[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#خباززاده

229 posts

TOP POSTS

سلام
پدرمی گفت:
زندگی سخت تر ازاین حرف هاست
پدرآدم را درمی آورد....
بیچاره
نمی دانست
ژن خوبی به ارث نبرده بود
که تمام فرزندانش مستاجر
شده اند.....
لعنت به ژنی که
دودمان ادم را به بادمی دهد
لعنت به این‌‌ فضای وارونه
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
خاطره یی ازماهان عزیزم..که هروقت تعریف می کنه خنده روی لبای من میاره...
میگه:داشتم با دایی محمدبرنامه نگاه می کردم ادامس هم می جوییدم..یهو ادامس افتادروی پای دایی...دایی گفت: چی شد؟ گفتم هیچی دایی.
ادامس افتادروپات.
دایی گفت:برش دار...منم تابیام بردارم محکم برداشتم...دیدم دایی دادزد خارومادرمنوصلوات دادی....
داغونم کردی...
بعدمن دیدم یه عالمه موی پای دایی رو ادامس چسبیده....
بعدکلی خنده کردیم....مامان می خوام یه عالمه ادامس بگیرم بچسبونم روی پای دایی...موهاشوبکنم...اپلاسیون به همین می گن دیگه مامان....
ومن کلی خنده میکنم....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#دایی#محمد
#سید#ماهان
#گیلان#رشت
#آدامس#اپلاسیون

سلام
روزی که شعرهایم را به یاد نداشته باشم.....نمی دانم دنیا چه رنگی می شود.....شایدمن هم به رسم زمانه مثل پدر وعموآلزایمربگیرم.....شایدروزی خودم را به یادنیاورم...ودلم برای تمام کوچه های خاطره تنگ بشود.....آلزایمربیماری غریبی ست....آدم را آرام آرام گم می کند.....تصوراینکه روزی کتاب شعرم را جایی جا بگذارم غمگینم می کند......ژن خوبی که به ارث نبرده ایم.....همش ژن فراموشی ست......ژن نامرغوب.....خیلی دوست دارم وقتی آلزایمربه سراغ من آمد....آدم خندانی باشم.....نه زنی که به دنبال خودش همه را کلافه کند......توی خیابان زیاد دیده ام....آدم هایی که همش لبخندمی زنندوبی خیال دنیا شعرزمزمه می کنندزیرلب......
دلم برایشان می سوزد......دلم برای خودم می سوزد.....چقدرکلافه می شوم وقتی شعرهایم را به یاد نیاورم.....آن روز تنهاترین زن دنیا حتمن من خواهم بود‌.......
پسرم به من قول داده هرچقدر که او را به گردش می برم وقت پیری من راهم به گردش ببرد....خداکندفراموشی به سراغ پسرم نیاید....که من ان روز تنهای تنهامیشوم......
این روزها شعرهم آرامم نمی کند......
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
شایدتصمیم عجیبی گرفته باشم اما حتمن این کار را انجام می دهم...اگرروزی خدا بخوادبرای پسرم به خواستگاری بروم ..روزخواستگاری عروس خانم بایدصورتش را بشوید تا من صورت خودش را ببینم...صورت زیبای طبیعی اش را...بدون هیچ رنگ ولعابی...بدون هیچ ترفندزیبایی...
نمی خواهم پسرم بعدازاولین دیدارتعجب کند...بایدزیبایی های خدادادی را ببینند..‌آرایش بیشترواقعیت هارا ماست مالی می کند...
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#عروس#من#باید
#طبیعی#باشد

سلام
زای کی بیم تا امارا گوفتید :
مثلن ا قسمتا نگاه نوکون....باور بوکونید امی چوم بوستی بابا قوری بیشتر فاندرستیم.....
راستی چره همیشه ادم گبای زشتا زودتر یاد گیره....یا کار زشتا زودتر قاپه.....
تا صب امی زاکانا بیگیم ....شیمی گاز خاله یا دودید عزاداری میان....بیشتر اشان گازان معلومه به.....اشانا انگاری مرگ خنده گیره....خود منم با اینکه زای نوبوم ....وقتی می پر هفتم می دوست آمنه بامو ودرمورد می پر خاطرات گب بزه ایم می گاز خاله نیم متربازا بو.....
تا حالا دقت بو کودیدبعضیان خوشان زاکان امارا یه جور برخورد کونید انگاری اسمان خولو سوراخه بوسته اشان زای بکفت بیجیر؟
برخلاف می مار..کی وقتی مره خاستگار بامو اصلن ازمن تعریف نوکود.....وقتی خاستگار بوشو....بوگوفتم جان مار ایتا در راه خودا تعریف نوکودی می دیل بایه بوجور......
می مارم لوطف بوکود بوگوفت:
دوست نارم خودم تعریف بوکونم....
کولن به قول می کوجدانه برار..‌شیمی ماچیا نخواستیم....شیمی دماغ وینزکا امارا وانسینید...‌
کاش امانام وقتی امی پر ومار گوفتید ا کارا نوکونید امان برعکس کودیم....امی زاکان امی اشتبایا تکرار نوکونید...تا مثل امان خاطراتی بدارید که فقط بایدالزایمر بایه فراموش ببه....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت

سلام
وای مارجان چی خوب کی نتانی بایی بیرون ....ا روزان اگه بایی بیرون چیزها دینی‌‌‌‌....
امان کی زای بیم تا کوچه سر کفتیم امی تومان پاره بوستی ازترس امارا جما کودیم امی مار نیدینه تا امارا با تر راکه بزنه....‌
اون زمان نانستیم ا روزانا دینیم کی پاره پوره تومان هم مود به...‌‌
مارجان تی جانه ره غش بوکونم دوروسته کونج خانه خوفته یی اما حتمن مصلحتی ایسه چون اگه بایی بیرون ا چیزانا بیدینی ازغوصه دق کونی..‌‌‌‌
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
امروز درجمع دوستان شیدا....شعرهای خوبی شنیدیم...مخصوصن شعربانوسمیه ربیعی که همیشه احساسات منو تحریک می کنه...وبه فکر وا میداره...‌‌‌
درمورد سرقت های ادبی صحبت شد.....
کسانی اسم بردیم که خیلی ها با نوشته هاشون زندگی می کنن....وباورکردن این موضوع که سرقت ادبی می کنند...برای من درد آوربود.....اخرسربه نتیجه رسیدیم..شاعرهایی هستندکه چندین کتاب چاپ کردندومتاسفانه به واسطه ی چاپ ومخاطب نا آگاه بزرگ شدند...وباورکردن این موضوع که نیمی ازکتاب هاشون سرقت ادبی هست سخته.....
وشاعرهایی هستندبه قول معروف خرشون میره....وکسی جرات نداره اسامی رو علنی کنه....فقط همه دارنددر گوشی پچ پچ می کنند.....به دوست شاعرم گفتم باورکن اگه اسم این دوستان رو درپیج مون معرفی کنیم کلی فحش بایدبخوریم.....چون مخاطب باورنمی کنه این همه کتاب چاپ شده سرقت ادبی بیش نبوده....
ازپچ پچ های درگوشی حالم بد میشه...
اگه مدرک داشتم حتمن بدون ترسی معرفی می کردم اما باحرف نمیشه کسی رو متهم کرد.....
متاسفانه شاعرهای زیرکی بودندکه ردی به جا نزاشتند....به قول ما رشتی ها کلک رشتی زدند...‌
به امیدروزی که هیچ تفکری به سرقت نره......
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت
#سرقت# ادبی

سلام
برای گاو ها اهنگ می گذاریم تا شیرشان زیاد شود..برایشان اسم انتخاب می کنیم تا ما را حس کنند....برای گل ها اهنگ می گذاریم تا بیشتررشدکنندتاجوان بمانیم.....
برای ادم های زندگی خودچه کاری انجام داده ایم تا به پاییز زندگی شان نزدیک نشوند؟؟؟
ادم هابعدپرواز روح محبت احتیاج ندارند..ادم ها وقتی نفس می کشند تورا می خواهند....دست های نوازش گرتورا......لبخندتورا.....
انرژی مثبت تورا......کاش اگر اقاصدانمی کنی.....
کاش اگر خانومم صدا نمی کنی..‌کاش اگراسمش را صدا نمی کنی.....لقب های زشت را به سوی همسرت پرتاب نکنی.......همسرت لباس توست.....همسرت عیب هایت را می پوشاند..مواظب همسفرت باش.....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
به لطف خدا داستان بیستم هم به پایان رسید...امروزخوشحالم که توانستم برای کودکان سرزمینم بنویسم....
شبی ارام داشته باشید..
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

MOST RECENT

سلام
خاطره یی ازماهان عزیزم..که هروقت تعریف می کنه خنده روی لبای من میاره...
میگه:داشتم با دایی محمدبرنامه نگاه می کردم ادامس هم می جوییدم..یهو ادامس افتادروی پای دایی...دایی گفت: چی شد؟ گفتم هیچی دایی.
ادامس افتادروپات.
دایی گفت:برش دار...منم تابیام بردارم محکم برداشتم...دیدم دایی دادزد خارومادرمنوصلوات دادی....
داغونم کردی...
بعدمن دیدم یه عالمه موی پای دایی رو ادامس چسبیده....
بعدکلی خنده کردیم....مامان می خوام یه عالمه ادامس بگیرم بچسبونم روی پای دایی...موهاشوبکنم...اپلاسیون به همین می گن دیگه مامان....
ومن کلی خنده میکنم....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#دایی#محمد
#سید#ماهان
#گیلان#رشت
#آدامس#اپلاسیون

سلام
شایدتصمیم عجیبی گرفته باشم اما حتمن این کار را انجام می دهم...اگرروزی خدا بخوادبرای پسرم به خواستگاری بروم ..روزخواستگاری عروس خانم بایدصورتش را بشوید تا من صورت خودش را ببینم...صورت زیبای طبیعی اش را...بدون هیچ رنگ ولعابی...بدون هیچ ترفندزیبایی...
نمی خواهم پسرم بعدازاولین دیدارتعجب کند...بایدزیبایی های خدادادی را ببینند..‌آرایش بیشترواقعیت هارا ماست مالی می کند...
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#عروس#من#باید
#طبیعی#باشد

سلام
ماهان دندان افتاده خخخخ
به قول مادرم الان بچه ها به گوزی بندهستن..مابچه بودیم مادرمون با یه نخ دندون مارو می کشید..اما من مجبورشدم دندان شیری ماهان و ببرم بهداشت بکنم...
الان مخاطب نگه چرا بی ادب شدم کلمه ی گوز رو بکاربردم...
در رشت کلمه ی گوز کاربردهای زیادی داره معنی های زیادی...
مثلن گوزقدیعنی قدکوتاه
به گوزی بنده یعنی به مویی وصله یا تویه لحظه
پس فکرناجورنکنید
اینم دندونای بچه ی من که دیروزتوی بهداشت دندان پزشک سه تاروکند...
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#ماهان# دندان#شیری

سلام
ماهان گاز بکفته...خخخخ
به قول می مار الان زاکان به گوزی بندید..امان کی زای بیم امی گازا ایتا نخ امارا فاکه شه اید...الان می ماهان شیری گازا مجبور بوبوستم ببرم بهداشت..
الان مخاطب نگه خوره چره بی ادب بوبوستم کلمه ی گوزا بکار ببردم...رشت میان کلمه ی گوز کاربوردهای زیادی داره...مثلن گوزقد..یعنی قدکوتاه
به گوزی بنده..یعنی به مویی وصله یا یه لحظه میان...
پس فکرناجور نوکونید..
انام می زاک گاز که دیروز بهداشت میان سه تا باهم بکنده.دندان پزشک.
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#دندان#شیری#اقا#ماهان

سلام
امروزباران رحمت خدا روی سرانزلی باریدن گرفت...ومهمان های عزیزم ازرشت بوی مادرروبرام آوردند...سوغاتی های شهرم تمام خاطرات جوانی ام را تازه کرد...من هم سعی کردم غذای محلی درست کنم..تا امروزحسابی خانه ی کوچکم بوی شمال وبوی خاطره بدهد‌.خیلی خوشحال شدم ازدیدن عزیزانم..جای دیگرعزیزانم خالی بود...
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت#انزلی
#بوی#باران#بوی# خاطره
#سوغاتی#شمال
#کلم# محلی
# لاکو#سبزی#محلی
#میرزا# قاسمی
#انار# بیج
#جای#مادرم# خالی#بود

سلام
شعری که اجازه ی چاپ نگرفت...
گفتندمشکل اشکال وزنی بوده....
ومن میدونم مشکل کجاست....مشکل وزنی با کمی تغییردرست میشه...مشکل فکری رو نمیشه سانسورکرد...
صبح بخیرعروسک شهرقشنگ
سجده و سجاده وتوپ وتفنگ
توی شهرآدمای کاغذی
فکرای پلیدشون رنگ و وارنگ
قدیما یه شهری بودکه دل نداشت
توی قلب آدماش یه تیکه سنگ
خبرای خوش دیگه نمی رسید
جاده ام دچاریه آدم لنگ
سرهرچیزکوچیک جنگی میشد
توی دست بچه هاش پرازفشنگ
توی شهرآدمای بی خدا
بچه هاتوخواب می گن توپ و تفنگ
شنبه وسه شنبه وجمعه رسید
دل هیچکدوم براش نشدکه تنگ
آقامهدی می دونم‌یه روزمیای
شب بخیرآدمای شهرقشنگ
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان# رشت
#عید# برشما#مبارک

سلام
دوستان همراه روزتون پرازلبخندخدا...به زودی خبرهای خوبی‌ میرسد...ومن یک قدم به یکی از آرزو هایم نزدیک می شوم....
صبرم درحال گل دادن است.....
برای تک تک شما صبرجمیل آرزو دارم...
منتظرخبرهای خوب باشید....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
# خبرهای#خوبی#در#راه
است

سلام
من هم آدم نیستم وقتی که دل تنگ تونیست
دخترک تنهاست آقا اوکه هم رنگ تونیست
توبه رنگ آسمانی اوبه رنگ یک غبار
درکویرخشک دل بایدبباری پس ببار
گفته بودی مرهم هردرد بی درمان تویی
بی سرو سامان منم آقا سروسامان تویی
گرچه تارو پودمن ازمعصیت لبریزشد
عصرادینه دلم ازعشق تو سرریزشد
ترس دارم وقت مردن تو نباشی دربرم
کاش می شد گرد خوشبختی بپاشی برسرم
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#ظهورت#را#آرزو# کردم
#شعر#بیست#سال#پیش

سلام
گاهی اعدادباما حرف ها دارند.وماچه می دانیم راز اعدادچیست؟
وخدا چه اعدادی رامقدس می داند؟...نه سیزده روز بد خداست نه هفت گاهی روزشانس است...مهم نگاه توست که چطور روزت را آغازکنی...مطمین هستم اگردل کسی را نشکسته باشی روزت آفتابی ست توی کوره راه زندگی..ووای اگر دلی را شکسته باشی..وسط تابستان توی آفتابی ترین روزسال هم باشی تاریکی.‌‌امیدفردا روز زیبایی برای همه باشد...
#شهادت#امام#یازدهم
# امام#حسن#عسکری# تسلیت
و#تبریک#امام#زمان#امام#خوبی ها
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#96/9/6

سلام
گاهی کنارجمع باشی و تک روی کنی عالیه...برخلاف جهت اب شناکردن قدرت زیادی می خواد..
امروز فهمیدم حرف هایی که من می خواستم درمراسم یادبودشادروان سماعی بگم واجازه ندادندبرم پشت تریبون..یکی ازدوستان شاعرما گفت...خوشحالم حرف دلم اززبان شاعری دیگه گفته شد...خداهمیشه بامنه...چه مستقیم چه غیرمستقیم...
ممنون شاعرگرامی که نمی دونم کی بودی اما حدس می زنم کدوم دوست شاعربود..
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان#رشت
#حرف# دل
#خاتم#النبیا#انجمن#شعر

سلام
افتخارما شدی گل پسر گیلان..
کاش مسولین کله گنده ی گیلان کمی غیرت شمارا داشتند..کاش وقتی دروغ می گفتندوبه خون شهیدقسم می خوردندلااقل سرشان پایین بود..کاش می دونستندوظیفه اشون خدمت کردن به مردم عزیزگیلان است..کاش ازاین میزسه پایه لنگ ریاست فقط پشت میزنشستنش را بلدنبودند...کاش هروقت زیرفشاربودندمشکلات ودردهای گیلان را لاپوشانی نمی کردند..کاش کمی به فشاراول شب قبرهم فکرمی کردند..مرسی برادرکوچک گیلان..افتخارماشدی...ببخش هنوز ادم نشدم...هنوز لبریزگناه هستم...ببخش
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
# مدافع#حرم
#شهید#دانشجو#بابک#نوری

سلام
امروز بعدازمدرسه ی پسرم راهی رشت شدم ... وقت داشتم دینمو برای مراسم دو شاعرعزیزانجام بدم...برای مسابقات شطرنج پسرم مجبورشدم وسط مراسم بلندشم تا دم در خاتم اومدم اما برگشتم داخل مراسم یادبود...وقتی رسیدم داشتندشعرخوانی شادروان سماعی رو پخش می کردندرفتم پیش مجری عزیزگفتم بعدشعرخوانی یک دقیقه پشت تریبون کاردارم..‌اما مجری گفتندنمیشه ‌.برای شعرخوانی صداتون می کنیم گفتم من دارم میرم اولین مسابقات رسمی شطرنج پسرم....شعرنمی خوام بخونم فقط یک دقیقه اجازه بدیدحرف بزنم...بازهم اجازه ندادند.دوست شاعرما میگفت تا ندونم چی می خوای بگی اجازه نمیدم...باورکنیدتحت فشارم..گفتم چیز خاصی نمی خوام بگم فقط می خوام بگم چندتا دوست سرطانی داریم که منتظردیدن دوستان شاعرهستندبعدمرگ فایده نداره...اما اجازه ندادندومن تا به این روزبرای شعرخوانی ازکسی تقاضانکردم برم پشت تریبون اما برای حرف زدن درمورد دوستانی که دارن بامرگ دست وپنجه نرم می کنندتقاضاکردم برم پشت تریبون که اجازه ندادند....ومن بازهم به اجبارسکوت کردم..وراهی مسابقات شطرنج پسرم شدم...
امابه دوست مجری گفتم لطفن اگه من مردم دوستان شاعردورهم جمع نشن...وباچشمانی اشک بارمجلس خاتم رو ترک کردم...
#زهرا#خباززاده#کمساری
# گیلان#رشت
#شادروان#ابراهیم#سماعی
# شادروان#سیامک#یحیی زاده
#مسابقات#رسمی# شطرنج
# باشگاه#یادگار# امام
#سید#ابوالفضل#ماهان
#حسینی#پشتسرایی

سلام
مرگ اونقدربه ما نزدیکه که شاید فرصت یک لبخندرو ازما بگیره.وچه حیف کسانی که توی زندگی ما پربودندازلبخندوعشق ازجمع ما پر می کشند..
شادروان رقیه برهانی دختردایی مادرم بود..اونقدرخوش صحبت بودکه پسرهفت ساله ام راحت باهاش بازی می کرد..اونقدرخوش صحبت بودکه دوست داشتی ساعت هاکنارش بشینی وزمان رو گم کنی..من حس نمی کردم دختردایی مادرمنه...حس می کردم خاله ی منه..اخه مادرم تک دختربوده ومن خاله نداشتم...چقدرحس بدی به من دست دادوقتی شنیدم ساعت شش صبح امروز پروازکردومن نتونستم بدرقه اش کنم...لعنت به این فاصله .لعنت به غربت..‌لعنت به من...که همیشه نیستم..روحت شاد عزیزم که دلت جوون بود..ودعامی کنم وقتی خو‌دم پیرشدم دلم جوون باشه تا آدم ها با هم صحبتی من زمان رو گم کنند...
همیشه درشادی ها وغم هاکنارمابود‌.یک آشپز نمونه..یک مادردلسوزیک بانویی که با وجود سن بالا دلی داشت جوان..
چقدر دلم برای حرف هاو خنده هات تنگ شددختردایی جان...
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
شادروان#رقیه#برهانی
#دختر#دایی#مادرم
#روحت#شاد#عزیزم

سلام
شاعرکه تمام شدنی نیست...شاعرفقط متفاوت پر می کشد...شاعربه کلمات پر وبال می دهدوپروازرا تجربه می کند..شاعرها نمی میرندشعرهایشان نفس می کشند..شعرهایشان جای تمام ادم هایی که تنهایشان گذاشتندزندگی می کنند....شعرهایشان گریه می کننددرد می کشند..شاعرهاتمام شدنی نیستندهمیشه تکه یی از خدارا با خود به همراه دارند..تکه یی از عشق را..
قسم به قلم...قسم به عشق..
شاعرهاوقتی اسمانی شدنددوستان مهربانی پیدا می کنند...دوستانی ازجنس خودشان...شاعرهاتنهامی میرندتنها ی تنها.....
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان#رشت

سلام
دوستان عزیزم که جادوی شعرمارو به هم پیوندزده...ازگروهی که برای شادروان سماعی تشکیل شده بود بیرون اومدم..فقط یک چیز دوست دارم بگم..ما خانم های شاعرکه به لطف حاشیه نمی تونیم به شاعران مرد نزدیک بشیم حتا صحبتی کوتاه داشته باشیم...شوتمان می کنندبه دنیای پر تنش حاشیه...اما دوستان شاعرهمجنس اقای سماعی چرا باید درتنهایی می مورد..چرا وقتی دردش را می دانستیدبه دادش نرسیدید...
من دوست ندارم روحم تعجب کند...
حتا درقطعه ی هنرمندان هم ارام نگرفت...چرا؟
نه اینکه بگویید خباززاده شروع کرد...این موضوع تلنگری هست برای تمام شاعرهای تنهای دوروبرمان...
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
چقدر این روزها تلخ می شوم...همیشه تلخ بودم..روزگارکاری کرد شیرینی هارا زودفراموش کنم..وتلخی هارا مزه مزه....چقدردرگوش مدیران شعرگفتم .تازنده هستیم قدربدانیم...مرده احتیاج به عاشقی ندارد...چقدرگفتم.‌وچقدر
نشنیدند....وقتی دوستان قدیمی شعرپروازمی کنندجمع شدن برای فاتحه چه معنی دارد...‌صندلی جلو نشستن وشعرنوشتن برای اموات چه معنی دارد....لطفن اگربعدمرگ من می خواهید دورهم جمع بشوید..نشویدچون تمام روحم جیغ می زند از دیدن همه....اشتباهات و کاستی هارا وقتی زنده هستیم برطرف کنیم..بعدمرگ خنده دارترین اتفاق همین شعرهای تقدیمی است...
#زهرا#خباززاده#کمساری
#شادروان#ابراهیم#سماعی
#شادروان #سیامک#یحیی زاد
#گیلان#رشت

سلام
شاعرپیشکسوت گیلانی جناب اقای سیامک یحیی زاده به آسمان پرکشید..
دنیا همین است ..کاش وقتی شاعرهازنده هستندمحترم شوند..
متاسفانه شاعرهاغریبانه می میرندوبعدازمرگ یادبودها شروع می شود...
تسلیت به گیلان وکسانی که شعردوست دارند..
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#شادروان#سیامک#یحیی زاده
#شاعر
پیشکسوت#گیلانی

سلام
خطاب من به دولت هانیست..خطاب من به مهندسین ساختمان هاست
پسرم با خانه سازی هایش مهندسی تر خانه می سازد...
اینجاساختمان مسکونی است یا مسکن درد..؟.باچه روحی زندگی می کنید.باچه روحی افتتاح می کنید.نمی گویم بی غیرت های روزگاربی مهری.می گویم خوش غیرت های روزگاردرد...جواب خدارا هیچ! جواب خودتان را جلوی ایینه ی وجدان چطورمی دهید.؟این قوطی کبریت هارا خانه اسم گذاشته اید؟..امیدچندنفرنا امیدشددراین تکان های چندریشتری زمین.؟..تکان قلب شکسته ی پدر ها و مادرها را چطورمی دهید؟..جواب اشک های فرزندان بی پدروبی مادر را چطور؟.‌‌بازهم با لبخندمسکن درد افتتاح می کنید؟..‌شرم برشیری که شما خورده اید..‌دزدی فقط بالارفتن ازدیوارنیست...
تف برغیرت نداشته ی شما...
ایران تمام تنش درد می کند.
بی کفایتی خودتان را به پای بلای اسمانی نگذارید..‌خانه تان خراب...که ارزوهای مردم را اوارکردید...تف برشما
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت
#ایران#زلزله#تسلیت
#مسکن#درد#مهر

سلام
دوستان عزیزشب تون پرازلمس خدا...
مطلبی هست که منو واداربه نوشتن کرد.دوستان خوبی که درمحل کارتون با مردم سرو کار داریدچقدرخوبه مشکلات زندگی تونو سر ارباب رجوع نریزید..کاش وقتی پشت میزی نشستیدیا وظیفه دارید جواب تلفن کسی رو بدید اخلاق بهتری ازخودتون نشون بدید....مشکلات این روزا زیاده ..اصلن کی مشکل نداره..یا تورم اذیت می کنه ..یا مشکلات خانوادگی..‌یا خیانت..یا مرگ یا ...هزاران یا ی دیگه...پس وقتی کارتون جواب دادن به حرف های مردمه .بهتره درست تر جواب بدیدنه با دادو بیدادو حرف های نامناسب....یادبگیریم با اخلاق خوش با مردم رفتارکنیم....شماهم مشکلات خودتون رو دارید..اما جایزنیست صداتونو هوار کنیدروی سر ارباب رجوع....امیداول یادبگیرید ارامش تونو حفظ کنیدبعدتصمیم بگیرید حرف بزنید...
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
# ارباب#رجوع
#۱۱۸

سلام
تامرگ فاصله ی نیست
جگرشیرداری
دلت را
خانه تکانی کن.....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
پسرقشنگم نمی گذارم حسرت های زندگی خسته ات کند..نمی گذارم ....کودکی ات مثل کودکی خودم باشد....حسرت چیزهایی روی دل مادرت ماندکه شایدحالا برایت خنده دارباشد...‌نمی گذارم بزرگ که شدی حسرت هارا آه بکشی...یک آه بلندعمیق....درست مثل مادرت....
مثل شیرپشتت هستم....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#سید#ابوالفضل#ماهان
# حسینی#پشتسرایی
#گیلان#رشت#انزلی

سلام
اگرریشه داشته باشی هیچ چیزتو را مغرورنمی کند..نه میزسه پایه لنگ ریاست.نه پول.نه...هیچ‌چیزدیگر....
آدم ها در موقعیت های مختلف عکس العمل های مختلف نشان می دهند..درعجب ام این همه مرگ های ناگهانی را می بینیم اما نمی توانیم یک تکه ازعشقمان را به دیگران تقدیم کنیم ..بعضی ها انقدر مهربانن که حس می کنی تکه یی ازخدارا با خود دارند....آنقدر عشق تکثیرمی کنندکه می مانی چطورردبشوی ازلحظه های با آنهابودن..یادبگیریم در زندگی حرص نزنیم.مقایسه نکنیم ...مهمترازهمه زیرپای دوستمان را خالی نکنیم..عشق راهم هر چقدردوست دارید بالبخندهدیه بدهید..
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
دوستان گرامی لطفن به شاعرانی که دراول راه شاعری هستنداستادنگید...گاهی لطف مخاطبین زیاده وهرکسی رو استادخطاب می کنند....کسی که می دونه شاگرد کوچک دنیای شعرهست واستاد خطابش می کنندسکوت کنه.‌درواقع ظلم کرده به مخاطب....دوستان برای معرفی اساتید دقت کنید.....لطفن ادم هارو به اندازه ی تجربه اشون استادخطاب کنید نه چاپ کتاب و عکس کنار شاعرهای معروف و شرکت در انجمن های مختلف‌....‌کتاب که پول داشته باشی هرمزخرفی چاپ می شه پس داشتن تعداد زیادکتاب نشان استادبودن نیست....عکس یادگاری در کنارافراد مهم ادم هاروشاعربزرگی نمی کنه...وشرکت در انجمن های زیادهم معروفیت نمی یاره...پس درمعرفی اساتید دقت کنید...باتشکر
#زهرا#خباززاده#کمساری
# گیلان#رشت
#شاگردی#کوچک# در
#دنیای#شعر

سلام
سوغاتی های گیلان چیزهایی ست که اگر مزه اش زیرزبانت برود نمی توانی فراموشش کنی...گیلان باهمه ی زیبای اش هنوز نتوانسته است جایگاه خودش را در کشور پیداکند...گیلان مردمان مهمان نوازی دارد.انقدرمهمان نوازکه شایدسرسفره چندین غذا درست کننداما جیب شان خالی باشد...انقدرحرف ها پشت سرش زده اندکه گاهی کلافه می شوی...اما درعجب هستم بیشترسریال هایی که درست می شود...بازیگرهای گیلانی بازی می کننداما منظره ازمازندران است...گویی گیلان کویرخشکی ست بی اب ودرخت....
درعجب هستم گیلان برای سفرجای خوبی است اما وقتی صحبت جک گفتن که می شود شمالی .........جای خالی می گذارم...
خوب وبد درهمه جای دنیا زندگی می کند....
زن بد فقط مخصوص شمال نیست...مرد بی غیرت فقط مخصوص شمال نیست..‌کله ماهی خوردن مخصوص شمال نیست..هرکس دوست داشته باشد می خورد نداشته باشد نمی خورد...‌بینی کشیده فقط مخصوص شمال نیست استان های دیگر اگرخوب درخیابان هایشان بگردندمی بینند....
افسوس جای برنج شمال برنج خارجی سفره هارا پرکرده است...افسوس ...کاش استان عزیزم اسیررجال مملکت بد نشود که همین چندچیز کوچک راهم ازدست می دهیم...برنج ش را..چای ش را....سوغاتی هایش را...طبیعت ش را....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت

سلام
گاهی دل خوشی هایی هست که نمی تونی ازش دل بکنی...
عکس هاهم دفترهایی هستندپرازحرف های نگفته..‌پراز خاطرات سبززندگی..خدایا ممنونم همین دلخوشی های زندگی رو از مانمی گیری....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
اساتید ادبیات گیلان..‌‌
تا وقتی هستندکنارشان باشیم...وقتی خدای نکرده رفتند لطفن صندلی رزرو نکنیدبرای شعرخوانی....
#زهرا#خباززاده#کمساری
# گیلان#رشت

سلام
به لطف خدا داستان بیستم هم به پایان رسید...امروزخوشحالم که توانستم برای کودکان سرزمینم بنویسم....
شبی ارام داشته باشید..
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
جهان زیر پای قدرت است...وتو چه می دانی زندگی بدون قدرت چه معنایی دارد.دست هایت با چندشاخه ی خشک جنگل گرم می شود ونمی دانی کسانی که قدرت دردستانشان است چه بلایی سر انسانیت آورده اند.‌‌‌کودک بمان اگر بزرگ بشوی وبیشتربفهمی لبخندت زیبای اش را ازدست می دهد..گاهی جهان روی دوش مادراست...باورکردنش سخت است وقتی جهانت پسر بچه یی باشد با کفش های پاره...ودست های کوچک...جهان آدم های قدرتمندنمی خواهدجهان آدم های مهربان می خواهد....عشق کم است وراحت ازعابربانک های سطح شهربرداشت نمی شود...همین که کودکی را دوست داشته باشی همین که گره ازمشکلات کسی بازکنی به قدرتمام بانک های بزرگ دنیا عشق تکثیرکرده یی....
دنیا آدم عاشق کم دارد.عاشق بمانیم..
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان#رشت

سلام
نوبرانه هاکه به بازارمی آمدند...یادگرفته بودیم زیاد بو نکشیم....مبادا شب را راحت نخوابیم...گاهی وسط بازارهم خودمان را به کوچه ی علی چپ می زدیم...نکنددلمان بلرزد از عطرخوش میوه ها....
بچه های باهوشی به نظرمی رسیدیم..وقتی کفگیرمادربه ته دیگ می خوردوما سیرنشده سفره را ترک می کردیم....حالاکه خودم مادرانگی را تجربه کرده ام خوب می فهمم چقدرسخت بودبرای مادرم وقتی گوشه ی چادرش را می کشیدیم....دلم همان کوچه ی علی چپ را می خواهدکه سخت رد می شدیم....سخت!
کاش مادرهایادمی گرفتندمدرسه جای میوه های بودار‌نیست....باورکنید خیلی از بچه هاخودشان را به کوچه ی علی چپ می زنندتا شب راحت بخوابند....
# زهرا#خباززاده#کمساری
# گیلان#رشت

سلام
تولد آبان ماهی های عزیز...بخصوص خواهرزاده ی عزیزم....فاطمه جان....مبارک
لبخندت شروع یک بهاربود.....همیشه بخندکه با لبخندزیباتری.....وکنارعشقت علی جان سبزبمانی وعاشق.....
خاله زیاد اذیتت کرد...‌مخصوصن وقتی مادرت تورو دست من می سپرد....وقتی می گفتم تصمیم بگیراول پارک بستنی می خوری یا آخرپارک....اما اگه اول پارک بستنی خوردی...من دارم آخرپارک بستنی می خورم یه لیسم بهت نمی دم....
افرین که انتخاب تو کردی واول پارک بستنی خوردی..‌ومنم نامردی نکردم اخرپارک یه لیسم به تو بستنی ندادم..تا یادبگیری وقتی انتخاب کردی باید پای خوب وبد انتخابت بمونی....یادبگیری حق انتخاب داری...‌وخوشحالم درمورد همسفرزندگی ت انتخاب خوبی کردی....ازدورمی بوسمت....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#فاطمه#نصر# الله# خواه
#خواهر# زاده#عزیزم
# تولدت#مبارک#نوزده#آبان
# گیلان#رشت

سلام
دنیای ما اینقدر رنگی نبود.ما فقط توی مدادرنگی ها رنگ هارا می دیدیم....نه کتاب های درسی ما اینقدررنگی بود نه دنیای اطراف ما.....دنیای ما خلاصه می شد دربازی های گروهی...سفره های بی نان....برنج های قدنکشیده..کفش های خیس و چترهای سوراخ که باران ازآن گذر می کرد....
کودکی پسرم خیلی فرق دارد...همه ی اطرافش پراست ازرنگ ها....رنگ های ‌پرانرژی.....
زودترازسنش بزرگ می شود..زودترازسنش فکرمی کند..وکودکی اش را لای اتفاقات رنگی گم می کند...یک چیز بزرگ کودکی شان کم دارد..‌هیچ چیزشان سروقت نیست.....نیست....
دلهره های مارا هم اضافه کنید در دنیای کودکی انها....
دلهره ی تجاوز نشدن...دلهره ی به قتل نرسیدن.‌‌دلهره ی ...دلهره ی ....وای قلبم گرفت از بس دلهره داشتم....مادرم حق داشت می گفت:
سخت ترین کاردنیا مادرشدن است....
#زهرا#خباززاده#کمساری
# گیلان#رشت

سلام
لطفن سواحل دریارا تمیزنگه دارید...آشغال هارا جمع کنید....
امروز کنارعزیزانم درساحل زیباکنار.....
گاهی کنارعزیزان انرژی خوبی می گیری برای شروع هفته یی جدید......
ارامش دریا رو دوست داشتم...
#زهرا#خباززاده# کمساری
#امید#رضا#برادرزاده ها
# عمار#حسنی#خواهرزاده
#زن #داداش
# دوست#زن#خواهرزاده
# عسل#عرفان#بچه های
#خواهرزاده
#ماهان#گلم
#مادر#زن#داداش
#ساحل# زیباکنار
#گیلان

سلام
دنیای تو دنیای خوبی نیست
دنیای دردو رنج وغم باهم
دنیای ادم کوکی اخمو
دنیای سردوساکت بی بو
دنیای تو دنیای بی تصویر
دنیای کودک های بی بازی
دنیای مرگ کودکانی که
یک لحظه احساس تورا دزدید
دنیای کشتن با غم نان است
دنیای شهوت با گلوی درد
دنیای ادم های بی ریشه
دنیای سرد سردسردسرد
دنیای ادم های بی بته
دنیای خوبی نیست دلبندم
درد مرا با خود ببردرخواب
دردمرا باخود ببردرخواب
# زهرا#خباززاده#کمساری
# گیلان#رشت
#سید#ابوالفضل# ماهان
#حسینی#پشتسرایی
برای پسرم وتمام کودکان سرزمینم...
برای تمام معصومیت کودکانی که اسیرادم ها شده اند....

سلام
روزی که در مراسم جناب شیون فومنی شرکت کردم ودیدم کسانی که این شاعرگرامی رو قبول نداشتن برای شعرخوانی جا گرفته بودند.‌حالم ازدنیای شعربهم خورد...شایداخلاق بد منه وقتی کسی رو دوست ندارم نمی تونم کنارش بشینم ولبخندبزنم تا عکسم زیباتربشه....شاعرهای گیلان همیشه پشت سرهم پچ پچ کردن وگوش هارو آزار رسوندن....چه خنده هایی ازروی تمسخرکه برشعرهمدیگه نکردن....چه حرف هایی چه تهمت هایی ...‌شایداین جادوی شعرباشه که می تونه ادم هارو دورهم جمع کنه......مطمین هستم اگه شاعری بمیره...اونقدرشعردروصفش گفته میشه که وقت برای خوانش کم میاد.....
کاش قدرتی داشتیم تا درون آدم هارو می دیدیم ...تا حرف های درگوشی رو می فهمیدیم.....چقدر حرف بافتید...چقدرپشت سرپچ پچ کردیدوحالا درکنارهم چه زیبا شعرخوانی می کنید‌.‌خوشحالم ازدنیای کثیف شعردورشدم....انگارروحیات من بااین دروغ ها سازگارنیست.‌‌‌‌‌من آرام وپیوسته میام...وآرام وپیوسته دورمی شم...
کاش دنیای شعرالوده نبود.....
#زهرا #خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
روزتون پرازلمس خدا.‌.‌‌
امروزنوزدهمین داستان کودک هم تموم شد...‌‌
مرسی خدای مهربانم.....چقدرحس خوبی ست برای بچه ها می نویسم.....چقدرکیف دارد خودم را جای انهامی گذارم‌...‌ونفس درنفس انها با کلمات بازی می کنم.....خدا ممنون.....
#زهرا#خباززاده# کمساری
# گیلان#رشت

سلام
مادرم همیشه می گفت :
ادم ها وقتی زیادی بخورندحریص ترمی شوند.کم می خوردیم تا حسرت بوهای نوبرانه روی دل ما نماند.
چاپلین درفیلمش نشان دادادم های گرسنه توهم به مغزشان می زندوادم هارا مرغ می بینندومیخ های کفش را استخوان.
کدام درست است وقتی زیادی سیرباشیم حریص می شویم یا وقتی گرسنه باشیم توهم می زند.
شهوت هم همین طوراست گویی دشمن قسم خورده ی انسان است.گویی کمربندش را سفت بسته تا نسل ادم هارا ازبین ببرد.
پدرخوانده می گوید تجاوز نکرده.فرض می گیریم کرده.ازگرسنگی شهوت بوده یا سیری زیادشهوت.
دردهای ما یکی دوتا نیست.انقدرزیادشده که لبخندبه ناکجاآبادکوچ کرده‌‌.
هیچ قضاوتی نمی کنم.اما کاش دنیابه آخر برسد.دیگرتوان نفس کشیدن هم ندارم.وقتی هرلحظه بایدنگران جگر گوشه هایم باشم.
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان#رشت
# چاپلین# مادر
#قتلی#دیگر#پسر# دوساله
#اهورا# کودک#آزاری
#درد#شهوت#لعنت

سلام
به لطف خدا داستان کودک من به عددهجده رسید...‌‌
چقدرخوشحالم ازدنیای شعرکمی فاصله گرفتم...وبه کودک درونم نزدیک شدم...‌
فقط از خدا می خوام مشکلات حل بشه و چاپ کتاب هاروشروع کنم.....فقط خدا..‌‌خدا وقتی حمایتت کرد اسیر حمایت هیچ کسی نمی شی...خدا وقتی هوای دلتو داشته باشه...حرف مفت خیلی ها خسته ات نمی کنه برعکس قوی می شی..‌‌ونوک قلم رو محکم تر روی دل کاغذ فشارمی دی....همیشه بزرگترین حامی من خدابوده....من به حمایت هیچ کسی احتیاج ندارم...وقتی خدا نزدیک منه..
مطمینم این بارهم نا امید نمی شم....وبه زودی کتاب های کودکم وارد بازارمی شه...
منتظراون روز بمونید....دوستان عزیزم...ودشمنان قسم خورده .....خوشحالم فکربعضی ازادم هارو مشغول کردم ...ودرگیرمن شدن...چون با درگیرشدن من زودی پیرمیشن و نسلشون منقرض....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#بقعه #متبرکه ی#سید#کمال
#پیله#آقا#حسینی#کوزان
#پدر#بزرگ#پدر#شوهر

سلام
گاهی باید به تمام درد هایت این جور بخندی‌.....تا کسانی که شک می کننددرحال پیرشدن هستی تکانی بخورند.وبی خیال تو بشوند.....
گاهی بایدخودت را بدجوربه کوچه ی علی چپ بزنی....که فکرکنندچیزی سرت نمی شود..
من ادم های زیادی را سایه کردم...
ادم هایی که ظاهری دوستانه داشتنداما پاروی گلوی من گذاشته بودند....باتمام قدرت پرتشان کردم بیرون....یک دوست داشته باشم برایم خوشایندتراست تا چندین دوست سایه....سایه ها فقط سایه هستندوتووقتی دقت کنی می توانی دوستی های ابکی را تشخیص دهی....‌لبخندطبیعی انارخیلی زیباست....ومن دوست ندارم دوستی داشته باشم خنده هایش بوی گنددروغ بدهد....‌خوشحالم دوستان اندکی دارم اما واقعی.....انقدرواقعی که نمی توانی تصورکنی زندگی چقدرزیبامی شودباهمین یکی دوتا دوست دانا....
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان#رشت

سلام
دوستان روزتون بخیر...
چقدراین خبر درست هست نمی دونم.....هرکس اطلاعی داره لطفن کامنت بزاره....
کاش سرقت ادبی کم بشه...‌‌کاش خیلی هاسکوت نمی کردند....کاش وهزارهاکاش
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان# رشت
#چقدر#درست# است؟؟؟؟

سلام
به گفته ی رهبرم هیچ
غلطی نمی تونی بکنی پس دهنتو ببند....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#ایران#گیلان#رشت
#ترامپ#ببند#دهنتو
#خلیج#پارس# فارس

سلام
خدا همین نزدیکی هاست...‌همین حالاکه ذهنت پراست از نگفته ها.شاید خدا به تو لبخندمی زندباصدای نسیم.....
شب را دوست ندارم شب برخلاف ظاهرآرامش پراست ازهیاهو.....پراست از چراغ های خاموشی که یک دنیا حرف دارد....پراست از رختخواب های بدون عشق‌......پراست از نگاه های منتظر عبوس‌..توچه می دانی درکنج تنهایی هایت خدا چه چیزی برایت امضا کرده است.....من روزهای پرازشلوغی را بیشتردوست دارم تا شب های ارام پراز اضطراب را.....
خداراچه دیدی شایددنیا پرباشداز مرهم هایی که تابه حال تجربه نکرده یی....غم هایت را به من بگو....به کلمات آشفته ی ذهنم ...مطمین باش دلنوشته ام ارامت می کند....
دلت را به خدابسپارزهرا.... #زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
خشت اول را نهدمعمارکج
تا ثریا میرود دیوارکج...
سعی کردم همیشه روی پای خودم بایستم نه میزهای سه پایه لنگ...ریاست
دوستان الان فهمیدم مشکل ازکجاست.....
من خیلی وقت پیش درانجمن شیدا گفته بودم اگه دوستان شاعرچپ دست سراغ داریدلطفن به من معرفی کنیدجالبه من هرانجمنی رفتم گفتم...
خانم توکلی هم طبق عادت شون گفتندحمایت میکنم ازشما.....
منم به ایشون گفتم انجمن چپ دست ها ربطی به شعرنداره....یک انجمن مستقل هست....من دنبال دوستان چپ دستم چون خودم هم چپ دستم..‌‌‌
دوستانی که درانجمن بودندشک تودلشون افتادکه من چسبیدم به خانم توکلی که ایشون ازمن حمایت کنند..‌‌من اگه بخوام انجمن بزنم به حمایت چپ دست ها احتیاج دارم چون راست دست هاثبت نام نمیشن‌....واگه درشهرخودم بودم حتمن رشت می زدم.....چون دورم تصمیم گرفتم انزلی دست بکاربشم....
لطفن به گوش دوستان برسونیدخباززاده برای تشکیل انجمن چپ دست ها به حمایت دوستان چپ دست احتیاج داره...وتوروخدا موضوعات رو باهم قاطی نکنید...تا بعدجوابگوباشید‌..به خو د خانم توکلی هم گفتم دیگه درهیچ جا منوحمایت نکنید لطفن..که بعضی ازدوستان سبک مغز فکربد بکنند...
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت

سلام
دوستان گرامی درکانال سرقت ادبی هدف نقدشعرها نیست...هدف معرفی کسانی هست که در دنیای مجازی با تفکرشاعردیگه کانال وگروه تشکیل میدن و باد می شن وزود می ترکن.....نقدشعرحداقل در تخصص من نیست ومدیرکانال سرقت هم چنین هدفی رو دنبال نمی کنه..‌
پس دوستان لطفن شعرهارو نقد نکنید..حداقل درمورد پست های سرقت ادبی....
باتشکرازشما دوستان همراه....
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان# رشت
# سرقت# ادبی

سلام
گاهی ادم ها اونقدرمهربان هستندکه حیوانات هم دلشون تنگشون میشه....گاهی دوست داری سربه تن بعضی از آدم هانباشه.....
دردبزرگی ست ببینی وسکوت کنی...
دردهای جامعه ازبس بزرگ شده که گاهی دوست داری جیغ بکشی.....قربون خدابشم.....نمی دونم بخاطر فقره که مادری فرزند دنیا نیومده اشو می فروشه ...یا پایمال کردن انسانیت....یا هرچی که خدا عالمه......مادرهای زیادی می شناسم حسرت درآغوش کشیدن فرزندخودشونو به گور می برن...‌ومادران زیادی می شناسم با هرفرزندی حکم طلاقشون صادرمیشه .وهمسر جدید...‌زندگی جدید..‌‌واصلن به عقب برنمی گردن ببینن بچه هایی رو که وارد دنیا کردن چکار دارن می کنن....‌مادرشدن امری مقدسه‌...‌گاهی مادرنشدی اما مادرانگی داری گاهی مادرشدی اما ازیک حیوون هم پست تری......
مادرهایی می شناسم بعدمرگ هم روحشون هوای فرزند دلبندشونو داره....‌می ترسم از بی عاطفگی ادم ها.....گاهی قلبم سکوت می کنه وصدای تیک تیکشو نمی شنوم وقتی این چنین عکس هایی می بینم..‌‌کاش یادبگیریم فرزندی که متولد میشه جگرگوشه ی ماست وباتمام مشکلات بایدصبوری کردوزندگی براش رسم کرد.....
ازمادرهای بی عاطفه حالم بدمیشه‌.‌‌کاش خدا حسرت بچه روروی دلشون می زاشت.‌‌‌‌
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
سرد پلا با ماهی شورا دوست نارام
عالمی کی کور کور دوست نارام
شهررشتا دوست دارام اما بازم
شاعری کی تور تور دوست نارام

#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت

پلوی سرد با ماهی شور دوست ندارم
دانشمندی که کورهست دوست ندارم
شهررشت و دوست دارم اما بازم
شاعری که دیوانه است دوست ندارم..

سلام
یکی از بهترین دوستان من درانزلی ازمن خواهش کردبرای دخترگلش مطلبی بنویسم تا نزدیک سالگردش بنویسه وسرمزارش بزاره...منم درحدتوانم نوشتم....امیدروحش شادبشه.....
#کژال#اسدی
# زمینی#شدن#۱۳۸۰/۷/۱۱
#اسمانی#شدن# 1390/8/30
# گیلان#انزلی

کژال زیبایم
بارفتنت
تمام رنگ های دخترانه ی
زندگی ام
کمرنگ شده اند
کنارم نیستی
اما
لحظه لحظه
زندگی ات می کنم
تایک شب
عاشقانه خواب هایم را
سبزکنی
کژالم
درست است
یادت پاییزی ام کرده
اما برای نگاه معصومت
بهارمی مانم
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
دوستان بیست ساله شاگرد استادم.....وقتی کتابم چاپ شد بهم گفت :
کتاب اولتوهدیه بده تا مخاطب با سبک نوشتن تو اشنابشه...منم توی دنیای شعرفقط به حرف ایشون گوش کردم ....منم کتاب هامو هدیه دادم....اماخیلی ازدوستان فکرکردن چون کتاب هامو هدیه دادم یعنی شعرهای خوبی توش نیست یا من برای کتابم ارزش قایل نیستم....
البته هرکتاب اولی اشکالاتی داره...بیشترشعرهای کتابم مال بیست سال پیشه...‌‌من الان این جوری شعرنمی گم....اما همیشه به حرف استادم فکرکردم وعمل....
ساده نوشتن....ساده نوشتن...
منم هنوز شاگردکوچک دنیای شعرم....
#استاد#بهروز#وندادیان
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت
#کتاب# فسیلی#رشد #می کند

سلام
شماهم درمورد شهرتان بنویسید........
اینجاشهر هرت نیست.....که هرچقدردوست داشتیدبرسرش بکوبید......اینجاشهرباران های بی اراده است...پاییزهای رنگی....تابستان های مرطوب....اینجا شهرزنان عاشق است ...
شهرخاطرات من زادگاه ابری ام....شهرخسته از حرف های پوچ.....اینجادردهای زیادی رابه جان خریده....اینجاشهردردهای پنهان است...
اینجارا باید زندگی کرد......ادم های خوب زیاددیده وادم های بد دودمان شهرم را به باد داده اند.....اینجاشهردردهای نگفته است ...فریادهایی که سکوت شدند...شهرم دوستت دارم....
.
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
گاهی درد هایی هست که نمی شود با کلمات نوشت....گاهی بعضی از عکس ها وادارم می کند دست به قلم بشوم ....وبنویسم....اما هرچیزی که درمورد رشت باشد بیشترمن را غمگین می کند....باران وقتی می باردکثیفی را می شوید اما گاهی چیزهایی هست که با هیچ چیزی شسته نمی شود.....رشت عزیزم چه زنانت را جک درست کردندچه مرد هایت را....حالابعضی از دولت مردان کاری کردندکه سر ما رشتی ها پایین باشد....رشت عزیزم....ارزودارم غم نبینی وریشه ی هرکسی که میزریاست تغییرش می دهداززادگاه ام کنده شود.....همیشه گفته ام عاشق ایرانم عاشق شهرم رشت...وعاشق لهجه ی زیبایش...کاش دردهایی به این وسعت تکرار نشود....که می دانم آرزویی محال است .....شهرزیبایم عاشقانه برایت آرزوی بهترین هارا دارم....کاش رجال مملکت ما بفهمندچوب خدا صدا ندارد.....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
لعنت به دردهای فروخفته ی
زمین
لعنت به آدمی که سزاوار
مردن است
لعنت به آن کلاغ خبرچین قصه ها
ومن
حتا تمام خودم را
پشت نگاه پنجره گم می شوم
وتو
سراسیمه می روی
تا آخرین دقایق دنیا
تا لکه ای به رنگ دلواپسی من
پیدا کنی
من تورا
ازروی آسمان خودم
پاک می کنم.....!!
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان#رشت
#کتاب#فسیلی#رشد# می کند

سلام
مثل همان کودکی هایم
که اتاق نداشتم
تا مادرشدن را
برای عروسکم قصه بگویم
مثل همان روزی که
پاورچین پاورچین
بزرگ شدم توی کوچه ی دلهره
مثل همان خاطراتی که
خاکسترکردم برای
فراموش کردن
مثل همان ساعت ۹
که تلفن راخفه کردم
برای دروغ نشنیدن
وهمان روزی که بلوغ
به سراغم آمد
گریه کردم
مادر نفهمید
دخترکی مردانه زن می شود
مثل تمام شعرها
که روحم را مشت کرد ه اند
مثل همان روزی که
برای اولین بارشیطان خندید
دست چپم بلندشد
مثل تمام علامت سوال های ریاضی
که جوابی نداشتم
وهمان روزکه شعرنوشتم
وحالاکه
هزارصلوات هم
آرامم نمی کند
وقتی که هرشب
امضا شیطان زیرتقدیرم
هست!!!
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#کتاب#فسیلی#رشد#می کند

سلام

کودکی ما ازبس شلوغ پلوغ بود..ما وقت نداشتیم شیطنت کنیم.اما من گاهی شیطنت می کردم ..مهمان که می آمد میگفت:تشنمه...منم لیوان اب را قبل ازاینکه بیاورم یه کمی می خوردم..بعدمیدادم دست مهمان.
کودکی ما انقدر سروصدا بود...که ما همش داشتیم به آژیرسفیدوقرمز فکرمی کردیم....کودکی ما نوبرانه ها سر وقتشان می امدند‌...نه بی موقع وبی بو.....کودکی ما وقت بستنی بستنی می خوردیم و مزه اش تا وقت بعدی که تابستان سال بعدبود زیرزبان ما شیرین می زد..‌‌کودکی ما شبکه ی یک ساعت پنج برنامه ی کودک
انقدرنقاشی نشان میدادکه کلافه می شدیم...سراخر یک کارتون اموزنده برای فکرکردن ما کافی بود‌.‌نه مثل حالا کارتون های بی محتوا...که جای تفکرش را کپک زده است....کودکی ما همش عشق بودو زندگی..‌.فندق هایی که نمی شکستیم وساعت هابچه های کوچه را سرگرم می کرد.انقدر زو می کردیم که نفسمان به لکنت می افتاد....گاهی دلم برای کودکی پسرم می سوزد..
#زهرا#خباززاده#کمساری
# گیلان#رشت
#روز #جهانی#کودک#مبارک

سلام
چه پیش آمده است؟
زمین دیگرهیچ جسدی را
قبول نمی کند
مادرم توی غذا زعفران نمی ریزد
می ترسد باخنده های بی مورد
عاشقی یادمان برود
لای همین حرف های روزمره!
یاکریم عاشق تر ازاین حرف هاست
که دانه های نپاشیده
آفتاب را ازیادببرد
توی دفترنقاشی ام
پروین را خوشه خوشه کردم
بارنگ طلایی
مادر را خاکستری
تمام پدرها را به رنگ کار
بی پولی را سیاه
کوچه را به رنگ تمام چشم هایی که
نگاه می کردند
خدا را رنگین کمان کشیدم
تورا که خواستم بکشم
یاکریم مرده بود
این حرف ها
چشم های مرا خواب آلود
نمی کند
جنازه هارا بسوزانید
خاکسترش را به بادبدهید
حالاکه دنیا
گنجایش این همه مرده را ندارد.....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#کتاب#فسیلی#رشد#می کند

سلام
خیلی کوچک بودی به من سپردنت....همیشه دوست نداشتم دختر دار بشوم.....وقتی بهترین دوست من ازمن خواست تا خواهرزاده ی کوچکش را نگه دارم...‌قبول کردم ...مجرد بودم وعاشق پسر بچه .....وقتی مادرت تو را به من سپرد....کمی گیج شدم...وتوی دلم گفتم نه دختر.....من دختر دوست ندارم.....اعتراف می کنم دوست داشتم پسر بودی ....اما وقتی قبولت کردم حس کردم باید محکم باشم.....چون همیشه به خودم می گفتم....اگر دختردار بشوم بایددختری محکم تربیت کنم.....وتو اولین دختری بودی که به من سپردند...‌ببخش سخت گیر بودم...مثل خودم سرسخت بودی....‌من هم وقتی ادم سرسخت ولجبازببینم لجبازترمی شوم...حسابی شیره ی تو را کشیدم.....تا جایی که هرروز صبح زود از سرکوچه صدای گریه ی تو مارا بیدارمی کرد تا پیش من نمانی.....اما وقتی مادرت وپدرت بایدسرکار می رفتندچاره یی نداشتی جز اینکه پیش من بمانی.....
ازحمام می ترسیدی...اما وقتی حمام ات می کردم وموهای تو را دو گوشی می بستم توی دلم خوشحال می شدم ....مادرم محبتی افراطی داشت ومن ازمحبت افراطی حالم بد می شد....همیشه می گفت پولی که می گیری بایدحلال باشد.....
ومن می گفتم...من مثل شما کوتاه مدت برنامه ریزی نمی کنم...‌هدفم برای سال های بعد ریحانه هست.....ومادر اخم می کرد..حالاکه خانم شدی حالاکه دختری هستی محکم دوست دارم به همه بگویم هدف بلندمدت خیلی بهتر از کوتاه مدت است....
سخت گیری های من ثمرداد...
یادش بخیر مجبورت می کردم تمام برنج های روی سفره را جمع کنی بعدسفره را ترک کنی....یادت هست وقتی گوشت هایت را خالی می خوردی ومادرم گوشت هایش را به تو میدادمن عصبانی می شدم که مادربایدقانع باربیاید.....وبازهم من پیروز می شدم چون ادم لجبازی بودم‌..
سبزبمانی ریحانه جان
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#اولین#تجربه ی#پرستاری
#کودک#ریحانه#خانم

سلام
کودکی ما ان طور گذشت که خودمان پیاده به مدرسه می رفتیم و روزهای بارانی انگشت های پای ما غرق باران می شد.انقدر درکاغذهای کاهی مشق زندگی نوشتیم که یاد گرفتیم کودکی رویای خیس خواب های مان است.
انقدر دنیا را برای ما کوچک کردندکه فکر می کردیم دنیا همین مسیر خانه به مدرسه است .دروغ است اگربگوییم کودکی نکردیم.دروغ است اگربگوییم لبخند نمی زدیم.
اما دنیای ما انقدر کوچک بود که نمی دانستیم پول بهتراست یاعلم.
حالا که کودکی ما رنگی نبود من باتمام قدرت پیری ام را رنگی می کنم.چه اشکالی دارد هفتادسالم که شد تاب بازی کنم.چه اشکالی دارد رنگ های روشن بپوشم.وزیرچشمی خیابان را منتظرشوم.
شاید بخواهم با نوه هایم کودکی کنم .شاید بخواهم جیغ بزنم وهیاهوی کودکی ام را فریاد کنم.
من دوست ندارم پیری را مثل مادرم تجربه کنم.
من از ذوق کردن های بچگانه در سن هفتادسالگی خجالت نمی کشم.من دوباره کودک می شوم .
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان# رشت

سلام
ادم های رک را پرت نکنید از زندگی تان بیرون....‌انها روراست ترین آدم های دنیا هستند.....خنده شان .... گریه شان... دلسوزی شان واقعی ست....از ادم های چاپلوس بترسید....آدم هایی که انقدر بزرگت می کنند وارام ارام به زمین می کوبند بیشتر بترسید....ادم های رک زندگی تان همان کسانی هستندکه گاهی کنج چشمان شما اشک جمع می کنند تلخ می شوند وارام رام نمی شوند..
از ادم های زیادی مهربان بیشتر بترسید..‌‌از ادم هایی که هیچ وقت به شمانه نمی گویند بیشتر بترسید....ادم های رک قدرت نه گفتن دارند...‌قدرت اینکه عیب هایتان را بگویند دارند...‌ادم های خوب زندگی تان اگرچه تلخ باشند همیشه رد پای عشق را محکم جا می گذارند توی مسیرزندگی تان.....ادم هایی با طعم تلخ زیتون قوت زندگی شما هستند......
زیتون هرچه تلخ تر مفید تر.....
من زیتون تلخ زندگی خودم هستم......
#زهرا#خباززاده#کمساری
# گیلان#رشت

سلام
....گاهی دوست داشتن تو کلافه ام می کند.....گاهی زنی می شوم پراز هیاهو.....گاهی دوست داری سر به تنم نباشد....گاهی در گوشم عشق نجوا می کنی.....تو که حوالی سایه ی من پرسه بزنی تمام آدم ها را فراری می دهم.....تو شهرمرا دوست نداری من شهر تورا.....اما خدا خواست کنارهم زندگی را هجی کنیم.....تو صدای مرا بلند می دانی من برای اثبات زن بودنم باید بلند حرف بزنم......
عاشقانه دوستت دارم اگرچه گاهی کلافه ام می کنی....گاهی من تورا کلافه می کنم....
تنت سالم جیبت پراز پول حلال سایه ات سبز....
خداجان مرسی که به من و خانواده ام رحم کردی.....ازتصادف سالم بیرون اومدی
#زهرا#خباززاده#کمساری
# سید#عباس#حسینی
# پشتسرایی
#گیلان# رشت#انزلی

Most Popular Instagram Hashtags