#دفندر

MOST RECENT

حاوی سیلسیم، اسیدهای آمینه و پتاس بالا
سیلیسم: 🔸مقاومت به بیماریهای گیاهی را افزایش می دهد. 🔸مقاومت گیاه به سمیت فلزاتی نظیر (آلومینیوم، منگنز و آهن) را افزایش می دهد. 🔸 انتقال مواد غذایی (کلسیم و سایر عناصر) در گیاه را افزایش می دهد. 🔸عدم تعادل مواد غذایی درگیاه را کاهش داده و جذب مواد غذایی را افزایش می دهد.
بروز ناسازگاری بین فسفر و روی را در داخل گیاه کاهش می دهد.
🔸از کمبود سایر عناصر غذایی می کاهد. 🔸 مقاومت به شرایط استرس و نامساعد محیطی (شوری، خشکی، دمای بالا و غیره) را افزایش می دهد.
🔸 دیواره های سلولی را تقویت نموده و مقاومت مکانیکی گیاه را افزایش می دهد.
سیلیس جوانه زنی و رشد گیاهچه را تقویت می کند. 🔸 می تواند ضخامت برگ و وزن خشک و باردهی را افزایش دهد.
🔸 منجر به افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختار خاک می گردد.
🔸 فعالیت میکروارگانیسم های خاکزی مانند آسپرژیلوس را افزایش می دهد. 🔸کود دفندر سیلسیم قلیایی است و نباید بیش از میزان توصیه شده استفاده شود تا از آسیب احتمالی به گیاه جلوگیری شود.
🔸پیش از استفاده، محتویات بطری را خوب تکان دهید.
🔸از محلول پاشی کود در شرایط نامساعد آب و هوایی از قبیل خشکی بیش از حد هوا و یا در زمان احتمال وقوع بارندگی خودداری شود. 🔸از آنجا که سیلیس به آسانی در گیاه جابجا نمی شود برای اطمینان از تاثیر کامل آن استفاده بیش از یکبار در هر فصل توصیه می گردد.
کود#واردات#فروغ دشت# فیوچریکو#خاک#محیط زیست#گیاه#شرکت#دفندر#سیلیسوم#اسیدآمینه#پتاس#مقاومت#

Fertilizer#Elements#Agriculture#Micro#Company#Commerce#Export#Importation#Flower#Plant#Seed

احتفالا بمرور ٧٠ عام على تأسيس لاند روفر... على طريقتنا 😎

#لاندروفر #فيلار #دفندر
#landrover #velar #defender #dubai

Most Popular Instagram Hashtags