#دولت_توهین

MOST RECENT

✍اگرتحلیل سیاسی مردم ضعیف باشد،به جای ساخت تندیس دانشمند شهیدی که بدون دریافت یک ریال،غنی سازی هسته ایِ۲۰٪ را ایجاد کرد،تندیس کسانی را میسازند که با دریافت صدها سکه و مدال،این دستاورد را نابود کردند❗️
#دیپلماسی_ذلت #دیپلماسی_خنده
#حراج_وطن #حراج_دستاوردها
#دولت_فساد_و_تزویر #دولت_توهین
#روحانی#ظریف#عراقچی #تخت رواچی
#اصلاحات_اصولگرای_معتدل_اعتدال

Most Popular Instagram Hashtags