#دخت

11442 posts

TOP POSTS

#هرمزگان #بندرعباس #صداو سيما #خليج فارس #مجري #برنامه زنده #سرپناه#روز دختر#دخت بندري #بنت الهدي احمدي

.
همونقدر که تحمل غرغرهای دختر واسه پسرا سخته...
تحمل دروغ های پسر هم واسه دخترا سخته...

عاقبتی ک شوا به سرمه
داغ #سحر شونها رودلمه
خدا گرفتار شون بکن .
چطور گرفتاروم شوکه
ای #دخت ناز خوشگلم .
چطوری از بارم شوگه .

یه روز خعععلی خشش لارک جا همه خالی😉😉
#دخت ناخدا

#دهت #دخت #سارا
زندگی است دختر.

MOST RECENT

Most Popular Instagram Hashtags