#دلنوشته_بختیاری

MOST RECENT

نیخُو دَ دل دل کِنی هِی بِرَوی هِی بییِی
یا بِگـِری دَسِشَ سِیل مُو کِنی زِر تییِی
ایسو کـه رهـتی بِرَه حالِمَ بـدتر مکن
خـاطِرِتَ هـم بـووَر ای تیـیَلَه تر مکن
#دلنوشته_لری#دلنوشته_بختیاری#لربهمئی
#بختیاری

🎶🎵
نـداره خَــوَر کَـس ، وُلا زِ دل مو
نَمَـنده یکی ، اِی خدا دی کِـلِ مو
نَـ اَشْـنِه صِدام کَس ، مو هرچه کنم بَنگ
یکی نَـ دلس سیــم ، وُلا ایبوعه تَــنــگ *
صبح آخرین #جمعه سال ۹۵ و یک #موسیقی دلنشین بختیاری با صدای #محسن_جلیل_ازاد تقدیم به همه شما عزیزان *
#زبان_مادری
#لری
#لر
#آهنگ_لری
#موسیقی_لری
#اهنگ_بختیاری
#موسیقی_بختیاری
#صبح_بخیر
#صبح_جمعه
#بختیاری
#دلنوشته_بختیاری
#یاسین_بندری
#گچساران
#باشت
#یاسوج
#gachsaran

🎶🎵
نـداره خَــوَر کَـس ، وُلا زِ دل مو
نَمَـنده یکی ، اِی خدا دی کِـلِ مو
نَـ اَشْـنِه صِدام کَس ، مو هرچه کنم بَنگ
یکی نَـ دلس سیــم ، وُلا ایبوعه تَــنــگ *
صبح آخرین #جمعه سال ۹۵ و یک #موسیقی دلنشین بختیاری با صدای #یاسین_بندری تقدیم به همه شما عزیزان *
#زبان_مادری
#لری
#لر
#آهنگ_لری
#موسیقی_لری
#اهنگ_بختیاری
#موسیقی_بختیاری
#صبح_بخیر
#صبح_جمعه
#بختیاری
#دلنوشته_بختیاری
#یاسین_بندری
#گچساران
#باشت
#یاسوج
#gachsaran

امان از درد دیــــــــری
#دلنوشته_بختیاری

دلنوشته : عاشقانه های بختیاری
تو سِتینِ دلُمی
ستین دلت رو تگ کن
دل نوشته های بیشتر در نرم افزار آنزان تِک

توکه رهدی روزگارم درگشت
معنی با رفتنت روزگار من دگرگون شد
#دلنوشنه_بختیاری #بختیاری #آنزان_عکس #آنزان #ایذه #izeh

Most Popular Instagram Hashtags