#داداشام

5629 posts

TOP POSTS

یه کسایی هستن که توو بدترین دوران زندگی هر پسری، میان توو زندگیت،که اون دورانو برات فراموش نشدنی میکنن
که حتی اگه 120 سالم بگذره نمیتونی فراموششون کنی...#داداشام

#time soldiering

اگه خواستی تکیه بدی؛
نه به چهره ها اعتماد کن نه به زبون ها؛
به دوچیز اما میشه تکیه کرد؛
یکی مرام و مردانگی،
دومی قدرشناسی بامرام؛نمک میشناسه قدر شناس نارو نمیزنه💖#داداشام

سفره خونه جوانان با #داداشام

درسته که آسیدمرتضی طوقیشوبه ی دنیانمیداد،منم رفیقامو به صدتاطوقی آسیدمرتضی نمیدم,
درسته صمد لیلاروباجونش عوض نمیکردولی منم رفیقامو به صدتالیلانمیدم,
درسته حسن خله هرشب به عشق اینکه علی بلبل دوسش داشته باشه شمع نذر ی امامزاده میکرد,ولی مابه عشق شما رفیقا همه ی امامزاده ها رو شمع بارون میکنیم,
درسته رضاحسن مطرب توفیلم جوونمرد رفیقشو فروخت ولی ما رفیق به جونمون بسته نمیفروشیمش
به افتخار تک تک رفیقام.
#داداشام❤
#شهریار
#صفاباشه

به گالری عکس ها گوشیت ک نگاه میکنی ی عکس هایی برات خاصن چون اون موقع ی چیزایی داشتی ک الان نداری ........
هیچ چیز موندنی نیست جز رفاقت.

دو عالم را

به دست خود نمک کردم

به چشم خویشتن دیدم

که دستِ بی نمک دارم... #داداشام #سلاطین #مشتی

با فاز ترین #شبه عمرمون!👑
:)95/9/7
از کجا بگم ناموسن
از اینکه تولده کاکام #شروین بودو
#منو جذابمون #شهاب ساعت نه رسیدیم..تو خیابون..🙊
از اینکه شروین وسطاش از بس همه چی خورد ولو شد دمه در😹🙌
از لباسه ابی #کیا که دیه هیچی نمیگم💃..
#ممدمونم که داغون مخ میزد💘
#یاسینم که لشمونه کلا😯
از کاکام #سامان چی بگم که اخر برامون پیتزا خرید تا صبم ظرف میشس..😂😛(😘)
ناموسن تولده..شروینمونننننن بعده چن ماه
مباکککککککککک(مجردی ترین پارتی دنیا/:😎😹یه مش خراب
#پوریـ
#داداشام

تو به اون دل ببند
من #داداشام هستن

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد اونم اینه که #رفیق اونی نیست که باهاش خوشی ، #رفیق اونیه که بدون اون داغونی !!!
چاکره #داداشام........

MOST RECENT

‏هرچی بیشتر ملاحظه کنی بیشتر سواری میدی
#داداشام❤❤❤

من دوتا داداش دارم 
اون چیزهایی که شما گفتید نیس 
ولی
یه همراه خوبن 
یه دوست واقعی

ولی واقعا دااااااااااااداااااااااااشن
حدقلش اینه که تو عروسیت یکی رو داری که واست مردونه برقصه😍😛😍😍 یکی داری همیشه واست غیرتی بشه😘😘😘
خدایا داداشام دنیامن همیشه پشت و پناهشون باش 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 #داداش#داداشم#داداشام#داداشیم#تموم#دنیامن

دو عالم را

به دست خود نمک کردم

به چشم خویشتن دیدم

که دستِ بی نمک دارم... #داداشام #سلاطین #مشتی

آسمان فرصت پرواز بلند است ولے
قصه اینست چه اندازه ڪبوتر باشے

#شهیدمن
#داداشام
#رفیقام
#شهیدحسین_خرازی
#شهیدحامدکوچک_زاده
#شهیدمحسن_حججی
#شهیدگمنام

با فاز ترین #شبه عمرمون!👑
:)95/9/7
از کجا بگم ناموسن
از اینکه تولده کاکام #شروین بودو
#منو جذابمون #شهاب ساعت نه رسیدیم..تو خیابون..🙊
از اینکه شروین وسطاش از بس همه چی خورد ولو شد دمه در😹🙌
از لباسه ابی #کیا که دیه هیچی نمیگم💃..
#ممدمونم که داغون مخ میزد💘
#یاسینم که لشمونه کلا😯
از کاکام #سامان چی بگم که اخر برامون پیتزا خرید تا صبم ظرف میشس..😂😛(😘)
ناموسن تولده..شروینمونننننن بعده چن ماه
مباکککککککککک(مجردی ترین پارتی دنیا/:😎😹یه مش خراب
#پوریـ
#داداشام

تو به اون دل ببند
من #داداشام هستن

به گالری عکس ها گوشیت ک نگاه میکنی ی عکس هایی برات خاصن چون اون موقع ی چیزایی داشتی ک الان نداری ........
هیچ چیز موندنی نیست جز رفاقت.

یه کسایی هستن که توو بدترین دوران زندگی هر پسری، میان توو زندگیت،که اون دورانو برات فراموش نشدنی میکنن
که حتی اگه 120 سالم بگذره نمیتونی فراموششون کنی...#داداشام

#time soldiering

درسته که آسیدمرتضی طوقیشوبه ی دنیانمیداد،منم رفیقامو به صدتاطوقی آسیدمرتضی نمیدم,
درسته صمد لیلاروباجونش عوض نمیکردولی منم رفیقامو به صدتالیلانمیدم,
درسته حسن خله هرشب به عشق اینکه علی بلبل دوسش داشته باشه شمع نذر ی امامزاده میکرد,ولی مابه عشق شما رفیقا همه ی امامزاده ها رو شمع بارون میکنیم,
درسته رضاحسن مطرب توفیلم جوونمرد رفیقشو فروخت ولی ما رفیق به جونمون بسته نمیفروشیمش
به افتخار تک تک رفیقام.
#داداشام❤
#شهریار
#صفاباشه

Most Popular Instagram Hashtags