#خفتگیری

MOST RECENT

یادگیری دفاع شخصی لازمه عموم مردم می باشد
این تکنیکهابرای آمادگی ذهن دوستان وهمراهان مجازی که شرایط حضوردرکلاس های آموزشی راندارند نمایش داده میشود.
امیدبرآن داریم که عموم مردم عزیزمان توانایی دفاع ازخودوعزیزانشان راداشته باشند

آدرس پیج:
@amoozesh_free
@amoozesh_free
@amoozesh_free

#selfdefense#رزمی#رزمیکار#انگیزه#هنررزمی#بادیگارد#دفاع#دفاع_شخصی#دفاع_خیابانی#ورزش#فدراسیون#اندام#مسابقات#آموزش#آموزش_خصوصی#انگیزشی#مبارزات#فایت#رزمی_بانوان#دفاع_شخصی_بانوان#حمله#چاقو#زورگیری
#تهدید#خفتگیری

یادگیری دفاع شخصی لازمه عموم مردم می باشد
این تکنیکهابرای آمادگی ذهن دوستان وهمراهان مجازی که شرایط حضوردرکلاس های آموزشی راندارند نمایش داده میشود.
امیدبرآن داریم که عموم مردم عزیزمان توانایی دفاع ازخودوعزیزانشان راداشته باشند

آدرس پیج:
@amoozesh_free
@amoozesh_free
@amoozesh_free

#selfdefense#رزمی#رزمیکار#انگیزه#هنررزمی#هنرهای_رزمی#آیکیدو#ایکیدو#بادیگارد#دفاع#دفاع_شخصی#دفاع_خیابانی#ورزش#فدراسیون#اندام#مسابقات#آموزش#آموزش_خصوصی#انگیزشی#مبارزات#فایت#فایتر#رزمی_بانوان#دفاع_شخصی_بانوان#لاکچری#حمله#چاقو#زورگیری
#تهدید#خفتگیری

یادگیری دفاع شخصی لازمه عموم مردم می باشد
این تکنیکهابرای آمادگی ذهن دوستان وهمراهان مجازی که شرایط حضوردرکلاس های آموزشی راندارند نمایش داده میشود.
امیدبرآن داریم که عموم مردم عزیزمان توانایی دفاع ازخودوعزیزانشان راداشته باشند

آدرس پیج:
@amoozesh_free
@amoozesh_free
@amoozesh_free

#selfdefense#رزمی#رزمیکار#انگیزه#هنررزمی#هنرهای_رزمی#آیکیدو#ایکیدو#بادیگارد#دفاع#دفاع_شخصی#دفاع_خیابانی#ورزش#فدراسیون#اندام#مسابقات#آموزش#آموزش_خصوصی#انگیزشی#مبارزات#فایت#فایتر#رزمی_بانوان#دفاع_شخصی_بانوان#لاکچری#حمله#چاقو#زورگیری
#تهدید#خفتگیری

یادگیری دفاع شخصی لازمه عموم مردم می باشد
این تکنیکهابرای آمادگی ذهن دوستان وهمراهان مجازی که شرایط حضوردرکلاس های آموزشی راندارند نمایش داده میشود.
امیدبرآن داریم که عموم مردم عزیزمان توانایی دفاع ازخودوعزیزانشان راداشته باشند

آدرس پیج:
@amoozesh_free
@amoozesh_free
@amoozesh_free

#selfdefense#رزمی#رزمیکار#انگیزه#هنررزمی#هنرهای_رزمی#آیکیدو#ایکیدو#بادیگارد#دفاع#دفاع_شخصی#دفاع_خیابانی#ورزش#فدراسیون#اندام#مسابقات#آموزش#آموزش_خصوصی#انگیزشی#مبارزات#فایت#فایتر#رزمی_بانوان#دفاع_شخصی_بانوان#لاکچری#حمله#چاقو#زورگیری
#تهدید#خفتگیری

🚨 تعرض به دو پسر دبستانی به بهانه دیدن خرگوش ▪️پسری که به اتهام آزار و اذیت دو کودک دستگیر شده در بازجویی‌ها مدعی شد خودش در کودکی قربانی تعرض شده بود. ▪️متهم 21 ساله: من در کودکی دو بار قربانی تعرض شدم. یکبار زمانی که 7 سال بیشتر نداشتم و دفعه دوم 14 سالم بود که دو مرد مرا آزار دادند. یکی از دلیل‌هایی که این دو کودک را به خانه بردم به نوعی انتقام‌جویی بود. اما اصل ماجرا این بود که من همجنس‌گرا هستم و از طرفی بیماری دو قطبی - روحی - دارم. +به بچه هاتون یاد بدین جای دیدن حیوون باغ وحشه نه خونه مردم!

#تعرض#ازار#قتل#همجنسگرا#مدرسه#بچه#خفتگیری#باغ وحش#مردم#

یادگیری دفاع شخصی لازمه عموم مردم می باشد
این تکنیکهابرای آمادگی ذهن دوستان وهمراهان مجازی که شرایط حضوردرکلاس های آموزشی راندارند نمایش داده میشود.
امیدبرآن داریم که عموم مردم عزیزمان توانایی دفاع ازخودوعزیزانشان راداشته باشند

آدرس پیج:
@amoozesh_free
@amoozesh_free
@amoozesh_free

#selfdefense#رزمی#رزمیکار#انگیزه#هنررزمی#هنرهای_رزمی#آیکیدو#ایکیدو#بادیگارد#دفاع#دفاع_شخصی#دفاع_خیابانی#ورزش#فدراسیون#اندام#مسابقات#آموزش#آموزش_خصوصی#انگیزشی#مبارزات#فایت#فایتر#رزمی_بانوان#دفاع_شخصی_بانوان#لاکچری#حمله#چاقو#زورگیری
#تهدید#خفتگیری

Most Popular Instagram Hashtags