#دخترقشقایی

MOST RECENT

#لباس_قشقایی
#دخترقشقایی
هستی خانوم از طایفه عمله تیره کزنلو از شیراز
@hasti_larki
#قشقایی_تورک
#لباس_قشقایی

#دخترقشقایی
درنگاهت چیزی است

که نمیدانم چیست

مثل بوی نم بعدازباران

مثل ارامش بعدازیک درد

مثل پیداکردن یک واژه ی گم کرده

مثل کامل شدن یک شعربلندناقص

من به ان محتاجم

وهنوز

مثل ان لحظه ی خوب اغاز

من به خود میگویم

که هزاران سال است

میشناسم اورا.... @imnazli__
@qashqai_2017
@zahra_ghashghaei_
#قشقایی
#لباس_قشقایی
#اصالت_قشقایی

#لباس_قشقایی
#دخترقشقایی
الناز جمشیدی از بیدگل ابرج از طایفه کشکولی بزرگ
ارسالی از:
@sarajamshidi9883
#قشقایی_تورک
#لباس_قشقایی
#اصالت_قشقایی

#لباس_قشقایی
#دخترقشقایی
المیرا خانوم
ارسالی از:
@shaqayeq.r79
#قشقایی_تورک
#لباس_قشقایی
#اصالت_قشقایی
تصاویر خود با لباس قشقایی را به ما ارسال کنید
@qashqai_2017
@qashqai_2017

#لباس_قشقایی
#دخترقشقایی
زهرا قشقایی
@zahra_ghashghaei_
دلبریم،سن سیز وجودیم تار_مار اولماخدادی

سن کی یوخسان،خسته کؤنلوم بیقرار اولماخدادی

هجریندن کؤنلوم باغیندا یاسمن،نرگس گولو

سارالیب_سولوب منیم تک،ایندی خار اولماخدادی

#قشقایی_تورک
#لباس_قشقایی
#اصالت_قشقایی
لطفا تصاویر خود با لباس قشقایی را برا ما ارسال کنید
@qashqai_2017
@qashqai_2017

#لباس_قشقایی
#دخترقشقایی
دنیا قشقایی از طایفه دره شوری
ارسالی از:
@zahra_ghashghaei_
#قشقایی
#لباس_قشقایی
#دخترقشقایی
#اصالت_قشقایی
#زیبایی
@qashqai_2017
@qashqai_2017
لطفا تصاویر خود با لباس قشقایی را به ما ارسال کنید
@qashqai_2017
@qashqai_2017

#لباس_قشقایی
نازنین دهقان طایفه قراچه
@nazi64501

#قشقایی_تورک
#لباس_قشقایی
#اصالت_قشقایی
#دخترقشقایی
لطفا تصاویر خود با لباس قشقایی را برا ما ارسال کنید
@qashqai_2017
@qashqai_2017
@qashqai_2017

#لباس_قشقایی
#دخترقشقایی
نازلی از شهرضا ..طایفه دره شوری
@imnazli__
#قشقایی_تورک
#لباس_قشقایی
#اصالت_قشقایی
#دخترقشقایی
#تورک
@qashqai_2017
@qashqai_2017
@qashqai_2017
مارا فالو کنید و به دوستان خود نیز معرفی کنید

#لباس_قشقایی
مائده مرادی جعفرلو
از طایفه شش بلوکی
ارسالی از
@younes.m.j
#قشقایی
#لباس قشقایی
#اصالت_قشقایی
#لباس_قشقایی
#دخترقشقایی
#تورک
#شش بلوکی
@qashqai_2017
@qashqai_2017
با ما بهتر دیده شوید

✨✨✨ گر گویمت که سروی سرو این چنین نباشد
ور گویمت که ماهی مه بر زمین نباشد
گر در جهان بگردی و آفاق درنوردی
صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد
لعلست یا لبانت قندست یا دهانت
تا در برت نگیرم نیکم یقین نباشد
صورت کنند زیبا بر پرنیان و دیبا
لیکن بر ابروانش سحر مبین نباشد
زنبور اگر میانش باشد بدین لطیفی
حقا که در دهانش این انگبین نباشد
گر هر که در جهان را شاید که خون بریزی
با یار مهربانت باید که کین نباشد
گر جان نازنینش در پای ریزی ای دل
در کار نازنینان جان نازنین نباشد
ور زان که دیگری را بر ما همی‌گزیند
گو برگزین که ما را بر تو گزین نباشد
عشقش حرام بادا بر یار سروبالا
تردامنی که جانش در آستین نباشد
سعدی به هیچ علت روی از تو برنپیچد
الا گرش برانی علت جز این نباشد
#گچساران_شهر_من
#تهرانپارس
#کرج
#فیروزآباد
#کنگان
#عسلویه_خلیج_فارس
#جدیدترین_مدل
#دخترقشقایی
#دخترلر

Most Popular Instagram Hashtags