مردم از (رضا)شاه بیزارند."
.
📚 تاریخ ایران مدرن/ یرواند آبراهامیان استاد دانشگاه شهر نیویورک/ ترجمه محمد ابراهیم فتاحی/ صص169 و 170
.
💢کانال تاریخ پهلوی
@pahlavi.iran

♻️ #رضاپالان زمانی که نگهبان #سفارت_هلند بود در کنار وزیر مختار این کشور
#پهلوی

MOST RECENT

بدانند نامردان و خائنان
نجسان و مریدان و شروران
تا خون در رگ ماست ، هدیه به میهن ماست
ایران ما هر جایشان هر جاست
گوش به زنگیم و سربازیمان پا برجاست
خوکان حرام، رقعه دست یهودند
ما خادمان رقیه ایم و گلوله شهودیم
#پهلوی_نجس
#پهلوی_خائن
#رضاپالان
#نوکر_انگلیس
#زنده_باد_اسلام_محمدی
#سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی

تاراج وطن
.
‍قسمت های جدا شده شمال غربی کشور در زمان رضاخان و واگذاری آن به ترکیه
.
.
تصویر بخش‌های از خاک ایران از جمله کوه «آرارات» (قرمز) که در دوران «رضا شاه» به حکومت ترکیه پیشکش شد
.
..
«رضا میرپنج» در توجیه این خیانت گفت: “مهم نیست که این تپه، ازان که باشد، آنچه مهم است، این است که ما (رضاشاه و آتاتورک) با هم دوست باشیم !!”
.
.
منبع:
منبع:مهدی فرجی،گنجینه استاد بهار ۱۳۹۱ شماره ۸۵ /کتاب تاریخ بیست ساله نوشته حسین مکی ،امیرکبیر صفحات 153و154
.
.
#ترکیه #آرارات #کوه #عراق #اروندرود #شط_العرب #آبادان #جنگ #خیانت #جدایی_سرزمین #وطن #خیانت_به_وطن #رضاپالان#رضاپالانی #آتاتورک #رضاخان #رضاشاه #پهلوی#بحرین #خائن #ایران #خیانت #استعمارانگلیس #تاریخ #منوتو #manoto #هیرمند #افغانستان #رودهیرمند #استانبول

1694 - تاراجِ وطن ...
.
تصویر بخش‌های از خاک ایران از جمله کوه «آرارات» (قرمز) که در دوران «رضا شاه» به حکومت ترکیه پیشکش شد.
«رضا میرپنج» در توجیه این خیانت گفت: “مهم نیست که این تپه، ازان که باشد، آنچه مهم است، این است که ما (رضاشاه و آتاتورک) با هم دوست باشیم !!”
.
➕ به #مزدور بپیوندید 👇👇👇
@mozdoor 👈

#مزدور #حسین_مکی #پهلوی #رژیم_پهلوی #رضاپالان #رضامیرپنج #رضاپهلوی #تحفه #آرارات #کوه_آرارات #ترکیه #آتاترک

تاراج وطن
.
‍قسمت های جدا شده شمال غربی کشور در زمان رضاخان و واگذاری آن به ترکیه
.
.
تصویر بخش‌های از خاک ایران از جمله کوه «آرارات» (قرمز) که در دوران «رضا شاه» به حکومت ترکیه پیشکش شد
.
..
«رضا میرپنج» در توجیه این خیانت گفت: “مهم نیست که این تپه، ازان که باشد، آنچه مهم است، این است که ما (رضاشاه و آتاتورک) با هم دوست باشیم !!”
.
.
#ترکیه #آرارات #کوه #عراق #اروندرود #شط_العرب #آبادان #جنگ #خیانت #جدایی_سرزمین #وطن #خیانت_به_وطن #رضاپالان#رضاپالانی #آتاتورک #رضاخان #رضاشاه #پهلوی#بحرین #خائن #ایران #خیانت #استعمارانگلیس #تاریخ #منوتو #manoto #هیرمند #افغانستان #رودهیرمند #استانبول

تاراج وطن
.
‍قسمت های جدا شده شمال غربی کشور در زمان رضاخان و واگذاری آن به ترکیه
.
.
تصویر بخش‌های از خاک ایران از جمله کوه «آرارات» (قرمز) که در دوران «رضا شاه» به حکومت ترکیه پیشکش شد
.
..
«رضا میرپنج» در توجیه این خیانت گفت: “مهم نیست که این تپه، ازان که باشد، آنچه مهم است، این است که ما (رضاشاه و آتاتورک) با هم دوست باشیم !!”
.
.
#ترکیه #آرارات #کوه #عراق #اروندرود #شط_العرب #آبادان #جنگ #خیانت #جدایی_سرزمین #وطن #خیانت_به_وطن #رضاپالان#رضاپالانی #آتاتورک #رضاخان #رضاشاه #پهلوی#بحرین #خائن #ایران #خیانت #استعمارانگلیس #تاریخ #منوتو #manoto #هیرمند #افغانستان #رودهیرمند #استانبول

تاراج وطن
.
‍قسمت های جدا شده شمال غربی کشور در زمان رضاخان و واگذاری آن به ترکیه
.
.
تصویر بخش‌های از خاک ایران از جمله کوه «آرارات» (قرمز) که در دوران «رضا شاه» به حکومت ترکیه پیشکش شد
.
..
«رضا میرپنج» در توجیه این خیانت گفت: “مهم نیست که این تپه، ازان که باشد، آنچه مهم است، این است که ما (رضاشاه و آتاتورک) با هم دوست باشیم !!”
.
.
#ترکیه #آرارات #کوه #عراق #اروندرود #شط_العرب #آبادان #جنگ #خیانت #جدایی_سرزمین #وطن #خیانت_به_وطن #رضاپالان#رضاپالانی #آتاتورک #رضاخان #رضاشاه #پهلوی#بحرین #خائن #ایران #خیانت #استعمارانگلیس #تاریخ #منوتو #manoto #هیرمند #افغانستان #رودهیرمند #استانبول

تاراجِ وطن ...
.
تصویر بخش‌های از خاک ایران از جمله کوه «آرارات» (قرمز) که در دوران «رضا شاه» به حکومت ترکیه پیشکش شد.
«رضا میرپنج» در توجیه این خیانت گفت: “مهم نیست که این تپه، ازان که باشد، آنچه مهم است، این است که ما (رضاشاه و آتاتورک) با هم دوست باشیم !!” #مزدور #حسین_مکی #پهلوی #رژیم_پهلوی #رضاپالان #رضامیرپنج #رضاپهلوی #تحفه #آرارات #کوه_آرارات #ترکیه #آتاترک

1694 - تاراجِ وطن ...
.
تصویر بخش‌های از خاک ایران از جمله کوه «آرارات» (قرمز) که در دوران «رضا شاه» به حکومت ترکیه پیشکش شد.
«رضا میرپنج» در توجیه این خیانت گفت: “مهم نیست که این تپه، ازان که باشد، آنچه مهم است، این است که ما (رضاشاه و آتاتورک) با هم دوست باشیم !!”
.
➕ به #مزدور بپیوندید 👇👇👇
@mozdoor 👈

#مزدور #حسین_مکی #پهلوی #رژیم_پهلوی #رضاپالان #رضامیرپنج #رضاپهلوی #تحفه #آرارات #کوه_آرارات #ترکیه #آتاترک @RepostIt_app

Most Popular Instagram Hashtags