#در_سینه_های_صیقلی

MOST RECENT

---
#يا_لطيف
#يا_رفيق

از خود چو بیرون می شوم
یارم بغل وا می کند

چون خویش را #گم می کنم
خود را #هویدا می کند

در گیرو دار مستی دیشب ربود از من دلی

#چشمش گواهی می دهد
#ابروش حاشا می کند

چون پنجه آن آشفته مو
از زلف بیرون می کشد

یک شهر دل در پیچ و تاب طره اش جا می کند

در زیر پای بوته هرزی ، #شقايق له شده

اما برای ماندن سرخش تقلا می کند

#در_سینه_های_صیقلی
#هر_لحظه_گردد_منجلی

کاری که با موسی دمی
در طور سینا می کند

آئینه ای دق کرده ام
در حسرت دیدار تو

#یک_انعکاس_سبز_تو
#صد_عقده_را_وا_می_کند

ارفع اگر پیدا کند
آن #جرات_گم_گشته را

در ابر باورهای خود
چون رعد غوغا می کند
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
#اميري_حسين_و_نعم_الامير 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #يا_رفيق_من_لا_رفيق_له 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺#شاعر:
#ارفع_کرمانی

#تابلو
از آثار زيباي
#استاد_فرشچيان
#گلستان_آتش

Most Popular Instagram Hashtags