[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#خداناباوری

3871 posts

TOP POSTS

تکامل،تواناتر از هر
خالقی،حیات را شکل می ‌بخشد و
راه ادامه‌ ی بقا را ب جاندار می‌آموزد

نحوه شکار ماهی‌ِ کماندار از
شگفتی ‌های زیبای دگرگونش است.

#خداناباوری
#کشتی_نوح
#خرافات

فرانسیس بیکن ، دانشمند انگلیسی ، از بانیان انقلاب علمی غرب...
#آتئیست_بیسواد #آتئیست #خداناباور #خداناباوری #خداناباوران #ملحد #ملحدین #الحاد #روغنفکر #منورالفکر

MOST RECENT

📌جوردانو برونو و گالیله دریافتند که زمین به دور خورشید می‌چرخد؛ ولی کلیسای کاتولیک این سخن را نظریه‌ای در تضاد با کتاب مقدس به شمار آورد. به همین دلیل آنها را محاکمه و به بدعت‌گذاری در دین متهم ساختند.
.
📌سنّت تغییرناپذیر کلیسا که همه‌ی مخالفان خود را اینچنین متهم می‌کند.
برونو زندانی شد و پس از شکنجه و قطع زبانش به قتل رسانیدند.
گالیله به زندان افتاد. سپس به حبس خانگی محکوم شد و از تدریس یا ایراد هرگونه سخنرانی منع گردید و حتی کتاب‌هایش نیز ممنوع شد. .
📌آیا هیچ‌یک از مسیحیان آن زمان چنین احتمالی می‌دادند که شاید برونو و گالیله‌ی -به زعم کلیسا- مرتد و بدعت‌گذار بیش از علمای مسیحی می‌دانند؟
.
📌نتیجه؛ کلیسا صدها سال پس از مرگ گالیله رسماً از وی عذرخواهی کرد؛ آن زمان که چرخش زمین بر همگان آشکار شد. در نهایت، کلیسا قبل از اینکه پیروانش را از دست بدهد، علی‌رغم میل باطنیش، پذیرفت که این زمین است که چرخش می‌کند. .
📌اکنون این سوال مطرح می‌شود:
ای مسیحیان جهان، آیا ممکن است کلیسای شما در مورد لاهوت بودن عیسی، روح القدس و پدر، و اینکه اینها را اقالیم سه‌گانه شمردن نیز دچار ارتداد و بدعت شده باشد؟
.
🆔@the_atheism_delusion
.
____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #امام_زمان #علم #خدا #دانشجو #آخرالزمان #ظهور #دانشگاه #خداناباوری #بیخدا #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #دانش #ایمان #معرفی_کتاب #آگنوستیک #مسیحیت #مسیحیان #عیسی_مسیح #مسیحی #دین #کلیسا #کاتولیک #کتاب_مقدس

فرانسیس بیکن ، دانشمند انگلیسی ، از بانیان انقلاب علمی غرب...
#آتئیست_بیسواد #آتئیست #خداناباور #خداناباوری #خداناباوران #ملحد #ملحدین #الحاد #روغنفکر #منورالفکر

📌جوردانو برونو و گالیله دریافتند که زمین به دور خورشید می‌چرخد؛ ولی کلیسای کاتولیک این سخن را نظریه‌ای در تضاد با کتاب مقدس به شمار آورد. به همین دلیل آنها را محاکمه و به بدعت‌گذاری در دین متهم ساختند.
.
📌سنّت تغییرناپذیر کلیسا که همه‌ی مخالفان خود را اینچنین متهم می‌کند.
برونو زندانی شد و پس از شکنجه و قطع زبانش به قتل رسانیدند.
گالیله به زندان افتاد. سپس به حبس خانگی محکوم شد و از تدریس یا ایراد هرگونه سخنرانی منع گردید و حتی کتاب‌هایش نیز ممنوع شد. .
📌آیا هیچ‌یک از مسیحیان آن زمان چنین احتمالی می‌دادند که شاید برونو و گالیله‌ی -به زعم کلیسا- مرتد و بدعت‌گذار بیش از علمای مسیحی می‌دانند؟
.
📌نتیجه؛ کلیسا صدها سال پس از مرگ گالیله رسماً از وی عذرخواهی کرد؛ آن زمان که چرخش زمین بر همگان آشکار شد. در نهایت، کلیسا قبل از اینکه پیروانش را از دست بدهد، علی‌رغم میل باطنیش، پذیرفت که این زمین است که چرخش می‌کند. .
📌اکنون این سوال مطرح می‌شود:
ای مسیحیان جهان، آیا ممکن است کلیسای شما در مورد لاهوت بودن عیسی، روح القدس و پدر، و اینکه اینها را اقالیم سه‌گانه شمردن نیز دچار ارتداد و بدعت شده باشد؟
.
🆔@the_atheism_delusion
.
____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #امام_زمان #علم #خدا #دانشجو #آخرالزمان #ظهور #دانشگاه #خداناباوری #بیخدا #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #دانش #ایمان #معرفی_کتاب #آگنوستیک #مسیحیت #مسیحیان #عیسی_مسیح #مسیحی #دین #کلیسا #کاتولیک #کتاب_مقدس

📌جوردانو برونو و گالیله دریافتند که زمین به دور خورشید می‌چرخد؛ ولی کلیسای کاتولیک این سخن را نظریه‌ای در تضاد با کتاب مقدس به شمار آورد. به همین دلیل آنها را محاکمه و به بدعت‌گذاری در دین متهم ساختند.
.
📌سنّت تغییرناپذیر کلیسا که همه‌ی مخالفان خود را اینچنین متهم می‌کند.
برونو زندانی شد و پس از شکنجه و قطع زبانش به قتل رسانیدند.
گالیله به زندان افتاد. سپس به حبس خانگی محکوم شد و از تدریس یا ایراد هرگونه سخنرانی منع گردید و حتی کتاب‌هایش نیز ممنوع شد. .
📌آیا هیچ‌یک از مسیحیان آن زمان چنین احتمالی می‌دادند که شاید برونو و گالیله‌ی -به زعم کلیسا- مرتد و بدعت‌گذار بیش از علمای مسیحی می‌دانند؟
.
📌نتیجه؛ کلیسا صدها سال پس از مرگ گالیله رسماً از وی عذرخواهی کرد؛ آن زمان که چرخش زمین بر همگان آشکار شد. در نهایت، کلیسا قبل از اینکه پیروانش را از دست بدهد، علی‌رغم میل باطنیش، پذیرفت که این زمین است که چرخش می‌کند. .
📌اکنون این سوال مطرح می‌شود:
ای مسیحیان جهان، آیا ممکن است کلیسای شما در مورد لاهوت بودن عیسی، روح القدس و پدر، و اینکه اینها را اقالیم سه‌گانه شمردن نیز دچار ارتداد و بدعت شده باشد؟
.
🆔@the_atheism_delusion
.
____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #امام_زمان #علم #خدا #دانشجو #آخرالزمان #ظهور #دانشگاه #خداناباوری #بیخدا #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #دانش #ایمان #معرفی_کتاب #آگنوستیک #مسیحیت #مسیحیان #عیسی_مسیح #مسیحی #دین #کلیسا #کاتولیک #کتاب_مقدس

Most Popular Instagram Hashtags