#خودمم_نميدونم

MOST RECENT

خنده ي تلخ من از گريه غم انگيز تر است
حالم از گريه گذشته ست بدان ميخندم
___________________________________
#خنده_هاي_الكي
#اشكاي_يواشكي
___________________________________
#وات_دِ_فاز_؟
#خودمم_نميدونم

حاج حسين
بيا
بيا و با همون بدونه دستت
اصن با اون آستين خالى هم كه شده
دو تا بزن تو گوش ما
بلكه هم...
خيليامون محتاج اين حركتيم،محتاج...
#من_چمه ؟؟
#خودمم_نميدونم !

Most Popular Instagram Hashtags