#دوستمونی

MOST RECENT

احتیاج به هیچکدومتون نیس
چون همه بلا استفاده تو پوشه موندین
تا دیدین سود تو بازار فروشتون نیس
ما رو‌ پله کردین خودتون رو بورس بمونین
حله تو #دوستمونی منم دوتا گوش مخمل
رو کلَّمه بچه زرنگ کجا بودی قبلاً ؟

#احتیاج به #هیچکدومتون نی

چون همه بلاستفاده توو #پوشه موندین
تا دیدین #سود توو #بازار #فروشتون نیست

مارو #پله کردین ، خودتون رو #بورس بمونین

حله تو #دوستمونی منم دوتا #گوش #مخمل رو کلم

بچه #زرنگ کجا بودی قبلاً ؟

هنوز قد خورد و #خوراک توو #جیبم هست

پَ بزرگ میشم برای #هرکی #کوچیکم کرد

#شایع

#احتیاج به#هیچکدومتون نی چون همه#بلااستفاده توو#پوشه موندین #حله تو#دوستمونی منم دوتا#گوش#مخمل رو کلم#بچه#زرنگ کجا بودی#قبلاً ؟#پَ بزرگ میشم برای هرکی کوچیکم کرد#قرارمون اونجا که جایِ#شما نی#نخوره#تنم به تنتون که#ارتشِ هم هنوز یه#تنه ــَس همه#امتحانا رو در حد#قبولی بلدمو هر اتفاقی بیوفته#میگم#به#درک...

#احتیاج به #هیچ کدومتون نی
#چون همه بلا استفاده تو پوشه موندین
تا دیدین #سود تو #بازار فروشتون نیست
ما رو #پله کردین #خودتون رو #بورس بمونین
بله تو #دوستمونی منم دو تا #گوش #مخمل
رو کلم #بچه #زرنگ کجا بودی #قبلا
هنوز قد خورد و #خوراک تو #جیبم هست
#پس #بزرگ #میشم برا #هرکی #کوچیکم #کرد

احتیاج به هیچکدومتون نی

چون همه بلاستفاده توو پوشه موندین

تا دیدین سود توو بازار فروشتون نیست

مارو پله کردین ، خودتون رو بورس بمونین

حله تو #دوستمونی منم #دوتا_گوش_مخمل رو کلم

#بچه_زرنگ کجا بودی قبلاً ؟

هنوز قد خورد و خوراک توو جیبم هست

پَ بزرگ میشم برای هرکی کوچیکم کرد
#شایع #اپیکر_بند

تا دیدین #سود تو بازارِ فروشِتون نی
ما رو #پله‌کردین خودِتون رو بورس بِمونین
حَلّه تو #دوستمونی مَنَم دو تا #گوش‌مخمل
رو کَلَََّم #بچه‌زرنگ کُجا بودی قَبلَن

Most Popular Instagram Hashtags