#درك_و_فهم_انياگرام

MOST RECENT

---------------------------
توصیه هایی برای رشد و بهبود تیپ شخصیّتی هشت

1. با این که این کار مخالف مشرب شماست، با محدودیّت عمل بکنید.
قدرت راستین شما وقتی آشکار می شود که از اعمال قدرت خود، در عین حال که می توانید، احتراز کنید.
قدرت واقعی شما در توانایی شما برای الهام بخشیدن و نشاط بخشیدن به دیگران نهفته است.
وقتی که مسئولیّت به عهده بگیرید و کسی را در یک بحران کمک کنید، شما در بهترین حالت خود هستید.
وقتی که دیگران را رعایت می کنید، افراد معدودی ممکن است قصد سوء استفاده از شما را بکنند، ولی شما با وفاداری و فداکاری دیگران بیشتر ایمن خواهید بود.
شما با نشان دادن عظمت قلب خود بیشتر از موقعی که قدرت عریان خود را نشان می دهید، آورده خواهید داشت.

ادامه مطلب در كانال
#كوچه_باغ_باران
@kucheh
#انياگرام
#جعفر_واعظي
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_the_enneagram

توصيه هايي براي رشد و توسعه تيپ شخصيّتي هفت

10. یکی از ظرفیّت های روانی و معنوی بالای شما؛ طرب و سرور، و داشتن احساس عمیق سپاسگزاری برای تمام چیزهایی است که دارید. به خاطر داشته باشید که از زمان برای سپاسگزاری استفاده کنید و به خودتان اجازه بدهید که شیفته ی هستی بشوید: حس حیرت شما از زیبایی و ارزشمندی زندگی، شما را به قلمروهای غیر منتظره ای راهنمایی خواهد کرد. آمادگی متحیّر شدن را کسب کنید.

تكميل مطلب فوق در ١٠ بند را در تلگرام
#كوچه_باغ_باران
مطالعه فرماييد.
#enneagram_transformations #understanding_the_enneagram
#enneagram
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام

------------------------
توصيه هايي براي رشد و توسعه تيپ شخصيّتي پنج

١. یاد بگیرید که توجه داشته باشید چه زمانی فكر
‎ کردن و اندیشه ورزیدن، شما را از حضور در تجربه های خودتان دور نگه می دارد. ظرفیّت ذهنی شما می تواند یک موهبت فوق العاده باشد، امّا وقتی که از تماس شما با خودتان و دیگران جلوگیری می کند، می تواند به عنوان یک دام هم عمل بکند. ارتباط با ویژگی های جسمانی خود را حفظ کنید.
-------------------
Personal Growth Recommendations
for Enneagram Type Fives

Learn to notice when your thinking and speculating takes you out of the immediacy of your experience. Your mental capacities can be an extraordinary gift, but only can also be a trap when you use them to retreat from contact with yourself and others. Stay connected with your physicality.
---------------------------------
ادامه مطلب در كانال
كوچه باغ باران

آدرس در صفحه مشخصات اينستاگرام

#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_the_enneagram
#jaafar_vaezi

----------------------
توصیه هایی برای رشد و بهبود تیپ شخصیّتی چهار

1. به احساسات خود، بیش از حدّ توجّه نکنید؛ همان طور که ممکن است از قبل بدانید، آن ها یک منبع راستین برای حمایت شما نیستند. این توصیه را به خاطر داشته باشید: «از دیدگاه کنونی ما، همچنین می توانیم ببینیم که یکی از اشتباهات خیلی مهم چهارها این است که خودشان را مساوی احساسات خود در نظر می گیرند. موضوع گمراه کننده این است که آن ها قبل از این که دست به عمل بزنند، باید برای درک و فهم خودشان، احساسات خود، مخصوصاً احساسات منفی خودشان را بفهمند. چهارها درک نمی کنند که خود آن ها عین احساسات آن ها نیست یا حضور احساسات منفی نافی حضور احساسات خوب در آن ها نیست.» همیشه به خاطر داشته باشید که احساسات شما چیزی را در مورد شما در این لحظه ی خاص می گویند، و لزوماً چیزی بیشتر از این را گویا نیستند.
ادامه مطلب در كانال تلگرام
#كوچه_باغ_باران
٢. ...
#understanding_the_enneagram
#enneagram
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

-----------------------
توصيه هايي براي رشد و بهبود تيپ شخصيّتي سه
-------------------------------
همان طور که در مورد همه ی تیپ ها صادق است، سه ها ظرفیت های روانی بالایی دارند و می توانند خودشان را توسعه دهند و بهترین شخصی باشند که می توانند.
بسیاری از توانایی های شما در این مسیر قرار دارد، بنابر این آن ها را تعقیب کنید.
با مقایسه خود با دیگران، یا با آزردن از موفقیت دیگران، خود را متوقف نکنید.
وقتی که شما توجه و توانایی خود را برای انجام کاری ارزشمند متمرکز می کنید (مخصوصاً وقتی که دیگران از آن منتفع می شوند)، شما در مسیر خود به سمت بهترین شدن هستید، و مقایسه با دیگران کاملاً موضوعی فرعی می شود.
کوتاه سخن این که: یاد بگیرید که خودتان را بپذیرید – و در مورد دیگران نگران نباشید.
------------------
ترجمه از
#understanding_the_enneagram
#درك_و_فهم_انياگرام
#jaafar_vaezi
#جعفر_واعظي
#enneagram
#انياگرام
ادامه مطلب در كانال تلگرام
#كوچه_باغ_باران
https://t.me/kucheh

--------------------------
توصيه هايي براي رشد و بهبود تيپ شخصيّتي دو
-----------------------
عشق بدون خود خواهی به دیگران موفقیّت فوق العاده ای است، این یکی از توانایی های خیلی عالی طبیعت بشر است. اگر شما به این توانایی رسیدید که به دیگران بدون خود خواهی عشق بورزید، شما همین حالا یک فرد فوق العاده هستید. اگر شما ظرفیّت والای خود را برای توجّه به دیگران توسعه بدهید، شما هیچ موقع راه اشتباهی نخواهید رفت – در حقیقت، شما در زندگی خود، به فراوانی کار خوب خواهید کرد. دیگران ممکن است از قبل در جست و جوی شما بودند برای این که شما صاحب چیزی هستند که همه در طلب آن هستند: توانایی عشق ورزیدن و قدردانی از دیگران به خاطر بودنی که هستند

ترجمه از كتاب
#understanding_the_enneagram ------------------
ادامه مطلب در كانال تلگرام
#كوچه_باغ_باران
https://t.me/kucheh
مطالعه فرماييد
#enneagram_transformations
#understanding_the_enneagram
#enneagram
#jaafar_vaezi
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

----------------------
طبق آموزه هاي انياگرام، براي هر تيپي يك فضيلت اساسي وجود دارد: تيپ دو: فضیلت: فروتنی. وقتی که ما در طبیعت اصلی خود مقیم هستیم، هویّت ما نیاز به پشتیبانی از تایید دیگران یا حمایت از خودبینی خودمان ندارد. فروتنی [تواضع، افتاده بودن، خضوع] به صورت ساده به معنی بدون خود اندیشی بودن است. این همان خود تحقیری نیست که به بعضی از ما آموزش داده شده است، یا آن خودداری از رضایت مندی از کارها و ارتباطات خود ما نیست. وقتی که ما به صورت واقعی حضور داریم و بیدار هستیم، مسائل مربوط به هویّت ما و ارزیابی ما از خود به عنوان انسانی ارزشمند فرصت بروز پیدا نمی کنند. بدون تلاش برای بودن، ما متواضع هستیم.
این کیفیّت، دوهای خیلی سالم را قادر می سازد که به دیگران بدون قید و شرط، و بی طرفانه عشق بورزند، بدون اینکه به خودشان فکر بکنند، بدون این که انتظار تشکر و یا تلافی داشته باشند، یا حتی بدون این که از افرادی که برای آن ها کار انجام می دهند، انتظار توجه نیکو و سپاسگزاری داشته باشند. آن ها برای نیکو کاری با از خود گذشتگی، نبرد می کنند، کمک کردن به دیگران به خاطر دیگران، بدون این که حتی تصوری از تبریک به خود برای تلاش خود داشته باشند. آن ها به سادگی یک نیاز را می بینند و به آن نیاز به صورت خود انگیخته و آزادانه پاسخگو هستند (یا نیستند).
ترجمه از كتاب:
#understanding_the_enneagram
#درك_و_فهم_انياگرام
----------------
For each enneagram personality type, there is one Virtue: Type two: Virtue: Humility
• When we are abiding in our true nature, our identity, does not require support from the approval of others or from our own self-regard. Humility is simply Being without selfreflecting.
It is not self-disparagement as some of us have been taught, nor is it resisting satisfaction in our work or relationships. When we are really present and awake, issues
about our identity and self-worth do not arise. Without attempting to be, we are humble.
• This quality gives very healthy Twos the ability to love others disinterestedly, without any thought of self, of being thanked or repaid, or of even having the good regard and appreciation of the people they do things for. They strive to do good unselfishly, helping others for others' sake, without even thoughts of self-congratulations for the effort. They simply see a need and respond (or not) spontaneously and freely.

#enneagram

--------------------------- "We have to distinguish between a man as he is in essence and as he is in ego or personality. In essence, every person is perfect, fearless and in a loving unity with the entire cosmos; there is no conflict within the person between head, heart and stomach or between the person and others. Then something happens: the ego begins to develop, karma accumulates, there is a transition from objectivity to subjectivity; man falls from essence into personality." --------------------
From the
#understanding_the_enneagram
Now I am translating this book from English to Persian ----------------------------------------
ما باید میان یک انسان به عنوان فردی که در جوهر است، و یا فردی که در شخصیّت یا خود است، تفاوت قایل شویم. در جوهر، هر فرد کامل و فاقد ترس، و در وحدتی عاشقانه با کل هستی است؛ هیچ تنشی در درون فرد مابین سر، قلب و معده و یا مابین فرد و دیگران وجود ندارد. سپس بعضی اتفاقات می افتد: شخصیّت شروع به بسط و توسعه می کند، عملکردها انباشته می شود، عبور از هستی و واقعیّت به فردیّت و ذهنیّت اتفاق می افتد؛ در این صورت فرد از جوهر به شخصیّت یا خود سقوط می کند.

از كتاب
#درك_و_فهم_انياگرام
در دست ترجمه از انگليسي به فارسي
-------------------
#understanding_the_enneagram
#enneagram
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

از كتاب
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام "«کمترین چیزی که اِنیاگرام، ما را راهنمایی می کند این است که یاد بگیریم چگونه آگاهانه خود شخصیتی خود را به خود بزرگ تری تسلیم بکنیم تا این که بتوانیم در سفر مقدس زندگی، مسافری هوشمند و آگاه باشیم. در حقیقت، این متضمن ترک چیزی اندک – تیپ شخصیتی ما – برای به دست آوردن هدیه ای بزرگ است: زنده بودن جان و روان. اما اولین قدم در این راه مستلزم اشتیاق به مشاهده ی خودمان است تا بتوانیم دستورات تیپ شخصیتی خودمان را متوقف بکنیم."
---------------------------
The Enneagram guides us toward nothing less than learning how to consciously surrender the ego-self of personality to the greater Self so that we can become conscious participants in the sacred mystery of life. In reality, it entails the surrender of nothing - our personality - in order to receive the gift of everything - the life of the Spirit. But the first step on that path involves being willing to observe ourselves so that we can stop playing out the unconscious dictates of our
personality
--------------
#enneagram_transformations
#enneagram
#understanding_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
##درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

------------------------
شخصيت هاي ايراني، تيپ ٦ انياگرام:
#ميترا_حجار
#شهاب_حسيني
#حامد_بهداد
#امير_محمد_زند
#طناز_طباطبايي
#آندرانيك_تيموريان
--------------------------- Type Six in Brief
تيپ شش انياگرام به صورت خلاصه

The committed, security-oriented type. Sixes are reliable, hard-working, responsible, and trustworthy.
تيپ متعهد و امنيت محور. شش ها قابل اعتماد، سخت كوش، مسئوليت پذير، و امين هستند.
Excellent "troubleshooters," they foresee problems and foster cooperation, but can also become defensive, evasive, and anxious—running on stress while complaining about it.
عيب ياب هاي عالي، آن ها مشكلات را خوب مي بينند و اهل تشريك مساعي هستند، ولي مي توانند تدافعي، گريزان، و مضطرب باشند. با استرس عمل مي كنند و در عين حال از آن شكايت مي كنند.
They can be cautious and indecisive, but also reactive, defiant and rebellious.
آن ها مي توانند محتاط و دو دل باشند، ولي همچنين مي توانند واكنشي، مدافع، و شورشگر باشند.
They typically have problems with self-doubt and suspicion.
آن ها معمولاً با عدم اعتماد به نفس و مظنون بودن مشكل دارند،
At their Best: internally stable and self-reliant, courageously championing themselves and
others
در بهترين حالت: به لحاظ دروني با ثبات و با اعتماد به نفس هستند، و شجاعانه از خودشان و ديگران دفاع مي كنند.
---------------------
#enneagram
#enneagram_transformations
#the_wisdom_of_the_enneagram
#understanding_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

-----------------------
No matter what type you are, be aware of the transformational process: When we are lost in personality, it is not surprising that we often feel powerless, confused, and unsafe because we are basing our identity on an artificial construct.
When we are functioning in essence, we are grounded, present, and receptive to the moment. We are capable, substantial, and real.
-------------------------
مهم نيست چه تيپ شخصيتي هستيد، از فرايندهاي تغيير و تحوّل آگاه باشيد: وقتي كه ما در شخصيت گم مي شويم، تعجب آور نيست كه ما اغلب احساس ناتواني، آشفتگي، و عدم امنيت مي كنيم چون هويت خودمان را بر يك ساختار مصنوعي پايه گذاري كرده ايم.
وقتي كه ما در جوهر و ذات عمل مي كنيم، آرام، حاضر، و شنا كننده و دريافت كننده لحظات هستيم. در اين صورت، ما توانمند و لايق، محكم و با وقار، و اصيل و طبيعي هستيم.
---------------
براي توضيح بيشتر كتاب "#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام را مطالعه فرماييد
-----------------------
#enneagram_transformations
#understanding_the_enneagram
#enneagram
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

---------------------------
كتاب
"تغيير و تحوّل بر اساس آموزه هاي انياگرام"
در مجله
"توسعه مهندسي بازار"
معرفي شده است.
امروزه، انياگرام يكي از شاخص ترين علوم شخصيت شناسي در جهان محسوب مي شود. كتاب حاضر، يكي از منابع ارزشمندي است كه پيرامون اين علم گردآوري و تهيه شده است، و به خوبي زواياي جديدي از انياگرام و كاربرد آن را پيش روي خوانندگان قرار مي دهد.
اگر مي خواهيد به يك خودشناسي و دگرشناسي دقيق دست يابيد و جواب چراهاي خود را در رابطه با عملكردتان به دست بياوريد، خواندن اين كتاب توصيه مي شود.
--------------------
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_of_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

----------------------------
نمونه شخصيت هاي تيپ ٥ انياگرام
#انوشه_انصاري
#سروش_صحت
#عادل_فردوسي_پور
#شهرام_ناظري
#سيامك_انصاري
-----------------
5
THE INVESTIGATOR
Enneagram Type Five
تيپ ٥ انياگرام
تيپ پژوهشگر
The Intense, Cerebral Type:
Perceptive, Innovative, Secretive, and Isolated.
تيپ فكري، متمركز، هوشمند، نو آور، مرموز، و كناره گير
Type Five in Brief
خلاصه تيپ پنج
Fives are alert, insightful, and curious.
پنج ها، هوشمند، روشن بين، و كنجكاو هستند.
They are able to concentrate and focus on developing complex ideas and skills.
آن ها، توانايي دارند در توسعه ايده ها و مهارت هاي پيچيده متمركز و دقيق شوند.
Independent, innovative, and inventive, they can also become preoccupied with their thoughts and imaginary constructs.
آن ها مستقل، نو آور، مبتكر هستند، و مي توانند با افكار خود، و ساختارهاي پنداري خود درگير شوند.
They become detached, yet high-strung and intense.
آن ها مي توانند منزوي، اما بسيار حساس، و مشتاق باشند.
They typically have problems with eccentricity, nihilism, and isolation.
آن ها معمولا با نابهنجاري، نهيليسم (پوچ گرايي)، و انزوا طلبي مشكل دارند.
At their Best: visionary pioneers, often ahead of their time, and able to see the world in an entirely new way.
در بهترين حالت: پيشگامان نظري، كه اغلب از زمان خود جلوتر هستند، و مي توانند دنيا را از چشم انداز كاملا جديدي مشاهده كنند.
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_of_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#جعفر_واعظي

-------------------------
نمونه شخصيت هاي تيپ ٤ انياگرام

#مولانا_جلال_الدين محمد بلخي
#مهتاب_كرامتي
#بهرام_رادان
#مهدي_پاكدل
#نيما_رئيسي
#نيوشا_ضيغمي
#بهنوش_طباطبايي
#محمد_عليزاده
#ليلي_حاتمي
#حافظ_ناظري
---------------------
4
The individualist
فردگرا و هويت طلب
Enneagram Type Four
تيپ چهار انياگرام
The Sensitive
حساس
Introspective Type
تيپ درون نگر
Expressive
نمايان
Dramatic
دراماتيك
Self-Absorbed
خويشتن نگر
and
Temperamental
با خلق و خوي پُرنوسان
----------------------
تیپ شخصیّتی چهار: تیپ هنردوست
حساس، گوشه گیر
به خاطر داشته باشيد كه تيپ چهارها، از ترس عيب داشتن و پذيرفته نشدن، فرار مي كنند و به احساسات خود پناه مي برند. آن ها خودشان را داراي احساس و بينش ذاتي مي بينند، در صورتي كه ممكن است ديگران آن ها را خيلي زود رنج و نازك نارنجي ببينند كه غرق احساسات خود هستند. چهارها باور دارند كه مي توانند با به تصوير كشيدن مشكلات، يك راه حلي به اين آشفتگي عاطفي خود بيابند. هر چه زمان مي گذرد، با ايجاد جريان هاي مختلف عاطفي قوي، آن ها بيشتر غرق آن مي شوند تا آن جا كه آن ها تمام خوش بيني ها در مورد خود را از دست مي دهند و توانايي هاي خود براي مقابله با واقعيات زندگي را دست كم مي گيرند. در طول زمان، تنش ها و مشكلات عاطفي آن ها، شعله هاي ترديد و در نهايت نفرت از خود را شعله ور مي كند و آن ها به دنياي تيره و تار عذاب آور و نااميد كننده ي خود سقوط مي كنند.
تيپ چهارها مي توانند با تاييد و رها كردن پيوستگي افراطي خود به احساساتشان، از دام تيپ شخصيّتي خود فرار بكنند. در اين صورت تيپ چهارها مي فهمند علي رغم ترسي كه داشتند، احساسات آن ها نمي ميرند، بلكه توانايي ها و استعدادهاي ديگر آن ها فعال شده و به كار گرفته مي شوند. و هر چه قدر بيشتر با واقعيّت ها تعامل مي كنند، زندگي عاطفي آن ها پُربارتر مي شود. آن ها در مي يابند كه هر چه بيشتر از اسارت خلق و خوي قبلي خود، رهايي پيدا مي كنند، توانايي هاي عملي آن ها بيشتر رشد مي كند. بنابر اين تيپ چهارها كشف مي كنند كه نه تنها داراي بينش ذاتي و خلاقيّت هستند بلكه در زمينه هاي عملي هم توانا و قوي هستند.
------------------------
#enneagram
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#جعفر_واعظي

-----------------
نمونه هاي شخصيت هاي تيپ ٣ انياگرام
#احسان_عليخاني
#مهران_مديري
#ويشكا_آسايش
#امين_حيايي
#كارلوس_كيروش
#هادي_ساعي
#سعيد_معروف
------------------
3
THE ACHIEVER
Enneagram Type Three
تيپ انياگرامي سه: موفقيت طلب
The Success-Oriented, Pragmatic Type:
Adaptable, Excelling, Driven, and Image-
Conscious
موفقيت محور
عمل گرا
سازگار
عالي طلب
به دنبال وجهه اجتماعي
نمايش گر

Type Three in Brief
خلاصه تيپ سه
Threes are self-assured, attractive, and charming.
آن ها با اعتماد به نفس، جذاب، و فريبنده هستند.

Ambitious, competent, and energetic, they can also be status-conscious and highly driven for advancement.
بلند پرواز، با صلاحيت، و با انگيزه هستند، آن ها مي توانند به دنبال موقعيت هاي اجتماعي باشند، و شديداً به دنبال پيشرفت هستند.
They are diplomatic and poised, but can also be overly concerned with their image and what others think of them.
آن ها با سياست، با وقار هستند، ولي مي توانند نمايشگر باشند و عقيده ديگران در مورد آن ها مهم است.

They typically have problems with workaholism and competitiveness.
آن ها معمولاً خوره ي كار هستند و دنبال رقابت هستند.

At their Best: self-accepting, authentic, everything they seem to be—role models who inspire others.
در بهترين حالت: خودشان را دوست دارند، با اصالت هستند، آن ها خودشان را مدل فرض مي كنند كه مي توانند الهام بخش ديگران باشند.
#enneagram
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#jaafar_vaezi
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#انياگرام
#جعفر_واعظي

----------------
2
THE HELPER
Enneagram Type Two

The Caring, Interpersonal Type:
Generous, Demonstrative, People-Pleasing, and Possessive
٢
ياري كننده
تيپ دو انياگرام
تيپ مراقب، مردم گرا، بخشنده، نمايشي، در فكر راضي كردن همه، و انحصار گر
-----------------
نمونه شخصيت هاي تيپ ٢ انياگرام:
نمونه هاي تيپ ٢
-------
#مريلا_زارعي
#شقايق_فراهاني
#شقايق_دهقان
#داريوش_فرضيايي (#عمو_پورنگ)
#رضا_صادقي
-------------------
Type Two in Brief
معرفي كوتاه تيپ دو

Twos are empathetic, sincere, and warm-hearted.
آن ها همدل، صادق، و خوش قلب هستند.

They are friendly, generous, and self-sacrificing, but can also be sentimental, flattering, and people-pleasing.
آن ها دوستانه، بخشنده، فداكار هستند، اما مي توانند احساساتي، چرب زبان باشند و بخواهند همه را راضي نگهدارند.

They are well-meaning and driven to be close to others, but can slip into doing things for others in order to be needed.
آن ها خوش نيت هستند و تمايل دارند به ديگران نزديك شوند، اما مي توانند به سمتي كشيده شوند كه كارها را براي ديگران به اين قصد انجام مي دهند كه مورد نياز باشند.

They typically have problems with possessiveness and with acknowledging their own needs.
آن ها معمولاً با تسلط به ديگران و تصديق نيازهاي خود مشكل دارند.

At their Best: unselfish and altruistic, they have unconditional love for others.
در بهترين حالت، بدون خودخواهي، و نوع دوست هستند، و عشق بدون شرط به ديگران را تجربه مي كنند.
-----------------
#enneagram
#enneagram_transformations
#understanding_the_enneagram
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي -------------

-------------------
نمونه شخصيّت هاي تيپ ١ انياگرام:
#امام_خميني
#علي_نصيريان
#دانيال_حكيمي
#لادن_طباطبايي
#فريبا_كوثري ---- --------------------
اسامی تیپ یک
اصلاح طلب (the reformer)، آموزگار (the teacher)، فعّال (the activist)، شرکت کننده (the crusader)، فیلسوف اخلاق (the moralist)، کمال طلب (the perfectionist)، سازمان دهنده (the organizer). --------------------
ما به این دلیل
تیپ شخصیّتی یک را اصلاح طلب نامیدیم که تیپ یکی ها احساس رسالت می کنند و این آن ها را هدایت می کند که بخواهند دنیا را از راه های مختلف بهبود ببخشند با تمام توانی که دارند. آن ها تلاش می کنند به فلاکت و بدبختی ها غلبه کنند، مخصوصاً در زمینه ی اخلاقی، تا این که روح بشریت کاملاً روشن شود و متفاوت باشد. آن ها برای کسب استانداردهای بالا، حتی به قیمت فدا کردن نیازهای شخصی خود، نهایت تلاش را می کنند.
--------------------- -----
THE REFORMER
Enneagram Type One

The Rational, Idealistic Type:
Principled, Purposeful, Self-Controlled, and
Perfectionist
-----------------------
Type One in Brief

Ones are conscientious and ethical, with a strong sense of right and wrong. They are teachers, crusaders, and advocates for change: always striving to improve things, but afraid of making a mistake. Well-organized, orderly, and fastidious, they try to maintain high standards, but can slip into being critical and perfectionistic. They typically have problems with resentment and impatience. At their Best: wise, discerning, realistic, and noble. Can be morally heroic.
----------------
#jaafar_vaezi
#enneagram_transformations
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram
#جعفر_واعظي
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام

------------------
تيپ شناسي انياگرام
-------------------
نمونه هاي شخصيت هاي ايراني تيپ ٩ انياگرام:
#مجيد_اخشابي
#هانيه_توسلي
#شبنم_قلي_خاني
#گلاره_عباسي
#ترانه_عليدوستي
#امير_حسين_رستمي
#هومن_برق_نورد
#كورش_تهامي
#پريناز_ايزديار
--------------------
اسامی تیپ: صلح طلب (the peacemaker)، التیام دهنده (the healer)، خوش بین (the optimist)، توافق گر (the reconciler )، تسلی دهنده (the comforter)، آرمان گرا و تخیلی (the utopian)، هیچ کس ویژه (nobody special). ما تیپ نُه را به این دلیل صلح طلب می نامیم که هیچ تیپی به اندازه ی آن ها خود را فدای صلح درونی و بیرونی برای خود و دیگران نمی کند. آن ها جست و جو گرانی معنوی هستند که اشتیاق زیادی به اتحاد با هستی و همچنین با دیگر انسان ها دارند.
---------------------
ype Nine in Brief

Nines are accepting, trusting, and stable. They are usually creative, optimistic, and supportive, but can also be too willing to go along with others to keep the peace. They want everything to go smoothly and be without conflict, but they can also tend to be complacent, simplifying problems and minimizing anything upsetting. They typically have problems with inertia and stubbornness. At their Best: indomitable and all-embracing, they are able to bring people together and heal conflicts.
---------------------
#enneagram
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram_transformations
#jaafar_vaezi
#انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#جعفر_واعظي

--------------------
نمونه هاي تيپ ٨ انياگرام:
#داريوش_ارجمند
#نسرين_مقانلو
#محمد_علي_كشاورز
#پرويز_پرستويي
#امير_قلعه_نويي
#علي_دايي
#بهاره_رهنما
#آزاده_صمدي
----------------------- -----
اسامی تیپ هشت انياگرام:
چالش گر (the challenger)، رهبر (the leader)، پشتیبان (the protector)، تامین کننده (the provider)، کارفرما (the entrepreneur)، خود کامه و لجوج (the maverick)، سرسخت (the rock). ما به این دلیل تیپ هشت را چالش گر نامیدیم که از میان همه ی تیپ های شخصیتی، هشتی ها لذت می برند از چالش گری و همچنین این فرصت را به دیگران می دهند که وارد چالش با آن ها شوند تا پیشرفت کنند. آن ها با جاذبه هستند و این توانایی فیزیکی و روحی را دارند که دیگران را وادار کنند که آن ها را در تمام زمینه ها تعقیب کنند، از شروع تاسیس یک شرکت، ساختن یک شهر، خراب کردن یک خانواده، شروع یک جنگ، یا شروع یک صلح.
------------------
Type Eight in Brief

Eights are self-confident, strong, and assertive. Protective, resourceful, straight-talking, and decisive, but can also be ego-centric and domineering. Eights feel they must control their environment, especially people, sometimes becoming confrontational and intimidating. Eights typically have problems with their tempers and with allowing themselves to be vulnerable. At their Best: self- mastering, they use their strength to improve others' lives, becoming heroic, magnanimous, and inspiring.
-----------------
#jaafar_vaezi
#enneagram_transformations
#understanding_of_the_enneagram
#enneagram
#جعفر_واعظي
#انياگرام
#درك_و_فهم_انياگرام
#تغيير_و_تحول_بر_اساس_آموزه_هاي_انياگرام

Most Popular Instagram Hashtags