#دروغـات

MOST RECENT

#دروغـات قشنـگ بــود
#میگـفتـی پـاره تنتـم

#الـان کجـایـی ببینــی
#کہ شــده پـاره پـاره تنـم...😔

#دروغـات قشنـگ بــود
#میگـفتـی پـاره تنتـم

#الـان کجـایـی ببینــی
#کہ شــده پـاره پـاره تنـم...😔 هی روزگار...😔
┄┄┄┄┄┄┄•❅✾حمید❅•┄┄┄┄┄┄┄

#دروغـات قشنـگ بــود
#میگـفتـی پـاره تنتـم

#الـان کجـایـی ببینــی
#کہ شــده پـاره پـاره تنـم...?
┄┄┄┄┄┄┄•❅✾❅•┄┄┄┄┄┄┄❤

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
#دروغـات قشنـــگ بــود

میگـفتـی #پـاره ے تنتـم

الان ڪجـایـی ببینــی
ڪه شــده #پـاره پـاره تنـم ‌

Most Popular Instagram Hashtags