#ديبا

4141 posts

TOP POSTS

💰price :580,000T
size : 38 ta 46
🎨 color:مشکی_نباتی
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2016🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price :194,000T
size :36 ta 40
🎨 color:عکس
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price :148,000T
size :36 ta 44
🎨 color:مشکی_کرم_خاکی_سبز
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price : 79,000T
size :M ta 3xL
🎨 color:آبی_نارنجی
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price : 129,000T
size :40 ta 44
🎨 color:طوسی_مشکی_سورمه ای
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price :169,000T
size :36 ta 40
🎨 color:گلبهی_مشکی_سورمه ای_سبز
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price :98,000T
size :37 ta 40
🎨 color:مشكي_فسفری_سورمه ای
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price :109,000T
size :36 ta 41
🎨 color:کرم_شیری
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

#ديبا #dibagoldgallery #exclusive #special tnx to @tilehstudio #حدود قيمت پابند ٦٠٠٠٠٠ ، دستبند تيفاني ١٣٠٠٠٠٠، انگشتر فلاور ٥٠٠٠٠٠ تومان

MOST RECENT

The First ETFE Roof in Iran
Persian Garden
Iran Mall
Tehran
نخستين سقف با پوشش ETFE در ايران در حال اجرا
#dibats#membranestructure #membrane #iranmall #ETFE#tensile #tensilefabric #tensilarchitecture #diba
#سازه_های_پارچه_ای_دیبا #ديبا#ايران_مال

💰price :148,000T
size :36 ta 44
🎨 color:مشکی_کرم_خاکی_سبز
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price : 79,000T
size :M ta 3xL
🎨 color:آبی_نارنجی
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

#ديبا #dibagoldgallery #exclusive #special tnx to @tilehstudio #حدود قيمت پابند ٦٠٠٠٠٠ ، دستبند تيفاني ١٣٠٠٠٠٠، انگشتر فلاور ٥٠٠٠٠٠ تومان

💰price :580,000T
size : 38 ta 46
🎨 color:مشکی_نباتی
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2016🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price :194,000T
size :36 ta 40
🎨 color:عکس
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price : 129,000T
size :40 ta 44
🎨 color:طوسی_مشکی_سورمه ای
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price :169,000T
size :36 ta 40
🎨 color:گلبهی_مشکی_سورمه ای_سبز
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price :98,000T
size :37 ta 40
🎨 color:مشكي_فسفری_سورمه ای
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

برنده این سری قرعه کشی ،از بین دوستانی که عکسهارو طی هفته لایک میکنن انتخاب میشه
قرعه کشی جمعه
------------------------------
💰Pirahane zanane:128,000T
💰Tishert mardane:64,000T
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

.
✨ براى ديدن و خريد زيباترين و متنوع ترين پرده ها به گالرى ديبا مراجعه كنيد✨
_______________________________________________________
آدرس:
خيابان دولت، چهارراه قنات، خيابان رحمانى، رو به روى كوچه شيرين، پلاك ٧٦
_______________________________________________________
براى اطلاعات بيشتر با شماره زير تماس حاصل فرماييد:👇👇👇
٠٩١٢٣١٥١٣٨٨
٠٢١٢٢٧٩١٢٨٢
#گالرى_ديبا #ديبا #چادر #چادر_مشكى #چادر_مشكي #چادر_رنگى #چادر_رنگي #حجاب #پرده

.
💖پرده جنس كتان فانتزى💖
✨ براى ديدن و خريد زيباترين و متنوع ترين پرده ها به گالرى ديبا مراجعه كنيد✨
_______________________________________________________
آدرس:
خيابان دولت، چهارراه قنات، خيابان رحمانى، رو به روى كوچه شيرين، پلاك ٧٦
_______________________________________________________
براى اطلاعات بيشتر با شماره زير تماس حاصل فرماييد:👇👇👇
٠٩١٢٣١٥١٣٨٨
٠٢١٢٢٧٩١٢٨٢
#گالرى_ديبا #ديبا #چادر #چادر_مشكى #چادر_مشكي #چادر_رنگى #چادر_رنگي #حجاب #پرده

.
💖پرده جنس دانتل💖
✨ براى ديدن و خريد زيباترين و متنوع ترين پرده ها به گالرى ديبا مراجعه كنيد✨
_______________________________________________________
آدرس:
خيابان دولت، چهارراه قنات، خيابان رحمانى، رو به روى كوچه شيرين، پلاك ٧٦
_______________________________________________________
براى اطلاعات بيشتر با شماره زير تماس حاصل فرماييد:👇👇👇
٠٩١٢٣١٥١٣٨٨
٠٢١٢٢٧٩١٢٨٢
#گالرى_ديبا #ديبا #چادر #چادر_مشكى #چادر_مشكي #چادر_رنگى #چادر_رنگي #حجاب #پرده

💰price :149,000T
size :40 ta 44
🎨 color:عکس
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

💰price :109,000T
size :36 ta 41
🎨 color:کرم_شیری
🚚ارسال به تمام نقاط ايران پرداخت درب منزل🚚
💫هزينه ارسال با مشتري💫
🔥new collection 2017🔥
💥لطفا دوستان خود را تگ كنيد💥
#مركزخريدديبا #فروشگاهديبا #ديباگرگان
#گرگان #گلستان #ديبا #نهارخوران #ناهارخوران #شاليكوبي #ساري #گنبد #النگدره
#gorgan #golestan #naharkhoran #shalikoobi #dibashop #dibagorgan #diba #sari #gonbad #alangdare

Most Popular Instagram Hashtags