#دژالموت

9 posts

TOP POSTS

یه روز فوق العاده
عالی بود همه چی
راه🌷
هوا💝
دیگه یه چیزعالی...🌷💝
#دژالموت
#قلعه حسن صباح
#الموت
#قزوین

.
بر فراز قلعه الموت.
مقایسه این قلعه و قلعه بابک کلیبر مرا به این فکر فرو برد که تا چه میزان معرفی تاریخ میهنمان میتواند گزینش شده و سلیقه ای صورت پذیرفته باشد.
قلعه بابک کلیبر به مراتب قدیمی تر و عظیم تر و جذاب تر از قلعه حسن صباح یا همان دژ الموت هست که تا حد بسیار زیادی سالم مانده است لیکن شاید به دلیل اتفاقات تاریخی متفاوت،به الموت، که تنها ویرانه ای از آن پابرجاست، بیشتر پرداخته شده است.
#سفرنامه_قزوین_الموت_تنکابن
#ایرانگردی #الموت #قلعه_الموت #دژالموت #گازرخان #قزوین #کلیبر #قلعه_بابک #تاریخ #حسن_صباح
#irantravel #iranisgreat #alamut #Alamutcastle #qazvin #castle

اينجا قلعه ي الموته و آن كوهِ غريب كه دژ بر آن احداث شده!
مي گويند حسن صباح كه در ري به دنيا آمده بود ايراني را زير پا مي گذارد تا چنين محلي را پيدا كند تا از لحاظ استراتژيك تا كيلومترها به شمال و جنوب و شرق و غرب خود مسلط باشد و هيچ نيرويي جرات حمله كردن به او را نيابد، پادشاهي كه بيست و اندي سال از بالاي همين كوه بر ايران حكمراني مي كند! غار تنهايي حسن صباح و اينجانب بر بام قلعه ي الموت😁😍
از #دفتر_سرگرداني_ها😎
#رضاثروتى #حسن_صباح #دژالموت #قلعه_الموت #غار#تنهايي #رضاثروتي #سفر #پادشاه#سازمان_گردشگري_وتفريحات_سالم #فهرست #مردگان #سرزمينم #fehrest #fehrest_thelist #thelist #death #rezaservati

اينجا قلعه ي الموته و آن كوهِ غريب كه دژ بر آن احداث شده!
مي گويند حسن صباح كه در ري به دنيا آمده بود ايراني را زير پا مي گذارد تا چنين محلي را پيدا كند تا از لحاظ استراتژيك تا كيلومترها به شمال و جنوب و شرق و غرب خود مسلط باشد و هيچ نيرويي جرات حمله كردن به او را نيابد، پادشاهي كه بيست و اندي سال از بالاي همين كوه بر ايران حكمراني مي كند! غار تنهايي حسن صباح و اينجانب بر بام قلعه ي الموت😁😍
از #دفتر_سرگرداني_ها😎
#رضاثروتى #حسن_صباح #دژالموت #قلعه_الموت #غار#تنهايي #رضاثروتي #سفر #پادشاه#سازمان_گردشگري_وتفريحات_سالم #فهرست #مردگان #سرزمينم #fehrest #fehrest_thelist #thelist #death #rezaservati

MOST RECENT

یه روز فوق العاده
عالی بود همه چی
راه🌷
هوا💝
دیگه یه چیزعالی...🌷💝
#دژالموت
#قلعه حسن صباح
#الموت
#قزوین

.
بر فراز قلعه الموت.
مقایسه این قلعه و قلعه بابک کلیبر مرا به این فکر فرو برد که تا چه میزان معرفی تاریخ میهنمان میتواند گزینش شده و سلیقه ای صورت پذیرفته باشد.
قلعه بابک کلیبر به مراتب قدیمی تر و عظیم تر و جذاب تر از قلعه حسن صباح یا همان دژ الموت هست که تا حد بسیار زیادی سالم مانده است لیکن شاید به دلیل اتفاقات تاریخی متفاوت،به الموت، که تنها ویرانه ای از آن پابرجاست، بیشتر پرداخته شده است.
#سفرنامه_قزوین_الموت_تنکابن
#ایرانگردی #الموت #قلعه_الموت #دژالموت #گازرخان #قزوین #کلیبر #قلعه_بابک #تاریخ #حسن_صباح
#irantravel #iranisgreat #alamut #Alamutcastle #qazvin #castle

اينجا قلعه ي الموته و آن كوهِ غريب كه دژ بر آن احداث شده!
مي گويند حسن صباح كه در ري به دنيا آمده بود ايراني را زير پا مي گذارد تا چنين محلي را پيدا كند تا از لحاظ استراتژيك تا كيلومترها به شمال و جنوب و شرق و غرب خود مسلط باشد و هيچ نيرويي جرات حمله كردن به او را نيابد، پادشاهي كه بيست و اندي سال از بالاي همين كوه بر ايران حكمراني مي كند! غار تنهايي حسن صباح و اينجانب بر بام قلعه ي الموت😁😍
از #دفتر_سرگرداني_ها😎
#رضاثروتى #حسن_صباح #دژالموت #قلعه_الموت #غار#تنهايي #رضاثروتي #سفر #پادشاه#سازمان_گردشگري_وتفريحات_سالم #فهرست #مردگان #سرزمينم #fehrest #fehrest_thelist #thelist #death #rezaservati

اينجا كجاست مهدي؟! 😜😍
اين پسر بچه ي زيبا كه روي تاب ديوانه وار مي چرخد؛ مهماندار ويلاهاي دژ الموت است؛ شبانه روز با لبخند و صبر، تمامي كارهاي مسافرين را انجام مي دهد و پدر تنارديه دست به كمر مي ايستد و با فرياد به او دستور مي دهد؛ دستوراتي كه چنان از صبح زود با رگبار سمت او گسيل مي شوند كه گويي مهدي هزاردست دارد!!! او در چرخش ديوانه وارش در فكر رهايي و آزادي است به جايي دورتر از دژ سنگي و خانواده ي تنارديه😖😁😡
😍
از #دفتر_سرگرداني_ها😎
#رضاثروتى #حسن_صباح #دژالموت #قلعه_الموت #غار#تنهايي #رضاثروتي #سفر #سازمان_گردشگري_وتفريحات_سالم #فهرست #مردگان #سرزمينم #fehrest #fehrest_thelist #thelist #death #rezaservati#آزادي

نقد عکس #۳۶ - آسمان شب

Most Popular Instagram Hashtags