#دعاوی_کیفری

388 posts

TOP POSTS

موسسه حقوقی و داوری الهه عدالت(زیر نظر وکیل:وحید ملکی)
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مدیر موسسه مهسا رضایی
سعادت آباد-خیابان بخشایش-خیابان سبز-پ۲۲
☎:۰۲۱ ۲۲ ۱۲ ۱۶ ۹۷
👉:۰۹۱۲ ۳ ۵۵۵ ۴۸۵
#وکیل_دادگستری #موسسه_حقوقی #الهه_عدالت#مشاوره_حقوقی #حقوقی #وحید_ملکی #وکیل_حقوقی_تهران #وکیل_جزایی#وکیل#وکیل_تهران #وکیل_خصوصی#وکیل #وکیل_کیفری#دعاوی_کیفری #دعاوی_حقوقی#وکیل_دادگستری_و_مشاوره_حقوقی#موسسه_حقوقی_الهه_عدالت#وکیل_قراردادهای_بین_المللی #وکیل_قراردادها #

برگی دیگر از افتخارات ما...
مفتخریم پرونده ۴۵۳ ما نیز با موفقیت در روزهای پایانی سال انجام شد✌✌✌✌
خدا را شاکریم🙏🏽🙏🏽🙏🏽 وکیل-وحید ملکی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ☎:۰۹۱۲ ۳۳۳۳ ۶۹۰
👉:۰۹۱۲ ۳ ۵۵۵ ۴۵۸
👉:۰۲۱ ۲۲ ۱۲ ۱۶ ۹۷
#وکیل_حقوقی_تهران #وکیل #وحید_ملکی #مشاوره_حقوقی #پرونده_حقوقی_کیفری #پرونده_حقوقی #موسسه_حقوقی #الهه_عدالت #وکیل_دادگستری #وکیل_کیفری#وکیل_تهران#وکیل_دادگستری_و_مشاور_حقوقی #مدیریت_الهه_عدالت #کارشناش_ارشد #وکیل_قراردادها #وکیل_خصوصی #دعاوی_حقوقی #دعاوی #دعاوی_مالی #دعاوی_کیفری #موسسه #وکیل_حقوقی#دعاوی_ملکی #مطالبات_مالی#وصول_ مطالبات#موسسه_حقوقی_الهه_عدالت#وکیل_تغییرسن #وکیل_ثبت_احوال ÷

تصویر آلبومی
شورای شهر، مجلس قانونگذاری اداره امور شهر است...علاوه بر تعهد، نیازمند حقوقدانانی دارای استقلال رای، سفارش ناپذیر، آگاه به قوانین و مقررات شهری و پژوهشگر مطالعات تطبیقی با حقوق شهری جوامع توسعه یافته، است.
شورای شهر جایگاه سیاست مدارانی که صرفه و صلاح عموم شهروندان را فدای منافع حزبی و جناحی و سهم خواهی خویش از اموال عمومی می نمایند نیست.
وضع قانون را به قانون دانان بسپاریم اگر تشنه برقراری عدالت هستیم...
به فکر فردای تهران باشیم
تهران خانه فرزندان ما نیز خواهد بود
#انتخابات_شورای_شهر #حقوق_شهروندی #علی_زرقانی_شیراز #وکالت #وکیل_مدافع #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #دعاوی_کیفری #وکیل_حرفه_ای_کیفری #وکیل_بیمه #وکیل_تصادفات #دادسرا #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #تعزیرات_حکومتی #مواد_مخدر #قاچاق #جرایم_رایانه_ای #وکیل_قراردادها #ملکی #حقوقی #جرایم_علیه_اشخاص#جرایم_علیه_اموال #جرایم_علیه_امنیت
#iranian_attorney_at_law
#iran_lawyer
#iranian_central_bar_association
#zarghanishiraz

جهات قانوني شروع به تعقيب
١-شكايت شاكي يا مدعي خصوصي
٢-إعلام و اخبار ضابطان دادگستري،مقامات رسمي يا أشخاص موثق و مطمئن
٣-وقوع جرم مشهود در برابر دادستان يا بازپرس
٤-إظهار و إقرار متهم
٥-اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر#شاكي #متهم #بازپرس #دادستان #ضابط_دادگستری #جرم #دادسرا#دادگاه #مجازات #قانون #حقوق#دعاوي_حقوقي #دعاوی_کیفری #دعاوی_ملکی #مشاوره_حقوقی #وكيل_پايه_يك_دادگستري

.
شورای شهر، مجلس قانونگذاری اداره امور شهر است...علاوه بر تعهد، نیازمند حقوقدانانی دارای استقلال رای، سفارش ناپذیر، آگاه به قوانین و مقررات شهری و پژوهشگر مطالعات تطبیقی با حقوق شهری جوامع توسعه یافته، است.
شورای شهر جایگاه سیاست مدارانی که صرفه و صلاح عموم شهروندان را فدای منافع حزبی و جناحی و سهم خواهی خویش از اموال عمومی می نمایند نیست.
وضع قانون را به قانون دانان بسپاریم اگر تشنه برقراری عدالت هستیم...
#انتخابات_شورای_شهر #حقوق_شهروندی #علی_زرقانی_شیراز #وکالت #وکیل_مدافع #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #دعاوی_کیفری #وکیل_حرفه_ای_کیفری #وکیل_بیمه #وکیل_تصادفات #دادسرا #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #تعزیرات_حکومتی #مواد_مخدر #قاچاق #جرایم_رایانه_ای #وکیل_قراردادها #ملکی #حقوقی #جرایم_علیه_اشخاص#جرایم_علیه_اموال #جرایم_علیه_امنیت
#iranian_attorney_at_law
#iran_lawyer
#iranian_central_bar_association
#zarghanishiraz

MOST RECENT


⚖جهت مشاوره و اعلام وکالت به ما مراجعه کنید⚖
کانال تلگرام جهت تماس با ما
http://tlgrm.me/hoghoghi2017
#دعاوی_حقوقی
#دعاوی_کیفری
#دعاوی_خانواده
#امور_ثبت_شرکت
#تنظیم_لوایح
#تنظیم_قرارداد
#یافت_آباد
#مشاوره_حقوقی_رایگان

تصویر آلبومی
شورای شهر، مجلس قانونگذاری اداره امور شهر است...علاوه بر تعهد، نیازمند حقوقدانانی دارای استقلال رای، سفارش ناپذیر، آگاه به قوانین و مقررات شهری و پژوهشگر مطالعات تطبیقی با حقوق شهری جوامع توسعه یافته، است.
شورای شهر جایگاه سیاست مدارانی که صرفه و صلاح عموم شهروندان را فدای منافع حزبی و جناحی و سهم خواهی خویش از اموال عمومی می نمایند نیست.
وضع قانون را به قانون دانان بسپاریم اگر تشنه برقراری عدالت هستیم...
به فکر فردای تهران باشیم
تهران خانه فرزندان ما نیز خواهد بود
#انتخابات_شورای_شهر #حقوق_شهروندی #علی_زرقانی_شیراز #وکالت #وکیل_مدافع #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #دعاوی_کیفری #وکیل_حرفه_ای_کیفری #وکیل_بیمه #وکیل_تصادفات #دادسرا #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #تعزیرات_حکومتی #مواد_مخدر #قاچاق #جرایم_رایانه_ای #وکیل_قراردادها #ملکی #حقوقی #جرایم_علیه_اشخاص#جرایم_علیه_اموال #جرایم_علیه_امنیت
#iranian_attorney_at_law
#iran_lawyer
#iranian_central_bar_association
#zarghanishiraz

تصویر آلبومی
شورای شهر، مجلس قانونگذاری اداره امور شهر است...علاوه بر تعهد، نیازمند حقوقدانانی دارای استقلال رای، سفارش ناپذیر، آگاه به قوانین و مقررات شهری و پژوهشگر مطالعات تطبیقی با حقوق شهری جوامع توسعه یافته، است.
شورای شهر جایگاه سیاست مدارانی که صرفه و صلاح عموم شهروندان را فدای منافع حزبی و جناحی و سهم خواهی خویش از اموال عمومی می نمایند نیست.
وضع قانون را به قانون دانان بسپاریم اگر تشنه برقراری عدالت هستیم...
به فکر فردای تهران باشیم
تهران خانه فرزندان ما نیز خواهد بود
#انتخابات_شورای_شهر #حقوق_شهروندی #علی_زرقانی_شیراز #وکالت #وکیل_مدافع #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #دعاوی_کیفری #وکیل_حرفه_ای_کیفری #وکیل_بیمه #وکیل_تصادفات #دادسرا #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #تعزیرات_حکومتی #مواد_مخدر #قاچاق #جرایم_رایانه_ای #وکیل_قراردادها #ملکی #حقوقی #جرایم_علیه_اشخاص#جرایم_علیه_اموال #جرایم_علیه_امنیت
#iranian_attorney_at_law
#iran_lawyer
#iranian_central_bar_association
#zarghanishiraz

تصویر آلبومی
شورای شهر، مجلس قانونگذاری اداره امور شهر است...علاوه بر تعهد، نیازمند حقوقدانانی دارای استقلال رای، سفارش ناپذیر، آگاه به قوانین و مقررات شهری و پژوهشگر مطالعات تطبیقی با حقوق شهری جوامع توسعه یافته، است.
شورای شهر جایگاه سیاست مدارانی که صرفه و صلاح عموم شهروندان را فدای منافع حزبی و جناحی و سهم خواهی خویش از اموال عمومی می نمایند نیست.
وضع قانون را به قانون دانان بسپاریم اگر تشنه برقراری عدالت هستیم...
به فکر فردای تهران باشیم
تهران خانه فرزندان ما نیز خواهد بود
#انتخابات_شورای_شهر #حقوق_شهروندی #علی_زرقانی_شیراز #وکالت #وکیل_مدافع #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #دعاوی_کیفری #وکیل_حرفه_ای_کیفری #وکیل_بیمه #وکیل_تصادفات #دادسرا #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #تعزیرات_حکومتی #مواد_مخدر #قاچاق #جرایم_رایانه_ای #وکیل_قراردادها #ملکی #حقوقی #جرایم_علیه_اشخاص#جرایم_علیه_اموال #جرایم_علیه_امنیت
#iranian_attorney_at_law
#iran_lawyer
#iranian_central_bar_association
#zarghanishiraz

هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند. که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند. باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود. که در آن سرمایه به سهام تبدیل می شود. و هر یک از سهامداران به میزان سهام خود مسئولیت و تعهد دارند.
نکته 1 : در نام شرکت سهامی خاص حتما باید قبل یا بعد از اسم شرکت عنوان “سهامی خاص” ذکر شود.
نکته 2 : به هیچ عنوان نباید بازرسان با سهامداران نسبت فامیلی داشته باشند.
نکته 3 : باید 35% از میزان سرمایه شرکت در یکی از بانکها در حسابی به نام شرکت بلوکه شود و این وجه پس از ثبت شرکت قابل برداشت می باشد.
نکته 4 : حداقل سرمایه برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.

#صادرات#واردات#ترخیص#ترخیص_کالا#کشتیرانی#خدمات#بندری#ترانزیت#ترانزیت_داخلی#ترانزیت_خارجی#عبور_موقت#حمل#حمل_و_نقل#بین_الملل#وکالت#داوری#مشاوره#دعاوی_حقوقی#دعاوی_کیفری#ثبت#ثبت_شرکت#ثبت_موسسه#شرکت#موسسه#مسولیت_محدود#سهامی#سهامی_خاص#سهامی_عام#تعاونی#ترخیص_در_اصفهان


قبول وکالت در دعاوی
حقوقی ، کیفری ، خانواده
امور مربوط به ثبت شرکت ها
⁦🏛️⁩
روبروی دادگاه شهید مطهری (یافت آباد)
تماس روزهای شنبه تا چهارشنبه
⁦⚖️⁩
مشاوره جلسه اول رایگان
🔸
@hoghoghi2017
🔸
#دعاوی_حقوقی
#دعاوی_کیفری
#دعاوی_خانواده
#امور_ثبت_شرکت
#یافت_آباد
#مشاوره_حقوقی_رایگان
#قبول_وکالت

Most Popular Instagram Hashtags