[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#دیشب

13471 posts

TOP POSTS

...
یـامَضـْروبـــ
ـــ■●■●■ـــ

#رسید‌وعده‌و‌قرارِمون
#امشب‌سلامِ‌ما‌‌بِ‌گوشه‌ء‌خرابه‌ي‌شام
#امشب‌سلامِ‌ما‌بِ‌گیسوان‌ت
#راستي‌دخترِ‌تو
#دخترِ‌تو‌شرمنده ...
.
شرمم میاد بِگم گیسوان...
آخه شنیدم يِ جا بین گذر،يِ پیرِ حرومي آتیش بِ
معجرِ سه ساله زد،زجر نذاشت آتیشُ خاموش کنه...
گیسو سوخت...
.
.
#آه‌گیسوي‌تور‌اکدام‌وحشي‌آشفت
#تا پاي نيزه ات تن خود را كشيده‌ام
#از اضطراب حمله ي نامحرمان‌مست
#از روي بامِ خانه‌ي آن پير لعنتي
#سنگم زدند و گوشه‌ي پيشاني‌ام شكست

#يِ‌ نفر بیاد بِ دادِش برسه
#کوچه هاي شهر پر از یهوديِ
#واویِلا علي الرقیه😭
#مسیرِ تنگ مکافاتِ رد شدن دارد...
#خدا بِخیر کند ازدحام هایَش را
#سنگِ‌پشت‌بام‌یا‌سیلي‌یا‌آتش؟!
#جانِ‌عمه‌‌نگو‌كِ‌هرسِه....
.
ایـن سـخـن مـي‌کـشـد مـرا اِي داد
دَخـَلَـتـــ مُـخـدراتـــِ حـسـیــن عَـلـيٰ اِبـن‌زیــاد
.
.
خـواهـرت گـفـتـه تـحـمّـل كـنـم ،‌ امـّا بـابـا
شـده ايـن زجـرِ لـعـيـن مـشـكلِ زجـر آورِ مـن
تـازيـانـه بـه كَـفـَش بـود و بـه قـدري چـرخـانـد
تـا كـه پـيـچـيد بـه دور گـلـو و حـنـجـر مـن
مـي‌خـرم هـرچـه بـلا هـسـتـــ بـه جـانـم امـّا
هـرگـز اظـهـار كـنيـزي نـشـود بــاور مـن
.
#از‌بس‌رقیه‌دخترمان‌تازیانه‌خورد
#در‌استخوان‌گردنش‌افتاده‌فاصله
#دیشب‌كِ‌خواب‌دیدم‌یك‌بار‌بي‌عمویم
#زنجیر‌دست‌و‌پایم‌پیچید‌درگلویم
اصلاًاِي‌کاش‌پاي‌حلقَت‌میمُر‌دختر‌تو
#عمه‌‌منو‌ببخشه‌ولي‌‌دوسِه‌بار‌بدجووور‌ا‌زخواب‌پریدم
یکي‌با‌لگد.....
#راستي‌‌ب‌ب‌ب‌بابا...
اینجا‌منو‌مسخره‌میکنن‌بِ‌خنده‌‌میگن‌تو‌كِ‌ب‌ب‌ب‌بابا‌نداري...
چیزي‌نیست!...
لکنت‌زبانش‌علتش‌سیلي‌زجر‌است...
#آه‌ا‌زتوكِ‌ناموس‌نداري‌اِي‌زجر...
.
بیـن پس کـوچه ها و در بـازار
دخـتران حـرم شدند آزار
اهل بـیت یزید در پـرده
اهل بیـت حـسین در انـظار
#بِ‌ولله‌این‌یدونه‌آخرش‌منو‌میکشه👆😭
#تیغ‌و‌قبرم‌حاضر
#فردا
.
.
.

#قسم_بِ_خون_دهانِ_پدرت_بزم_شراب_جاي_تو_نبود
#آه_از_رقاصه‌هاي_زاني_و_رجاله‌هاي_شهر
#ملاء‌عام_شنیدي؟
#بِ_آبله_پاي_رقیه_العجل_یامنتقم
#بي‌بي_حق_بده_اگه_خودمُ_مي‌زنم
#شنیدم_هي_شراب_مي‌خوردُ_هي_لگد_مي‌زد
#حق‌ش_کمتر_از_مرگ_نیست
#رقیه_امشب_بُکُش
.
جرم من خواستن دخترك ارباب است...مادر،این جرم شبي بي‌دخترت خواهد کرد
سر قلاده من را گره‌ش زد بِ ضریح😍
من کلــبــِ‌ شم بِ دارَم بکشید👆
#برمنکرِش‌و‌منکرِت‌‌لعنت
علي‌علي

چه گرد و خاکی کرررده 😍😍😍😍این حجم از عشق بودن بی سابقس😎
کنسرت #محسن_یگانه #دیشب #آمستردام
#mohsenyeganeh #live#amsterdam
@mohsen

.
موزه سینما
#دیشب

#ورق_نزنید 😁
دوباره روز تولدم رسید
روزی که غصه سراغم نمیاد
روزی که دستای تنهایی من
بیشتر از همیشه دستاتو میخواد
تولدم مبارک_ تولدت مبارک عزیزم
#دیشب #تولد_من_و_عشق_جان #دورهمی #کافه_چوب #بهترین_شب_زندگیم

#دیشب
#تولد عشقم😍
دوست دوران بچگیم😘
#فالو کنید بک میدم بهتون
@rhawx
@rhawx

#جشن #دیشب #شهرک #شغو 96/6/18
لت موتور لت کیسه مش احمد...
😘😘✌✌❤💚💜💙🎶🎹🎧🎤
@faramarzshahidi_music
@benyaminbostani.music
@mojtaba_shahidi_bnd

تو گیر و دار #ساعت #جدید و #قدیم یادمون باشه که #سال به #نصف رسید!
#دیشب ساعتها از ٢۴ به ٢٣ #برگشت ...
یک ساعت رو #دوبار #زندگی کنین...
این #هدیه #مهر است.
#پاییز تون #مبارک 🍁🍂

MOST RECENT

#دیشب شام ساندویچ سرد داشتیم😆😆

یـامَضـْروبـــ
ـــ■●■●■ـــ

#رسید‌وعده‌و‌قرارِمون
#امشب‌سلامِ‌ما‌‌بِ‌گوشه‌ء‌خرابه‌ي‌شام
#امشب‌سلامِ‌ما‌بِ‌گیسوان‌ت
#راستي‌دخترِ‌تو
#دخترِ‌تو‌شرمنده ...
.
شرمم میاد بِگم گیسوان...
آخه شنیدم يِ جا بین گذر،يِ پیرِ حرومي آتیش بِ
معجرِ سه ساله زد،زجر نذاشت آتیشُ خاموش کنه...
گیسو سوخت...
.
.
#آه‌گیسوي‌تور‌اکدام‌وحشي‌آشفت
#تا پاي نيزه ات تن خود را كشيده‌ام
#از اضطراب حمله ي نامحرمان‌مست
#از روي بامِ خانه‌ي آن پير لعنتي
#سنگم زدند و گوشه‌ي پيشاني‌ام شكست

#يِ‌ نفر بیاد بِ دادِش برسه
#کوچه هاي شهر پر از یهوديِ
#واویِلا علي الرقیه😭
#مسیرِ تنگ مکافاتِ رد شدن دارد...
#خدا بِخیر کند ازدحام هایَش را
#سنگِ‌پشت‌بام‌یا‌سیلي‌یا‌آتش؟!
#جانِ‌عمه‌‌نگو‌كِ‌هرسِه....
.
ایـن سـخـن مـي‌کـشـد مـرا اِي داد
دَخـَلَـتـــ مُـخـدراتـــِ حـسـیــن عَـلـيٰ اِبـن‌زیــاد
.
.
خـواهـرت گـفـتـه تـحـمّـل كـنـم ،‌ امـّا بـابـا
شـده ايـن زجـرِ لـعـيـن مـشـكلِ زجـر آورِ مـن
تـازيـانـه بـه كَـفـَش بـود و بـه قـدري چـرخـانـد
تـا كـه پـيـچـيد بـه دور گـلـو و حـنـجـر مـن
مـي‌خـرم هـرچـه بـلا هـسـتـــ بـه جـانـم امـّا
هـرگـز اظـهـار كـنيـزي نـشـود بــاور مـن
.
#از‌بس‌رقیه‌دخترمان‌تازیانه‌خورد
#در‌استخوان‌گردنش‌افتاده‌فاصله
#دیشب‌كِ‌خواب‌دیدم‌یك‌بار‌بي‌عمویم
#زنجیر‌دست‌و‌پایم‌پیچید‌درگلویم
اصلاًاِي‌کاش‌پاي‌حلقَت‌میمُر‌دختر‌تو
#عمه‌‌منو‌ببخشه‌ولي‌‌دوسِه‌بار‌بدجووور‌ا‌زخواب‌پریدم
یکي‌با‌لگد.....
#راستي‌‌ب‌ب‌ب‌بابا...
اینجا‌منو‌مسخره‌میکنن‌بِ‌خنده‌‌میگن‌تو‌كِ‌ب‌ب‌ب‌بابا‌نداري...
چیزي‌نیست!...
لکنت‌زبانش‌علتش‌سیلي‌زجر‌است...
#آه‌ا‌زتوكِ‌ناموس‌نداري‌اِي‌زجر...
.
بیـن پس کـوچه ها و در بـازار
دخـتران حـرم شدند آزار
اهل بـیت یزید در پـرده
اهل بیـت حـسین در انـظار
#بِ‌ولله‌این‌یدونه‌آخرش‌منو‌میکشه👆😭
#تیغ‌و‌قبرم‌حاضر
#فردا
.
.
.

#قسم_بِ_خون_دهانِ_پدرت_بزم_شراب_جاي_تو_نبود
#آه_از_رقاصه‌هاي_زاني_و_رجاله‌هاي_شهر
#ملاء‌عام_شنیدي؟
#بِ_آبله_پاي_رقیه_العجل_یامنتقم
#بي‌بي_حق_بده_اگه_خودمُ_مي‌زنم
#شنیدم_هي_شراب_مي‌خوردُ_هي_لگد_مي‌زد
#حق‌ش_کمتر_از_مرگ_نیست
#رقیه_امشب_بُکُش
.
جرم من خواستن دخترك ارباب است...مادر،این جرم شبي بي‌دخترت خواهد کرد
#رقيه_بابايي_ترين_دختره_دنيا

چه گرد و خاکی کرررده 😍😍😍😍این حجم از عشق بودن بی سابقس😎
کنسرت #محسن_یگانه #دیشب #آمستردام
#mohsenyeganeh #live#amsterdam
@mohsen

یه بار بهم گفتی یه روز همه ی آدمای زندگیتو ریختی جلوت،
دوست نداشتنی هارو حذف کردی،
#دور ریختنیارو دور ریختی،
تهش رسیدی به سه تا اسم.
گفتی #روزی که این سه تارو هم از دست بدم #دیگه دلیلی واسه #زندگی کردن ندارم. هیچوقت اون #سه تا اسمو بهم نگفتی،
منم نپرسیدم.
تا #دیشب که باز #حرفشو زدی.
ازم پرسیدی:«#نمیخوای بدونی به کیا بنده دلم؟» بدون اینکه چیزی بگم سرمو به #علامت نه #تکون دادم.
#تو #دلخور شدی،
#فکر کردی چون برام #اهمیتی نداره نپرسیدم.
بعدم #بدون اینکه چیزی بگی #رفتی.
#ولی من نپرسیدم نه #بخاطر اینکه بی #تفاوت بودم،
#نپرسیدم #چون میترسیدم.
#میترسیدم دهنتو باز کنی،
سه تا اسم رو #پشت سر هم بگی،
#جمله ت تموم بشه،
#اسم منو ولی #نگفته باشی.

منو خانومم #عزاداری#دیشب

...
یـامَضـْروبـــ
ـــ■●■●■ـــ

#رسید‌وعده‌و‌قرارِمون
#امشب‌سلامِ‌ما‌‌بِ‌گوشه‌ء‌خرابه‌ي‌شام
#امشب‌سلامِ‌ما‌بِ‌گیسوان‌ت
#راستي‌دخترِ‌تو
#دخترِ‌تو‌شرمنده ...
.
شرمم میاد بِگم گیسوان...
آخه شنیدم يِ جا بین گذر،يِ پیرِ حرومي آتیش بِ
معجرِ سه ساله زد،زجر نذاشت آتیشُ خاموش کنه...
گیسو سوخت...
.
.
#آه‌گیسوي‌تور‌اکدام‌وحشي‌آشفت
#تا پاي نيزه ات تن خود را كشيده‌ام
#از اضطراب حمله ي نامحرمان‌مست
#از روي بامِ خانه‌ي آن پير لعنتي
#سنگم زدند و گوشه‌ي پيشاني‌ام شكست

#يِ‌ نفر بیاد بِ دادِش برسه
#کوچه هاي شهر پر از یهوديِ
#واویِلا علي الرقیه😭
#مسیرِ تنگ مکافاتِ رد شدن دارد...
#خدا بِخیر کند ازدحام هایَش را
#سنگِ‌پشت‌بام‌یا‌سیلي‌یا‌آتش؟!
#جانِ‌عمه‌‌نگو‌كِ‌هرسِه....
.
ایـن سـخـن مـي‌کـشـد مـرا اِي داد
دَخـَلَـتـــ مُـخـدراتـــِ حـسـیــن عَـلـيٰ اِبـن‌زیــاد
.
.
خـواهـرت گـفـتـه تـحـمّـل كـنـم ،‌ امـّا بـابـا
شـده ايـن زجـرِ لـعـيـن مـشـكلِ زجـر آورِ مـن
تـازيـانـه بـه كَـفـَش بـود و بـه قـدري چـرخـانـد
تـا كـه پـيـچـيد بـه دور گـلـو و حـنـجـر مـن
مـي‌خـرم هـرچـه بـلا هـسـتـــ بـه جـانـم امـّا
هـرگـز اظـهـار كـنيـزي نـشـود بــاور مـن
.
#از‌بس‌رقیه‌دخترمان‌تازیانه‌خورد
#در‌استخوان‌گردنش‌افتاده‌فاصله
#دیشب‌كِ‌خواب‌دیدم‌یك‌بار‌بي‌عمویم
#زنجیر‌دست‌و‌پایم‌پیچید‌درگلویم
اصلاًاِي‌کاش‌پاي‌حلقَت‌میمُر‌دختر‌تو
#عمه‌‌منو‌ببخشه‌ولي‌‌دوسِه‌بار‌بدجووور‌ا‌زخواب‌پریدم
یکي‌با‌لگد.....
#راستي‌‌ب‌ب‌ب‌بابا...
اینجا‌منو‌مسخره‌میکنن‌بِ‌خنده‌‌میگن‌تو‌كِ‌ب‌ب‌ب‌بابا‌نداري...
چیزي‌نیست!...
لکنت‌زبانش‌علتش‌سیلي‌زجر‌است...
#آه‌ا‌زتوكِ‌ناموس‌نداري‌اِي‌زجر...
.
بیـن پس کـوچه ها و در بـازار
دخـتران حـرم شدند آزار
اهل بـیت یزید در پـرده
اهل بیـت حـسین در انـظار
#بِ‌ولله‌این‌یدونه‌آخرش‌منو‌میکشه👆😭
#تیغ‌و‌قبرم‌حاضر
#فردا
.
.
.

#قسم_بِ_خون_دهانِ_پدرت_بزم_شراب_جاي_تو_نبود
#آه_از_رقاصه‌هاي_زاني_و_رجاله‌هاي_شهر
#ملاء‌عام_شنیدي؟
#بِ_آبله_پاي_رقیه_العجل_یامنتقم
#بي‌بي_حق_بده_اگه_خودمُ_مي‌زنم
#شنیدم_هي_شراب_مي‌خوردُ_هي_لگد_مي‌زد
#حق‌ش_کمتر_از_مرگ_نیست
#رقیه_امشب_بُکُش
.

...
یـامَضـْروبـــ
ـــ■●■●■ـــ

#رسید‌وعده‌و‌قرارِمون
#امشب‌سلامِ‌ما‌‌بِ‌گوشه‌ء‌خرابه‌ي‌شام
#امشب‌سلامِ‌ما‌بِ‌گیسوان‌ت
#راستي‌دخترِ‌تو
#دخترِ‌تو‌شرمنده ...
.
شرمم میاد بِگم گیسوان...
آخه شنیدم يِ جا بین گذر،يِ پیرِ حرومي آتیش بِ
معجرِ سه ساله زد،زجر نذاشت آتیشُ خاموش کنه...
گیسو سوخت...
.
.
#آه‌گیسوي‌تور‌اکدام‌وحشي‌آشفت
#تا پاي نيزه ات تن خود را كشيده‌ام
#از اضطراب حمله ي نامحرمان‌مست
#از روي بامِ خانه‌ي آن پير لعنتي
#سنگم زدند و گوشه‌ي پيشاني‌ام شكست

#يِ‌ نفر بیاد بِ دادِش برسه
#کوچه هاي شهر پر از یهوديِ
#واویِلا علي الرقیه😭
#مسیرِ تنگ مکافاتِ رد شدن دارد...
#خدا بِخیر کند ازدحام هایَش را
#سنگِ‌پشت‌بام‌یا‌سیلي‌یا‌آتش؟!
#جانِ‌عمه‌‌نگو‌كِ‌هرسِه....
.
ایـن سـخـن مـي‌کـشـد مـرا اِي داد
دَخـَلَـتـــ مُـخـدراتـــِ حـسـیــن عَـلـيٰ اِبـن‌زیــاد
.
.
خـواهـرت گـفـتـه تـحـمّـل كـنـم ،‌ امـّا بـابـا
شـده ايـن زجـرِ لـعـيـن مـشـكلِ زجـر آورِ مـن
تـازيـانـه بـه كَـفـَش بـود و بـه قـدري چـرخـانـد
تـا كـه پـيـچـيد بـه دور گـلـو و حـنـجـر مـن
مـي‌خـرم هـرچـه بـلا هـسـتـــ بـه جـانـم امـّا
هـرگـز اظـهـار كـنيـزي نـشـود بــاور مـن
.
#از‌بس‌رقیه‌دخترمان‌تازیانه‌خورد
#در‌استخوان‌گردنش‌افتاده‌فاصله
#دیشب‌كِ‌خواب‌دیدم‌یك‌بار‌بي‌عمویم
#زنجیر‌دست‌و‌پایم‌پیچید‌درگلویم
اصلاًاِي‌کاش‌پاي‌حلقَت‌میمُر‌دختر‌تو
#عمه‌‌منو‌ببخشه‌ولي‌‌دوسِه‌بار‌بدجووور‌ا‌زخواب‌پریدم
یکي‌با‌لگد.....
#راستي‌‌ب‌ب‌ب‌بابا...
اینجا‌منو‌مسخره‌میکنن‌بِ‌خنده‌‌میگن‌تو‌كِ‌ب‌ب‌ب‌بابا‌نداري...
چیزي‌نیست!...
لکنت‌زبانش‌علتش‌سیلي‌زجر‌است...
#آه‌ا‌زتوكِ‌ناموس‌نداري‌اِي‌زجر...
.
بیـن پس کـوچه ها و در بـازار
دخـتران حـرم شدند آزار
اهل بـیت یزید در پـرده
اهل بیـت حـسین در انـظار
#بِ‌ولله‌این‌یدونه‌آخرش‌منو‌میکشه👆😭
#تیغ‌و‌قبرم‌حاضر
#فردا
.
.
.

#قسم_بِ_خون_دهانِ_پدرت_بزم_شراب_جاي_تو_نبود
#آه_از_رقاصه‌هاي_زاني_و_رجاله‌هاي_شهر
#ملاء‌عام_شنیدي؟
#بِ_آبله_پاي_رقیه_العجل_یامنتقم
#بي‌بي_حق_بده_اگه_خودمُ_مي‌زنم
#شنیدم_هي_شراب_مي‌خوردُ_هي_لگد_مي‌زد
#حق‌ش_کمتر_از_مرگ_نیست
#رقیه_امشب_بُکُش
.
جرم من خواستن دخترك ارباب است...مادر،این جرم شبي بي‌دخترت خواهد کرد
سر قلاده من را گره‌ش زد بِ ضریح😍
من کلــبــِ‌ شم بِ دارَم بکشید👆
#برمنکرِش‌و‌منکرِت‌‌لعنت
علي‌علي

...
یـامَضـْروبـــ
ـــ■●■●■ـــ

#رسید‌وعده‌و‌قرارِمون
#امشب‌سلامِ‌ما‌‌بِ‌گوشه‌ء‌خرابه‌ي‌شام
#امشب‌سلامِ‌ما‌بِ‌گیسوان‌ت
#راستي‌دخترِ‌تو
#دخترِ‌تو‌شرمنده ...
.
شرمم میاد بِگم گیسوان...
آخه شنیدم يِ جا بین گذر،يِ پیرِ حرومي آتیش بِ
معجرِ سه ساله زد،زجر نذاشت آتیشُ خاموش کنه...
گیسو سوخت...
.
.
#آه‌گیسوي‌تور‌اکدام‌وحشي‌آشفت
#تا پاي نيزه ات تن خود را كشيده‌ام
#از اضطراب حمله ي نامحرمان‌مست
#از روي بامِ خانه‌ي آن پير لعنتي
#سنگم زدند و گوشه‌ي پيشاني‌ام شكست

#يِ‌ نفر بیاد بِ دادِش برسه
#کوچه هاي شهر پر از یهوديِ
#واویِلا علي الرقیه😭
#مسیرِ تنگ مکافاتِ رد شدن دارد...
#خدا بِخیر کند ازدحام هایَش را
#سنگِ‌پشت‌بام‌یا‌سیلي‌یا‌آتش؟!
#جانِ‌عمه‌‌نگو‌كِ‌هرسِه....
.
ایـن سـخـن مـي‌کـشـد مـرا اِي داد
دَخـَلَـتـــ مُـخـدراتـــِ حـسـیــن عَـلـيٰ اِبـن‌زیــاد
.
.
خـواهـرت گـفـتـه تـحـمّـل كـنـم ،‌ امـّا بـابـا
شـده ايـن زجـرِ لـعـيـن مـشـكلِ زجـر آورِ مـن
تـازيـانـه بـه كَـفـَش بـود و بـه قـدري چـرخـانـد
تـا كـه پـيـچـيد بـه دور گـلـو و حـنـجـر مـن
مـي‌خـرم هـرچـه بـلا هـسـتـــ بـه جـانـم امـّا
هـرگـز اظـهـار كـنيـزي نـشـود بــاور مـن
.
#از‌بس‌رقیه‌دخترمان‌تازیانه‌خورد
#در‌استخوان‌گردنش‌افتاده‌فاصله
#دیشب‌كِ‌خواب‌دیدم‌یك‌بار‌بي‌عمویم
#زنجیر‌دست‌و‌پایم‌پیچید‌درگلویم
اصلاًاِي‌کاش‌پاي‌حلقَت‌میمُر‌دختر‌تو
#عمه‌‌منو‌ببخشه‌ولي‌‌دوسِه‌بار‌بدجووور‌ا‌زخواب‌پریدم
یکي‌با‌لگد.....
#راستي‌‌ب‌ب‌ب‌بابا...
اینجا‌منو‌مسخره‌میکنن‌بِ‌خنده‌‌میگن‌تو‌كِ‌ب‌ب‌ب‌بابا‌نداري...
چیزي‌نیست!...
لکنت‌زبانش‌علتش‌سیلي‌زجر‌است...
#آه‌ا‌زتوكِ‌ناموس‌نداري‌اِي‌زجر...
.
بیـن پس کـوچه ها و در بـازار
دخـتران حـرم شدند آزار
اهل بـیت یزید در پـرده
اهل بیـت حـسین در انـظار
#بِ‌ولله‌این‌یدونه‌آخرش‌منو‌میکشه👆😭
#تیغ‌و‌قبرم‌حاضر
#فردا
.
.
.

#قسم_بِ_خون_دهانِ_پدرت_بزم_شراب_جاي_تو_نبود
#آه_از_رقاصه‌هاي_زاني_و_رجاله‌هاي_شهر
#ملاء‌عام_شنیدي؟
#بِ_آبله_پاي_رقیه_العجل_یامنتقم
#بي‌بي_حق_بده_اگه_خودمُ_مي‌زنم
#شنیدم_هي_شراب_مي‌خوردُ_هي_لگد_مي‌زد
#حق‌ش_کمتر_از_مرگ_نیست
#رقیه_امشب_بُکُش
.
جرم من خواستن دخترك ارباب است...مادر،این جرم شبي بي‌دخترت خواهد کرد
سر قلاده من را گره‌ش زد بِ ضریح😍
من کلــبــِ‌ شم بِ دارَم بکشید👆
#برمنکرِش‌و‌منکرِت‌‌لعنت
علي‌علي

#دیشب در #حسینیه_جماران #علی_لاریجانی در کنار #محمد_خاتمی .
واحتمال این فرض بیشتر کرد که لاریجانی راهش را از تندروها جدا کرده وبا ذنزدیک شدن به #اصلاح_طلبان وبه #انتخابات۱۴۰۰ #ریاست_جمهوری فکر میکند

Most Popular Instagram Hashtags