#حمیدآقائی

MOST RECENT

تجربیات تازه در کنار یک گروه خوب
کنسرت ارکستر سازبند
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
#کنسرت #سازبند #حمیدآقائی #موسیقی_ایرانی #فرهنگ_شنیداری #عکاسی #تالار_رودکی
@hamid.aghaei ممنون بابت دادن این فرصت برای کسب تجربیات بیشتر در کنار شما و گروه خوبتون🌷

#Repost @bonyad.roudaki
• • • • •
اجرای ارکستر سازبند
به سرپرستی حمید آقایی
در تالار رودکی
#کنسرت #موسیقی #ارکستر #تالار_رودکی #بنیاد_رودکی
#سازبند #سازسنتر #مهدی_صابرخطیبی #حمیدآقائی

#ارکستر_سازبند در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقایی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: #مهدی_صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com

#سازبند #سازسنتر
#آهنگساز #تنظیم_کننده #رهبر_ارکستر : #حمید_آقایی
#موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #موسیقی_جدید #آهنگ_جدید #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #تالاررودکی #رودکی #تالاروحدت #تالار_وحدت
#sazband #sazcenter #audible_culture #iranian_orchestra

عکس از همراه نازنین‌مون سرکار خانم «پستو قلی‌نسب»
@gholinasab0317

#ارکستر_سازبند در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقایی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: مهدی صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com

#سازبند #سازسنتر
#آهنگساز #تنظیم_کننده #رهبر_ارکستر : #حمید_آقایی
#موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #موسیقی_جدید #آهنگ_جدید #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #تالاررودکی #رودکی #تالاروحدت #تالار_وحدت
#sazband #sazcenter #audible_culture #iranian_orchestra
@sazband
@hamid.aghaei
@vighar.sazcenter
@haamedhakimzadeh

#ارکستر_سازبند در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقایی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: مهدی صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com

#سازبند #سازسنتر
#آهنگساز #تنظیم_کننده #رهبر_ارکستر : #حمید_آقایی
#موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #آهنگ_جدید #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #موسیقی_جدید #آهنگ_جدید #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #تالاررودکی #رودکی #تالاروحدت #تالار_وحدت
#sazband #sazcenter #audible_culture #iranian_orchestra

عکاس: دوست بسیار عزیزم پرستو قلی‌نسب
@gholinasab0317

عکس بعد از آخرین تمرین #ارکستر_سازبند در #تالار_رودکی
قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقایی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: #مهدی_صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com

#سازبند #سازسنتر
#آهنگساز #تنظیم_کننده #رهبر_ارکستر : #حمید_آقایی
#موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #موسیقی_جدید #آهنگ_جدید #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #تالاررودکی #رودکی #تالاروحدت #تالار_وحدت
#sazband #sazcenter #audible_culture #iranian_orchestra

عکس از همراه نازنین‌مون سرکار خانم «پرستو قلی‌نسب»
@gholinasab0317

#ارکستر_سازبند در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقایی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: مهدی صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com

#سازبند #سازسنتر
#آهنگساز #تنظیم_کننده #رهبر_ارکستر : #حمید_آقایی
#موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #موسیقی_جدید #آهنگ_جدید #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #تالاررودکی #رودکی #تالاروحدت #تالار_وحدت
#sazband #sazcenter #audible_culture #iranian_orchestra

ارکستر #سازبند در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید «حمیدآقایی» می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: مهدی صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com/?ebuy=8829

#ارکستر_سازبند در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقایی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: #مهدی_صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com

#سازبند #سازسنتر
#آهنگساز #تنظیم_کننده #موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #موسیقی_جدید #آهنگ_جدید #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #تالاررودکی #رودکی #تالاروحدت #تالار_وحدت
#sazband #sazcenter #audible_culture #iranian_orchestra #mahdi_saber

عکس از همراه نازنین‌مون سرکار خانم «پرستو قلی‌نسب»
@gholinasab0317

#ارکستر_سازبند در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقایی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: مهدی صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com

#سازبند #سازسنتر
#آهنگساز #تنظیم_کننده #رهبر_ارکستر : #حمید_آقایی
#موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #موسیقی_جدید #آهنگ_جدید #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #تالاررودکی #رودکی #تالاروحدت #تالار_وحدت
#sazband #sazcenter #audible_culture #iranian_orchestra
@sazband
@hamid.aghaei
@vighar.sazcenter
@haamedhakimzadeh

#ارکستر_سازبند در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقایی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: مهدی صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com

#سازبند #سازسنتر
#آهنگساز #تنظیم_کننده #رهبر_ارکستر : #حمید_آقایی
#موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #موسیقی_جدید #آهنگ_جدید #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #تالاررودکی #رودکی #تالاروحدت #تالار_وحدت
#sazband #sazcenter #audible_culture #iranian_orchestra#کوروش_عبدی
@sazband
@hamid.aghaei
@vighar.sazcenter
@haamedhakimzadeh

#ارکستر_سازبند در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقایی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: مهدی صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com

#سازبند #سازسنتر
#آهنگساز #تنظیم_کننده #رهبر_ارکستر : #حمید_آقایی
#موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #موسیقی_جدید #آهنگ_جدید #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #تالاررودکی #رودکی #تالاروحدت #تالار_وحدت
#sazband #sazcenter #audible_culture #iranian_orchestra
@sazband
@hamid.aghaei
@vighar.sazcenter
@haamedhakimzadeh

#ارکستر_سازبند در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقایی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن #موسیقی_ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

ارکسترمایستر: مهدی صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
#رهبر_ارکستر: #حمیدآقائی

خرید اینترنتیِ بلیط‌ :
👇👇🏻👇🏼👇🏽👇🏾👇🏿👇🏿👇🏾👇🏽👇🏼👇🏻👇
iranconcert.com/?ebuy=8829
👆👆🏻👆🏼👆🏽👆🏾👆🏿👆🏿👆🏾👆🏽👆🏼👆🏻👆

#ارکستر_سازبند برای سومین بار در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقائی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن موسیقی ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

#ارکسترمایستر: #مهدی_صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
رهبر ارکستر: حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com/?ebuy=8829
@sazcenter
@sazband
@vighar.sazcenter
#mahdi_saber

#سازبند #سازسنتر #تالار_رودکی #بنیاد_رودکی
#ارکستر #موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #کنسرت #ارکستر_سازبند #کنسرت_موسیقی #اجرای_موسیقی #ایران_کنسرت #رهبر_ارکستر #حمید_آقائی
#sazband #sazcenter #iranian_orchestra #persian_music

#ارکستر_سازبند برای سومین بار در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقائی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن موسیقی ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

#ارکسترمایستر: #مهدی_صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
رهبر ارکستر: حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com/?ebuy=8829
@sazcenter
@sazband
@vighar.sazcenter
#mahdi_saber

#سازبند #سازسنتر #تالار_رودکی #بنیاد_رودکی
#ارکستر #موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #کنسرت #ارکستر_سازبند #کنسرت_موسیقی #اجرای_موسیقی #ایران_کنسرت #رهبر_ارکستر #حمید_آقائی
#sazband #sazcenter #iranian_orchestra #persian_music

#ارکستر_سازبند برای سومین بار در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقائی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن موسیقی ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

#ارکسترمایستر: #مهدی_صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
رهبر ارکستر: حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com/?ebuy=8829
@sazcenter
@sazband
@vighar.sazcenter
#mahdi_saber

#سازبند #سازسنتر #تالار_رودکی #بنیاد_رودکی
#ارکستر #موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #کنسرت #ارکستر_سازبند #کنسرت_موسیقی #اجرای_موسیقی #ایران_کنسرت #رهبر_ارکستر #حمید_آقائی
#sazband #sazcenter #iranian_orchestra #persian_music

#ارکستر_سازبند برای سومین بار در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقائی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن موسیقی ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

#ارکسترمایستر: #مهدی_صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
رهبر ارکستر: حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com/?ebuy=8829
@sazcenter
@sazband
@vighar.sazcenter
#mahdi_saber

#سازبند #سازسنتر #تالار_رودکی #بنیاد_رودکی
#ارکستر #موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #کنسرت #ارکستر_سازبند #کنسرت_موسیقی #اجرای_موسیقی #ایران_کنسرت #رهبر_ارکستر #حمید_آقائی
#sazband #sazcenter #iranian_orchestra #persian_music

#ارکستر_سازبند برای سومین بار در #تالار_رودکی به روی صحنه می‌رود

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
تهران، خیابان استادشهریار، تالار رودکی

قطعات ارکسترال این کنسرت از آثار جدید #حمیدآقائی می‌باشد که برآمده از نواهای کهن موسیقی ایرانی و با بهره‌گیری از ساختارهای جهانیِ موسیقی توسط ایشان برای این ترکیبِ ارکستر تنظیم شده.

#ارکسترمایستر: #مهدی_صابرخطیبی
خواننده: حامد حکیم‌زاده
رهبر ارکستر: حمیدآقائی

تهیه بلیط با امکان انتخاب صندلی
www.iranconcert.com/?ebuy=8829
@sazcenter
@sazband
@vighar.sazcenter
#mahdi_saber

#سازبند #سازسنتر #تالار_رودکی #بنیاد_رودکی
#ارکستر #موسیقی_برای_اندیشه #موسیقی_جدید #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ارکسترال #ارکسترال_ایرانی #فرهنگ_شنیداری #موسیقی_غنی #هنرمندان_مستقل #موسیقی_خوب #کنسرت #ارکستر_سازبند #کنسرت_موسیقی #اجرای_موسیقی #ایران_کنسرت #رهبر_ارکستر #حمید_آقائی
#sazband #sazcenter #iranian_orchestra #persian_music

Most Popular Instagram Hashtags