[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#دادنامه

461 posts

TOP POSTS

#دادنامه جالب و مستدل راجع به اتهام حضور در معابر و انظار عمومی بدون #حجاب شرعی 🔹 توجه دادگاه به داوری #عرف زمان و مکان

⚖ لیستی از #دادنامه هایی که نیاز به #ابلاغ در #سیستم cms ندارند

با مراجعه به «بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه» می‌توانید به بسیاری از آرای مفید و جالب‌توجه
دادگستری‌ها و دیوان‌عالی کشور دست پیدا کنید

#اختبار #رأی #قوه_قضائیه #دادنامه #حقوق

#بگونه: به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، حکم حبس سه فعال سیاسی بنامهای “امین حاجیلو”، “آراز خاصه تراش” و “اسلام علی اکبرلو” به اجرا درآمد و این سه فعال سیاسی جهت اجرای تحمل حبس یک ماهه به زندان خوی منتقل شدند.
بر اساس این خبر، این سه فعال آذری در بهمن ماه سال گذشته در ارتباط با بزرگداشت “روز جهانی زبان مادری” بازداشت و از سوی شعبه یک رژیم در دادگاه انقلاب خوی، هر کدام به سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند که در دادگاه تجدید نظر با تخفیف به یک ماه حبس کاهش یافت.
اتهام این فعالان تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه و توزیع اعلامیه عنوان شده است و در دادنامه به “صورتجلسه اداره اطلاعات رژیم مبنی بر کشف یک فقره اعلامیه و دستگیری حین تکثیر آن” و اقرار متهمان استناد شده است.
اسلام علی اکبرلو، یکی از این فعالان، پیش از این نیز با اتهامات مشابه به شش سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
#فعال_سیاسی #دادنامه #اطلاعیه #زندان

قسمت دوم#دادنامه

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/1/26
🔹شماره رای نهایی: 9209970220100039 📝رأی بدوی :
درخصوص دعوی آقایان م.س. و و.گ. با وکالت آقای م.خ. به‌ طرفیت شرکت به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ 364586901 ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه‌ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 364586901 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها طبق فیش‌های پرداختی صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران 📝رأی دادگاه تجدید نظر :
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 910997216060076 مورخه 11/2/1391 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت به استرداد مبلغ 364576901ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق م.س. و و.گ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 265 از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهر در عدم تبرع است و می‌تواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده وجه می‌باشد که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارایه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاً اینکه معامله فی‌مابین آنان واقع واز آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه

📝غبن زیانی است که به هنگام دادوستد ، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام می شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد به طرف نا آگاه می رسد .
♦️شرایط غبن👇🏽
🔹۱- تنها در عقود معوض ، که دو ارزش متقابل با هم مبادله می شود راه دارد .
🔹۲- لزوم نابرابری فاحش بین دو عوض مبادله شده ، چندان که تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم بخورد .
🔹۳- وجود عدم تعادل به هنگام دادوستد.
🔹۴- آگاه نبودن طرف زیان دیده از میزان ارزش های واقعی : ( م ۴۱۸ ) ⁉️میزان غبن چقدر است ؟: به میزانی که عرفا قابل مسامحه نباشد ( فاحش ) . م ۴۱۷

در اختلاف میان دو طرف معامله درباره علم مغبون به بهای واقعی ، اصل عدم آگاهی است و آنکه وجود علم به سود اوست مدعی به شمار می آید .

دکتر کاتوزیان : اثبات جهل با مغبون است : ( چون همه آگاه از قانون فرض می شود )

در صورت تحقق خیار غبن : فروشنده نمی تواند زیان خریدار را بپردازد مگر اینکه مغبون راضی شود . زیرا ضمانت اجرای خیار غبن حق فسخ است ( م ۴۲۱ ) ♦️مبنای غبن👇🏽 📝در موردی خیار غبن نظرات متفاوتی ارائه شده 🔹۱- تخلف از شرط ضمنی
🔹۲- پرهیز از ضرر و جبران آن ( قاعده لا ضرر ) ♦️اسقاط خیار غبن👇🏽 🔹۱-به علت عدم ارتباط غبن با نظم عمومی خیار غبن قابل اسقاط است ، چه در قرارداد و چه بعد از قرارداد .
🔹۲- اسقاط خیار یک عمل ارادی است و آثار آن نیز تابع همان اراده است ( اگر مغبون به گمان اینکه تفاوت قیمت در عرف متعارف است آن را ساقط کند چنین نباشد خیار ساقط نمی شود. ( کاتوزیان ) 📝غبن حادث ( نظریه حوادث پیش بینی نشده ) را به غبنی گویند که بعد از انجام عقد به علت نوسانات اقتصادی پیش می آید و برای تحقق این نوع غبن دو شرط لازم است : 🔹۱- باید حادثه خارجی غیر منتظره باشد
🔹۲- متعهد را دچار مشقت و حرج کند . ( در واقع شاخه ای از عسر و حرج است ) 📝به هر حال علی رغم اینکه در حقوق اکثریت قریب به اتفاق دنیا ماده ای را به این نوع غبن اختصاص داده اند . بعضی از کشورها در صورت غبن حادث به مغبون اختیار فسخ و بعضی اختیار تعدیل قرارداد را به نظر دادگاه گذاشته اند ، در حقوق متاسفانه برای این نوع غبن هیچ ماده قانونی وجود ندارد و در نتیجه غبن حادث هیچ اثری در قرارداد متعاملین ندارد.
#دادخواست #داوری_حقوقی #دادنامه # وکیل #وکالت # آزمون_وکالت #لایحه #شکواییه#قرارداد#حقوقي

✍🏻 یک دادنامه جالب:
محکومیت متهم به «ترک انفاق» به انجام تحقیق درباره حقوق زوجین، شیوه همسرداری و موقعیت اجتماعی زنان در مشهد

#حقوق #قانون #وکالت #وکیل #نفقه#انفاق #ترک_انفاق #دادنامه#حکم#law#lawfirm#

MOST RECENT

#دادنامه جالب و مستدل راجع به اتهام حضور در معابر و انظار عمومی بدون #حجاب شرعی 🔹 توجه دادگاه به داوری #عرف زمان و مکان

#حقوقی_ادبی ✒📃
میدانی!
دل ها قانون و ماده سرشان نمیشود!
اجاره ی امروزی شاید
"تملیک منافع احساسات و تمامیت یک انسان مشخص باشد"
آن هم دقیقا محدود به یک ظرف زمان و مدتی مشخص،
میدانی این روزها موجرها، خیلی راحت و نرم حکم به تخلیه ی "تو " را میگیرند!
اصلا گاهی"بودن"ها ناگهان دریک چشم به هم زدن به تعبیرشان "عدوانی" می شود!
و آن وقت تو میمانی و "دربه دری " و اجاره نشینی در دنیای روابط استیجاری آدم ها، "حق حبس" عجیب اعمال می شود
تا مهربان نباشی و توجهشان نکنی،
مهربان نیستند و توجهت نمیکنند.
میخوانی... به سختی میخوانی. خصوصا دادنامه ها را با آن ادبیات نامانوس قضات گونه دکتر کاتوزیان و بابایی هریک به شیوه ی خود می خواهند بیع و اجاره را به تو بفهمانند و تو به قانون نانوشته ی موجر ومستاجر "آدم ها" فکر میکنی ... و میگویی که چه بی عدالتی هایی که در دل ها خاک می خورند و به محکمه نمی روند.
پ.ن: دل هایمان را زود اجاره ندهیم و زود دلی را اجاره نکنیم ...
دل ها، محکمه و وکیل سرشان نمی شود...
♡♡♡
#حقوق #ادبیات #شعر #احساس #محکمه #وکیل #قاضی #عدالت #اجاره #بیع #قانون #انسان #روابط #تملک #چشم #عدوان #توجه #سختی #دادنامه #دادگاه #حق_حبس #مهربانی #موجر #مستاجر #دل #دکتر_کاتوزیان
#law #lawyer #judge @haq.joo

سلام
دوستانی که در خصوص جرایم کیفری و مجازات و دادنامه سوال کرده بودند.
یک رای دادگاه کیفری ارسال شده است مبنی بر جرم مصرف مسکرات (مشروب) که فرد به مجازات 80 ضربه شلاق محکوم شده است در دادگاه نخستین .
لذا دوستانی که در موضاعات کیفری و پیرامون این رای سوالی دارند در کامنت مطرح کنند اساتید و دوستان هم در حد بضاعت پاسخگو باشند به طراح سوال.
.
.
والسلام
روز بخیر
26 شهریور 1396
.
.
#حقوقی#دادنامه#کیفری#شرب_خمر
#فارس #لارستان #گراش #خنج #اوز #فیشور

.
حق شفعه نکات ظریفی در خود دارد که در پست نمی گنجد و صرفا به منظور آگاهی بیشتر بیان شد. به عنوان مثال این حق، فوری است و یعنی اگر برای شخصی چنین حقی به وجود آمد باید سریعا اقدام کند در غیر این صورت، حق وی زایل خواهد شد و امکان استفاده از آن را نخواهد داشت.
.
#vakill_modafe #حقوق #جزایی #حقوقی #اجاره #ارث #سرقت #جرم #مجازات #وکیل #قانون #حق #دادگاه #خانواده #زندان #دادسرا #رای #دادنامه#
.
#حق #حق_شفعه #شفعه #اموال_غیرمنقول #اموال_منقول #صلح #معاوضه #مشاع #غیرمنقول #شفیع #شریک #بیع #هبه

✍🏻 یک دادنامه جالب:
محکومیت متهم به «ترک انفاق» به انجام تحقیق درباره حقوق زوجین، شیوه همسرداری و موقعیت اجتماعی زنان در مشهد

#حقوق #قانون #وکالت #وکیل #نفقه#انفاق #ترک_انفاق #دادنامه#حکم#law#lawfirm#

👉اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی👈
اعسار به وضعیت شخصی گفته میشود که توانایی پرداخت هزینه های دادرسی و یا دیونش را ندارد.
شخص#معسر می تواند چنانچه امکان پرداخت #هزینه دادرسی طرح دعوی را نداشته باشد؛ قبل از اقامه دعوای اصلی نسبت به ارائه #دادخواست اعسار به #دادگاه مربوطه اقدام نماید. که در صورت اثبات این ادعا در دادگاه، دیگر جهت طرح دعوی نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نخواهد داشت.
اما چنانچه شخص معسر به موجب حکم دادگاه، محکوم به پرداخت وجهی گردیده باشد، میبایست 🔎ظرف مدت یک ماه پس از صدور #دادنامه قطعی🔍 ضمن ارائه صورت کامل اموال خود به دادگاه صادر کننده رای، اقدام به ارائه دادخواست #اعسار از پرداخت محکوم به نماید.
💡به موجب #قانون و رویه دادگاه ها، اثبات اعسار از طریق شهادت شهود انجام میگردد.
#حقوق#دادگاه#هزینه دادرسی#اعسار#محکوم به#وکیل#قانون
👩‍🎨اقتباس شده از کارتون سعید صادقی

Most Popular Instagram Hashtags