#داخ_بن

139 posts

TOP POSTS

.
بعضي از بچه ها يه استعدادهاي عجيبي دارن كه تا زمينه فراهم نشه استعدادشون شكوفا نمي شه.
اين تابلو اثر هنريه بچه هاي #داخ_بن هست كه بعد سه هفته كار به اتمام رسيده. .
.
شما با خريد اين تابلو به ادامه پروژه #داخ_بن با شعار #هنر_براى_همه_كودكان كمك خواهيد كرد. 😊
.
.
◽️ اكرليك و تركيب مواد روي بوم
🌅 ١٠٠ در ١٢٠ سانتي متر
💰 شروع قيمت از ٤٢٠ تومان

‏‎🔸پروژه #داخ_بن با پيام "هنر براى همه كودكان" شكل گرفته و هدف آن آموزش رايگان هنر در فضاهاى مختلف براى #همه كودكان است.
.
.

اين پروژه از ارديبهشت ماه به صورت آزمايشى در بافت تاريخى يزد براى كودكان ساكن در محله هاى مختلف برگزار شده است.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان ♥️
.
.
🌀@dakhban .
🌀@shserpo

پروژه #داخ_بن با همكارى ش سرپُ
با پيام "هنر براى همه كودكان" شكل گرفته و هدف اون برگزارى دوره داخ بن در فضاهاى باز براى #همه كودكان است.
.
.
.
.
.
📆پنجشنبه ها از ساعت ١٨:٠٠
📍بافت تاريخى يزد: بوستان شاه ابوالقاسم
.

@shserpo
@dakhban
@pishraneh.xyz

‏‎🔸پروژه #داخ_بن با پيام "هنر براى همه كودكان" شكل گرفته و هدف آن آموزش رايگان هنر در فضاهاى مختلف براى #همه كودكان است.
.
.

اين پروژه از ارديبهشت ماه به صورت آزمايشى در بافت تاريخى يزد براى كودكان ساكن در محله هاى مختلف برگزار شده است.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان ♥️
.
.
🌀@dakhban .
🌀@shserpo

‏‎🔸پروژه #داخ_بن با پيام "هنر براى همه كودكان" شكل گرفته و هدف آن آموزش رايگان هنر در فضاهاى مختلف براى #همه كودكان است.
.
.

اين پروژه از ارديبهشت ماه به صورت آزمايشى در بافت تاريخى يزد براى كودكان ساكن در محله هاى مختلف برگزار شده است.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان ♥️
.
.
🌀@dakhban .
🌀@shserpo

پروژه #داخ_بن با همكارى ش سرپُ
با پيام "هنر براى همه كودكان" شكل گرفته و هدف اون برگزارى دوره داخ بن در فضاهاى باز براى #همه كودكان است.
.
.
.
@shserpo
@dakhban
@pishraneh.xyz

پروژه #داخ_بن با پيام "هنر براى همه كودكان" 📆پنجشنبه ها ساعت ١٨:٠٠ 📍بافت تاريخى يزد: بوستان شاه ابوالقاسم

@dakhban @shserpo @pishraneh.xyz

نقاشى كودكان را همينطور كه هست جدى بگيريد...
.

شباهت نقاشى پاول كله به كودكان...
.
.
.
بوم براى اولين بار برگزار ميكند؛
دوره آموزش خلاقيت با نقاشى!.
. .
#داخ_بن .
.
.
.
تماس بگيريد:
09024681029 .
.
.

MOST RECENT

اين هفته پنجشنبه ٢٢ تيرماه به علت غبار آلود بودن هوا بيش از حد #مجاز و انتظار آسيب براى گروه هاى خطر از جمله كودكان كلاس #داخ_بن برگزار نميشه... 😞
.
.
به اميد اينكه بتونيم توى محل هاى سر بسته هم برگزار كننده كلاس براى #همه كودكان باشيم😊
.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان .
.
.
www.irimo.ir

#داخ_بن #همه #كودكان #هنر #آموزش #هوا #آلوده #گردوغبار #يزد #نيكوكا
#nikoka #nikoka #shserpo
@dakhban
@shserpo

يكى من، يكى تو
.
. . .
.
📆پنجشنبه ١٥ تير ماه ١٣٩٦
📍بافت تاريخى يزد: بوستان شاه ابوالقاسم
.
.
.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان .
.
.
.
#درخت
#داخ_بن #همه #كودكان #هنر #آموزش #سفال #نقاشى #چوب_كبريت #حركت #عشق #نيكوكا #هنر_براى_همه_كودكان
#nikoka #nikoka #shserpo
@pishraneh.xyz
@dakhban
@shserpo

همين الان يهويى😄✋🏻
.
. . .
.
📆پنجشنبه ١٥ تير ماه ١٣٩٦
📍بافت تاريخى يزد: بوستان شاه ابوالقاسم
.
.
.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان .
.
.
.
#درخت
#داخ_بن #همه #كودكان #هنر #آموزش #سفال #نقاشى #چوب_كبريت #حركت #عشق #نيكوكا #هنر_براى_همه_كودكان
#nikoka #nikoka #shserpo
@pishraneh.xyz
@dakhban
@shserpo

🤓😎😁🐻😍😐🙁😊
.
. .
.
#غروب 🌆
. 📆پنجشنبه ٨ تير ماه ١٣٩٦
📍بافت تاريخى يزد: بوستان شاه ابوالقاسم
.
.
.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان .
.
.
.
#آرامش
#داخ_بن #همه #كودكان #هنر #آموزش #قلمو #رنگ #كودك #نقاشى #حركت #عشق #نيكوكا
#nikoka #nikoka #shserpo
@pishraneh.xyz
@dakhban
@shserpo

زرد💛 آبى💙
.
. .
📆پنجشنبه ٨ تير ماه ١٣٩٦
📍بافت تاريخى يزد: بوستان شاه ابوالقاسم
.
.
.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان .
.
.
.
#آرامش
#داخ_بن #همه #كودكان #هنر #آموزش #قلمو #رنگ #كودك #نقاشى #حركت #عشق #نيكوكا
#nikoka #nikoka #shserpo
@pishraneh.xyz
@dakhban
@shserpo

‏‎🔸پروژه #داخ_بن با پيام "هنر براى همه كودكان" شكل گرفته و هدف آن آموزش رايگان هنر در فضاهاى مختلف براى #همه كودكان است.
.
.

اين پروژه از ارديبهشت ماه به صورت آزمايشى در بافت تاريخى يزد براى كودكان ساكن در محله هاى مختلف برگزار شده است.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان ♥️
.
.
🌀@dakhban .
🌀@shserpo

زرد💛 آبى💙
.
. .
📆پنجشنبه ٨ تير ماه ١٣٩٦
📍بافت تاريخى يزد: بوستان شاه ابوالقاسم
.
.
.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان .
.
.
.
#آرامش
#داخ_بن #همه #كودكان #هنر #آموزش #قلمو #رنگ #كودك #نقاشى #حركت #عشق #نيكوكا
#nikoka #nikoka #shserpo
@pishraneh.xyz
@dakhban
@shserpo

‏‎🔸پروژه #داخ_بن با پيام "هنر براى همه كودكان" شكل گرفته و هدف آن آموزش رايگان هنر در فضاهاى مختلف براى #همه كودكان است.
.
.

اين پروژه از ارديبهشت ماه به صورت آزمايشى در بافت تاريخى يزد براى كودكان ساكن در محله هاى مختلف برگزار شده است.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان ♥️
.
.
.
.
#داخ_بن #همه #كودكان #هنر #آموزش #كفش #نظم #نقاشى #حركت
#nikoka #nikoka #shserpo 🌀@dakhban .
🌀@shserpo

‏‎🔸پروژه #داخ_بن با پيام "هنر براى همه كودكان" شكل گرفته و هدف آن آموزش رايگان هنر در فضاهاى مختلف براى #همه كودكان است.
.
.

اين پروژه از ارديبهشت ماه به صورت آزمايشى در بافت تاريخى يزد براى كودكان ساكن در محله هاى مختلف برگزار شده است.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان ♥️
.
.
🌀@dakhban .
🌀@shserpo

‏‎🔸پروژه #داخ_بن با پيام "هنر براى همه كودكان" شكل گرفته و هدف آن آموزش رايگان هنر در فضاهاى مختلف براى #همه كودكان است.
.
.

اين پروژه از ارديبهشت ماه به صورت آزمايشى در بافت تاريخى يزد براى كودكان ساكن در محله هاى مختلف برگزار شده است.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان ♥️
.
.
🌀@dakhban .
🌀@shserpo

همه در كنار هم❤️😊 .
#ممنون🙏🏻
.
.
.
📆پنجشنبه ١ تير ماه ١٣٩٦
📍بافت تاريخى يزد: بوستان شاه ابوالقاسم
.
.
.
.
.
#هنر_براى_همه_كودكان .
.
#داخ_بن #همه #كودكان #هنر #آموزش #سفال #نقاشى #حركت #عشق #نيكوكا #هنر_براى_همه_كودكان #همدردى #افطار
#nikoka #nikoka #shserpo
@pishraneh.xyz
@dakhban
@shserpo

امروز 😊❤️ گِل سفال و كلى حِس خوب
.
. .
.
📆پنجشنبه ١ تير ماه ١٣٩٦
📍بافت تاريخى يزد: بوستان شاه ابوالقاسم
.
.
.
.
.
.
.
#داخ_بن #همه #كودكان #هنر #آموزش #سفال #نقاشى #حركت
#nikoka #nikoka #shserpo
@pishraneh.xyz
@dakhban
@shserpo

فردا هستيم🙏🏻😊
.
.
.
📆پنجشنبه ١ تير ماه ١٣٩٦
📍بافت تاريخى يزد: بوستان شاه ابوالقاسم
.
.
.
.
.
.
.
#داخ_بن #همه #كودكان #هنر #آموزش #سفال #نقاشى #حركت
#nikoka #nikoka #shserpo
@pishraneh.xyz
@dakhban
@shserpo

بعد از سه هفته كار بچه ها روى تابلو شماره يك، اين تابلو با قيمت پايه ٤٢٠ هزار تومان به نفع پروژه #داخ_بن به فروش گذاشته ميشود. .
.
.

شما با خريد اين تابلو به ادامه پروژه #داخ_بن با شعار #هنر_براى_همه_كودكان كمك خواهيد كرد. 😊
.
.
.
.
◻️اكرليك و تركيب مواد روى بوم
🌅١٠٠در١٢٠سانتى متر
💰شروع قيمت از ٤٢٠ .
.
.
.
🔶به صورت آلبوم
.
.

#حراج #تابلو #نقاشى #هنر #آموزش #خيريه #نيكوكا #داخ_بن
@dakhban
@shserpo

Most Popular Instagram Hashtags