#رتوسا

MOST RECENT

بنسای کاج نانا دوتایی🌲🌲
ارتفاع: 40 س

قیمت: 350.000 تومان

برای سفارش به کانال📣 تلگرام مراجعه کنید.

بونسای کاج نانا گیاهی است پیوندی از خانواده سرو.گیاهی برای فضای بیرون از منزل است.نیاز به نور مستقیم آفتاب و هوای تازه دارد.خزان ندارد.و در سرمای زمستان نیز می تواند در بیرون از منزل باشد.در صورتی که پنجره ای آفتابگیر باشد در داخل ساختمان نزدیک پنجره می توان نگهداری کرد. همچنین اگر نور داخل ساختمان کم باشد می توان روزانه برای چند ساعت در جلوی نور در تراس و... قرار داده شود تا نور گیاه تامین شود.

#بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون
#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #collection #bonsailovers #terrarium #vivarium

بنسای جنسینگ
ارتفاع: 40 س

قیمت: 300.000 تومان

برای سفارش و خرید به کانال تلگرام مراجعه کنید.

بن سای جنسینگ گیاهی پیوندی است.تنه آن جنسینگ و پیوند روی آن گیاه فیکوس میکروکارپا می باشد.بسیار مناسب برای محیط های آپارتمانی می باشد.نور غیر مستقیم از پنجره برای گیاه کافی است.آبدهی را باید دقت کرد که هر زمان خاک گیاه رو به خشکی بود آبیاری شود.برای شادابی گیاه هر روز میتوان روی برگ گیاه را اسپری آب کرد.

#ساکولنت #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flower #bonsailovers

بن سای جونی پیروس
قیمت: 680.000 تومان

برای سفارش به کانال تلگرام مراجعه کنید.

جونی پیروس گیاهی برای فضای بیرون از منزل است.نیاز به نور مستقیم آفتاب و هوای تازه دارد.خزان ندارد.و در سرمای زمستان نیز می تواند در بیرون از منزل باشد.در صورتی که پنجره ای آفتابگیر باشد در داخل ساختمان نزدیک پنجره می توان نگهداری کرد.همچنین اگر نور داخل ساختمان کم باشد می توان روزانه برای چند ساعت در جلوی نور در تراس و... قرار داده شود تا نور گیاه تامین شود.
Tel: 0937 1825675
www.Golarai.com

#بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون
#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #collection #bonsailovers #terrarium #vivarium

نارون مینیاتوری صخره ای

قیمت: 180.000 تومان

برای سفارش به کانال تلگرام مراجعه کنید.

بونسای نارون گیاهی آپارتمانی است.از لحاظ نور حتما باید کنار پنجره قرار بگیرد و هفته ای 2 مرتبه آبدهی برای گیاه کافی می باشد.

#بونسای #نارون #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flower #bonsailovers

جنگل🌳🌳🌳 آراکاریا

قیمت💵: 450.000 تومان

برای سفارش به کانال تلگرام مراجعه کنید.

آراکاریا از خانواده کاج مطبق می باشد. برای داخل ساختمان مناسب است. نیاز به آب کم و نور خوب از پشت پنجره دارد.زمانی به گیاه آب دهید که خاک گیاه خشک شده باشد.
www.Golarai.com

#بنسای #بونسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون #کاج_مطبق

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #bonsailovers #terrarium #vivarium

بن سای جونی پیروس

قیمت: 280.000 تومان

برای سفارش به کانال تلگرام مراجعه کنید.

جونی پیروس گیاهی برای فضای بیرون از منزل است.نیاز به نور مستقیم آفتاب و هوای تازه دارد.خزان ندارد.و در سرمای زمستان نیز می تواند در بیرون از منزل باشد.در صورتی که پنجره ای آفتابگیر باشد در داخل ساختمان نزدیک پنجره می توان نگهداری کرد.همچنین اگر نور داخل ساختمان کم باشد می توان روزانه برای چند ساعت در جلوی نور در تراس و... قرار داده شود تا نور گیاه تامین شود.
Tel: 0937 1825675
www.Golarai.com

#بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون
#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #collection #bonsailovers #terrarium #vivarium

تراریوم جنسینگ🌳

قیمت💵:250.000 تومان

تعداد بنسای جنسینگ: 3 عدد✌👆 سفارش 💳 از طریق کانال📢 تلگرام پذیرفته میشود.
بن سای جنسینگ گیاهی پیوندی است.تنه آن جنسینگ و پیوند روی آن گیاه فیکوس میکروکارپا می باشد.بسیار مناسب برای محیط های آپارتمانی می باشد.نور غیر مستقیم از پنجره برای گیاه کافی است.آبدهی را باید دقت کرد که هر زمان خاک گیاه رو به خشکی بود آبیاری شود.برای شادابی گیاه هر روز میتوان روی برگ گیاه را اسپری آب کرد.در حدی آب دهید که در انتهای ظرف جمع نشود.

#تراریوم #ساکولنت #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flower #bonsailovers

بن سای🌴 نارون مینیاتوری

جنگلی پر از اکسیژن و صفا🏖

قیمت: 580.000 تومان

سفارش💳 از طریق کانال تلگرام انجام میشود.

بونسای نارون گیاهی آپارتمانی است.از لحاظ نور حتما باید کنار پنجره قرار بگیرد و هفته ای 2 مرتبه آبدهی برای گیاه کافی می باشد.البته زمان آبدهی تقریبی است زیرا با تغییر دما میزان آبیاری هم تغییر میکند.بهترین زمان آبدهی زمانی است که خاک گیاه رو به خشکی باشد.

#بونسای #نارون #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flowery

تراریوم کاکتوس درب دار
قیمت: 65.000 تومان

برای سفارش به کانال تلگرام مراجعه کنید.

تراریوم محصولی بسیار شیک برای هدیه دادن و دکوراسیون منزل می باشد. نگهداری تراریوم بسیار آسان است. هفته ای یکمرتبه آب به صورت اسپری کردن در حدی که سطح خاک مرطوب شود و نور به صورت پشت پنجره و یا نور مصنوعی(لامپ) برای گیاه کافی می باشد.

#تراریوم #ساکولنت #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #هتل #آپارتمان #فیکوس #رتوسا #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flowertattoo

تراریوم کاکتوس مدل پایه دار
برای سفارش به کانال تلگرام مراجعه بفرمایید.

تراریوم محصولی بسیار شیک برای دکوراسیون منزل می باشد. نگهداری تراریوم بسیار آسان است. هفته ای یکمرتبه آب به صورت اسپری کردن در حدی که سطح خاک مرطوب شود و نور به صورت پشت پنجره و یا نور مصنوعی(لامپ) برای گیاه کافی می باشد.

#تراریوم #ساکولنت #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #هتل #آپارتمان #فیکوس #رتوسا #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flower

S بن سای فیکوس مدل

فروش از طریق کانال تلگرام

بن سای فیکوس همانند جنسینگ گیاهی پیوندی است و پیوند روی آن گیاه فیکوس میکروکارپا می باشد.بسیار مناسب برای محیط های آپارتمانی می باشد.نور غیر مستقیم از پنجره برای گیاه کافی است.آبدهی را باید دقت کرد که هر زمان خاک گیاه رو به خشکی بود آبیاری شود.برای شادابی گیاه هر روز میتوان روی برگ گیاه را اسپری آب کرد.

#بونسای #گل #دکور #بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flower #bonsailovers

بفرمایید یک فنجان اکسیژن...🌴 برای اطلاع از قیمتها و سفارش به کانال تلگرام ما بپیوندید.

T.me/mygolarai

گیاهی بسیار زیبا و مقاوم برای محیط های آپارتمانی که از خانواده بامبو می باشد.نیاز به نور معمولی دارد و هفته ای 2 مرتبه آبدهی کافی است.

#بامبو #لوتوس #ساکولنت #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flower #bonsailovers #bamboo

بن سای جنسینگ با گلدان طرح صدف

فروش از طریق کانال تلگرام.

بن سای جنسینگ گیاهی پیوندی است.تنه آن جنسینگ و پیوند روی آن گیاه فیکوس میکروکارپا می باشد.بسیار مناسب برای محیط های آپارتمانی می باشد.نور غیر مستقیم از پنجره برای گیاه کافی است.آبدهی را باید دقت کرد که هر زمان خاک گیاه رو به خشکی بود آبیاری شود.برای شادابی گیاه هر روز میتوان روی برگ گیاه را اسپری آب کرد.

#ساکولنت #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flower #bonsailovers

بن سای کراسولا خرفه ای

برای دیدن قیمت و سفارش به کانال تلگرام مراجعه کنید.

بونسای کراسولا از خانواده ساکولنت می باشد. گیاهی مقاوم برای محیط های آپارتمانی.بونسای کراسولا کم آب است یعنی فقط در مواقعی که خاک گیاه رو به خشکی است باید به بونسای آب داد.نور هم تا یک متری پنجره مناسب می باشد.

#بونسای #بنسای #کراسولا #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون
#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #collection #bonsailovers #terrarium #vivarium

بن سای نارون صخره ای به همراه سینی مخصوص

قیمتها در کانال موجود می باشد.

بونسای نارون گیاهی آپارتمانی است.از لحاظ نور حتما باید کنار پنجره قرار بگیرد و هفته ای 2 مرتبه آبدهی برای گیاه کافی می باشد.

#بونسای #نارون #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flower

بن سای نارون صخره ای

قیمتها در کانال موجود می باشد.

بونسای نارون گیاهی آپارتمانی است.از لحاظ نور حتما باید کنار پنجره قرار بگیرد و هفته ای 2 مرتبه آبدهی برای گیاه کافی می باشد.

#بونسای #نارون #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flower #bonsailovers

بن سای انار مینیاتوری

قیمتها در کانال موجود است.

انار گیاهی خزان دار است.به این معنی که در پاییز برگهای گیاه میریزد و در بهار شروع به جوانه زنی میکند و سپس گل می دهد که نهایتا منجر به میوه انار می شود.میوه انار حدودا 6 ماه از سال روی بن سای می ماند حتی زمانی که برگ گیاه خزان می کند میوه رویش می ماند.
نیاز به نور مستقیم آفتاب و هوای تازه دارد.در صورتی که پنجره ای آفتابگیر باشد در داخل ساختمان نزدیک پنجره می توان نگهداری کرد.همچنین اگر نور داخل ساختمان کم باشد می توان روزانه برای چند ساعت در جلوی نور در تراس و... قرار داده شود تا نور گیاه تامین شود.
Tel: 0937 1825675
www.Golarai.com

#بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون #انار #ناردون

بن سای انار 18 ساله

قیمتها در کانال موجود است.

انار گیاهی خزان دار است.به این معنی که در پاییز برگهای گیاه میریزد و در بهار شروع به جوانه زنی میکند و سپس گل می دهد که نهایتا منجر به میوه انار می شود.میوه انار حدودا 6 ماه از سال روی بن سای می ماند حتی زمانی که برگ گیاه خزان می کند میوه رویش می ماند.
نیاز به نور مستقیم آفتاب و هوای تازه دارد.در صورتی که پنجره ای آفتابگیر باشد در داخل ساختمان نزدیک پنجره می توان نگهداری کرد.همچنین اگر نور داخل ساختمان کم باشد می توان روزانه برای چند ساعت در جلوی نور در تراس و... قرار داده شود تا نور گیاه تامین شود.
Tel: 0937 1825675
www.Golarai.com

#بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون #انار #ناردون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #nardoon

بن سای جنسینگ 8 ساله
قیمتها در کانال موجود است

بن سای جنسینگ گیاهی پیوندی است.تنه آن جنسینگ و پیوند روی آن گیاه فیکوس میکروکارپا می باشد.بسیار مناسب برای محیط های آپارتمانی می باشد.نور غیر مستقیم از پنجره برای گیاه کافی است.آبدهی را باید دقت کرد که هر زمان خاک گیاه رو به خشکی بود آبیاری شود.برای شادابی گیاه هر روز میتوان روی برگ گیاه را اسپری آب کرد.

#ساکولنت #کاکتوس #گل #دکور #بنسای #جونیپروس #جنسینگ #فیکوس #رتوسا #درخت #کلکسیونی #دکوراسیون

#bonsai #ginseng #bonsaitree #bonsaiart #bonsaiphotography #bonsailife #bonsais #bonsaiaddict #ficus #mikhak #sakulent #cactus #plant #terrarium #vivarium #flower #bonsailovers

Most Popular Instagram Hashtags