#حمیرا

MOST RECENT

به یاد #قمرالملوک_وزیری :

چهارده #امرداد شاید برای برخی تنها یاد آور امضای فرمان #مشروطه توسط شاه #قاجار باشدحال آنکه بالغ بر نیم قرن پس از این واقعه ی تاریخی درست درچهارده امرداد هزار وسیصدوسی و هشت زنی برای همیشه چشم از جهان فرو بست که در فراز و فرود های صدایش میشد زمزمه های خدای نادیدنی راازاعماق جان شنید؛ آری او #قمر بود قَمر آن قُمری خوش خوان طبیعت آن نغمه سرابلبل باغ هنر...
شیرزنی ک یازده سال پیش از فرمان #کشف_حجاب #رضاشاه #پهلوی حجاب از سروسیما برگرفت و در #گراندهتل #تهران در میان فوج فوج جمعیت برصحنه رفت و آواز آزادگی و برابری سر داد،آوازی که تا آن روز و تا امروز بی نظیر وبی مانند مانده است.
آری او برای پنج دهه زیست و همه مردان زمان از #ایرج_میرزا تا #تیمورتاش را یک به یک عاشق شیر دلی ها وهنجارشکنی های بی مثالش تا عشوه های زیبای زنانه اش کرد وانگهی خود تنها و تنها دلبسته ی عشق ورزی به کودکان فقیر و زنان بی سرپرست و پیران بیمار وسگ ها و گربه های بی پناه جنوب شهر بود و شعله ی این عشق تا بدانجا سرا پا #قمرالملوک_وزیری را درخود سوزاند که این #ملکه_آواز_ایران ک روزی در اوج ثروت و شهرت بود در اواخرعمر تنها با حقوقی ک به دستور مستقیم دربار برایش واریز میشد میزیست و تازه بخش قابل توجهی از آن را نیز بذل و بخشش میکرد.
سرانجام شمع عمر او در سکوتی جانکاه خاموشی گرفت و فقرای تهران و دیگر شهرها تا ابد در عزای فقدان مادری که همواره به فکر آرامششان بود گریستند.
اماراهی که او گشود رهروان بسیار یافت و چه بسیار زنان و مردان آزادی خواهی که تابه امروز راه اورا می پیمایندوچه بسیار زنان آوازخوان از #روح_انگیز و #روحبخش گرفته تا #مرضیه و #دلکش و #الهه و #مهستی و #هایده و #حمیرا و .. که شهرت و هر آنچه به دست آوردند را مدیون این اولین زن آواز خوان بودند که در اوج خفقان و سنت گرایی در ایران توانست تعریفی دیگر از زن ارائه دهدوراه گشای برابری ایشان بامردان باشد:
قمر آن عندليب نغمه پرداز 
زني هنگامه گر هنگام آواز 
اگر در بوستان لب باز مي كرد 
ميان بلبلان اعجاز مي كرد 
ولي اكنون قمر افسرده جانست 
در اين ويرانه خاكش در دهانست 
نه آوايي نه بانگي نه سروري 
دو مشت استخوان در خاك گوري 
در اين وادي كه اقليمي مخوف است 
قمرتا روز محشردرخسوف است💔🎼
#king #Iran #Persian

کنسرت آخر بزرگ بانوی آواز ایران #هایده عزیز در جنوب سانفرانسیسکو...معلومه حال مساعدی نداره بانو..
با وجود حال نامساعد هایده و بیماری فشار خون و دیابت و ناراحتی قلبی درخواست مردم را رد نکرد و کنسرت را برگزار کرد...کنسرت دو روز بود که به روز دوم نرسید و قلب نازنین این بانو از آواز ایستاد...روحش شاد

#هایده #کنسرت #هایده_بانوی_آواز_ایران
#آهنگ #آهنگ_جدید #دکلمه #مهستی #حمیرا

#iran
#I love you
#I want you
#My heart is for you
#Homayra
#حمیرا#دلتنگتم😔

#iran
#I love you
#I want you
#My heart is for you
#Homayra
#حمیرا

Most Popular Instagram Hashtags