[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#رستاخیز

MOST RECENT

خداوکیلی دمش گرم

Towards the freedom
قیام ادامه خواهد داشت👊👊۴ عصر میایم
حالا بیا ساندیسی
تو فکر میکنی ملت دنبال
رای هستند که نا امید بشوند!
ملت به دنبال عدالت واقعی
هستند!
تو دنبال یک استخوانی که جلویت
بی اندازند و خوش خدمتی کنی برای اربابت !!!
ملت به دنبال حق و حقوقی هستند
که برای خودشان بوده، و سالهاست
که از آنها دزدیده شده!!!
ما برای آزادی ایران میجنگیم!
و تو برای اسارت ایران

ما بیشماریم.... #تظاهرات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#اعتصاب_سراسری
#متحد_شوید
#قیام_ایران
#قیام_ایران
#با_هم_متحد_باشیم
#هموطن_حمایت_کنید

#جنبش_فداییان_ایران
#رستاخیز_بیستو_دو_بهمن
#اتحاد_رمز_پیروزی
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#شعارنویسی_کنید
#اطلاع_رسانی_کنید
#خیزش_ملی_میهنی
#آزادی_و_رفاه_حق_هر_ایرانی
#قدرت_اجتماعی_دفاع_ندارد
#جنبش_غیرت#رستاخیز#اتحاد

کانال انقلاب برای آزادی در تلگرام
t.me/Revolutionary96

مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد...

بعد از رهائی ایران رقصی این چنین
میانه میدان شهیادم آرزوست .... __________✌✌❤❤🕺💃🕺💃_____________

After the release of Iran from the dictatorial regime of Seyyed Ali Khamenei, I will dance in Shahyad Square of Tehran.

قیام ادامه خواهد داشت👊👊
ما بیشماریم.... #تظاهرات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#اعتصاب_سراسری
#متحد_شوید
#قیام_ایران
#قیام_ایران
#با_هم_متحد_باشیم
#هموطن_حمایت_کنید
#جنبش_فداییان_ایران
#رستاخیز_بیستو_دو_بهمن
#اتحاد_رمز_پیروزی
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#شعارنویسی_کنید
#اطلاع_رسانی_کنید
#خیزش_ملی_میهنی
#آزادی_و_رفاه_حق_هر_ایرانی
#قدرت_اجتماعی_دفاع_ندارد
#جنبش_غیرت#رستاخیز#اتحاد

کانال انقلاب برای آزادی در تلگرام
t.me/Revolutionary96

Towards the freedom
قیام ادامه خواهد داشت👊👊،ساندیسی حالا بیا ما هم ساعت ۴ عصر میایم
تو فکر میکنی ملت دنبال
رای هستند که نا امید بشوند!
ملت به دنبال عدالت واقعی
هستند!
تو دنبال یک استخوانی که جلویت
بی اندازند و خوش خدمتی کنی برای اربابت !!!
ملت به دنبال حق و حقوقی هستند
که برای خودشان بوده، و سالهاست
که از آنها دزدیده شده!!!
ما برای آزادی ایران میجنگیم!
و تو برای اسارت ایران

ما بیشماریم.... #تظاهرات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#اعتصاب_سراسری
#متحد_شوید
#قیام_ایران
#قیام_ایران
#با_هم_متحد_باشیم
#هموطن_حمایت_کنید
#جنبش_فداییان_ایران
#رستاخیز_بیستو_دو_بهمن
#اتحاد_رمز_پیروزی
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#شعارنویسی_کنید
#اطلاع_رسانی_کنید
#خیزش_ملی_میهنی
#آزادی_و_رفاه_حق_هر_ایرانی
#قدرت_اجتماعی_دفاع_ندارد
#جنبش_غیرت#رستاخیز#اتحاد

کانال انقلاب برای آزادی در تلگرام
t.me/Revolutionary96

مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد...

قیام ادامه خواهد داشت👊👊،ساندیسی حالا بیا
کامنت بزار

تو فکر میکنی ملت دنبال
رای هستند که نا امید بشوند!
ملت به دنبال عدالت واقعی
هستند!
تو دنبال یک استخوانی که جلویت
بی اندازند و خوش خدمتی کنی برای اربابت !!!
ملت به دنبال حق و حقوقی هستند
که برای خودشان بوده، و سالهاست
که از آنها دزدیده شده!!!
ما برای آزادی ایران میجنگیم!
و تو برای اسارت ایران

ما بیشماریم.... #تظاهرات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#اعتصاب_سراسری
#متحد_شوید
#قیام_ایران
#iranprotests
#قیام_ایران
#با_هم_متحد_باشیم
#هموطن_حمایت_کنید
#فرمانده_سعید_شمیرانی
#جنبش_فداییان_ایران
#رستاخیز_بیستو_دو_بهمن
#اتحاد_رمز_پیروزی
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#شعارنویسی_کنید
#اطلاع_رسانی_کنید
#خیزش_ملی_میهنی
#آزادی_و_رفاه_حق_هر_ایرانی
#قدرت_اجتماعی_دفاع_ندارد
#جنبش_غیرت#رستاخیز#اتحاد

کانالهای جناب سعید شمیرانی را در تلگرام دنبال نمائید:
Telegram.me/saiedshemirani
Telegram.me/shemiranivoices
Telegram.me/poshtpardeha

مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد...

جشن #سده را باشکوه در سرتاسر ایران برگزار میکنیم
دیدار ما ۱۰ بهمن ماه در کوچه ها و خیابانها
پاینده ایران
تابنده فرهنگ پرشکوه ایران زمین

#رضا_پهلوی #رستاخیز
#اعتصابات_سراسری
#تظاهرات_سراسری
#IranProtests
#TheyKillPrisoners

قیام ادامه خواهد داشت👊👊،ساندیسی حالا بیا
کامنت بزار

تو فکر میکنی ملت دنبال
رای هستند که نا امید بشوند!
ملت به دنبال عدالت واقعی
هستند!
تو دنبال یک استخوانی که جلویت
بی اندازند و خوش خدمتی کنی برای اربابت !!!
ملت به دنبال حق و حقوقی هستند
که برای خودشان بوده، و سالهاست
که از آنها دزدیده شده!!!
ما برای آزادی ایران میجنگیم!
و تو برای اسارت ایران

ما بیشماریم.... #تظاهرات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#اعتصاب_سراسری
#متحد_شوید
#قیام_ایران
#iranprotests
#قیام_ایران
#با_هم_متحد_باشیم
#هموطن_حمایت_کنید
#فرمانده_سعید_شمیرانی
#جنبش_فداییان_ایران
#رستاخیز_بیستو_دو_بهمن
#اتحاد_رمز_پیروزی
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#شعارنویسی_کنید
#اطلاع_رسانی_کنید
#خیزش_ملی_میهنی
#آزادی_و_رفاه_حق_هر_ایرانی
#قدرت_اجتماعی_دفاع_ندارد
#جنبش_غیرت#رستاخیز#اتحاد

کانالهای جناب سعید شمیرانی را در تلگرام دنبال نمائید:
Telegram.me/saiedshemirani
Telegram.me/shemiranivoices
Telegram.me/poshtpardeha

مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد...

جشن #سده در سراسر ایران
‍ درود بر هم میهنان گرامی 🌹✌️ دوروز قبل از جشن سده زرتشتیان برگزار کننده ی جشن را مجبور کردند
که جشن را در راحت اباد برگزار کنند ■در راحت اباد زمان برگزاری جشن :

طبق فیلم ها و و گزارشاتی که شما هم شاهد ان خواهید بود
این جشن در فضایی محصور برگزار شد که اطراف آن دیوار کشیده شده بود 
راه های منتهی به راحت اباد همگی بسته بودند 
کسانی که در نزدیکی راحت اباد و محل اعلام شده قرار داشتند می گفتند از صبح زود هزاران نفر ادرس راحت آباد را پرسیده اند و وقتی از ماموران سوال میشد میگفتند نمیدانیم!
حتی در کنار جاده بنری زده بودند که نوشته بود جشن سده برگزار نمیشود و میخواستند مردم را فریب داده و به خانه ها بازگردانند
ولی دیدیم که با تمام این مشکلات و مسایل بازهم مردم از تمام این موانع گذشتند و این جشن در همان فضای محصوری که فقط هم میهنان زرتشتی اجازه ورود داشتند برگزار شد 
سایر هموطنانمان که دین زرتشتی نداشتند ولی به هویت ایرانی اعتقاد داشتند به عشق حرمت نهادن بر ایین نیاکانمان در این سرمای هوا و از راههای دور و نزدیک در ان مکان گرد امده بودند مجبور شدند عده ای از بالای پشت بام ها به تماشا بایستند و عده ای پشت در بسته آن دیوار بمانند و تا پایان جشن انجا را ترک نکردند

بار ديگر همانند #هفت_آبان به همگان ثابت شد كه هم ميهنانمان از اقصی نقاط كشور برای گرامی داشت هویت خود در کنار هم جمع شدند 
هم ميهن، امسال #جشن_سده بسيار متفاوت با سالهاى پيشين بود، امسال به دليل ارتباطات و فضاى اجتماعى آگاهى مردم به اين جشن تاريخى و شوق و اشتياق آنان به هويت ملى خود بي نظير بود.
با وجود تمام تلاش هاى اهريمن در برهم زدن اين جشن ملى، بستن راهها - حضور نيروهاى امنيتى در كوچه هاى شهر يزد و روستاى راحت آباد- بازرسي هاى بي مورد در ايستگاه راه آهن يزد يك بار ديگر ثابت كرديم كه قدرت و اراده يك ملت را هرگز نمى توانند ناديده بگيرند.
حضور شما ايرانيان ميهن دوست و همچنين آنانى كه در پخش و اطلاع رسانى اين فراخوان كوشا بودند به ما درس بزرگى از همبستگى را آموخت
از حضور تک تک شما نازنینان قدر دانی میکنیم!

پاینده ایران 🌹

#اتحادجشن_سده

رنسانس ایرانی
ستاد نافرمانی های مدنی

#رستاخیز
#اعتصابات_سراسری
#تظاهرات_سراسری
#رضا_پهلوی  #IranProtests
#TheyKillPrisoners

خدایا : خود خواهی را چنان در من بُکش، یا چندان برکِش، تا خود خواهی دیگران را احساس نکنم و از آن در رنج نباشم .  اگر گناه وزن داشت؛  هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد،  خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله میکردند،  و من شاید؛  کمر شکسته ترین بودم.
بیا گناه كنیم جایی كه خدا نباشد.. اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#اعتصاب_سراسری
#متحد_شوید
#قیام_ایران
#قیام_ایران
#با_هم_متحد_باشیم
#هموطن_حمایت_کنید

#جنبش_فداییان_ایران
#رستاخیز_بیستو_دو_بهمن
#اتحاد_رمز_پیروزی
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#شعارنویسی_کنید
#اطلاع_رسانی_کنید
#خیزش_ملی_میهنی
#آزادی_و_رفاه_حق_هر_ایرانی
#قدرت_اجتماعی_دفاع_ندارد
#جنبش_غیرت#رستاخیز#اتحاد

دیکتاتور از نقش بستن نام خودش بر دیوارهای شهر هراس دارد .

اینجا کشوری است که با طلا کشتی می سازند , کشتی که با پول این فرزندان بیگناه طلاهایش را خریداری کردند و قصد دارند آنرا به عراق ببرند
اینجا ایران است , ثروتمند ترین خاک دنیا را دارد و آشغالترین حکومت دنیا.😓😓😓 اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#اعتصاب_سراسری
#متحد_شوید
#قیام_ایران
#قیام_ایران
#با_هم_متحد_باشیم
#هموطن_حمایت_کنید

#جنبش_فداییان_ایران
#رستاخیز_بیستو_دو_بهمن
#اتحاد_رمز_پیروزی
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#شعارنویسی_کنید
#اطلاع_رسانی_کنید
#خیزش_ملی_میهنی
#آزادی_و_رفاه_حق_هر_ایرانی
#قدرت_اجتماعی_دفاع_ندارد
#جنبش_غیرت#رستاخیز#اتحاد

مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد...

جشن #سده امسال 2576، از هر سال دیگری مهم تر است.
زمستان سرد و سیاه به پایان خواهد رسید و روشنایی بر تیره گی پیروز خواهد شد.
10 بهمن ماه در سرتاسر ایران زمین، در هر کوی و برزنی آتش خرد و گرمابخش امید را روشن میکنیم و با شاهنامه خوانی و دف زنی و ساز زنی به استقبال بهار آزادی می رویم.
دیدار ما در سراسر ایران
پاینده ایران
تابنده فرهنگ پر شکوه ایران زمین
رنسانس ایرانی
#رضا_پهلوی #رستاخیز
#اعتصابات_سراسری
#تظاهرات_سراسری
#IranProtests
#TheyKillPrisoners

سیزدهم شرقی سال 1395
.....
در انتظار بارش برف و روزهای زیبای برفی گوهردشت

عکس: @shahabbaghaee
.

پ.ن: سپاس برای عکسای برفی گوهردشت که برامون می فرستین، اگر عکسهای قدیمی سالهای پربرف و برف بازی هم داشتین حتی اگر کیفیت خوبی نداشتند برامون بفرستین 🙏🌹
.
.
.
⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬
🆔 @gohardasht
🆔 @gohardasht
🆔 @gohardasht
⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫
.
#البرز #کرج #کرجیا #گوهردشت #گوهردشت_کرج #شبهای_کرج #خیابان #خیابان_اصلی #سينماساويز #سینما_ساویز #فلکه_اول #خیابان_اصلی_گوهردشت #رستاخیز
#gohardasht #gohardashti #gohardasht_insta #karaj #karaja #karajinsta #karaj_gohardasht
.
.
.

🔔🔔🔔⛔️هشدار هشدار. دوستان و همراهان گرامی پیج انقلاب برای آزادی توجه کنید و لطفا اطلاع رسانی کنید .
لطفا ب کسانی که میرن شعار بنویسند یا اعلامیه آتش بزنند
بگید تنها راهی که اطلاعات میتونه شمارو پیدا کنه ردیابی از روی سیم کارت شماست ک توسط تلفن همراه شما بصورت نقطه ب نقطه ای که در چند ماه اخیر رفته اید رو در سرورهای ایرانسل و همراه اول با مختصات دقیق gprs ثبت میکنه.پس لطفا. جی پی اس گوشی تون خاموش باشه و آنتن رو به حالت پرواز بگذارید در طول کار یا اینکه کلا
قبل از هر حرکتی سیم کارت را در آورده و در منزل بگذارید 🔴مردم داناومتحدشکست نخواهندخورد.
عزیزان من به کمک شما نیاز دارم دوستان سوال کردند چطور میتوانند کمک کنند .اول تبلیغ پیج که بالا بره و همه مردم آگاه بشن .دوم من به یک یا دو نفر احتیاج دارم که بتونن کانال تلگرام رو ساپورت کنن و آدمین باشن فعالیت خوبی داشته باشن عزیزانی که تمایل دارن به تلگرام من پیام بدن .لطفا عضو کانال بشید و مطالب کامل رو اونجا دنبال کنید .لینک در بیو هست .تشکر
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#اعتصاب_سراسری
#متحد_شوید
#قیام_ایران
#قیام_ایران
#با_هم_متحد_باشیم
#هموطن_حمایت_کنید
#جنبش_فداییان_ایران
#رستاخیز_بیستو_دو_بهمن
#اتحاد_رمز_پیروزی
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#شعارنویسی_کنید
#اطلاع_رسانی_کنید
#خیزش_ملی_میهنی
#آزادی_و_رفاه_حق_هر_ایرانی
#قدرت_اجتماعی_دفاع_ندارد
#جنبش_غیرت#رستاخیز#اتحاد

دیکتاتور ها همیشه ترسو بوده اند و از نام خود بر دیوار های شهر هراس دارند .

رستاخیز ما بازگشت به فرهنگ و هویت ماست.
با نافرمانیهای مدنی بسوی آزادی.
جشن #سده
#رستاخیز
#نافرمانی_مدنی
#اعتصابات_سراسری
#تظاهرات_سراسری
#رضا_پهلوی 🔥ارتش کوروش🔥

دوستان و همراهان گرامی پیج انقلاب برای آزادی
توجه کنید به این کلیپ .

شعار ما به دیکتاتور این هست به نیروهای گارد ویژه
به بسیجیان مزدور این هست
بترسید بترسید ما همه با هم هستیم
پس جوان ایرانی از این پیره مرد یاد بگیرم که در روز روشن جلوی چشم مردم و نه بر دیوار ثابت بلکه بر تشک
لرزان خود شعار ..شعار که چه عرض کنم یک اثر هنری رقم زده و از هیچ کس هم نترسیده است 🤣
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#اعتصاب_سراسری
#متحد_شوید
#قیام_ایران
#قیام_ایران
#با_هم_متحد_باشیم
#هموطن_حمایت_کنید

#جنبش_فداییان_ایران
#رستاخیز_بیستو_دو_بهمن
#اتحاد_رمز_پیروزی
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#شعارنویسی_کنید
#اطلاع_رسانی_کنید
#خیزش_ملی_میهنی
#آزادی_و_رفاه_حق_هر_ایرانی
#قدرت_اجتماعی_دفاع_ندارد
#جنبش_غیرت#رستاخیز#اتحاد

دیکتاتور ها همیشه ترسو بوده اند و از نام خود بر دیوار های شهر هراس دارند .

Most Popular Instagram Hashtags