#دكترفلاح

MOST RECENT

اصلاح نامرتبى و رنگ و فرم دندانها بطور همزمان به روش كامپوزيت ونيير .
اين درمان در طى يك جلسه انجام شد .
♦️بايست توجه داشت كه هر نامرتبى دندانى را نمى توان با روش كامپوزيت ونيير اصلاح كرد و بهتر است در اين خصوص با دندانپزشك متخصص خود مشاوره كنيد .
♦️علت بوجود امدن بعضى مشكلات در درمانهاى زيبايى انتخاب طرح درمان نامناسب براى بيمار است و به همين دليل لازم است در انتخاب دندانپزشك دقت و حساسيت بخرج داد
#دكترمهردادفلاح #دكترفلاح #دندانپزشک #كلينيك_زيبايى #لبخند #لمينت #لمينت_دندان #لمينت_سراميكى#كامپوزيت_دندان #كامپوزيت #ارتودنسی #ارتودنسي #

اينروزها يكى از دغدغه هاى مراجعه كنندگانم ، نگرانى از نوع و برند كامپوزيت مورد استفاده است ، زيرا بدليل شرايط تحريمى كه در ان هستيم بعضى از انها موجود نيست و يا كمياب شده است.
لازمه كه بگم در اين مركز به تعداد كافى انواع مختلف كامپوزيت و مواد مورد استفاده در درمان تهيه شده و جاى نگرانى در خصوص كمبود ان نيست و همچنان متعهد به استفاده از بهترين مواد هستيم . هر چند اميدوارم وضع فعلى هر چه زودتر اصلاح شود و نگرانى در خصوص تهيه كالا و هزينه بالاى ان برطرف گردد چون واقعا بعضى كالاها هستند كه جايگزينى ان با مواد بى كيفيت و ارزان چينى و (يا ...) به صلاح نيست😔.
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #كلينيك_زيبايى #دندانپزشک #دندانپزشکی #كلينيك_دندانپزشكى#

♦️طول دندانها را با روشهاى اصلاح طرح لبخند چقدر مى توان بلند كرد ؟
🔸ميزان افزايش طول دندان بسته به فاكتورهاى مختلفى دارد ، از جمله :
١- شكل و طول دندانهاى اصلى بيمار
٢- موقعيت و رابطه بين دو فك بالا و پايين
٣- شيبى كه فك پايين در حين جلو امدن طى مى كند
٤- استخوانبندى صورت 👈اما در صورتيكه فاكتورهاى فوق اجازه دهد ، ميزان بلندتر كردن دندان بر اساس اصول و تناسبات زيبايى تعيين مى شود . مثلا :
👈نسبت طول به عرض دندان از عدد طلايى تبعيت مىكند
👈خطى كه از لبه برنده دندانها عبور مى كند بهتر است از انحناى لب پايين تبعيت كند
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #لمينت #لمينت_دندان #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #لبخند_زیبا #كلينيك_زيبايى #زيبايي #طراحى_لبخند#اصلاح_طرح_لبخند #

اصلاح طرح لبخند به روش كامپوزيت ونيير ♦️فرم كامپوزيت ونيير تا حد زيادى به شكل دندانهاى اصلى و فرم فك بستگى دارد و اين نكته مهمى است كه مراجعه كننده بايست در نظر داشته باشد كه هر انچه در ذهن خود به عنوان يك لبخند ايده ال در
نظر گرفته ممكن است قابل انجام نباشد
#دكترمهردادفلاح #دكترفلاح #لمينت #لمينت_دندان #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #لبخند_زیبا #لبخند #

اصلاح رنگ ، نامرتبى و شكل دندانها به روش كامپوزيت ونيير .
👈نكته مهم در اصلاح بى نظمى دندانها انست كه اگر بى نظمى جزء موارد زير باشد ، حتما مى بايست با روش ارتوزنسى اصلاح شود :
♦️انحراف خط تقارن دندانها
♦️انحراف محور طولى دندانها
♦️جابجايى دندانها به سمت چپ و راست ♦️بالا و پايين بودن موقعيت دندانها در فك اما در موارد زير مى توان از روش كامپوزيت ونيير بجاى ارتودنسى استفاده كرد:
♦️عقب و جلو بودن خفيف دندانها
♦️اختلاف ارتفاع لبه برنده دندانها ♦️چرخشهاى خفيف دندانى
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #لبخند_زیبا #كلينيك_زيبايى #لمينت #لمينت_دندان #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #ارتودنسی #ارتودنسي #

بستن فاصله بين دندانها و اصلاح رنگ و شكل دندانها به روش كامپوزيت ونيير ♦️در مورد اينكه لمينت سراميكى بهتر است يا كامپوزيت ونيير؟
در اين مورد بايست گفت كه هر كدام از اين دو روش مزايا و ويژگيهاى خاص خودش را دارد و بايست بر اساس شرايط دندانها تصميم گيرى كرد و تعصب روى يك روش خاص اشتباه است و نمى توان يك روش رو بر ديگرى ارجح دانست
مهمترين مزيت كامپوزيت ونيير تراش حداقلى دندان و يا بدون تراش بودن است و مهمترين مزيت لمينت ، استحكام بالاى انست .
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #كلينيك_زيبايى #لمينت #لمينت_دندان #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #

در مواردى كه نمايش دندانها كم است ، مى توان با روش كامپوزيت ونيير تا حدى نمايش دندانها را بيشتر كرد .
از دلايلى كه باعث مى شود نمايش دندانها كم باشد مى توان به موارد زير اشاره كرد :
١- بلندى طول لب بالا
٢- سايش لبه دندانها
٣- عقب بودن موقعيت فك
٤- شيب رو به داخل دندانها
و در اين موارد مى توان با تغيير روى سه فاكتور نمايش دندانها را بيشتر كرد
١- روشن كردن رنگ دندان
٢- افزايش طول دندان
٣- افزايش برجستگى دندان
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #كلينيك_زيبايى #كامپوزيت_دندان #لمينت_دندان #لمينت_سراميكى #كامپوزيت #لمینت #لبخند_زیبا #

👈توجه :بعضى موارد همه دندانها مشكل ندارند و فقط يكى يا چند دندان از نظر ظاهرى ايراد دارند و در اين موارد لزومى ندارد كه ما كل دندانهاى ناحيه طرح لبخند را كامپوزيت ونيير انجام دهيم و يك درمان وسيع را در نظر بگيريم بلكه مى توان با يك درمان محدود به نتيجه مناسب برسيم. ♦️مثلا در كيس بالا ، فقط دو دندان قدامى كامپوزيت ونيير شدند و اين دو از نظر رنگ و سايز و شكل با ساير دندانها هماهنگ شدند و همانطور كه مشخص است بهترين نتيجه رو با حداقل درمان بدست اورديم .
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #كلينيك_زيبايى #دندانپزشک #دندانپزشکی #لمينت #لمينت_دندان #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #لبخند#زيبايي #

ايمپلنت ( كاشت دندان) دندانهاى قدامى براى يكى از مراجعه كنندگان كلينيك .
🔸عكس واقع در گوشه تصوير مربوط به نماى قبل از درمان است
👈امروزه برندهاى بسيارى از انواع ايمپلنت موجود است و بيماران همواره اين سوال برايشان مطرح است كه كدام برند برايشان بهتر است؟
♦️در پاسخ بايست گفت در انتخاب بهترين برند موارد زير بايست مد نظر قرار گيرد :
١- قيمت ايمپلنت
٢- پشتيبانى و خدمات شركت سازنده
٣- كيفيت و تراكم استخوان فك
٤- شرايط سلامتى بيمار
٥- طراحى ساختار و سايزهاى ايمپلنت
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #دندانپزشک #دندانپزشکی #لبخند_زیبا #كلينيك_زيبايى #ايمپلنت #ايمپلنت_دندان #كاشت_دندان #

ميزان رنگ پذيرى كامپوزيت ونيير به پاليش و ميزان صاف و صيقلى بودن سطح ان بستگى دارد .
هر چند عوامل ديگرى هم مثل نوع كامپوزيت و برند ان نيز در اين موضوع موثر است.
البته اگر عوامل فوق رعايت شود ، رنگ پذيرى ان در حد دندانهاى طبيعى است
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #كلينيك_زيبايى #دندانپزشک #لمينت #لمينت_دندان #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #

تعويض كامپوزيت ونييرهاى نامناسب قبلى( عكس واقع در گوشه تصوير مربوط به قبل از درمان است) .
كامپازيت ونيير درمانى دقيق و حساس بوده و نيازمند دقت ، تخصص و تجربه است.
ولى در صورت نياز مى توان براحتى انها را تعويض كرد و تعويض كامپوزيت هيچ اسيبى به دندان وارد نمى كند .
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #دندانپزشک #كلينيك_زيبايى #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #لمينت #لمينت_دندان #

♦️كامپوزيت ونييرى كه چهار سال پيش انجام شد و حالا براى معاينه دوره اى مراجعه داشتند .
👈كامپوزيت ونيير اگر دقيق و اصولى باشد و مراقبتهاى بيمار درست باشد مى تواند طول عمر بالايى داشته باشد و در واقع كامپوزيت ونيير تاريخ انقضاء ندارد و تا زمانى كه مشكلى نداشته باشد نياز به تعويض ندارد و اگر هم براى ان مشكلى پيش بيايد بر حسب شدت مشكل هم قابل تعمير است و هم در صورت لزوم مى توان بسادگى انرا تعويض كرد
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #دندانپزشک #متخصص_ترمیمی_زیبایی #لمينت #لمينت_دندان #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #كلينيك_زيبايى #

♦️كامپوزيت ونيير هر دو فك انجام شده براى يكى از مراجعه كنندگان
👈يك نكته مهم در خصوص كامپوزيت ونيير اينست كه اگر نامرتبى و عقب جلو بودن دندانها نسبتا زياد باشد و بيمار امكان انجام ارتودنسي نداشته باشد ولى بتوان انرا به روش كامپوزيت ونيير درست كرد در اين موارد بهتر است از رنگهاى خيلى روشن ( سوپر بليچ ) استفاده نكرد زيرا استفاده از رنگ خيلى سفيد در اين موارد موجب ايجاد حالت سايه روشن رنگ مى شود .
👈در اين مورد( فيلم بالا) نيز با توجه به عقب جلو بودن دندانها از رنگ روشن نسبتا طبيعى استفاده شد نه رنگ سوپر بليچ
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #كلينيك_زيبايى #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #لمينت #لمينت_سراميكى #لمينت_دندان #لبخند_زیبا #ارتودنسی #ارتودنسي#

♦️بستن فاصله بين دندانها به روش كامپوزيت ونيير .
بستن فاصله بين دندانها در روش كامپوزيت ونيير به اينصورت است كه فاصله بين دندانها نصف شده و نيمى از اين فاصله به عرض هر كدام از دندانهاى طرفى اضافه مى شود تا فضا بسته شود .در واقع با افزايش عرض دندانها ، فواصل بين دندانها بسته مى شود .
👈اگر فاصله بين دو دندان زياد باشد ، نمى توان از اين روش استفاده كرد زيرا دندانها خيلى پهن مى شوند و در اين موارد مى بايست از روش ارتودنسى استفاده كرد
#دكترمهردادفلاح #دكترفلاح #كلينيك_زيبايى #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #لمينت_دندان #لمينت #فاصله_بین_دندانها #دياستم##دياستم_دنداني #

♦️اصلاح طرح لبخند به روش كامپوزيت ونيير .
انچه در درمانهاى زيبايى اهميت زيادى دارد، انست كه انتظارات خود را از درمان به وضوح براى دندانپزشك خود مطرح كنيد تا دندانپزشك بتواند بر اساس روشهاى درمانى ممكن ، قابليت و ميزان حصول نتايج مورد درخواست رو بررسى كرده و در اين خصوص داشتن اعتماد كامل به دندانپزشك بسيار مهم است و لذا بهتر است قبل از اقدام به درمان در مورد انتخاب دندانپزشك مورد اعتمادتان بسيار تحقيق كنيد.
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح#دندان#دندانپزشك#كامپوزيت#كامپوزيت_دندان #لمينت#لمينت_دندان #اصلاح_طرح_لبخند #

♦️كامپوزيت ونييرى كه چهار سال پيش انجام شد و حالا براى معاينه دوره اى مراجعه داشتند .
👈كامپوزيت ونيير اگر دقيق و اصولى باشد و مراقبتهاى بيمار درست باشد مى تواند طول عمر بالايى داشته باشد و در واقع كامپوزيت ونيير تاريخ انقضاء ندارد و تا زمانى كه مشكلى نداشته باشد نياز به تعويض ندارد و اگر هم براى ان مشكلى پيش بيايد بر حسب شدت مشكل هم قابل تعمير است و هم در صورت لزوم مى توان بسادگى انرا تعويض كرد
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #دندانپزشک #متخصص_ترمیمی_زیبایی #لمينت #لمينت_دندان #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #كلينيك_زيبايى #

♦️ايمپلنت دندانهاى قدامى( كاشت دندان) بهمراه روكش دندانهاى مجاور در يكى از مراجعه كنندگان .
🔸ايمپلنت نواحى قدامى يكى از چالشهاى اصلاح طرح لبخند است ، زيرا هماهنگى انها از نظر موقعيت لثه و زاويه قرار گيرى و رنگ و فرم با دندانهاى مجاور اهميت زيادى دارد . 🔸 در اين مركز بمنظور رسيدن به حداكثر دقت و كيفيت ، درمانهاى ايمپلنت بصورت همكارى تيمى از متخصصان جراح فك و صورت - لثه- پروتز و زيبايى انجام مى شود تا بهترين نتيجه ممكن حاصل ايد .
🔸برندهاى ايمپلنتى هم كه در اين مركز بكار مى رود جزء برترين ها و از نوع سويسى و يا المانى است.
#دكترمهردادفلاح #دكترفلاح #دندانپزشک #كاشت_دندان #ايمپلنت #ايمپلنت_دندان #زيبايى#اصلاح_طرح_لبخند #روكش_دندان #

♦️نماى نزديك از كامپوزيت ونيير انجام شده در اين مركز. 👈اين عكس رو به قصد و از نماى خيلى نزديك قرار دادم تا به جزييات رنگ و فرم دندانها توجه شود و بتوانيد مقايسه بهتر و دقيقترى با نمونه هاى مشابه داشته باشيد
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #دندانپزشک #كلينيك_زيبايى #اصلاح_طرح_لبخند #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #لمينت #لمينت_دندان #

كامپوزيتهاى دندانى داراى رنگهاى مختلفى هستند اما غير از رنگ شفافيت هاى متفاوتى هم دارند .
براى اينكه ونيير طبيعى و زيبا شود ، بهتر است از شفافيتهاى متنوع يك رنگ بصورت لايه به لايه كار شود .
در اين كيس از دو شفافيت مختلف رنگ سفيد استفاده شده است .
رنگ كامپازيت مورد استفاده :
JE
BW
برند : G-aenial
#دكترمهردادفلاح #دكترفلاح #كلينيك_زيبايى #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #لمينت #لمينت_دندان #

♦️لمينت سراميكى انجام شده براى يكى از مراجعه كنندگان
🔸اين سوال كه 'لمينت بهتر است يا كامپوزيت؟' بارها از من شده و در اين مورد بايست بگم هر دو درمان جايگاه و مزيتهاى خودش را دارد و بر اساس شرايط دندانها و مشكلاتى كه دارند ، انتخاب بين اين دو انجام مى شود و نمى توان بطور مطلق روشى رو برتر از ديگرى دانست .
بطور خلاصه كامپوزيت ونيير در شرايطى كه مشكلات دندانى كمتر است و لمينت در شرايطى كه مشكلات بيشتر است ، بكار مى رود .
#دكترفلاح #دكترمهردادفلاح #دندانپزشک #لمينت_دندان #كامپوزيت #كامپوزيت_دندان #لمينت #اصلاح_طرح_لبخند #كلينيك_زيبايى #

Most Popular Instagram Hashtags