#خط_گرافيك

MOST RECENT

#هنر_برتر_از_گوهر_آمد_پديد
#هنر ؛ همواره جايگاه ويژه اى در پيشبرد اهداف بشرى داشته و دارد .
ممكن نيست نقش هنر را انكار كرد و نبايد ارزش را به ضد ارزش تبديل نمود .. هر از گاهى مى بينيم برخى با لگدكوب كردن احساسات مردم ، بود و نبود را زير سوال مى برند و با خط كشى نامعقولى سعى و حتى اقدام به حذف هنرمندان مى كنند ،، نه طالب بازگشت به گذشته هستم و نه خواهان حذف كسى يا انديشه اى ... هر انديشه ى هنرى از نقطه اى آغاز و پس از طى مسير طبيعى اش ، بسته به اقبال مردم فراز و فرودى دارد ،، حال كه اوضاع تغيير كرده و به مدد ارتباطات جمعى و دهكده ى مجازى جهانى مى توان هنر را در ابعادى وسيع به جهانيان معرفى كرد ، نبايد كوتاهى كنيم و اين وظيفه را از روى دوش خود برداريم .
پس از چهل سال كه #خط_آزاد را ابداع نمودم و مدتها كافرالخط لقب يافتم ، اكنون خوشحالم كه در ميانه ى نسخ و نستعليق ، دو خط اصلى كتابت در اين سرزمين ، منگنه نشد و راه خود را باز كرد .. اين خطنگارى كه بعضى دوستان به #خط_همايون مى شناسند و برخى ياران هم به طنز #خط_همايونى نام نهادند ،
هم اكنون در شهرآرايى و تابلونگارى و فتوگرافى و هر جا كه خطنگارى هست ، خودنمايى مى كند و هر گاه كه مى بينم جوانان با علاقه به اين نگارش روى مى آورند و با هر وسيله اى مى نگارند و دُرّ خط را در هواى هنر مى افشانند ، به خود غرّه مى شوم و عمرى را كه تلف شده مى پنداشتم پرثمر مى بينم و همين از هر ثبت رسمى برايم شيرين تر و جذّاب تر و دلنشين تر است 🌸
اين تحفه ى عالم گستر هنر را تقديم مى كنم به همه ى هنردوستان ، هنرمندان و هنرورزان جهان 🍀
باشد كه دل ها مصفّا گردد با قلم هنرمندان 🌟 پيش باد ✅
#همايون_گودرزى ✌️️ #نوشتن_كار_من_است
#همايون
#گودرزى
#دره_شورى
#قشقايى
#همايون_گودرزى
#همايون_گودرزى_دره_شورى #همايون_گودرزى_دره_شورى_قشقايى
#خط_عكس_گرافيك
#خط
#خط_آزاد
#خط_همايون
#خط_همايونى
#خطنگار
#خطنگار_همايون
#خط_نگار
#خط_نگار_همايون
#خطنقاشى
#خطنقاشى_همايون
#خط_نقاشى
#خط_نقاشى_همايون
#خطگرافى
#خطگراف_همايون
#خط_گرافيك
#خط_گرافيست_همايون
#نقاشى_خط
#نقاشى_خط_همايون
#خط_طراحى

Most Popular Instagram Hashtags