#خردگرایان

MOST RECENT

آتئیست یا وهابی؟

متاسفانه حتی نمی دانیم در کدام زمین به بازی گرفته شده ایم.

گمان می بریم به نقد علمی دین و مقوله ی خدا پرداخته ایم حال آنکه آلت دست وهابی ها شده ایم و ...
کافی است به نحوه ی یاد کردن این کانال ها از مشاهیر شیعه و وهابی دقت کنید. بی شک خواهید دانست چه موضوعی در جریان است

در کجاهای دیگر این طور فریب خورده ایم؟

#وهابی
#شیعه
#تفکر
#نقد_دین
#نقد_اسلام
#نقد_شیعه
#خردگرایان
#آمد_نیوز

🔞🎥 کلیپ #سگ_خوری #وهابیون
اونم نه ۱۴۰۰ سال پیش؛
همین امسال..👆 ➕حالا تصورکنین همین حیوانات
کانالهای #آتئیستی( #خردگرایان, #در_پی_انسانیت, #انسانم_آرزوست و..)رو اداره میکنن😝😂 #عربستان_طلبان💚💜 🍓🍃| @adrenaline110

💠از اشو، در مورد این که اگر خدا وجود ندارد، پس چه کسی این عالم را خلق کرده، سوالی شد، که در پاسخ ﮔﻔﺖ: 💠نیازی نیست که کسی آن را آغاز کرده باشد، زیرا برای این کائنات آغازی وجود ندارد، و پایانی هم نیست،از این پرسش، در تمامی مذاهب بهره کشی شده است، زیرا همه می خواهند بدانند که چه کسی آغاز کننده بوده است. 💠ذهن های شما چنان کوچک هستند، که نمی توانند یک کائنات بدون آغاز، یک کائنات بدون پایان، را تصور کنند. فقط از ابدیت تا ابدیت... 💠چون شما قادر نیستید این گستردگی را تصور کنید، این سوال برمی خیزد: "چه کسی کائنات را آفرید؟ چه کسی آن را شروع کرد؟" ولی اگر کسی آن را آغاز کرده باشد، پیشاپیش می باید یک کائنات وجود داشته باشد. 💠کائنات آغازی ندارد،خلقتی توسط یک فرد نیست،پایانی ندارد. و به یاد داشته باش، اگر آغازی می داشت، آنگاه به یقین می باید انتهایی هم داشته باشد. هر آغازی، یک آغاز برای یک پایان است: هر تولدی یک آغاز برای یک مرگ است. پس این خوب است! از خدا خلاص شوید، زیرا اگر او بتواند این دنیا را آغز کند، همچنین می تواند دنیا را نابود کند. 💠این شرافت جهان هستی است که آفریده نشده است. این شرافت انسان است که او آفریده نشده است،خدا یک اهانت برای جهان هستی، برای معرفت و برای همه چیز است. خدا یک تحقیر است. خدا راه حلی برای هیچ مسئله ای نیست؛ در واقع، او در دنیا بیشتر مشکل ساز است. او چیزی را حل نمی کند. در دنیا سیصد دین وجود دارد و همگی آنها با هم می جنگند. این ادیان همگی به سبب مفهوم خدا آفریده شده اند، زیرا همگی آنها مفاهیم خودشان را اختراع کرده اند. ✍ اﺷﻮ فصل اول کتاب #توطئه_ای_به_اسم_ﺧﺪا  #خردگرایان#خدا

💠از اشو، در مورد این که اگر خدا وجود ندارد، پس چه کسی این عالم را خلق کرده، سوالی شد، که در پاسخ ﮔﻔﺖ: 💠نیازی نیست که کسی آن را آغاز کرده باشد، زیرا برای این کائنات آغازی وجود ندارد، و پایانی هم نیست،از این پرسش، در تمامی مذاهب بهره کشی شده است، زیرا همه می خواهند بدانند که چه کسی آغاز کننده بوده است. 💠ذهن های شما چنان کوچک هستند، که نمی توانند یک کائنات بدون آغاز، یک کائنات بدون پایان، را تصور کنند. فقط از ابدیت تا ابدیت... 💠چون شما قادر نیستید این گستردگی را تصور کنید، این سوال برمی خیزد: "چه کسی کائنات را آفرید؟ چه کسی آن را شروع کرد؟" ولی اگر کسی آن را آغاز کرده باشد، پیشاپیش می باید یک کائنات وجود داشته باشد. 💠کائنات آغازی ندارد،خلقتی توسط یک فرد نیست،پایانی ندارد. و به یاد داشته باش، اگر آغازی می داشت، آنگاه به یقین می باید انتهایی هم داشته باشد. هر آغازی، یک آغاز برای یک پایان است: هر تولدی یک آغاز برای یک مرگ است. پس این خوب است! از خدا خلاص شوید، زیرا اگر او بتواند این دنیا را آغز کند، همچنین می تواند دنیا را نابود کند. 💠این شرافت جهان هستی است که آفریده نشده است. این شرافت انسان است که او آفریده نشده است،خدا یک اهانت برای جهان هستی، برای معرفت و برای همه چیز است. خدا یک تحقیر است. خدا راه حلی برای هیچ مسئله ای نیست؛ در واقع، او در دنیا بیشتر مشکل ساز است. او چیزی را حل نمی کند. در دنیا سیصد دین وجود دارد و همگی آنها با هم می جنگند. این ادیان همگی به سبب مفهوم خدا آفریده شده اند، زیرا همگی آنها مفاهیم خودشان را اختراع کرده اند. ✍ اﺷﻮ فصل اول کتاب #توطئه_ای_به_اسم_ﺧﺪا  #خردگرایان#خدا

برگی از تاریخ ادیان
پایان قرن 16 جراحی ممنوع اعلام شد.
پاپ معتقد بود در روز رستاخیز قطعات بدن نمی توانند یکدیگر را پیدا کنند!
هزاران تن با این تصمیم پاپ مردند بلکه اجزای بدنشان در روز رستاخیز گم نشود!
#ادیان #آتئیست #خردگرا #خردگرایی #خردگرایان #خرافه_پرستی #انسانم_آرزوست

🔴برگی از تاریخ ادیان🔴
پایان قرن 16 جراحی ممنوع اعلام شد.
پاپ معتقد بود در روز رستاخیز قطعات بدن نمی توانند یکدیگر را پیدا کنند!
هزاران تن با این تصمیم پاپ مردند بلکه اجزای بدنشان در روز رستاخیز گم نشود!
#ادیان #آتئیست #خردگرا #خردگرایی #خردگرایان #خرافه_پرستی #انسانم_آرزوست#قرون_وسطی#تاریخ

___________________________________________________

درون مرا هيچ كس نمى تواند ببيند ،

حتى نزديك ترين كسانِ من ،
تازه چه مى توانند بكنند ؟

در نهايت احساس همدردى . . .
#خردگرایان #محمود_دولت‌آبادى

#انسانیت  تنها #انسانیت  را در نظر داشته باشیم و باقی چیزها را فراموش کنیم. اگر بتوانیم از عهده این کار برآییم، آینده انسان، بهشتی خواهد بود لبریز از شادی و دانش و آگاهی ولی اگر موفق نشویم ..، یک "نابودی عظیم" و "جهانی" را پیش رو خواهیم داشت #خردگرایان
#آزادی#آگاهی

#آدمیان از هیچ چیز روی #زمین به اندازه ی تفکر نمی ترسند. بیشتر از نابودی حتی بیشتر از #مرگ. #تفکر، ویرانگر و طغیانگر است مهیب و هولناک است، تفکر نسبت به تعصبات، نهادهای جا افتاده و عادت های آسایش بخش، بی رحم است. تفکر به قعرِ #جهنم سرک می کشد و نمی هراسد. تفکر عظیم، چابک و #آزاد است. نور جهان است و شکوه بشر! / تفکر /برتراند راسل #خردگرایان #خرد #اندیشە #آزادی

ساعت شیعه،ساخت چین!!!! _ساعت چنده؟ +سجاد و عسگری دقیقه _هان؟؟؟!!! +. از فردا میبینی تو مدرسه اینجوری ساعت یاده بچهامون میدن . :-) :-) #بیداری  #آگاهی_تنها_راه_آزادیست #بیداری_سرکوب_شدنی_نیست  #بگونه  #خردگرایان #شیعه #اسلام  #آزادی_بیان  #علیه_فراموشی  #فقر #دزد #عقل  #شعور #بیشعوری  #عرب  #انسانیت #ایرانی  #آزادی_زنان  #علیه_بی_توجهی
11

80

💠از اشو، در مورد این که اگر خدا وجود ندارد، پس چه کسی این عالم را خلق کرده، سوالی شد، که در پاسخ ﮔﻔﺖ: 💠نیازی نیست که کسی آن را آغاز کرده باشد، زیرا برای این کائنات آغازی وجود ندارد، و پایانی هم نیست،از این پرسش، در تمامی مذاهب بهره کشی شده است، زیرا همه می خواهند بدانند که چه کسی آغاز کننده بوده است. 💠ذهن های شما چنان کوچک هستند، که نمی توانند یک کائنات بدون آغاز، یک کائنات بدون پایان، را تصور کنند. فقط از ابدیت تا ابدیت... 💠چون شما قادر نیستید این گستردگی را تصور کنید، این سوال برمی خیزد: "چه کسی کائنات را آفرید؟ چه کسی آن را شروع کرد؟" ولی اگر کسی آن را آغاز کرده باشد، پیشاپیش می باید یک کائنات وجود داشته باشد. 💠کائنات آغازی ندارد،خلقتی توسط یک فرد نیست،پایانی ندارد. و به یاد داشته باش، اگر آغازی می داشت، آنگاه به یقین می باید انتهایی هم داشته باشد. هر آغازی، یک آغاز برای یک پایان است: هر تولدی یک آغاز برای یک مرگ است. پس این خوب است! از خدا خلاص شوید، زیرا اگر او بتواند این دنیا را آغز کند، همچنین می تواند دنیا را نابود کند. 💠این شرافت جهان هستی است که آفریده نشده است. این شرافت انسان است که او آفریده نشده است،خدا یک اهانت برای جهان هستی، برای معرفت و برای همه چیز است. خدا یک تحقیر است. خدا راه حلی برای هیچ مسئله ای نیست؛ در واقع، او در دنیا بیشتر مشکل ساز است. او چیزی را حل نمی کند. در دنیا سیصد دین وجود دارد و همگی آنها با هم می جنگند. این ادیان همگی به سبب مفهوم خدا آفریده شده اند، زیرا همگی آنها مفاهیم خودشان را اختراع کرده اند. ✍ اﺷﻮ فصل اول کتاب #توطئه_ای_به_اسم_ﺧﺪا  #خردگرایان#خدا

ـ
باور نداشتن به خدا ، نشانه روشنگری یا شجاعت نیست ،
عقده گشایی هم نیست...!
بی خدایی باور به تنها بودن انسان ، در برابر مشکلات
زندگیست...!
بی خدایی یعنی پذیرفتن مسولیت زندگی در اوج
تنهایی و ترس ، بدون پناه بردن به یک قادر مطلق خیالی...!!"
ـ
ـ
ـ
گفت و گوی کوتاه " پاپ " و
" استیون هاوکینگ " فیزیکدان نظری و کیهان شناس ،
پرسش اول هاوکینگ :
چه کسی جهان را به وجود آورده...!؟
پاپ : خدا
پرسش دوم هاوکینگ : چه کسی خدا را به وجود آورده
است...!؟
پاپ : خدا نیازی به " به وجود آورنده " ندارد...!
هاوکینگ ( نتیجه ) : پس ما قبول کردیم که چیزی میتواند
وجود داشته باشد که نیازی به خالق ندارد ،
حال به پرسش اول برمیگردیم ....!!؟
ـ
ـ
ـ
اسكیمو :
اگر من چیزی درباره خدا و گناه ندانم آیا باز هم به
جهنم میروم..!؟
كشیش : نه ، اگر ندانی نمی روی...!
اسكیمو : پس چرا میخواهی این ها را به من بگویی...!؟"
ـ
ـ
" آنى دیلارد "
ـ
ـ
ـ
ـ #اعتقاد #اعتقادات #خدا #بی_خدا #آتئیست
ـ #منطق#شعور#بیشعوری#بی_خدایان#فرگشتیان

ـ #فرگشت#بینگ_بنگ#نظریه_داروین#نظریه_تکامل
ـ ##خردگرایان#استیون_هاوکینگ#پاپ #کشیش
ـ #آزادی_عقاید#احترام_به_عقاید_دیگران

بنام آزادی،بنام خرد،بنام انسانیت
.
#عقل #بشر ناقص است #علم ناقص است
❌خرد بشر محدود به #زمان و #مکان است،عقل بشر نمیتواند به دوسوی محور زمان یعنی #آینده و گذشته سفر کند و خیر و شر روزگار را بداند،پس عقل بشر ناقص است و شایسته پیروی کردن و پیشوا شدن نیست ❌علم بشر نیز بدلیل ناقص بودن #خرد بشر ناقص است و هنوز به پاسخ خیلی از پرسشها نرسیده است.لذا نباید برای تصمیمگیری درمورد مسائلی که در آنها میان علم و یا سایر دستاوردهای فکری بشری و مفاهیم دینی تناقضی(مثلا در مورد #فرگشت #بیگ بنگ #حقوق_بشر #حقوق_زن #حقوق_کودک #برابری_زن_و_مرد #حقوق_همجنسگرایان #دموکراسی #لیبرالیسم #کمونیسم #لائیسیته #سکولاریسم)بوجود میاید،بدلیل اینکه #دین کامل است و علم ناقص است،باید دین را ملاک #حقیقت قرار داد نه علم را
🆔Instagram: @danesh_tafakor
🔴این مسئله یکی از رایج ترین مسائلی است که #اسلامگرایان به آن چنگ میزنند تا مفاهیم دینی خودرا برتر از دستاوردهای بشری و محصولات فکری انسانی چه علمی و چه #فلسفی نشان دهند
✳️#برتولد_برشت👈هدف علم این نیست که در را بسوی دانش بی نهایت باز کند،بلکه این است که خطاهای بینهایت را محدود کند
◀بحث در مورد چیستی علم و خرد انسان خود یک رشته علمی(فلسفه علم)است و سخن گفتن به اختصار در این مورد چندان کار آسانی نیست،اما میتوان با اشاره به چند مسئله،تا حدودی قضیه را روشن کرد
🔴#خردگرایان نسبت به علم چه دیدگاهی دارند؟
◀خردگرایان علم را بهترین مرجع برای یافتن حقایق در حوزه ای که علم در آن فعالیت میکند میدانند و در حوزه‌ای که علم در آنها راه ندارد،خردگرایان فلسفه مبتنی بر فرضهای حقیقی و استدلالهای معتبر و صحیح را تنها ابزارهای شایسته برای کشف حقایق میدانند
🔴دشمنی دیرینه اسلامگرایان با علم و دستاوردهای فکری بشری
◀قبل از اینکه موسسات علمی معتبر و نوین امروزی با تاسیس دانشگاه‌ها در #ایران رواج یابد،عموما باسوادهای ایران ملاها و آخوندها بودند.اگر کسی میخواست خواندن و نوشتن یاد بگیرد باید زیر دست ملاها و آخوندها درس میخواند.بیشتر تمرکز در مکتبخانه‌ها بر روی کتابهای ادبی همچون آثار سعدی و حافظ بود و شاگرد مکتبیها بخوبی معانی و مفاهیم این آثار را درک میکردند
👈قرآن نیز در کنار این درسها تدریس میشد و شاگردان این مکتبخانه‌ها اکثرا از دست خط بسیار خوبی برخوردار بودند و از کلمات قلنبه سلنبه در حرف زدن استفاده میکردند،چنان که از صداهای ضبط شده از رجال آن دوران پیداست در گفتار خود سعی بسیار در استفاده از کلمات عربی و استفاده صحیح از صیغه‌های افعال عربی مینمودند
👇👇ادامه درکامنتها

افتادگی آموز اگر طالب فیضی**هرگز نخورد آب،زمینی که بلند است
. 🔴#نبوت یا #پیامبری چیست؟
◀گزینشی #الهی است که که معارف الهی از سوی #خداوند بر بنده‌اش #وحی میشود تا اخلاق و کردار بندگان را درمسیر کمال و سعادت #رهبری کند
🆔instagram: @danesh_tafakor
◀مهمترین ویژگیهای پیامبران👈#دریافت_وحی #توانایی_معجزه #عصمت
✳️علمای دینی میگویند👈خداوند از سر لطف شخصی را مامور میکند که خلایق را از شر وبد کاری دور کند
✳️اما #خردگرایان میگویند👈اگر خداوند اینقدر بخوبی و نیکی و نظم و آسایش مردم علاقه داشت،
⬅چرا همه را خوب نیافرید؟
⬅چرا #شر و #بدی را در نهاد #خلق نهاد تا نیازی به فرستادن رسول باشد؟
✳️افراد دیندار جواب میدهند👈خداوند شر و بدی نیافریده است،زیرا خداوند خیر محض است.این #طبیعیت خود #آدم است که استعداد شر و خیر هر دو در آن است...
✳️خردگرایان میگویند👈این طبیعت آدمی که امکان شر و بدی و همچنین امکان خیر و نیکی در او هست چه کسی به این افراد داده است؟(علت العلل کیست؟)
👈غیر از این است که انسان ساخته شده و پا بدنیا میگذارد؟
🔴میبینیم که برخی افراد ذاتی آرام هستند و برخی دارای درونی توفانی!
👈همانطور که آدمیان در انتخاب رنگ چشم و قد و بینی و ویژگی‌های این چنینی تاثیری نداشته‌اند،در بعضی عوامل مهم و تاثیرگذار در روند زندگی مثل کیفیت و ترکیب مغز و اعصاب و خلق و خو و تمایلات درونی هم مطیع هستند
◀بعضی اشخاص بطور فطری آرام و معتدل و اشخاصی تند و خشن هستند!
👈مردم نیکو منش به حق دیگران تجاوز نمیکنند و آزاری به دیگران نمیرسانند و دیگران از هیچگونه زور‌گویی دست برنمیدارند
❓آیا فرستادن پیامبران برای این است که تمایلات این افراد را تغییر دهد؟
❓مگر با سرزنش ممکن است شخص پلیدی را به راه آورد و طبع مایل به شر وی را به نیکی راهنمایی کرد؟
👈اگر چنین بود چرا تاریخ بشر پر است از جرایم و خونریزی‌ها و اعمال غیر انسانی؟
👈پس به ناچار باید به این نتیجه برسیم که باتوجه به ذات نیک خداوند و این که دوست داشته که همه خوب شویم و به راه درست هدایت شویم و به خیر گراییم،خدا از فرستادن #انبیا و #پیامبران نتیجه‌ مطلوب را نگرفته است و از نظر یک #آزاد_اندیش راه مطمئن دیگری برای رسیدن به این هدف وجود دارد(الان خداوند میفرمایند👈دکی،چرا به ذهن خودم نرسیده بود؟😅)و آن این است که "قادر متعال همه را خوب بیافریند"
◀در قرآن و از طرف اشخاص دیندار جوابی برای این مساله عنوان شده و آن این است که دنیا دار امتحان است(اما شاکرن و اما کفورا)...
👇ادامه درکامنت
#پاسخ_به_خداباوران #آتئیست #نقد_اسلام #بیخدایی #خردگرا #رد_شبهات

‍ خدا حتی وجودش هم تأثیری در زندگی بشر ندارد. خدا صدای مرا نمی شنود. سکوت خداست. نیستی خداست. خدا تنهایی انسان است

ژان پل سارتر
از نمایشنامه ی شیطان و خدا
#خردگرایان#خرد

Most Popular Instagram Hashtags