#دوس_دخترم

8 posts

TOP POSTS

باز میخواستم خب😕😂😂
متن جوک👇
دوس دخترم ازم پرسید: عزیزم بازم میخوای بکنی یا لباس بپوشم؟
معرفتی که تو این سوالش بود چنان شرمنده ام کرد که با نهایت شرم و حیا و با پیشانی خیس از عرق شرم گفتم:
دراز بکش😂
#دوس_دخترم#خواستن#کردن#لباس
#پوشیدن#شرمنده#عرق#شرم#دکترتخم

@Dr_Tokhm

وقتی #دوس_دخترم زنگ میزنه و محبتی که @amin___m.z و @_hamed_sabouri برام میکنن
☝😂☝😂☝😂☝😂☝😂☝😂☝😂☝😂☝
#95_12_28

@saeid.gc
حوالي سي تا چهل سالگي ؛ فهمیدم هرچه زیستم اشتباه بود!
حالا میفهمم چیزی بالاتر از سلامتی، چیزی بهتر از لحظهء حال، بااهمیت تر از شادی، باارزش تر از تخیل و در صدر ِ همه، نفس هایی که نفهمیده دَم و بازدَم می شدند !

حالا میفهمم: استرس، تشویش، دلهره، ترس ِ آزمون، ترس ِ نتیجه، ترس ِ کنکور، اضطراب ِ سربازی، ترس از آینده، وحشت از عقب ماندن، دلهرهء تنهایی، تردیدهای ِ مستاصل کننده، نگرانی از غربت، وحشت از غریبی، غصه های ِ عصر ِ جمعه، اول ِ مهر، ۱۴ فروردین، بیکاری هرگز نه ماندگار بودند نه ارزش ِ لحظه های ِ هَدَررفته اَم را داشتند.

حالا میفهمم یک کبد ِ سالم چندبرابر ِ لیسانسم ارزشمند است. کلیه هایم از تمامی ِ کارهایم، دیسک کمرم از متراژ ِ خانه، تراکم ِ استخوانم از غروب های ِ جمعه،روحم از تمام ِ نگرانیهایم، زمانم از همهء ناشناخته‌های ِ آینده های ِ نیامده اَم، شادیم از تمام ِ لحظه های ِ عبوسم، امیدم از همهء یاس هایم باارزش تر بودند.

حالا میفهمم چقدر موهایم قیمتی بودند و چقدر یک ثانیه بیشتر کنار ِ فرزندم زنده بمانم ارزش ِ تمام ِ شغل های ِ دنیا را دارد.
یقین دارم آدم هایی که به معنی ِ تمام ِ کلمه، لحظهء بودنشان را میفهمند با غبار ِ غم و تردید و غصه و ترس و اضطراب و چه شَوَدها نیالودند.

در حال، ماندند و ذهن ِ شان را خالی، حِسِّ شان را چون ابر در حرکت، روحشان را با آموزه های ِ درست و حقیقی تزیین و اندیشه هایشان را آزاد و تخیل شان را سرشار می کنند به معنی ِ حقیقی ِ کلمه زنده اند و زندگی می کنند و به معنی ِ واقعی ِ کلمه در آرامش میمیرند:
سرخوش، همچون فصلی از زندگی،
جزیی از زندگی و در مسیر زندگی.

#كنكور #ازمون #دوس_دخترم #عشقم #مجردي #ممنونم_براي_عصرانه_متفاوتت. كاش زوتر #تنها #ميشدم

هههعععیییی روزگار😢😢
متن جوک👇
تنها جایی که تونستم دوس دخترمو از کون بکنم تو سکس چت بود😕
#من#دوس_دخترم#کردن#چت#دکترتخم
@Dr_Tokhm

از اول هدفو مشخص کن خوب 😆
#گیف#فان#کاپل#بوس#سرگرمی#خنده#دوس_دخترم

😂😂😂😂
متن جوک👇
از وقتی دوس دخترم آ یو دی گذاشته بچه هام بعد از سکس از تو کصش صدام میزنن: بابایی ما اینجا آدم بشو نیستیم مارو با خودت ببر😂
#دوس_دخترم#آیودی#صدازدن#بابایی#آدم
#شدن#دکترتخم
@Dr_Tokhm

با کیر مصدوم بهتون صبح بخیر میگم😕😂✋
#من#دوس_دخترم#لامبادا#کونش#موز#قاچ#هندوانه

@Dr_Tokhm

پشمامو زدم😢
بهم میاد؟؟
مگه زشت شده کیرم
نگاش نمیکنی زیاد😢
دوس دخترم پشت کرده
میگه فقط بذار تو حرف نزن😟
لطفا با همون ریتم بخونین دردمو بیشتر حس کنین😂
#پشمام#بهم#میاد#دوس_دخترم#دکتر_تخم
@Dr_Tokhm

MOST RECENT

@saeid.gc
حوالي سي تا چهل سالگي ؛ فهمیدم هرچه زیستم اشتباه بود!
حالا میفهمم چیزی بالاتر از سلامتی، چیزی بهتر از لحظهء حال، بااهمیت تر از شادی، باارزش تر از تخیل و در صدر ِ همه، نفس هایی که نفهمیده دَم و بازدَم می شدند !

حالا میفهمم: استرس، تشویش، دلهره، ترس ِ آزمون، ترس ِ نتیجه، ترس ِ کنکور، اضطراب ِ سربازی، ترس از آینده، وحشت از عقب ماندن، دلهرهء تنهایی، تردیدهای ِ مستاصل کننده، نگرانی از غربت، وحشت از غریبی، غصه های ِ عصر ِ جمعه، اول ِ مهر، ۱۴ فروردین، بیکاری هرگز نه ماندگار بودند نه ارزش ِ لحظه های ِ هَدَررفته اَم را داشتند.

حالا میفهمم یک کبد ِ سالم چندبرابر ِ لیسانسم ارزشمند است. کلیه هایم از تمامی ِ کارهایم، دیسک کمرم از متراژ ِ خانه، تراکم ِ استخوانم از غروب های ِ جمعه،روحم از تمام ِ نگرانیهایم، زمانم از همهء ناشناخته‌های ِ آینده های ِ نیامده اَم، شادیم از تمام ِ لحظه های ِ عبوسم، امیدم از همهء یاس هایم باارزش تر بودند.

حالا میفهمم چقدر موهایم قیمتی بودند و چقدر یک ثانیه بیشتر کنار ِ فرزندم زنده بمانم ارزش ِ تمام ِ شغل های ِ دنیا را دارد.
یقین دارم آدم هایی که به معنی ِ تمام ِ کلمه، لحظهء بودنشان را میفهمند با غبار ِ غم و تردید و غصه و ترس و اضطراب و چه شَوَدها نیالودند.

در حال، ماندند و ذهن ِ شان را خالی، حِسِّ شان را چون ابر در حرکت، روحشان را با آموزه های ِ درست و حقیقی تزیین و اندیشه هایشان را آزاد و تخیل شان را سرشار می کنند به معنی ِ حقیقی ِ کلمه زنده اند و زندگی می کنند و به معنی ِ واقعی ِ کلمه در آرامش میمیرند:
سرخوش، همچون فصلی از زندگی،
جزیی از زندگی و در مسیر زندگی.

#كنكور #ازمون #دوس_دخترم #عشقم #مجردي #ممنونم_براي_عصرانه_متفاوتت. كاش زوتر #تنها #ميشدم

#دوس_دخترم با 9 تا#خط منو #امتحان کرد ؛
به حول قوه ی الهی
#مخ هر 9تا رو زدم😌😌😌😌
#دختر
#پسر
#عشق
#ازدواج
#محبت
#کنکور
#امتحان
#دانشگاه

از اول هدفو مشخص کن خوب 😆
#گیف#فان#کاپل#بوس#سرگرمی#خنده#دوس_دخترم

وقتی #دوس_دخترم زنگ میزنه و محبتی که @amin___m.z و @_hamed_sabouri برام میکنن
☝😂☝😂☝😂☝😂☝😂☝😂☝😂☝😂☝
#95_12_28

به سلامتي سربازي که تو ايست بازرسي شيشه مشروب رو ديد به فرماندش چيزي نگفت فقط گفت يه پيک به سلامتي عشقم بزنيد،،،،که امشب عروسيشه
بسلامتی سربازی ک باحقوق خدمتش؟؟؟
واسه دوست دخترش مانتو خرید!!!
ولی دوست دخترش دکمه هاشو واسه یکی دیگه باز کرد.🍷🍷🍷 #سلامتی#سلامتی #نوش#مشروب#عشق#دوس_دخترم #رفیق#مرام #salamati#noosh

به سلامتی اونی ک دوست داشتنو با تمام وجود یادش دادیم
ولی اون رفت و به یکی دیگه امتحان پس داد🍷🍷🍷 #سلامتی#سلامتی #نوش#مشروب#عشق#دوس_دخترم #رفیق#مرام #salamati#noosh

Most Popular Instagram Hashtags