#دلتونو💔بشکنن

MOST RECENT

#دلنوشته_ادمین_یاقتیل_العبرات_H 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸

حتما بخونید👇👇👇
این روزا خیلی عجیب دلِ 💔 آدم میگیره 💠 جمله ی #حـــجـــاب سر تا سر شهر نقش بسته
اما هستن کسایی که متاسفانه بی خیال از کنار این جمله میگذرن... عین خیالشونم نیست💠

این #چادر خیلی حرفا توش هست
این #چادر همون چادریه که تو کوچه پس کوچه های #مدینه خاکی شده
این #چادر همون چادریه که جلو مرد نابینا هم از سر صاحبش نیفتاده
این #چادر همون چادریه میون #خیمه ها سوخته

این #چادرخاکےشده میفهمید یعنی چی...؟؟؟ #خاڪے 🍃 خیلی حرفه ها😔 🌸خیلی درد داره ها😔 🍂🍁خیلیا با این چادر #خدایےشدن... 🍁🍂خیلیا تغییر کرده #زندگیشون... 🍂🍁خیلیا شاید تو این راه
#مسخره تون کنن... 🍁🍂خیلیا شاید #تیکه بندازن... 🍂🍁خیلیا شاید #دلتونو💔بشکنن... ❗️ولی یکم فکر کنید ❗️ ‼️نه واقعا یکم واقع بین باشید‼️ چرا بی حجابی⁉️ که چی❗️ که مثلا قشنگ دیده شدنه⁉️
بخدا قشنگی با آرایش 💄غلیظ و مدل دادن به موها و لباسای کوتاه نیست❌

اخه دنیا می ارزه به شکستن دلِ 💔#امام زمانت

حاضری ازت دلخور باشه❓❓❓ اکثره شـــ🌹ــهدا
لابه لای وصیت هاشون هم گفتن
#حـــجاب
#حجـــاب
#حـــجابـــ🌷 🌸🍃اگه یکم به این جمله فکر کنید خیلی معنی داره🍃🌸 🔸ح :حُجب
🔹ج :جمال
🔸ا :امنیت
🔹ب :باخدابودن

یعنی با حجابت...
حجب و حیا حفظه🌸🍃
جمال و زیباییت حفظه🌸🍃
امنیت داری🌸🍃
با خدا هم میشی 🌸🍃 "بقول یکی از #رفقا
سیمِ ت به خدا وصله"

خواهرم یه قدم برای باحجاب شدنت بردار... #التماس_دعــا ✍❧یا قَتیل الْعَبَرات ـHـ❧
کپی با ذکر لینک
🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #دلنوشته
#یا_قتیل_العبرات_H
#توکوچه_هاےمدینه_چادرمادرمون_خاکی_شده_اما_ازسرش_نیفتاده
#میون_شعله_هاےتوخیمه_چادر_بےبےمون_سوخته
#خواهرم_قدمی_واسه_حجاب_بردار_
#مدافعان_حجاب
#باحجابت_سیمتو_به_خداوصل_کن
#شعارالکےندیم
#حافظوعلےحجاب
🌷کانال رسمی شهیداحمدمَشلَب🌷

#یاقتیل_العبرات_H 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸

حتما بخونید👇👇👇
این روزا خیلی عجیب دلِ 💔 آدم میگیره 💠 جمله ی #حـــجـــاب سر تا سر شهر نقش بسته
اما هستن کسایی که متاسفانه بی خیال از کنار این جمله میگذرن... عین خیالشونم نیست💠

این #چادر خیلی حرفا توش هست
این #چادر همون چادریه که تو کوچه پس کوچه های #مدینه خاکی شده
این #چادر همون چادریه که جلو مرد نابینا هم از سر صاحبش نیفتاده
این #چادر همون چادریه میون #خیمه ها سوخته

این #چادرخاکےشده میفهمید یعنی چی...؟؟؟ #خاڪے 🍃 خیلی حرفه ها😔 🌸خیلی درد داره ها😔 🍂🍁خیلیا با این چادر #خدایےشدن... 🍁🍂خیلیا تغییر کرده #زندگیشون... 🍂🍁خیلیا شاید تو این راه
#مسخره تون کنن... 🍁🍂خیلیا شاید #تیکه بندازن... 🍂🍁خیلیا شاید #دلتونو💔بشکنن... ❗️ولی یکم فکر کنید ❗️ ‼️نه واقعا یکم واقع بین باشید‼️ چرا بی حجابی⁉️ که چی❗️ که مثلا قشنگ دیده شدنه⁉️
بخدا قشنگی با آرایش 💄غلیظ و مدل دادن به موها و لباسای کوتاه نیست❌

اخه دنیا می ارزه به شکستن دلِ 💔#امام زمانت

حاضری ازت دلخور باشه❓❓❓ اکثره شـــ🌹ــهدا
لابه لای وصیت هاشون هم گفتن
#حـــجاب
#حجـــاب
#حـــجابـــ🌷 🌸🍃اگه یکم به این جمله فکر کنید خیلی معنی داره🍃🌸 🔸ح :حُجب
🔹ج :جمال
🔸ا :امنیت
🔹ب :باخدابودن

یعنی با حجابت...
حجب و حیا حفظه🌸🍃
جمال و زیباییت حفظه🌸🍃
امنیت داری🌸🍃
با خدا هم میشی 🌸🍃 "بقول یکی از #رفقا
سیمِ ت به خدا وصله"

خواهرم یه قدم برای باحجاب شدنت بردار... #التماس_دعــا ✍❧یا قَتیل الْعَبَرات ـHـ❧
کپی با ذکر لینک
🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #دلنوشته
#یا_قتیل_العبرات_H
#توکوچه_هاےمدینه_چادرمادرمون_خاکی_شده_اما_ازسرش_نیفتاده
#میون_شعله_هاےتوخیمه_چادر_بےبےمون_سوخته
#خواهرم_قدمی_واسه_حجاب_بردار_
#مدافعان_حجاب
#باحجابت_سیمتو_به_خداوصل_کن
#شعارالکےندیم
#حافظوعلےحجاب
🌷کانال رسمی شهیداحمدمَشلَب🌷
👇👇👇
https://telegram.me/AHMADMASHLAB1995

‍ حتما بخونید👇
این روزا خیلی عجیب دلِ 💔 آدم میگیره 💠 جمله ی #حـــجـــاب سر تا سر شهر نقش بسته
اما هستن کسایی که متاسفانه بی خیال از کنار این جمله میگذرن... عین خیالشونم نیست💠

این #چادر خیلی حرفا توش هست
این #چادر همون چادریه که تو کوچه پس کوچه های #مدینه خاکی شده
این #چادر همون چادریه که جلو مرد نابینا هم از سر صاحبش نیفتاده
این #چادر همون چادریه میون #خیمه ها سوخته

این #چادرخاکےشده میفهمید یعنی چی...؟؟؟ #خاڪے خیلی حرفه ها😔

خیلی درد داره ها😔

خیلیا با این چادر #خدایےشدن... خیلیا تغییر کرده #زندگیشون... خیلیا شاید تو این راه
#مسخره تون کنن... خیلیا شاید #تیکه بندازن... خیلیا شاید #دلتونو💔بشکنن... ❗️ولی یکم فکر کنید ❗️ ‼️نه واقعا یکم واقع بین باشید‼️ چرا بی حجابی⁉️ که چی❗️ که مثلا قشنگ دیده شدنه⁉️
بخدا قشنگی با آرایش 💄غلیظ و مدل دادن به موها و لباسای کوتاه نیست❌

اخه دنیا می ارزه به شکستن دلِ 💔#امام زمانت

حاضری ازت دلخور باشه❓❓❓ اکثره شـــ🌹ــهدا
لابه لای وصیت هاشون هم گفتن
#حـــجاب
#حجـــاب
#حـــجابـــ

اگه یکم به این جمله فکر کنید خیلی معنی داره

ح :حُجب
ج :جمال
ا :امنیت
ب :باخدابودن

یعنی با حجابت...
حجب و حیا حفظه
جمال و زیباییت حفظه
امنیت داری
با خدا هم میشی "بقول یکی از #رفقا
سیمِ ت به خدا وصله"

خواهرم یه قدم برای باحجاب شدنت بردار... #التماس_دعــا

#دلنوشته
#یا_قتیل_العبرات_
#توکوچه_هاےمدینه_چادرمادرمون_خاکی_شده_اما_ازسرش_نیفتاده
#میون_شعله_هاےتوخیمه_چادر_بےبےمون_سوخته
#خواهرم_قدمی_واسه_حجاب_بردار_
#مدافعان_حجاب
#باحجابت_سیمتو_به_خداوصل_کن
#شعارالکےندیم
#حافظوعلےحجاب

Most Popular Instagram Hashtags