#دکتر_حسن_رحانی

MOST RECENT

به گزارش #ملکانه، پس از پیروزی تیم ملی در مقابل شیلی و قطعی شدن #جدایی_کارلوس_کیروش، بسیاری از کاربران به صفحه اینستاگرام رئیس جمهور ایران #دکتر_حسن_رحانی هجوم برده و با گذاشتن نظرات متعدد در آخرین پست این صفحه از #کارلوس_کیروش حمایت کردند. اکثر مردم خواستار ابقاء کارلوس #کیروش در #تیم ملی هستند، و به شیوه های مختلف اعتراض خود را به وزیر ورزش نشان داده اند. صفحه اینستاگرام رئیس جمهور ایران : hrouhani@

Most Popular Instagram Hashtags