[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#خویش

3642 posts

TOP POSTSچیزی که مانع دیدن خود حقیقی توست،نقاب هایی است که به آنها خو کرده ای. نقاب های روانی و شخصیتی.
آنها را کنار بگذار و خودت باش ...
اگر تنها یکبار تجربه اش کنی
دیگر به هیچ چیز دیگری راضی نمیشوی ...تغییر ؛ تنها زمانی به بهترین وجه صورت می پذیرد که انسان واقعا بخواهد و اراده کند به #خویشتن_واقعی خود دست یابد..
در #حقیقت، فردی که برای #روان_درمانی به ما مراجعه می کند، فردی است که بر واکنشها و احساسات خود سرپوش گذاشته و آنها را انکار کرده است.
چنین کسی چه بسا که کوشیده است #تغییر کند، اما پیوسته خود را در قید رفتارهایی که دوستشان نمی داشته اسیر و محبوس دیده است.
دورنمای تغییر، تنها زمانی در فرد مشاهده می شود که فرد تا بدانجا که می تواند بکوشد عبارت باشد از خویشتن #خویش
و بتواند هر چه بیشتر به آنچه در خویشتن انکارش می کرده است، دست یابد.
.
#کارل_راجرززیرکانه ترین روش برای دوست یابی، یکرنگی است.
بگذر از هرآنچه نیستی! زندگی آنقدرها هم طولانی نیست که سالیان ارزشمندمان را با تظاهر بگذرانیم و حق زندگی را از #خود_واقعی دریغ کنیم... راستی و درستی را برگزین که بهترین انتخاب زندگی است.
بقول اوحدی (عارف و شاعر قرن هشتم)،
راستی کن که راستان رستند
در جهان راستان قوی دستند

#علیرضا_مقصودلو
#روانشناس_مثبت‌گرا
Telegram: depth_psychology
#خود_واقعی #خودحقیقی #خود_حقیقی
#روانشناسی #خودشناسی #خودشکوفایی #خوشبختی #آرامش #ذهن_آگاهی #خود_آگاهی #شخصیت

سال ها گذشت و #زندگی در جریان است با من یا بی من . اما آموختم که بگذرم همچون رود . #عاشق باشم و با #عشق نفس بکشم. #مثبت بین باشم و #مثبت نگر باشم . سعی کنم #خویش را دوست بدارم و کمک کنم دیگران را کمک کنم که خود را دوست بدارند .

کسی که ندای درون #خویش رامی شنود،نیازی نیست به سخنان بیرون گوش فرادهد؛
بگذارآب هاساکن شوند
تاعکس #ماه و ستاره هارا رادروجود خودببینی...🌙🍃🌊⛅🌈☀☀

تا شدم بی خبر از خویش، خبرها دارم
بی خبر شو که خبرهاست در این بی خبری

#فروغی_بسطامی

#خویش #خبرها #بی_خبری

گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس ... #خویش را در #خویش پیدا کن کمال این است و بس
#نباشد_جهان_چيزى_بجز_لبخندش

دشوارترین شکنجه این بود که ما
یک یک به حریم خویش تبعید شدیم....
#شکنجه #خویش #پرتره #portrait #مراغه

اینم خویش انداز(سلفی) من و دو تا از رفقای خوبم تو برف چاه ورز لامرد... روحیمون شاد شد..
خدایا شکرت.
آقا ما بریم اسکی⛷
#جمعه#خویش انداز#برف#چاه ورز#لامرد

#خویش اَنداز
.
.
.
فَرهَنگِستانِ زَبانُ و اَدَبِ فارسی🤣🤣

MOST RECENT

#بابا_خود_را_باش
.
.
فرزند باباافضل کاشانی در آخرین لحظات عمر پدرش از او تقاضای پندی کرده بود.
و باباافضل به فرزند خود چنین گفت:(( #بابا_خود_را_باش)) بابا_خود_را_باش
یعنی ببین که هستی و چه می کنی ؟
هیچ به دیگران کاری نداشته باش.
اگرهم در مقام امر و نهی به دیگران هستی،ابتدا به خودت نگاه کن!
ببین آیا آن گونه که باید ،خودت مطیع هستی یا نه؟
اگر نبودی،امر و نهی بر خویشتن را مقدم بر دیگران قرار ده،
زیرا هر کس برای خود اصل است و دیگران فرع او هستند!
اگر اصل ساخته نشود،مطمئنا فرع هم ساخته نمی شود!
#پس_خود_را_باش
.
همانگونه که امیر مومنان مولی الوحدین حضرت علی علیه السلام فرموده اند:
معرفه النفس انفع المعارف
#معرفت #علی #مولا #باباافضل #پند #امرونهی #دین #خویش #نفس #علامه #هدف #خلقت #آفرینش #خداوند #مذهب #عیب_شناسی #تفکر #آرامیدن #آرامش #رهبر #امنیت #کرمانشاه #زلزله #هنر #طلبه #نورالدینی

هر روز در برابر آینه ایستاده و بخود گویی :
عزیزم تو را همانگونه که هستی می پذیرم و دوست میدارم ......
عمیقا" شادم کز جنس عشق هستم .....
با خویش و همگان در صلح هستم ......
از صمیم قلب تندرستی و شادکامی را برایت خواهان هستم .....
هر روز بیشتر نظاره گر خود هستم تا با شناخت خود دنیای نیکتری بسازم ......
چون دنیا فرافکنی همان چیزی ست که درون می ستایم و می پرستم .....
چه ساخته ی ذهنیت ، چه برآمده از حقیقت ........
شادمان باشید :-)
..................................................................................................................................#آینه #پذیرفتن #صلح #خود#خویش #دنیا #قلب #تندرستی #شادکامی #شناخت #نظاره گر #نیکتر #فرافکنی #درون #می ستایم #می پرستم #حقیقت #ذهنیت #از جنس عشق هستم #عشق #هر روز

✏📖
اولین پله ی تحوّل این است
که خودم رو تغییر بدهم،
پیرامونم با من تغییر خواهد کرد .
محمدصادق رهبر .

#تغییر #خود #محمد#صادق #رهبر #پیرامون #اول #پله #جمله #سخنان #بینش #فلسفه #خویش #mohammad_sadegh_rahbar

سال ها گذشت و #زندگی در جریان است با من یا بی من . اما آموختم که بگذرم همچون رود . #عاشق باشم و با #عشق نفس بکشم. #مثبت بین باشم و #مثبت نگر باشم . سعی کنم #خویش را دوست بدارم و کمک کنم دیگران را کمک کنم که خود را دوست بدارند .

.
#پاییز آمدست کــــه خود را ببارمت

پاییز لفظ دیگر"من دوست دارمت"

بر باد می دهــم همـه ی بــود #خویش را

یعنی تو را به دست خودت می سپارمت

#باران بشو ، #ببار بــه #کاغذ ،#سخن بگــو

وقتی که در میان خودم می فشارمت

#پایان تو رسیده #گل کاغذی من

حتی اگر #خاک شوم تا بکارمت

اصرار می کنـــی کـــه مرا زود تر بگو

گاهی چنان سریع که جا می گذارمت

پاییز من ،  #عزیـــز #غــم_انگیز برگریـــز

یک روز می رسم و #تو را می بهارمت!
.
#سید_مهدی_موسوی

#جهان، اجزای بدن توست،
تو «آگاهی» هستی.
به هرچه که #نگاه کنی، اجزای #خویش را خواهی دید..
انسان ، تجلی آن آگاهی کل است.
جهان #مادی ، همان #آگاهی بی شکل است
#وحدت_وجود

.
#جهان، اجزای بدن توست،
تو «آگاهی» هستی.
به هرچه که #نگاه کنی، اجزای #خویش را خواهی دید..
انسان ، تجلی آن آگاهی کل است.
جهان #مادی ، همان #آگاهی بی شکل است
#وحدت_وجود
.

خویش همان راهی که هر لحظه می پیمایی ....
خویش هر سنگ و هر درختی که بر راه جلوه می نمایی .....
خویش سرود هر گامی که بر سنگفرش راه ساز می نمایی .....
خویش آن نشانه ی نشسته بر راهی که خود را راهنمایی می نمایی .....
بخند بر خویش که یکراستی یا پیچ و خَمشِ راه را خود انتخاب می نمایی .....
خویش باوری که سختی و سادگی پیمایش راه را تعیین می نمایی .....
خویش ابدیتی که تا بی نهایت امتداد می یابی .......
شادمان باشید :-)
...................................................................................................................................................................................................#راه #خویش #گام #هر لحظه #نشانه #سرود #سنگفرش #سختی #سادگی #یکراستی #پیچ و خم #تعیین کردن #انتخاب #سنگ #درخت #راهنمایی #ابدیت #بی نهایت #امتداد #باور

Most Popular Instagram Hashtags