#ذوالجناح

MOST RECENT

. .
كارگردانی نمايش شكلک در سال٧۶كه دكتر عماد توحيدي متن آن را به اصغر فرهادی سپردند و اثر را با بازی رضارويگری و دستياری كارگردان و طراحی صحنه هديه تهرانی در جشنواره تئاتر فجر بروی صحنه برد.
بعد از دو اجرا در روز اول به تشخيص مدير وقت تئاتر شهر و يكی از اعضای جشنواره بين دو اجرا هفده مورد سانسور در متن اصغر فرهادی را به كارگردان ارجاع دادند.بدليل مخالفت كارگردان، اين دو مقام محترم!
با پشتيباني مديروقت مركز هنرهاي نمايشی دستور توقيف نمايش را صادر كردند.
نكته جالب اينكه آقايان سانسورچی ديروز از مخالفان سانسور امروزند!!!!.
.
استاد دکتر عماد توحيدي
#عمادتوحيدی
#عماد_توحيدی
#عمادتوحیدی_موسیقیدان_آهنگساز
#عمادتوحیدی_مؤلف_پژوهشگر
#عمادتوحیدی_نوازنده_دف_سازهای_کوبه_ای #عمادتوحیدی_کتاب_شیوه_دف_نوازی
#كولی_كوبی
#ذوالجناح
#قلندروار
#ازدحام_سكوت
#سرزمين_آفتابگردان
#رقص_قطره
#نی_نامه
#شيوه_دف_نوازی
#دف
#سازهاي_كوبه_ای
#آهنگساز
#موسيقی
#emadtohidi
#emad_tohidi‏
#composer
#daf
#percussion
#music‏
#emadtohidi_percussion_DAF_player‏
#emadtohidi_the_method_of_playing_daf‏
#emadtohidi_composer_Iranian_musician‏
#emadtohidi_PhD_in_philology_culture_manager
#Эмад_Тохиди
#Эмад_Тохиди_даф_и_перкуссии

.
كارگردانی نمايش شكلک در سال٧۶كه دكتر عماد توحيدي متن آن را به اصغر فرهادی سپردند و اثر را با بازی رضارويگری و دستياری كارگردان و طراحی صحنه هديه تهرانی در جشنواره تئاتر فجر بروی صحنه برد.
بعد از دو اجرا در روز اول به تشخيص مدير وقت تئاتر شهر و يكی از اعضای جشنواره بين دو اجرا هفده مورد سانسور در متن اصغر فرهادی را به كارگردان ارجاع دادند.بدليل مخالفت كارگردان، اين دو مقام محترم!
با پشتيباني مديروقت مركز هنرهاي نمايشی دستور توقيف نمايش را صادر كردند.
نكته جالب اينكه آقايان سانسورچی ديروز از مخالفان سانسور امروزند!!!!.
.
استاد دکتر عماد توحيدي
#عمادتوحيدی
#عماد_توحيدی
#عمادتوحیدی_موسیقیدان_آهنگساز
#عمادتوحیدی_مؤلف_پژوهشگر
#عمادتوحیدی_نوازنده_دف_سازهای_کوبه_ای #عمادتوحیدی_کتاب_شیوه_دف_نوازی
#كولی_كوبی
#ذوالجناح
#قلندروار
#ازدحام_سكوت
#سرزمين_آفتابگردان
#رقص_قطره
#نی_نامه
#شيوه_دف_نوازی
#دف
#سازهاي_كوبه_ای
#آهنگساز
#موسيقی
#emadtohidi
#emad_tohidi‏
#composer
#daf
#percussion
#music‏
#emadtohidi_percussion_DAF_player‏
#emadtohidi_the_method_of_playing_daf‏
#emadtohidi_composer_Iranian_musician‏
#emadtohidi_PhD_in_philology_culture_manager
#Эмад_Тохиди
#Эмад_Тохиди_даф_и_перкуссии

.
بگو ای پیکرت گردیده صد چاک.

امید ما کجا افتاده در خاک؟.
#ذوالجناح.

این اولین تجربه م در کشیدن اسبه و همیشه دوست داشتم تصویر ذوالجناح رو بکشم.

Most Popular Instagram Hashtags