[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#خباززاده

161 posts

TOP POSTS

سلام
امروز درجمع دوستان شیدا....شعرهای خوبی شنیدیم...مخصوصن شعربانوسمیه ربیعی که همیشه احساسات منو تحریک می کنه...وبه فکر وا میداره...‌‌‌
درمورد سرقت های ادبی صحبت شد.....
کسانی اسم بردیم که خیلی ها با نوشته هاشون زندگی می کنن....وباورکردن این موضوع که سرقت ادبی می کنند...برای من درد آوربود.....اخرسربه نتیجه رسیدیم..شاعرهایی هستندکه چندین کتاب چاپ کردندومتاسفانه به واسطه ی چاپ ومخاطب نا آگاه بزرگ شدند...وباورکردن این موضوع که نیمی ازکتاب هاشون سرقت ادبی هست سخته.....
وشاعرهایی هستندبه قول معروف خرشون میره....وکسی جرات نداره اسامی رو علنی کنه....فقط همه دارنددر گوشی پچ پچ می کنند.....به دوست شاعرم گفتم باورکن اگه اسم این دوستان رو درپیج مون معرفی کنیم کلی فحش بایدبخوریم.....چون مخاطب باورنمی کنه این همه کتاب چاپ شده سرقت ادبی بیش نبوده....
ازپچ پچ های درگوشی حالم بد میشه...
اگه مدرک داشتم حتمن بدون ترسی معرفی می کردم اما باحرف نمیشه کسی رو متهم کرد.....
متاسفانه شاعرهای زیرکی بودندکه ردی به جا نزاشتند....به قول ما رشتی ها کلک رشتی زدند...‌
به امیدروزی که هیچ تفکری به سرقت نره......
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت
#سرقت# ادبی

سلام
روزی که شعرهایم را به یاد نداشته باشم.....نمی دانم دنیا چه رنگی می شود.....شایدمن هم به رسم زمانه مثل پدر وعموآلزایمربگیرم.....شایدروزی خودم را به یادنیاورم...ودلم برای تمام کوچه های خاطره تنگ بشود.....آلزایمربیماری غریبی ست....آدم را آرام آرام گم می کند.....تصوراینکه روزی کتاب شعرم را جایی جا بگذارم غمگینم می کند......ژن خوبی که به ارث نبرده ایم.....همش ژن فراموشی ست......ژن نامرغوب.....خیلی دوست دارم وقتی آلزایمربه سراغ من آمد....آدم خندانی باشم.....نه زنی که به دنبال خودش همه را کلافه کند......توی خیابان زیاد دیده ام....آدم هایی که همش لبخندمی زنندوبی خیال دنیا شعرزمزمه می کنندزیرلب......
دلم برایشان می سوزد......دلم برای خودم می سوزد.....چقدرکلافه می شوم وقتی شعرهایم را به یاد نیاورم.....آن روز تنهاترین زن دنیا حتمن من خواهم بود‌.......
پسرم به من قول داده هرچقدر که او را به گردش می برم وقت پیری من راهم به گردش ببرد....خداکندفراموشی به سراغ پسرم نیاید....که من ان روز تنهای تنهامیشوم......
این روزها شعرهم آرامم نمی کند......
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
وای مارجان چی خوب کی نتانی بایی بیرون ....ا روزان اگه بایی بیرون چیزها دینی‌‌‌‌....
امان کی زای بیم تا کوچه سر کفتیم امی تومان پاره بوستی ازترس امارا جما کودیم امی مار نیدینه تا امارا با تر راکه بزنه....‌
اون زمان نانستیم ا روزانا دینیم کی پاره پوره تومان هم مود به...‌‌
مارجان تی جانه ره غش بوکونم دوروسته کونج خانه خوفته یی اما حتمن مصلحتی ایسه چون اگه بایی بیرون ا چیزانا بیدینی ازغوصه دق کونی..‌‌‌‌
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

بازديد از رودخانه سطح شهر جهت تبديل به مسير گردشگري(پل نواب) #بازديد #يزد #خباززاده يزدي #پل_نواب

سلام
این عکس حال منو بد کرد....به قول یکی ازدوستان نماینده ی مجلسی نیست با این مادرعکس سلفی بگیره......
چقدر دل می خواد استخوان های جگر گوشه اتوتوی دستت بگیری و مقاوم بایستی...‌
وقتی خبر شهید شدن برادربه گوش ما رسید من همش هفت سال داشتم....درد مادررو درک نمی کردم....
اما الان که مادرشدم ...تصور این صحنه تمام رگ های قلبمو سنگین می کنه....‌.
همیشه برای پسر آرزوکردم....
انسانم آرزوست......
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
برای گاو ها اهنگ می گذاریم تا شیرشان زیاد شود..برایشان اسم انتخاب می کنیم تا ما را حس کنند....برای گل ها اهنگ می گذاریم تا بیشتررشدکنندتاجوان بمانیم.....
برای ادم های زندگی خودچه کاری انجام داده ایم تا به پاییز زندگی شان نزدیک نشوند؟؟؟
ادم هابعدپرواز روح محبت احتیاج ندارند..ادم ها وقتی نفس می کشند تورا می خواهند....دست های نوازش گرتورا......لبخندتورا.....
انرژی مثبت تورا......کاش اگر اقاصدانمی کنی.....
کاش اگر خانومم صدا نمی کنی..‌کاش اگراسمش را صدا نمی کنی.....لقب های زشت را به سوی همسرت پرتاب نکنی.......همسرت لباس توست.....همسرت عیب هایت را می پوشاند..مواظب همسفرت باش.....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
هرچیزی سرجای خودش خوب است...‌‌مثلن رشته خشکارماه رمضان بیشترمی چسبد....‌‌
یا آبگوشت هواکه سرد شد بیشتربه دل می نشیند....‌حتا تمام قیمه های خوشمزه ی دنیا را بخوری بازهم..قیمه ی ظهرعاشورا طعم دیگری دارد...‌‌
محبت هم وقتش که بگذردطعم خاصی ندارد...‌‌وقتی عزیزادم کنارادم نفس می کشد...بهترین وقت برای محبت کردن همان وقت است....‌وقتی ازبین ما رفت زیباترین وخوشمزه ترین حلوا راهم بپزی‌‌‌‌‌....طعم خوبی ندارد......کاش وقتی هستیم...باشند..نه وقتی که رفتیم باشند......
خیلی ها چشم دیدن من را ندارند.....پس لطفن وقتی نیستم.....‌اشک نریزید......خودم برای تمام ادم هایی که دوستم ندارندهرشب فاتحه نثار روحم می کنم.‌‌..‌‌
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
گاهی دلم می گیره..‌..ازسال شصت ویک داریم همین جور حرف می شنویم....هنوزم وقتی شهیدمیارن یادهمون روزمدرسه میوفتم که به زورمنو فرستادن مدرسه..‌تا توی تشیع جنازه ی برادرم نباشم....
همون روزی که اونقدربارون میومدکه قبرپر اب بود جنازه هارو توی اب دفن کردن....همون روزی که دلم به اندازه ی تمام قلب مادرم گرفت......کاش بود..‌‌اگه میدونست مملکت دزدبازارمیشه نمی رفت ...اگه میدونست این همه بایدمادرش وپدرش حرف بشنون نمی رفت..‌‌شایدهم می دونست ورفت من که هفت سال بیشتر نداشتم.....گاهی تصمیم می گیرم حرف نزنم ...‌اما اونقدر دلم می گیره که بازم مجبورمیشم حرف بزنم....کاش برادرم بود کنارمادرم تا اینقدر دلتنگ نباشه....افسوس حرف مردم تمومی نداره...کمرمادرای شهدا رو شکونده....‌چشم پدرای شهدارو کم نورکرده...‌
کاش نمیرفتن..‌‌.
#زهرا#خباززاده# کمساری
# گیلان#رشت

سلام
وقتی این پست رو در دنیای مجازی دیدم....با خودم گفتم کاش یه باغ وحشی بود...بزرگ مردانی که دارن خون مردم رو می کنن تو شیشه.... جای این بچه ها تو قفس بودن برای تماشا.....
مخصوصن کسانی که به اسم دین مردم رو فریب می دن.....مخصوصن کسانی که انسانیت رو یدک می کشن اما فقط حیوان ناطق هستن.....مخصوصن کسانی که بدون اینکه ازدیوار مردم بالا برن جیبشونو پر می کننداز دست رنج مردم بی گناه......
کاش کسی می تونست چنین باغ وحشی درست کنه......
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان#رشت

MOST RECENT

سلام
پسر زیبای من ....پاییز را با لبخندهای تو دوست دارم.....با نگاه زیبایت ......دنیا بدون تو جهنم می شود...‌‌برایت انسانیت ارزو می کنم..‌..وهرلحظه لمس خدا......کاش می دانستی کودکی تنها اروزیی است که هیچ وقت نمی توانی به ان برسی وقتی گرد پیری روی سرت نشست.....کودک بمان...‌وارزو هایت را زیبا نقاشی کن‌.‌‌‌‌
ازخدا می خواهم بزرگ شدنت را ببینم....وحسرت دامادی ات روی دلم لک نزند......نفس های مادر به نفس های زیبای تو بنداست ای بهانه ی زنده بودن مادر..‌‌‌‌.....
#زهرا#خباززاده #کمساری
#سید#ابوالفضل#ماهان
#حسینی#پشتسرایی
# گیلان#رشت
#اول#مهر# ۱۳۹۶

سلام
دوستان عزیزم....
ماه غم و دعا فرا رسید...ماهی که بهترین هارو ارزو می کنم برای شما..چند پیشنهاد...
لطفن اگه غذای نذری می دیدلطفن به احترام حرمت سالارکربلا کیفیتش خوب باشه تا شاهداین نباشیم کنارخیابون برنج وخورشت بی کیفیت حروم بشه.....
لطفن غذای روح هم نذر کنید....
درکنار چای صلواتی غذای صلواتی کتاب صلواتی هم نذر کنید.....
من قول دادم وکتاب هامو بین عزا دارها پخش می کنم.....
لطفن هرچیزی می خورید روی زمین نریزید.کمی به فکر پاکبان ها هم باشید..کمی به فکر دست های پینه بسته اشون....
لطفن سیزده بدر راه نندازید..کباب رو‌همیشه می خوریداما شب های محرم انگاری مردم بیشتر هوس کباب می کنند....شاید خانواده یی نتونه جیبش خالی باشه بعدشرمنده ی بچه هاش میشه....
لطفن عزاداری رو باعروسی‌اشتباه نگیرید....حداقل به حرمت صاحب این شب ها.....
امیدهمه به ارزو های زیباتون برسید......وبیماران مد نظرلباس عافیت بپوشند....به حرمت این شبهای عزیز
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#التماس#دعا

سلام
مهرتولدعزیزانی هست که لبخندشون همیشه برام انرژی بوده.....همیشه بهترین هارو براشون ارزو کردم......
#دوم#مهر#تولد#دخترم
#سوم#مهر# تولد
#علیرضا#جلوس
#همسر#خواهر#زاده#گلم
#چهارم#مهر#تولد
#علی#حسنی#خواهرزاده
#ششم#مهر#تولد
#عسل#حسنی
#بچه ی#خواهرزاده
#بیست#مهر#تولد
#رضا# خباززاده#برادرزاده
#بیست#چهار#مهر#تولد
#امید#خباززاده#برادرزاده
وتمام دوستانی که تولدشون دراین ماه هست..تبریک می گم
اول مهرخانم شالکوهی نویسنده
راستین پسرمارال عزیز
سامیارپسرالهام عزیز
ازیتازاهدی دوست عزیزم
نازنین تنهایی شاعروورزشکاردوست داشتنی
خورشیدعزیزم
دانیال پسرالهام عزیز
سبزبمانیدکنارمن

سلام
دیشب یک تولد سوپرایزی..تولددخترگلم دوم مهرهست اما چون محرم هست..عمه ی نازنین خانم کیک براش گرفت تا یه تولد کوچیک براش بگیریم....دست همه درد نکنه..
امیدامسال تحصیلی موفق تر از پارسال بشی....
تولدت مبارک....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#سید#نازنین#حسینی
#تولد#چهارده # سالگی
#کنار#عمه#شوهر# عمه
#دختر#پسر# عمه
#داداش#پدر#مادر
#مادر#بزرگ
#گیلان#انزلی
#دوم#مهر

سلام
برای گاو ها اهنگ می گذاریم تا شیرشان زیاد شود..برایشان اسم انتخاب می کنیم تا ما را حس کنند....برای گل ها اهنگ می گذاریم تا بیشتررشدکنندتاجوان بمانیم.....
برای ادم های زندگی خودچه کاری انجام داده ایم تا به پاییز زندگی شان نزدیک نشوند؟؟؟
ادم هابعدپرواز روح محبت احتیاج ندارند..ادم ها وقتی نفس می کشند تورا می خواهند....دست های نوازش گرتورا......لبخندتورا.....
انرژی مثبت تورا......کاش اگر اقاصدانمی کنی.....
کاش اگر خانومم صدا نمی کنی..‌کاش اگراسمش را صدا نمی کنی.....لقب های زشت را به سوی همسرت پرتاب نکنی.......همسرت لباس توست.....همسرت عیب هایت را می پوشاند..مواظب همسفرت باش.....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
تمام دوستان شاعری که درجشن خوشحالی استاد وندادیان کنارش بودند....ودرشادی ایشون شریک بودند...فقط اقای الیانی واقای غفاری وهمسرگرامی شون تشریف برده بودند...‌جای دوستانی که نبودندخیلی خالی بود.......فقط دونفرازشاعرهاکه رفتنداسمشون درذهنم نیست.
امید تمام دوستان شاعرکه مجرد هستندعاقلانه انتخاب کنند وعاشقانه زندگی......
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#عروسی#پسر#استاد
#وندادیان

سلام
گلایه گلایه

دوستان عزیزدیروزعروسی پسراستاد گلم بود....که بعدفوت پدرم ایشون رو پدرخطاب کردم..بیست ساله نون ونمک این خانواده رو خوردم....بیست ساله اقادامادرو می شناسم درست مثل برادرمنه.....خواهرعزیزش ومادرمهربانش رو سال ها می شناختم وغم ازدست دادنشون من رو هم عزا دار کرد....امابعضی ازدوستان فکر می کردندمن همون طورکه درانجمن ها ساده میام وشعرمی خونم...بایدهمون طور میومدم .و.نباید این شکلی واردجشن می شدم....دوستانی که مستقیم گفتند ممنونم اما دوستانی که اهل پچ پچ هستند.....کار درستی نیست.......مکان های مختلف لباس خاص خودش رو می طلبه.....ومن بایدبگم بخاطرمردم هیچ وقت کاری رو انجام نمیدم وبیست ساله سعی کردم در دنیای شعر..به حاشیه نرم....وپشت سرم پچ پچ نباشه...امید دوستان یادبگیرن روبه رو حرف بزن نه پشت سر.....هرچقدرهم نگاه می کنم کار اشتباهی انجام ندادم...برای عروسی پسر بهترین استادزندگی م متفاوت از انجمن اومدم .ولباس مجلسی پوشیدم.....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
امشب زیباترین شب پدرعزیزم پدرمیخک بود‌‌‌‌.....بعدچندسال لبخندزیباشوبه لبش دیدم وحس کردم.....درکنارش احساس کردم زیباترین لحظات شکل گرفته.....پسرگلشون دامادشدندوخداخواست کنارشون ودرشادی شون من هم باشم......
جای مادر وتنهاخواهرشون خالی.....روحشون شاد.....
فرقی نمی کرد من هم خواهرداماد.‌‌‌ارزوی خوشبختی کردم برای این دوعزیز.‌‌‌‌‌......
#شب#عروسی#پسر
#بهترین#استاد#عمرم
#زهرا#خباززاده#کمساری
#استاد#بهروز#وندادیان
#علی#اقا#داماد
#نازنین# جان#عروس
#شب#زیبایی#بود

سلام
حس می کنم بعضی ها گیج کلمات هستند...با دیدن این نوشته فکرکردم...چرا بایداجازه بدهیم ادم های ابکی در فرهنگ ما بزرگ بشوند...یکی شاعراین اثررا برایم پیداکند...تا ازاوبپرسم درس اشپزی می دهدیا کلمات را به تمسخرگرفته..چنین نوشته هایی وقتی مجوز بگیرد...تازه متوجه می شوم کشورها ادم های متفکر نمی خواهند..ادم های ابکی می خواهند.....چون هرچقدر بیشتربفهمی بیشتر دردرا هجی می کنی فتحه ی درد را بیشترمی کشی.....
خدابه داددنیای شعربرسد.....همین کارها را کردید....شاگرد شد استاد ....استادکنج اتاق شعرکپک زد....وجان داد......
استادهای دنیای شعررا درکلمات دفن نکنیم...درکلمات ابکی
#زهر ا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت

سلام
زن ها مظلوم ترین موجودات زمین هستند....تمام سقوط ادمیت را به گردن حوا انداختند....تمام قانون های جهان را مرد ها نوشتند.....وهیچ کدام به نفع زن نیست....من از اعتمادبه نفس پایین بانوان حس خوبی ندارم...وقتی دردنیای شعرمی بینم بانوان سرخ می شوندچون فکرمی کنند اقایان بیشترمی فهمند......باورکنیدشعرخواندن
خودشان را فراموش می کنند....ومن شایدبخاطرهمین موضوع هرچقدر تعداداقایان بیشترباشد صدای من بلندتراست....رسا تر شعرمی خوانم اعتمادبه نفسم زیادتراست...وهمیشه بانوان را تشویق می کنم اعتمادبه نفستان را بالا ببرید...‌شاعرها مخاطبشان را پیدامی کنند..زیادبه ادم های خاص انجمن ها فکرنکنیدبعضی ها دوست دارندخاص به نظربرسند....مطمین باشیداگرشعرحافظ ومولاناراهم کسی بخواندادم های خاص چندجور نقد می کنند.....شعرمانندرودخانه جریان داردرودوقتی درمسیربه سنگی برخوردکندراهش را قطع نمی کندراهی تازه پیدا می کند.....نقدهارا همیشه گوش بدهید حتا اگر باب دلتان نباشد....حتا اگر شعرتان را تکه تکه کنندحتا وقتی ان را مچاله کنندودر زباله بریزند.....فقط گوش کنید......هرشاعری مخاطب خودش را پیدا می کند
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت

سلام
نقاشی بی رنگ حال مرا کوک نمی کند....درست مثل یک گله گاو است که درمن رمیده می شوند....درست مثل عشق های بی حوصله است.....زندگی درجریان نیست وقتی بوی دلتنگی زنبورهای عاشق را مست نکند......زنبورهاشهدگل می خواهند.....تاعسل درست کنند.....وقتی زندگی ات بویی نداشته باشدزنبورهاراهم مست نمی کند...چه برسد به توکه هرروز...گاو خطابت می کنند....
ادم ها وقتی وقت قربانی فرابرسد..تا گوشت و پوست واستخوان گاو را چپاول نکننددست بردارنیستند......بعضی ازمردها هم همین طورهستند....زن هادرخانه شان گاو خطاب می شوندتا شیرشان را بدوشندگوشتش را نخورندپوسش را کیف ‌کمربنددرست نکنند....ارام نمی گیرند.....حتا استخوان های همسرشان را جلوی سگ می اندازند.....زندگی های زورگی بوی تعفن می دهدبوی لجن.....
نقاشی بی رنگ دوست ندارم..
درزندگی های زورکی چند گله گاوبزرگ می شوندشیرمی دهندتا بمیرند؟.‌
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان #رشت

سلام
منم امسال مثل هرسال که کتاب قصه ی کودک نذرمی کردم وبین بچه ها پخش می کردم کل کتاب شعرمو نذرمی کنم تا شاید گره ازمشکلات من بازبشه....وکل کتاب شعرمو بین عزا دارها پخش می کنم....
سه سالی هست که نذرکتاب می کنم وکتاب کودک هدیه می دم..‌اما امسال تمام کتاب شعرمو نذرمی کنم وهدیه می دم...‌
التماس دعا
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#نذر#کتاب#محرم#تاسوعا
#عاشورا#غذای#روح

سلام
من نه مسلمان دو اتیشه هستم نه بی تفاوت که هرچیزی رو ببینم ساکت بمونم.....
توروخدا ..اصلن به هرچیزی که اعتقاددارید....اعتقادات ادم هارو به تمسخرنگیرید...محرم نزدیکه واین مسخره بازی ها بی احترامی به اعتقادات خیلی از آدم های کره ی زمینه......حالاکه خیلی ازمسلمانان عزیزدرکشورهای مختلف دارن کشته می شن....بااین کارای مزخرف نمک روی زخم بازمانده ها نپاشیم.....تعجب می کنم ازادم هایی که وقتی فرصت برنج نذری میشه....زودترازهمه برای گرفتن صف واستادن وفریزرشون پرمیشه ازغذای نذری....حرمت خودتونونگه نمی دارید حرمت اعتقادات روحفظ کنید...دیگه حرفی برای گفتن ندارم....‌
جزاینکه درکنارغذای صلواتی چای صلواتی کتاب صلواتی هم پخش کنید.....جزاینکه کتاب این غذای روح رو هم نذرکنید....‌
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#اعتقادات.#را#به#تمسخر
#نگیرید#لطفن
#کتاب#غذای#روح#نذر
#کنید

سلام
گاهی دلم می گیره..‌..ازسال شصت ویک داریم همین جور حرف می شنویم....هنوزم وقتی شهیدمیارن یادهمون روزمدرسه میوفتم که به زورمنو فرستادن مدرسه..‌تا توی تشیع جنازه ی برادرم نباشم....
همون روزی که اونقدربارون میومدکه قبرپر اب بود جنازه هارو توی اب دفن کردن....همون روزی که دلم به اندازه ی تمام قلب مادرم گرفت......کاش بود..‌‌اگه میدونست مملکت دزدبازارمیشه نمی رفت ...اگه میدونست این همه بایدمادرش وپدرش حرف بشنون نمی رفت..‌‌شایدهم می دونست ورفت من که هفت سال بیشتر نداشتم.....گاهی تصمیم می گیرم حرف نزنم ...‌اما اونقدر دلم می گیره که بازم مجبورمیشم حرف بزنم....کاش برادرم بود کنارمادرم تا اینقدر دلتنگ نباشه....افسوس حرف مردم تمومی نداره...کمرمادرای شهدا رو شکونده....‌چشم پدرای شهدارو کم نورکرده...‌
کاش نمیرفتن..‌‌.
#زهرا#خباززاده# کمساری
# گیلان#رشت

سلام
دوستان عزیزم روزتون پرازنگاه خدا....‌خداروشکر بایکی ازانتشارات خوب رشت به تفاهم رسیدم واگه برای چاپ کتاب کودک بخوام بانشری همکاری کنم حتمن با ناشرگیلانی همکاری می کنم....وبی انصافی هست که بگیم فقط انتشارات تهران با کیفیت هست چون من کیفیت این انتشارات رو دیدم خیلی خوب بود......خدابخوادوقتی قراردادبسته شد اسم انتشارات رو پست می کنم.....
من مخالف سرسخت مافیای نشرهستم....وسعی می کنم از انتشارات بومی استفاده کنم...‌امید موفق باشند....‌وکتاب های منم واردبازاربشه....منتظراین روز هستم.......
#زهرا#خباززاده#کمساری
# گیلان#رشت
#چاپ #کتاب#کودک
#انتشارات

سلام
شاعر نیم اما گاهی می قلم دفتر میان شلنگ تخته زنه......شاعرنیم اما گاهی می احساسات اسمان شبا پوته خوله کنه.....گاهی وقتان از بس می دیلا قورسه دره دوست دارم بشم قبرستانی موردان امارا کل گب بزنم.... دیروز بعد مودتها بوشوم انجمن شعر....تا ایزره شعر بیشنوم.....تا می دیل بازه به....هروقت انجمن میان عکس گیرید...چندتا دوربین فلاش زنه....باور بوکونید لوچ نیه ام دوربینان بدجایی ایسه اید......
ادم وقتی شه انجمن میان احساس کونه ایتا هنرمنده....کی همش چیک چیک عکس گیرید...یاد بازیگران معروف دکفی کی اشانا چیک چیک عکس گیرید...‌.اما وقتی عکسا ترا روانه کونید دینی...‌چشمان لوچ.....لبان کج وکوله......کبچم ای طرف..
امروز دوست داشتیم ای ذره باکلمات ور بشم‌....دوست داشتیم مثلن متفاوت ببم..‌خخخخخخ.....
می پر کویا ایسا بیدینه ان کوجدانه کور هنرمندبوبوسته....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت#انزلی
#میدان#مالا#انجمن# شیدا

سلام
بادیدن این فسنجان یادیه خاطره افتادم.....
یکی ازدوستانم جشن عقدش بود..خونه اشون شام دهی بود.....اقادامادتهرانی عروس خانوم ترک اما بزرگ شده ی رشت....‌
بلاخره شام رو که آوردن ماشمالی ها تودلمون گفتیم اخ جون......مهمان های تهرانی هم اومدن سرسفره......اما باتعجب فقط ما شمالی هابودیم که داشتیم می خوردیم وتهرانی ها دست بهش نمی زدن......من همون جا بود فهمیدم تهرانی ها فسنجون ترش دوست ندارن ...وفسنجون شیرین می خورن.....
ویادپدرم افتادم که توی اش شکرمی ریخت ومن باتعجب می گفتم اش شیرین....وای نمی تونم بخورم......
کلن غذای شیرین دوست ندارم....
هرجایی یک جور غذا دوست داره....پس باید گیلانی باشی تا بفهمی فسنجون ترش یعنی چی.....؟
#زهرا #خباززاده#کمساری
#گیلان# رشت
#فسنجون#ترش#شیرین

سلام
دوستان عزیزامروزهم به لطف خدا شروع شد....وحتمن زیباتموم میشه......مطلبی هست که گفتنش بد نیست.....خدا تمام رنگ هارو آفریده تا ما دنیاروزیبا ببینیم.....خداوندهیچ وقت رنگ هارو تقسیم نکرده..مثلن این رنگ مال دخترا این رنگ مال پسرا.
این حرف هارو آدم ها درگوش هم پچ پچ می کنن.
سال تحصیلی داره نزدیک میشه.....لطفن به بچه هاتون یاد بدید اگه دوستشون مثلن کتانی متفاوتی پوشیده مسخره اش نکنن....شاید همون کتانی دارایی پدرومادرش بوده.....مثلن پسربچه رنگ صورتی بپوشه....دوستاش مسخره کنن کتونی ت دخترونه است....لطفن...یادبدیدبه فرزندان خودتون.....رنگ هارو دیگه جدا نکنیم...من به پسرم گفتم همه ی رنگ ها زیبا هستند.وهررنگی دوست داری بپوش....بهش گفتم رنگ هاپسرانه دخترانه نداره...‌ماازهمه ی رنگ ها لذت می بریم.....
روزتون پرازلمس خدا‌..ولبخندزیبای خدا...‌‌‌
امید فرهنگ های دست وپاگیرکنارگذاشته بشه...‌
وادم ها بخاطرهم همو دوست داشته باشند....
#زهرا#خباززاده#کمساری
#گیلان#رشت
#رنگ ها# را#زنانه#مردانه
#نکنیم#لطفن

سلام
دوستان همراه وخوب روزتون پرازلبخندخدا....تنتون سالم.....روحتون ارام...‌‌
چندوقتی هست شعررو گذاشتم کنار‌....دارم داستان کودک می نویسم.....چون توکتاب اول ریسک کردم وکلی ضررکردم سرچاپ داستان کودک دیگه ریسک نمی کنم...آرام وپیوسته میرم.....
امروزهم یک داستان نوشتم....نمیدونم چرا دارم لذت می برم مخاطبم کودکان هستند.بچه های بی گناه و قشنگ...کارباکودک همیشه منو شادمی کنه......امیدوارم بتونم چاپ کنم وکتاب هامو توی دست بچه ها ببینم....
#زهرا#خباززاده# کمساری
#گیلان#رشت
#داستان#کودک

Most Popular Instagram Hashtags