[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#دپکده

8 posts

TOP POSTS

#gn
.... ... .. .
دوستاتون رو تگ کنید پیج بره بالا
ممنون☺
#depkade #dep #text #design #best#دپکده

.... ... .. .
دوستاتون رو تگ کنید پیج بره بالا
ممنون☺
#depkade #dep #text #design #best#دپکده

... .. .
#gn
نمیخواد دوستاتون رو تگ کنید دیر وقته
#depkade #dep #text #design #best #دپکده

.
.
با این که تنها شاکی پرونده بودی
اما زمان داوری بازنده بودی
.
تسلیم جبر زندگی بودی چرا که
تو بنده بودی، بنده بودی، بنده بودی...
.
اصلا خدا دیوانه ها را دوست دارد
شاید که جزو سوژه های خنده بودی
.
بر روی تختت غیر غم چیزی نخوابید
از بس شبیه بچه ها، یک دنده بودی!
.
می در کف و معشوق پیش همسرش بود
حالت پریشان... در کف آینده بودی
.
سهم تو از دنیا همیشه خود/زنی بود
هرشب در آغوش خودت شرمنده بودی
.
وضع تو این طوری نمی شد -شک ندارم-
از جمع نامردان اگر دل کنده بودی
.
سی سال بابایت درآمد تا بفهمی
بازیچه ی "دنیای مادر..." بودی!!!
.... ... .. .
دوستاتون رو تگ کنید پیج بره بالا
ممنون☺
#depkade #dep #text #design #best#دپکده

MOST RECENT

.
خیلی #کوتاه شده ام!...
#میترسم اگر این بار کسی بگوید کوتاه بیا، #تمام شوم...!👤 #مو_مشکی #موکوتاه💇 #دپکده

... .. .
#gn
نمیخواد دوستاتون رو تگ کنید دیر وقته
#depkade #dep #text #design #best #دپکده

.... ... .. .
دوستاتون رو تگ کنید پیج بره بالا
ممنون☺
#depkade #dep #text #design #best#دپکده

#gn
.... ... .. .
دوستاتون رو تگ کنید پیج بره بالا
ممنون☺
#depkade #dep #text #design #best#دپکده

.
.
با این که تنها شاکی پرونده بودی
اما زمان داوری بازنده بودی
.
تسلیم جبر زندگی بودی چرا که
تو بنده بودی، بنده بودی، بنده بودی...
.
اصلا خدا دیوانه ها را دوست دارد
شاید که جزو سوژه های خنده بودی
.
بر روی تختت غیر غم چیزی نخوابید
از بس شبیه بچه ها، یک دنده بودی!
.
می در کف و معشوق پیش همسرش بود
حالت پریشان... در کف آینده بودی
.
سهم تو از دنیا همیشه خود/زنی بود
هرشب در آغوش خودت شرمنده بودی
.
وضع تو این طوری نمی شد -شک ندارم-
از جمع نامردان اگر دل کنده بودی
.
سی سال بابایت درآمد تا بفهمی
بازیچه ی "دنیای مادر..." بودی!!!
.... ... .. .
دوستاتون رو تگ کنید پیج بره بالا
ممنون☺
#depkade #dep #text #design #best#دپکده

.... ... .. .
دوستاتون رو تگ کنید پیج بره بالا
ممنون☺
#depkade #dep #text #design #best#دپکده

Most Popular Instagram Hashtags